فهرست شاهان یونان

نشان سلطنتی یونان

فهرست پادشاهان یونان (۱۸۳۲–۱۹۷۳)ویرایش

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات خاندان تصویر
اوتو
Ὄθων
۱ ژوئن ۱۸۱۵ – ۲۶ ژوئیه ۱۸۶۷ (۵۲ سال) ۶ فوریه ۱۸۳۳ ۲۳ اکتبر ۱۸۶۲ پسر لودویگ اول (بایرن) ویتلسباخ  
جرج اول
Γεώργιος Αʹ
۲۴ دسامبر ۱۸۴۵– ۱۸ مارس ۱۹۱۳ (۶۷ سال) ۳۰ مارس ۱۸۶۳ ۱۸ مارس ۱۹۱۳ پسر کریستیان هفتم
(پادشاه دانمارک)
گلوکسبورگ  
کنستانتین اول
Κωνσταντῖνος Αʹ
۲ اوت ۱۸۶۸ – ۱۱ ژانویه ۱۹۲۳ (۵۴ سال) ۱۸ مارس ۱۹۱۳ ۱۱ ژوئن ۱۹۱۷ جرج اول گلوکسبورگ  
الکساندر
Ἀλέξανδρος
۱ اوت ۱۸۹۳ – ۲۵ اکتبر ۱۹۲۰ (۲۷ سال) ۱۱ ژوئن ۱۹۱۷ – ۲۵ اکتبر ۱۹۲۰ پسر کنستانتین اول گلوکسبورگ  
کنستانتین اول
Κωνσταντῖνος Αʹ
۲ اوت ۱۸۶۸ – ۱۱ ژانویه ۱۹۲۳ (۵۴ سال) ۱۹ دسامبر ۱۹۲۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۲۲ پدر الکساندر گلوکسبورگ  
جرج دوم
Γεώργιος Βʹ
۲۰ ژوئیه ۱۸۹۰ – ۱ آوریل ۱۹۴۷ (۵۶ سال) ۲۷ سپتامبر ۱۹۲۲ ۲۵ مارس ۱۹۲۴ پسر کنستانتین اول گلوکسبورگ  
اعلام جمهوری
۱۹۲۴ ۱۹۳۵
جرج دوم
Γεώργιος Βʹ
۲۰ ژوئیه ۱۸۹۰ – ۱ آوریل ۱۹۴۷ (۵۶ سال) ۳ نوامبر ۱۹۳۵ ۱ آوریل ۱۹۴۷ کنستانتین اول گلوکسبورگ  
پائول
Παῦλος
۱۴ دسامبر ۱۹۰۱ – ۶ مارس ۱۹۶۴ (۶۲ سال) ۱ آوریل ۱۹۴۷ ۶ مارس ۱۹۶۴ پسر کنستانتین اول گلوکسبورگ  
کنستانتین دوم
Κωνσταντῖνος Βʹ
۲ ژوئن ۱۹۴۰ ‏(۸۱ سال) ۶ مارس ۱۹۶۴ ۱ ژوئن ۱۹۷۳
(انحلال پادشاهی)
پسر پائول گلوکسبورگ  

منابعویرایش