فهرست شهرستان‌های آریزونا

فهرست شهرستان‌های آریزونا

نام شهرستان مرکز مساحت جمعیت بنیانگذاری نقشه
آپاچی سینت جانز ۲۹٬۰۵۵٬۶ ۷۱٬۵۱۸ ۱۸۷۹
پاینال فلورنس ۱۳٬۹۱۹٫۸ ۳۸۷٬۳۶۵ ۱۸۷۵
پیما توسان ۲۳٬۷۹۹ ۸۴۳٬۷۴۶ ۱۸۶۴
یوما یوما ۱۴٬۲۹۴٫۰ ۱۹۵٬۷۵۱ ۱۸۶۴
جیلا گلوب ۱۲٬۴۲۰٫۹ ۵۳٬۵۹۷ ۱۸۸۱
سانتاکروز نوگالس ۳٬۲۰۶٫۷ ۴۷٬۴۲۰ ۱۸۹۹
کاکانینو فلگستف ۴۸٬۳۳۲٫۳ ۱۳۴٬۴۲۱ ۱۸۹۱
کوچیز بیسبی ۱۶٬۱۰۶٫۵ ۱۳۱٬۳۴۶ ۱۸۸۱
گرهم سفورد ۱۲٬۰۲۰٫۵ ۳۷٬۲۲۰ ۱۸۸۱
گرینلی کلیفتن ۴٬۷۸۷٫۴ ۸٬۴۳۷ ۱۹۰۹
لاپاز پارکر ۱۱٬۶۸۹٫۵ ۲۰٬۴۸۹ ۱۹۸۳
مریکوپا فینیکس ۲۳٬۸۹۰٫۷ ۳٬۸۱۷٬۱۱۷ ۱۸۷۱
موهاوی کینگمن ۱۳٬۴۶۹٫۷۱ ۲۰۰٬۱۸۶ ۱۸۶۴
ناواهو هالبروک ۲۵٬۷۹۵٫۰ ۱۰۷٬۴۴۹ ۱۸۹۵
یاواپای پرسکت ۲۱٬۰۵۰٫۹ ۲۱۱٬۰۷۳ ۱۸۶۴

منابع ویرایش