فهرست جاذبه‌های طبیعی استان مازندران

فهرست جاذبه‌های طبیعی استان مازندران:

علم کوه
دریاچه میانشه
نمک آبرود
دریاچه ولشت
 • آبشار آکاپل کلاردشت
 • آبشار هریجان
 • آبشار هفت چشمه چالوس
 • آبشار جواهرده
 • آبشار هفت سنگ ساری
 • آبشار سنگ‌درکا
 • آبشار سواسره
 • بوستان جنگلی چالدره
 • آبشار سنگده
 • آبشار کیاسر
رود هراز
سد سلیمان تنگه (رجایی)
ساحل پارک جنگلی سیسنگان
 • سد شیاده
 • چشمه آب گرم آرزو
 • سد البرز
 • مجموعه گل پل
 • مجموعه توریستی بابلسر
 • پارک طلایی
 • دریاچه الیمالات
 • منطقه نوا و آب اسک
 • آبشار هریجان
باداب سورت