فهرست حزب‌ها در قبرس شمالی

فهرست حزب‌های سیاسی در جمهوری ترک قبرس شمالی

نشان رسمی کشور قبرس شمالی

احزاب دارای نماینده در مجلسویرایش

نام حزب اختصار ایدئولوژی سیاسی رهبر تعداد نماینده
حزب وحدت ملی
Ulusal Birlik Partisi
UBP محافظه‌کاری، ناسیونالیسم ترکی درویش اروگلو ۲۶
حزب جمهوری‌خواه ترک
Cumhuriyetçi Türk Partisi
CTP سوسیال دموکراسی فیردی ثابت سویر ۱۵
حزب دموکرات
Demokrat Parti
DP لیبرالیسم محافظه‌کار سردار دنکتاش ۵
حزب دموکراسی همگانی
Toplumcu Demokrasi Partisi
TDP سوسیال دموکراسی محمد چکیجی ۲
حزب اصلاحات و آزادی
Özgürlük ve Reform Parti
ÖRP لیبرالیسم تورگای آوجی ۲

احزاب بدون نمایندهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش