فهرست شخصیت‌های فیلم دزدان دریایی کارائیب

این فیلم دارای نقش‌های اصلی و منفی و در عین حال مکمل از جمله کاپیتان جک اسپارو که در حال حاضر کاپیتان کشتی مروارید سیاه.ویلیام ترنر کاپیتان کشتی هلندی سرگردان. الیزابت سوان که همسر ویلیام ترنر . کاپیتان هکتور باربوسا کاپیتان کشتی انتقام ملکه آن . و دیگر نقش‌ها از جمله دیوی جونز.ریش سیاه. و در قسمت پنجم کاپیتان سالازار به عنوان نقش‌های منفی اصلی در این سری فیلم‌ها هستن. و دیگر نقش‌ها از جمله مارتی . جوشامی گیبز و....به عنوان نقش‌های مکمل .

شخصیت‌های اصلیویرایش

جک اسپارو

ویل ترنر

الیزابت سوآن

آنجلیکا

شخصیت‌های منفیویرایش

دیوی جونز


ریش سیاه

کاتلر بکت

هکتور باربوسا

"کاپیتان سالازار

شخصیت‌های مکملویرایش

دریادار جیمز نرینتون

فرماندار ودربی سوآن

تیا دالما/(الهه)کالیپسو

مارتی

کاتن

پینتل

راگتی

کاپیتان تویگ

جوشامجوی گیبز

سان شا

بیل چکمه تی

منابعویرایش

دزدان دریایی کارائیب (نسخه اصلی)