فهرست جایزه‌ها و نامزدی‌های کلینت ایستوود

فهرستی از جوایزی که کلینت ایستوود، بازیگر و کارگردان آمریکایی برای آنها نامزد یا برنده شده است.

فهرست جایزه‌های کلینت ایستوود
ایستوود در فوریه ۲۰۰۷

کلینت ایستوود

جایزه برنده نامزد
جوایز اسکار
4 11
جوایز بفتا
0 3
جوایز گلدن گلوب
3 12

جوایزویرایش

جایزه اسکار
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ نابخشوده (فیلم ۱۹۹۲) اسکار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد[۱]
برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانی[۲][۳]
جایزه اسکار بهترین فیلم[۳][۴]
۲۰۰۴ رودخانه میستیک اسکار نامزد بهترین کارگردانی[۵]
بهترین فیلم[۵]
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری اسکار نامزد بهترین بازیگر نقش نخست مرد[۶]
برنده بهترین فیلم[۷]
بهترین کارگردانی[۷]
۲۰۰۷ نامه‌هایی از ایووجیما اسکار نامزد بهترین کارگردانی[۸]
بهترین فیلم[۸]
۲۰۱۵ تک‌تیرانداز آمریکایی (فیلم) اسکار نامزد بهترین فیلم
جایزه آماندا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری جایزه آماندا نامزد بهترین فیلم خارجی
انستیتو فیلم استرالیا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک جایزه ای‌اف‌آی نامزد بهترین فیلم خارجی
جایزه بفتا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ نابخشوده (فیلم ۱۹۹۲) جایزه فیلم بفتا نامزد جایزه بفتای بهترین فیلم[۹]
بهترین کارگردانی[۹]
۲۰۰۹ Changeling بهترین کارگردانی[۱۰]
بلاکباستر
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۱ گاوچران‌های فضا جایزه بلاکباستر نامزد تیم اکشن
جایزه بلو ریبن
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۶ پل‌های مدیسون کانتی جایزه روبان آبی برنده بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۵ رودخانه میستیک
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری
جوایز بودیل
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک Bodil نامزد بهترین فیلم آمریکایی
۲۰۰۸ Letters from Iwo Jima برنده
جایزه سزار
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۸۹ پرنده César نامزد بهترین فیلم خارجی
۱۹۹۶ پل‌های مدیسون کانتی
۲۰۰۴ رودخانه میستیک برنده
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری
۲۰۱۰ گرن تورینو
۲۰۱۱ Invictus نامزد
دیوید دی دوناتلو
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک David نامزد بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری برنده
۲۰۰۷ نامه‌هایی از ایووجیما نامزد
۲۰۰۹ گرن تورینو برنده
جایزه انجمن کارگردانان آمریکا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ نابخشوده DGA Award برنده Outstanding Directorial Achievement in Motion Pictures
۲۰۰۴ رودخانه میستیک نامزد
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری برنده
۲۰۱۴ تک‌تیرانداز آمریکایی نامزد
جایزه کارگردانان بریتانیا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری DGGB Award نامزد Outstanding Directorial Achievement in International Film
جوایز فیلم اروپا
سال فیلم جایزه نتیجه
۲۰۰۳ رودخانه میستیک Screen International Award نامزد
فتوگراما دی پلاتا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ Unforgiven Fotogramas de Plata برنده بهترین فیلم خارجی
۱۹۹۶ پل‌های مدیسون کانتی
۲۰۰۴ رودخانه میستیک
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری
جایزه گلدن گلوب
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۸۹ پرنده گلدن گلوب Won[۱۱] بهترین کارگردانی
۱۹۹۳ نابخشوده
۲۰۰۴ رودخانه میستیک نامزد
۲۰۰۵ Million Dollar Baby Best Original Score – Motion Picture
برنده بهریتن کارگردانی
۲۰۰۷ پرچم‌های پدران ما نامزد بهترین کارگردانی
Letters from Iwo Jima Won بهترین فیلم خارجی
نامزد بهترین کارگردانی
۲۰۰۸ گریس رفته Best Original Score – Motion Picture
Best Original Song – Motion Picture
۲۰۰۹ Changeling Best Original Score – Motion Picture
گرن تورینو Best Original Song – Motion Picture
۲۰۱۰ Invictus بهترین کارگردانی
جایزه گرمی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری جایزه گرمی نامزد Best Score Soundtrack Album for Motion Picture, Television, or Other Visual Media
جایزه فیلم هوچی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ نابخشوده Hochi Film Award برنده بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۶ پرچم‌های پدران ما
جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری روبان نقره‌ای برنده بهترین کارگردانی - فیلم خارجی
جایزه فیلم کینما چونپو
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۴ نابخشوده جایزه کینما چونپو برنده بهترین فیلم خارجی
۱۹۹۶ پل‌های مدیسون کانتی بهترین کارگردانی فیلم خارجی
۲۰۰۱ گاوچرانان فضا بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۵ رودخانه میستیک جایزه کینما چونپو بهترین فیلم خارجی
جایزه انتخاب بینندگان
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری جایزه کینما چونپو بهترین فیلم خارجی
بهترین کارگردانی فیلم خارجی
جایزه انتخاب بینندگان بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۷ پرچم‌های پدران ما جایزه کینما چونپو بهترین فیلم خارجی
بهترین کارگردانی فیلم خارجی
جایزه انتخاب بینندگان بهترین فیلم خارجی
جایزه لورل
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۶۷ لورل طلایی دوم بازیگر جدید مرد
۱۹۶۸ هشتم بازیگر مرد
خوب، بد، زشت دوم اجرای اکشن
۱۹۷۰ نهم بازیگر مرد
جایی که عقاب‌ها جرات پیدا می‌کنند چهارم اجرای اکشن
۱۹۷۱ دهم بازیگر مرد
دو قاطر برای خواهر سارا سوم بهترین اجرای اکشن
جایزه فیلم ماینیجی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۴ نابخشوده جایزه فیلم ماینیجی برنده بهترین فیلم خارجی
۱۹۹۶ پل‌های مدیسون کانتی جایزه انتخاب بینندگان
۲۰۰۱ گاوچرانان فضا جایزه فیلم ماینیجی
۲۰۰۵ رودخانه میستیک جایزه فیلم ماینیجی
هیئت ملی بازبینی فیلم
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۸ گرن تورینو جایزه ان‌بی‌آر برنده بهترین بازیگر مرد
جایزه تهیه‌کنندگان سال
سال فیلم جایزه نتیجه
۲۰۰۴ رودخانه میستیک تهیه‌کنندگی بهترین فیلم نامزد
جایزه برگزیده مردم
سال جایزه نتیجه بخش
۱۹۸۱ جایزه برگزیده مردم برنده بازیگر مرد محبوب
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۷
۱۹۸۸ بازیگر محبوب تمام دوران‌ها
جایزه رابرت
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک Robert نامزد بهترین فیلم آمریکایی
۲۰۰۶ دختر میلیون دلاری
جایزه سنت جوردی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۸۹ پرنده سنت جوردی برنده بهترین فیلم خارجی
۱۹۹۳ نابخشوده
۲۰۰۴ رودخانه میستیک
جایزه ستلایت
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک جایزه ستلایت طلایی نامزد بهترین کارگردانی
۲۰۰۶ پرچم‌های پدران ما جایزه ستلایت نامزد Best Original Score
جایزه ستلایت برنده بهترین کارگردانی
۲۰۰۷ گریس رفته جایزه ستلایت برنده Best Original Song
جایزه ساترن
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۱ گاوچرانان فضا جایزه ساترن نامزد بهترین بازیگر مرد
بهترین کارگردانی[۳]
۲۰۰۹ Changeling بهترین کارگردانی
بهترین موسیقی
جایزه انجمن بازیگران فیلم
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ دختر میلیون دلاری بازیگر مرد نامزد Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
جایزه میراث غرب
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۶۱ پوست خام برنز برنده بهترین مجموعه تلویزیونی درام
۱۹۶۲
۱۹۶۴
۱۹۹۳ نابخشوده Theatrical Motion Picture

انجمن‌های منتقدانویرایش

انجمن منتقدان فیلم آرژانتین
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک Silver Condor نامزد بهترین فیلم خارجی
۲۰۰۸ نامه‌هایی از ایووجیما
جایزه انجمن منتقدان پخش‌کننده فیلم
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک Critics Choice Award نامزد بهترین آهنگسازی
بهترین کارگردانی
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری Best Director[۱۲]
بهترین فیلم[۱۲]
۲۰۰۷ نامه‌هایی از ایووجیما بهترین کارگردانی
۲۰۰۸ گریس رفته بهترین آهنگسازی
۲۰۰۹ گرن تورینو بهترین بازیگر
Changeling بهترین آهنگسازی
انجمن منتقدان فیلم شیکاگو
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک CFCA Award نامزد بهترین کارگردانی
دختر میلیون دلاری برنده بهترین کارگردانی
۲۰۰۶ نامه‌هایی از ایووجیما نامزد بهترین کارگردانی
۲۰۰۸ گرن تورینو بهترین بازیگر مرد
جایزه انجمن منتقدان استرالیا
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری FCCA Award برنده بهترین فیلم خارجی
جایزه انجمن منتقدان کانزاس سیتی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ نابخشوده KCFCC Award برنده بهترین کارگردانی
انجمن منتقدان فیلم لندن
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک ALFS Award برنده کارگردان سال
انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۲ نابخشوده LAFCA Award برنده بهترین بازیگر مرد
بهترین کارگردانی[۱۱]
جایزه جامعه ملی منتقدان فیلم
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۱۹۹۳ Unforgiven[۱۱] NSFC Award برنده بهترین کارگردانی
۲۰۰۴ رودخانه میستیک
حلقه منتقدان فیلم نیویورک
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ دختر میلیون دلاری NYFCC Award برنده بهترین کارگردانی
جامعه منتقدان فیلم آنلاین
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ رودخانه میستیک OFCS Award نامزد بهترین کارگردانی
۲۰۰۵ دختر میلیون دلاری
انجمن منتقدان فیلم سن دیگو
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ Million Dollar Baby SDFCS Award برنده بهترین کارگردانی
Best Original Score
۲۰۰۶ نامه‌هایی از ایووجیما بهترین کارگردانی
جایزه انجمن منتقدان ونکوور
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۴ دختر میلیون دلاری VFCC Award برنده بهترین کارگردانی
جایزه انجمن منتقدان واشینگتن دی.سی
سال فیلم جایزه نتیجه بخش
۲۰۰۳ رودخانه میستیک WAFCA Award نامزد بهترین کارگردانی
۲۰۰۹ شکست‌ناپذیر (فیلم ۲۰۰۹ ایستوود) WAFCA Award نامزد بهترین کارگردانی

جشنواره‌های فیلمویرایش

جشنواره فیلم کن
سال فیلم جایزه نتیجه
۱۹۸۵ Pale Rider نخل طلایی Nominated[۳]
۱۹۸۸ پرنده
۱۹۹۰ شکارچی سفید، قلب سیاه
۲۰۰۳ رودخانه میستیک نخل طلایی برنده
Golden Coach برنده
۲۰۰۸ Changeling نخل طلایی نامزد

منابعویرایش

 1. Weinraub, Bernard (February 18, 1993). "3 Films Dominate Nominees In Oscar Contest". The New York Times. Retrieved April 1, 2009.
 2. James, Caryn (July 11, 1993). "Film View; Clint Eastwood Cozies Up To the 1990s". The New York Times. Retrieved April 1, 2009.[پیوند مرده]
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ Emery, p. 96
 4. Hartl, John (March 30, 1993). "Although No Single Film Dominated This Year's Academy Awards, Clint Eastwood Was The Big Winner, Finally Earning Oscar's Respect — Did He Feel Lucky". The Seattle Times. Retrieved April 1, 2009.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ Holson, Laura M (December 19, 2003). "'Cold Mountain' Leads Field Of Golden Globe Nominees". The New York Times. Retrieved April 1, 2009.
 6. Crawford, Krysten (January 25, 2005). "And the Oscar payoff goes to..." CNNMoney. Retrieved April 1, 2009.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Burr, Ty (February 28, 2005). "'Million Dollar' Oscars". The Boston Globe. Retrieved April 1, 2009.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ Montagne, Renee; Kenneth Turan (January 22, 2007). "'Dreamgirls,' 'Babel' Top Oscar Nominees". NPR. Retrieved April 1, 2009.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ Kit, Borys (July 10, 2006). "BAFTA lauds Eastwood with Kubrick award". MSNBC. Retrieved April 1, 2009.
 10. Thomas, Archie (January 15, 2009). "'Slumdog,' 'Button' lead BAFTA race". Variety (magazine). Retrieved April 1, 2009.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ Emery, p. 97
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ The Seattle Times staff (December 16, 2004). ""Sideways" lands Critics' Choice nominations". The Seattle Times. Retrieved April 1, 2009.