فهرست حزب‌های سیاسی در ایتالیا

فهرست حزب‌های سیاسی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ بنابه گزارش اتحادیه اروپا به شرح زیر می‌باشد.[۱]

حزب دموکراتویرایش

(به ایتالیایی: Partito Democratico (PD)) : سوسیال دموکرات مسیحی چپ

آزادی بومی چپویرایش

(به ایتالیایی: Sinistra Ecologia Libertà (SEL)) : اکو سوسیالیزم

دموکرات میانهویرایش

(به ایتالیایی: Centro Democratico (CD)) :سوسیال لیبرالیزم

حزب خلق تیرول جنوبویرایش

(به آلمانی: Südtiroler Volkspartei (SVP)) : منافع اقلیت آلمانی در بخش تیرول

ایتالیای پیشروویرایش

(به ایتالیایی: Forza Italia (FI)) :لیبرال محافظه‌کار

پیوند شمالویرایش

(به ایتالیایی: Lega Nord (LN)) : پوپولیسم راست

برادران ایتالیاویرایش

(به ایتالیایی: Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale (FDI-AN)) : ملی محافظه‌کار

جنوب بزرگویرایش

(به ایتالیایی: Grande Sud – MPA (GS)): منطقه‌گرایی

جنبش پنج ستارهویرایش

(به ایتالیایی: Movimento 5 Stelle (MCS)): دموکراسی مشارکتی

انتخاب مدنیویرایش

لیبرالیزم

(به ایتالیایی: Scelta Civica)

اتحاد مرکزویرایش

(به ایتالیایی: Unione di Centro (UDC))

انقلاب مدنیویرایش

(به ایتالیایی: Rivoluzione Civile (RC))

حزب ارزش‌هاویرایش

(به ایتالیایی: Italia dei Valori (IDV))

احزاب خردویرایش

(به ایتالیایی: Altri)

منابعویرایش