فهرست سفیران ایران در تونس

سفارت ایران در تونس در آبان ۱۳۳۶ توسط «عبدالاحد یکتا» تأسیس شد و نامبرده تا آذر ۱۳۴۰ سفیر بود.

پهلوی ویرایش

جمهوری اسلامی ویرایش

منابع ویرایش

  1. «سفیر جدید ایران در تونس تعیین شد». اطلاعات (۱۳۹۹۴): ۴. ۱۴ دی ۱۳۵۱ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
  2. «سفیر جدید ایران وارد تونس شد». اطلاعات (۱۴۰۳۴): ۴. ۵ اسفند ۱۳۵۱ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.