فهرست سفیران ایران در فیلیپین

از ۱۸ مهرماه ۱۳۴۳ روابط سیاسی بین ایران و دولت جمهوری فیلیپین برقرار و سفرای ایران در ژاپن در مانیل وزیرمختار اکردیته شدند.[۱]

پهلوی ویرایش

جمهوری اسلامی ویرایش

منابع ویرایش

  1. علی‌بابائی، غلامرضا (۱۳۷۵). تاریخ سیاست خارجی ایران: از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز. تهران: درسا. ص. ۶۱۰.
  2. «‌سفیر ایران در فیلیپین منصوب شد». ایرنا. ۵ شهریور ۱۳۷۴.
  3. «‌سفیر جدید ایران در فیلیپین منصوب شد». ایرنا. ۱۲ مهر ۱۳۷۸.
  4. «‌سفیر جدید ایران در فیلیپین منصوب شد». ایرنا. ۱۹ مهر ۱۳۸۲.