فهرست دهستان‌های پنتبدرا

استان پونتبدرا در بخش خودمختار گالیسیای اسپانیا ۶۲ دهستان دارد.

دهستان‌های استان پونتبدرا

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آگلادا ۳٬۴۱۴
آربو ۳٬۹۷۳
باینا ۱۱٬۵۲۱
بارو ۳٬۴۰۸
بوئو ۱۲٬۵۲۸
کالداس د ریس ۹٬۶۷۳
کامبادس ۱۳٬۵۸۱
کامپو لامیرو ۲٬۱۶۶
کانگاس ۲۴٬۸۴۹
آ کانییسا ۶٬۷۴۷
کاتیرا ۳٬۵۰۲
سرددو ۲٬۳۳۳
کتباده ۴٬۶۵۸
کبلو ۳٬۶۵۲
کرسنته ۲٬۷۴۸
کونتیس ۵٬۳۴۰
دسن ۱٬۹۸۰
آ استرادا ۲۲٬۱۰۲
فرکاری ۴٬۵۷۶
فرنلس د منتس ۲٬۰۵۷
گندمار ۱۲٬۶۸۵
او گربه ۱۱٬۲۱۸
آ گواردا ۱۰٬۲۰۹
آ اییا د آروسا ۴٬۸۸۴
لالین ۲۰٬۷۳۲
آ لاما ۳٬۰۲۶
مارین ۲۶٬۱۰۳
مئانیو ۵٬۴۷۸
میس ۵٬۰۱۱
مانیا ۱۸٬۴۱۵
منداریس ۵٬۳۴۳
منداریس بالنئاریو ۷۱۹
مرانیا ۴٬۳۱۳
مس ۱۳٬۹۹۶
آس نبس ۴٬۳۷۷
نیگران ۱۷٬۲۸۱
اویا ۳٬۰۳۸
پاسس د بربن ۳٬۱۶۰
پیو ۱۴٬۸۸۹
پنته کالدلاس ۶٬۵۱۵
پنتئارئاس ۲۱٬۳۷۸
پنتسسورس ۳٬۱۰۱
پنتبدرا ۷۹٬۳۷۲
پرینیو ۱۶٬۵۷۶
پرتاس ۳٬۱۷۱
ردندلا ۲۹٬۸۶۳
ریبادومیا ۴٬۳۱۷
ردیرو ۳٬۳۸۵
او رسال ۶٬۱۸۳
سالسدا د کاسلاس ۷٬۱۷۶
سالباترا د مینیو ۸٬۳۷۵
سانکسنکسو ۱۶٬۵۹۸
سییدا ۹٬۰۹۷
سوتمایر ۵٬۹۵۶
تمینیو ۱۱٬۹۳۲
توی ۱۶٬۶۸۰
بالگا ۶٬۱۰۸
بیگو ۲۹۳٬۷۲۵
بیلا د کروسس ۶٬۷۲۰
بیلابا ۵٬۹۴۷
بیلاگارسیا د آروسا ۳۵٬۹۵۴
بیلانبا د آروسا ۱۰٬۴۹۷

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرونویرایش