فهرست رئیس‌جمهورهای آرژانتین

Coat of arms of Argentina.svg

فهرست رئیس‌جمهورهای آرژانتینویرایش

ردیف نام نگاره آغاز دورهٔ ریاست پایان دورهٔ ریاست حزب سیاسی
۱
۲
۳ ۵ مارس ۱۸۵۴ ۵ مارس ۱۸۶۰
۴ ۵ مارس ۱۸۶۰ ۴ نوامبر ۱۸۶۱
۵ ۴ نوامبر ۱۸۶۱ ۱۲ دسامبر ۱۸۶۱
۶ ۱۲ دسامبر ۱۸۶۱
۱۲ اکتبر ۱۸۶۲
۱۲ اکتبر ۱۸۶۲
۱۲ اکتبر ۱۸۶۸
۷ ۱۲ اکتبر ۱۸۶۸ ۱۲ اکتبر ۱۸۷۴
۸ ۱۲ اکتبر ۱۸۷۴ ۱۲ اکتبر ۱۸۸۰
۹ ۱۲ اکتبر ۱۸۸۰ ۱۲ اکتبر ۱۸۸۶
۱۰ ۱۲ اکتبر ۱۸۸۶ ۶ اوت ۱۸۹۰
۱۱ کارلوس پلگرینی   ۶ اوت ۱۸۹۰ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۲
۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۲ ۲۲ ژانویه ۱۸۹۵
۱۳ ۲۲ ژانویه ۱۸۹۵ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۸
۱۴ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۸ ۱۲ اکتبر ۱۹۰۴
۱۵ ۱۲ اکتبر ۱۹۰۴ ۲۵ ژانویه ۱۹۰۶
۱۶ ۲۵ ژانویه ۱۹۰۵ ۱۲ اکتبر ۱۹۱۰
۱۷ ۱۲ اکتبر ۱۹۱۰ ۹ اوت ۱۹۱۴
۱۸   ۹ اوت ۱۹۱۴ ۱۲ اکتبر ۱۹۱۶
۱۹   ۱۲ اکتبر ۱۹۱۶ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۲
۲۰   ۱۲ اکتبر ۱۹۲۲ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۸
۲۱   ۱۲ اکتبر ۱۹۲۸ ۶ سپتامبر ۱۹۳۰
۲۲   ۶ سپتامبر ۱۹۳۰ ۲۰ فوریه ۱۹۳۲ نظامی
۲۳   ۲۰ فوریه ۱۹۳۲ ۲۰ فوریه ۱۹۳۸
۲۴   ۲۰ فوریه ۱۹۳۸ ۲۷ ژوئن ۱۹۴۲
۲۵   ۲۷ ژوئن ۱۹۴۲ ۴ ژوئن ۱۹۴۳
۲۶   ۴ ژوئن ۱۹۴۳ ۷ ژوئن ۱۹۴۳ نظامی
۲۷ ۷ ژوئن ۱۹۴۳ ۹ مارس ۱۹۴۴ نظامی
۲۸ ۱۱ مارس ۱۹۴۴ ۴ ژوئن ۱۹۴۶ نظامی
۲۹ خوآن پرون   ۴ ژوئن ۱۹۴۶
۴ ژوئن ۱۹۵۲
۴ ژوئن ۱۹۵۲
۲۰ سپتامبر ۱۹۵۵
۳۰   ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۵ ۱۳ نوامبر ۱۹۵۵ نظامی
۳۱   ۱۳ نوامبر ۱۹۵۵ ۱ مه ۱۹۵۸ نظامی
۳۲   ۱ مه ۱۹۵۸ ۲۹ مارس ۱۹۶۲
۳۳   ۲۹ مارس ۱۹۶۲ ۱۲ اکتبر ۱۹۶۳
۳۴   ۱۲ اکتبر ۱۹۶۳ ۲۸ ژوئن ۱۹۶۶
۳۵   ۲۹ ژوئن ۱۹۶۶ ۸ ژوئن ۱۹۷۰ نظامی
۳۶   ۸ ژوئن ۱۹۷۰ ۲۳ مه ۱۹۷۱ نظامی
۳۷   ۲۶ مه ۱۹۷۱ ۲۵ مه ۱۹۷۳ نظامی
۳۸   ۲۵ مه ۱۹۷۳ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۳
۳۹   ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۳ ۱۲ اکتبر ۱۹۷۳
۴۰ خوآن پرون   ۱۲ اکتبر ۱۹۷۳ ۱ ژوئیه ۱۹۷۴
۴۱ ایزابل پرون   ۱ ژوئیه ۱۹۷۴ ۲۴ مارس ۱۹۷۶ Justicialist Party
۴۲ خورخه رافائل ویدلا   ۲۹ مارس ۱۹۷۶ ۲۹ مارس ۱۹۸۱ نظامی
۴۳ روبرتو ویولا   ۲۹ مارس ۱۹۸۱ ۱۲ دسامبر ۱۹۸۱ نظامی
۴۴ لئوپولدو گالتیری   ۲۲ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۲ نظامی
۴۵ رینالدو بیگنون   ۱ ژوئیه ۱۹۸۲ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۳ نظامی
۴۶ رائول آلفونسین   ۱۰ دسامبر ۱۹۸۳ ۸ ژوئیه ۱۹۸۹
۴۷ کارلوس منعم   ۸ ژوئیه ۱۹۸۹
۸ ژوئیه ۱۹۹۵
۸ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۸ فرناندو دی لا روا   ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۹ آدولفو رودریگز ساآ   ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۱
۵۰ ادواردو دوالده   ۲ ژانویه ۲۰۰۲ ۲۵ مه ۲۰۰۳
۵۱ نستور کیرشنر   ۲۵ مه ۲۰۰۳ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ جبهه برای پیروزی
۵۲ کریستینا فرناندز د کیرشنر   ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷

منابعویرایش