فهرست خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در ایران

این فهرست شامل فهرست خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در ایران (از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۴۰ میلادی) است.

فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چینبریتانیافیلیپینایالات متحدهٔ آمریکاایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

خورشیدگرفتگی‌های گذشته ویرایش

آخرین خورشیدگرفتگی کلی در قرن بیستم میلادی بود که برای ایران گرفتی تاریخی بود و در برخی شهرهای ایران از جمله اصفهان به‌صورت کلی مشاهده گردید. گرفت کامل به پهنای ۱۰۰ کیلومتر از شمال غرب ایران وارد شد و در جنوب شرق خارج گردید. در سایر نقاط ایران به‌صورت جزئی رویت گردید.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی کلی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی جزئی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی کلی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی جزئی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی مرکب که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی کلی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.
خورشیدگرفتگی جزئی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده شد.

خورشیدگرفتگی‌های آینده ویرایش

خورشیدگرفتگی کلی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود.
خورشیدگرفتگی جزئی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود. تنها در گوشه شمال شرق ایران قابل رویت است.
خورشیدگرفتگی کلی که در برخی شهرهای ایران و افغانستان و پاکستان از جمله بوشهر، شیراز و رفسنجان، هرات، اسلام‌آباد، پیشاور و سرینگر به‌صورت کلی نیز مشاهده می‌شود. خط گرفت کامل به پهنای ۱۶۰ کیلومتر از جنوب غرب ایران (استان بوشهر) تا میانه شرق را دربر می‌گیرد و در سایر نواحی ایران به‌صورت جزئی دیده می‌شود.
خورشیدگرفتگی جزئی که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود.
خورشیدگرفتگی حلقه‌ای که در ایران به‌صورت جزئی مشاهده می‌شود.
  • ...

جستارهای وابسته ویرایش