فهرست دانشگاه‌های داکوتای جنوبی

دانشگاه‌ها و کالج‌های عمومی و دولتیویرایش

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_South_Dakota