فهرست رهبران گرجستان

اسامی زیر، فهرست حکمرانان گرجستان از سال ۱۹۱۸ تا کنون را دربر می‌گیرد. این فهرست شامل رهبران گرجستان کنونی، حکومت کوتاه جمهوری دموکراتیک گرجستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان می‌شود.

فهرست رهبران گرجستان(۱۹۱۸-اکنون)ویرایش

جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی (۱۹۱۸)ویرایش

No. تصویر نام
(زادروز–درگذشت)
آغاز تصدی ترک پست حزب سیاسی عنوان
۱   نیکولای چْخِیْدزه
(۱۹۲۶–۱۸۶۴)
۱۰ فوریه ۱۹۱۸ ۲۶ می ۱۹۱۸ حزب سوسیالیت دموکرات گرجستان رئیس مجامع پارلمانی

جمهوری دموکراتیک گرجستان (۱۹۱۸–۱۹۲۱)ویرایش

No. تصویر نام
(زادروز–درگذشت)
آغاز تصدی ترک پست حزب سیاسی عنوان
۱   نیکولای چْخِیْدزه
(۱۸۶۴–۱۹۲۶)
۲۶ می ۱۹۱۸ ۱۶ مارس ۱۹۲۱ حزب سوسیالیت دموکرات گرجستان رئیس مجامع پارلمانی (بدون عنوان رئیس‌جمهور)
۱   نوئه رامیشویلی
(۱۸۸۱–۱۹۳۰)
۲۶ می ۱۹۱۸ ۲۴ ژوئن ۱۹۱۸ حزب سوسیالیت دموکرات گرجستان رئیس حکومت (بدون عنوان رئیس‌جمهور)
۱   نوئه ژوردانیا
(۱۸۶۸–۱۹۵۳)
۲۴ ژوئن ۱۹۱۸ ۱۸ مارس ۱۹۲۱ حزب سوسیالیت دموکرات گرجستان رئیس حکومت (بدون عنوان رئیس‌جمهور)

جمهوری فدراتیو سوسیالیستی قفقاز جنوبی شوروی (۱۹۲۲–۱۹۳۶) و جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان (۱۹۳۶–۱۹۹۰)ویرایش

No. تصویر نام
(زادروز–درگذشت)
آغاز تصدی ترک پست حزب سیاسی عنوان
۱   مامیا اوراخِلاشویلی
(۱۹۳۷–۱۸۸۱)
۱۶ مارس ۱۹۲۱ آوریل ۱۹۲۲ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۲   Mikheil Okudzhava ۲۴ مه ۱۹۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۹۲۲ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۳ بساریون لومینادزه
(۱۹۳۵–۱۸۹۷)
۲۲ اکتبر ۱۹۲۲ اوت ۱۹۲۴ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۴   میخیل کاخیانی
(۱۹۳۷–۱۸۹۶)
اوت ۱۹۲۴ مه ۱۹۳۰ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۵   لِوان غوغوبریدزه
(۱۹۳۷–۱۸۹۶)
مه ۱۹۳۰ ۱۹ نوامبر ۱۹۳۰ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۶   سامسون مامولیا
(۱۹۳۷–۱۸۹۲)
۱۹ نوامبر ۱۹۳۰ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۱ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۷   Lavrenty Kartvelishvili ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۱ ۱۴ نوامبر ۱۹۳۱ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۸   لاورنتی بریا
(۱۹۵۳–۱۸۹۹)
۱۴ نوامبر ۱۹۳۱ ۱۸ اکتبر ۱۹۳۲ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۹ پتره آگنیاشویلی ۱۸ اکتبر ۱۹۳۲ ۱۵ ژانویه ۱۹۳۴ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۰   لاورنتی بریا
(۱۹۵۳–۱۸۹۹)
۱۵ ژانویه ۱۹۳۴ ۳۱ اوت ۱۹۳۸ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۱   کاندید چارکویانی
(۱۹۹۴–۱۹۰۷)
۳۱ اوت ۱۹۳۸ ۲ آوریل ۱۹۵۲ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۲   آکاکی مگلادزه
(۱۹۸۰–۱۹۱۰)
۲ آوریل ۱۹۵۲ ۱۴ آوریل ۱۹۵۳ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۳ الکساندره میرتسخولاوا
(۲۰۰۹–۱۹۱۱)
۱۴ آوریل ۱۹۵۳ ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۳ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۴ واسیل مژاوانادزه
(۱۹۸۸–۱۹۰۲)
۲۰ سپتامبر ۱۹۵۳ ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۲ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۵   ادوارد شواردنادزه
(۲۰۱۴–۱۹۲۸)
۲۹ سپتامبر ۱۹۷۲ ۶ ژوئیه ۱۹۸۵ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۶   جومبر پاتیاشویلی
(زاده ۱۹۴۰)
۶ ژوئیه ۱۹۸۵ ۱۴ آوریل ۱۹۸۹ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۷ 80px گیوی گومباریدزه
(زاده ۱۹۴۵)
۱۴ آوریل ۱۹۸۹ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰ حزب کمونیست گرجستان دبیر اول حزب کمونیست گرجستان
۱۸   زویاد گامساخوردیا
(۱۹۹۳–۱۹۳۹)
۱۵ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۴ آوریل ۱۹۹۱ مستقل رئیس شورای عالی گرجستان

جمهوری گرجستان (۱۹۹۱–تاکنون)ویرایش

روسای جمهور
نام
(زادروز–درگذشت)
تصویر دوره آغاز تصدی ترک پست حزب سیاسی
۱ زویاد گامساخوردیا
(۱۹۹۳–۱۹۳۹)
  1 ۱۴ آوریل ۱۹۹۱
(منصوب شده)
۲۶ مه ۱۹۹۱
(موقعیت ایجاد شد)
۶ ژانویه ۱۹۹۲
(عزل شد)
Round Table — Free Georgia
تنگیز کیتووانی
(۱۹۳۸–)
  ۶ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۰ مارس ۱۹۹۲ رهبران مشترک
(شورای نظامی)
جابا یوسلیانی
(۲۰۰۳–۱۹۲۶)
 
ادوارد شواردنادزه
(۱۹۲۸–۲۰۱۴)
  ۱۰ مارس ۱۹۹۲ ۴ نوامبر ۱۹۹۲ مستقل
۴ نوامبر ۱۹۹۲ ۶ نوامبر ۱۹۹۲
۶ نوامبر ۱۹۹۲ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
۲ 1 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
(ایجاد شد)
۳۰ آوریل ۲۰۰۰ اتحاد شهروندان گرجستان
2 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
(ایجاد شد)
۲۳ نوامبر ۲۰۰۳
(مجبور به استعفا شد)
نینو بورجانادزه
(زاده ۱۹۶۴)
(سرپرست)
  ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴ حزب جنبش اتحاد ملی گرجستان
۳ میخیل ساآکاشویلی
(زاده ۱۹۶۷)
  1 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴
(ایجاد شد)
۲۵ نوامبر ۲۰۰۷

(استعفا)

نینو بورجانادزه
(زاده ۱۹۶۴)
(سرپرست)
  ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۸
۳ میخیل ساآکاشویلی
(زاده ۱۹۶۷)
  2 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۸
(ایجاد شد)
۱۷ نوامبر ۲۰۱۳
۴ گیورگی مارگولاشویلی
(زاده ۱۹۶۹)
  ۱ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳
(ایجاد شد)
۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ حزب رؤیای گرجستان
۵ سالومه زورابیشویلی

(زاده ۱۹۵۲)

۱ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
(ایجاد شد)
متصدی مستقل