فهرست رئیس‌جمهورهای پاکستان

فهرست رئیس‌جمهورهای پاکستان

نشان ریاست جمهوری پاکستان
# نام تصویر شروع سمت پایان سمت جناح سیاسی
۱ اسکندر میرزا
(۱۸۹۹-۱۹۶۹)
۲۳ مارس ۱۹۵۶ ۲۷ اکتبر ۱۹۵۸ حزب جمهوری
۲ محمد ایوب خان
(۱۹۰۷-۱۹۷۴)
۲۷ اکتبر ۱۹۵۸ ۲۵ مارس ۱۹۶۹ نظامی
۳ یحیی خان
(۱۹۱۷-۱۹۸۰)
۲۵ مارس ۱۹۶۹ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ نظامی
۴ ذوالفقار علی بوتو
(۱۹۲۸-۱۹۷۹)
۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۳ اوت ۱۹۷۳
۵ فضل‌اللهی چودری
(۱۹۰۴-۱۹۸۲)
۱۴ اوت ۱۹۷۳ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۶ محمد ضیاءالحق
(۱۹۲۴-۱۹۸۸)
۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸ ۱۷ اوت ۱۹۸۸
۷ غلام اسحاق خان
(۱۹۱۵-۲۰۰۶)
۱۷ اوت ۱۹۸۸ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۳
وسیم سجاد ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۳ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۳
۸ فاروق لغاری
(۱۹۴۰-۲۰۱۰)
۱۴ نوامبر ۱۹۹۳ ۲ دسامبر ۱۹۹۷
وسیم سجاد ۲ دسامبر ۱۹۹۷ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۹ محمدرفیق تارر
(۱۹۲۹-۲۰۲۲)
۱ ژانویه ۱۹۹۸ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱
۱۰ پرویز مشرف
(۱۹۴۳-۲۰۲۳)
۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ ۱۸ اوت ۲۰۰۸
محمد میان سومورو
(۱۹۵۰-)
۱۸ اوت ۲۰۰۸ ۹ سپتامبر ۲۰۰۸
۱۱ آصف علی زرداری
(۱۹۵۵-)
۹ سپتامبر ۲۰۰۸ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳
۱۲ ممنون حسین
(۱۹۴۰-۲۰۲۱)
۹ سپتامبر ۲۰۱۳ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸
۱۳ عارف علوی
(۱۹۴۹-)
۹ سپتامبر ۲۰۱۸ تا کنون

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش