فهرست شهرستان‌های لهستان

فهرست شهرستان‌های لهستان به شرح زیر است.

نقشه تقسیمات استانی کشور لهستان
نام فارسی نام لهستانی مرکز استان مساحت تعداد گمیناها جمعیت
شهرستان آلکساندروف powiat aleksandrowski الکساندرا کوجاوسکی استان کویافسکو-پومورسکی ۴۷۵٫۶۱ ک.م.۲ ۹ ۵۵٬۱۹۵
شهرستان اوگوستوف powiat augustowski Augustów استان پودلاسکی ۱۶۵۸٬۲۷ ک.م.۲ ۷ ۵۸٬۹۶۶
شهرستان بارتوشتسه powiat bartoszycki Bartoszyce استان وارمی-ماسوری ۱۳۰۸٬۵۴ ک.م.۲ ۶ ۶۱٬۳۵۴
شهرستان بنجن powiat będziński Będzin استان سیلسیان ۳۶۸٬۰۲ ک.م.۲ ۸ ۱۵۱٬۱۲۲
شهرستان بوخاتوف powiat bełchatowski بوخاتوف استان ووتسکی ۹۶۹٬۲۱ ک.م.۲ ۸ ۱۱۲٬۶۴۰
بیاوا پودلاسکا - استان لوبلین ۴۹٬۴۰ ک.م.۲ ۵۸٬۰۱۰
شهرستان بیاوا پودلاسکا powiat bialski بیاوا پودلاسکا استان لوبلین ۲۷۵۳٬۶۷ ک.م.۲ ۱۹ ۱۱۳٬۷۶۴
شهرستان بیاووبژگی powiat białobrzeski Białobrzegi استان ماسوویان ۶۳۹٬۲۸ ک.م.۲ ۶ ۳۳٬۵۴۵
شهرستان بیاووگارد powiat białogardzki Białogard استان پومرانی غربی ۸۴۵٬۳۶ ک.م.۲ ۴ ۴۸٬۲۴۱
بیاویستوک - استان پودلاسکی ۱۰۲٬۱۲ ک.م.۲ ۲۹۵٬۲۱۰
شهرستان بیاوستوک powiat białostocki بیاویستوک استان پودلاسکی ۲۹۸۴٬۶۴ ک.م.۲ ۱۵ ۱۳۶٬۷۹۷
شهرستان بیلسک powiat bielski Bielsk Podlaski استان پودلاسکی ۱۳۸۵٬۲ ک.م.۲ ۸ ۶۰٬۰۴۷
شهرستان بیلسکو powiat bielski بیلسکو بیاوا استان سیلسیان ۴۵۷٬۲۳ ک.م.۲ ۱۰ ۱۵۰٬۷۶۴
بیلسکو بیاوا - استان سیلسیان ۱۲۴٬۵۱ ک.م.۲ ۱۷۶٬۶۷۸
شهرستان بیرونگ-لنجن powiat bieruńsko-lędziński Bieruń استان سیلسیان ۱۵۶٬۶۸ ک.م.۲ ۵ ۵۵٬۸۶۸
شهرستان بیشچاد powiat bieszczadzki Ustrzyki Dolne استان پودکارپاتسکیه ۱۱۳۸٬۱۷ ک.م.۲ ۳ ۲۲٬۲۱۳
شهرستان بیوگورای powiat biłgorajski Biłgoraj استان لوبلین ۱۶۷۷٬۷۹ ک.م.۲ ۱۴ ۱۰۴٬۲۶۷
شهرستان بوخنگا powiat bocheński Bochnia استان لهستان کوچک‌تر ۶۴۹٬۲۸ ک.م.۲ ۹ ۱۰۰٬۳۸۲
شهرستان بولسواویتس powiat bolesławiecki Bolesławiec استان سیلزی سفلی ۱۳۰۳٬۲۶ ک.م.۲ ۶ ۸۸٬۳۴۳
شهرستان برانگوو powiat braniewski Braniewo استان وارمی-ماسوری ۱۲۰۴٬۵۴ ک.م.۲ ۷ ۴۳٬۷۸۱
شهرستان برودنیتسا powiat brodnicki برودنیتسا استان کویافسکو-پومورسکی ۱۰۳۸٬۷۹ ک.م.۲ ۱۰ ۷۵٬۰۵۴
شهرستان بژگ powiat brzeski Brzeg استان اوپوله ۸۷۶٬۵۲ ک.م.۲ ۶ ۹۲٬۳۶۱
شهرستان بژسکو powiat brzeski Brzesko استان لهستان کوچک‌تر ۵۹۰ ک.م.۲ ۷ ۹۰٬۲۱۴
شهرستان بژژینه powiat brzeziński بژژینه استان ووتسکی ۳۵۸٬۵۱ ک.م.۲ ۵ ۳۰٬۶۰۰
شهرستان بژوزوف powiat brzozowski Brzozów استان پودکارپاتسکیه ۵۴۰٬۳۹ ک.م.۲ ۶ ۶۵٬۲۵۴
شهرستان بوسکو powiat buski Busko-Zdrój استان اشوی‌داشکسیه ۹۶۷٫۳۹ ک.م.۲ ۸ ۷۳٬۹۴۰
بیدگوشچ - استان کویافسکو-پومورسکی ۱۷۵ ک.م.۲ ۳۶۴٬۹۵۳
شهرستان بیدگوشچ powiat bydgoski بیدگوشچ استان کویافسکو-پومورسکی ۱۳۹۴٬۸ ک.م.۲ ۸ ۹۵٬۷۷۳
بیتوم - استان سیلسیان ۶۹٬۴۳ ک.م.۲ ۱۸۷٬۲۰۵
شهرستان بتوف powiat bytowski بتوف استان پومرانی ۲۱۹۲٬۸۱ ک.م.۲ ۱۰ ۷۵٬۳۱۳
خه‌اوم - استان لوبلین ۳۵٬۲۸ ک.م.۲ ۶۷٬۹۸۹
شهرستان خوم powiat chełmski خه‌اوم استان لوبلین ۱۷۷۹٬۶۴ ک.م.۲ ۱۵ ۷۹٬۹۹۱
شهرستان خومنو powiat chełmiński خومنو استان کویافسکو-پومورسکی ۵۲۷٬۶۲ ک.م.۲ ۷ ۵۱٬۴۲۵
شهرستان خوجژ powiat chodzieski Chodzież استان لهستان بزرگ‌تر ۶۸۰٬۵۸ ک.م.۲ ۵ ۴۶٬۹۶۷
شهرستان خوینیتسه powiat chojnicki خوینیتسه استان پومرانی ۱۳۶۴٬۲۵ ک.م.۲ ۵ ۹۱٬۵۸۵
خوژوف - استان سیلسیان ۳۳٬۵ ک.م.۲ ۱۱۴٬۴۳۴
شهرستان خوشچنو powiat choszczeński Choszczno استان پومرانی غربی ۱۳۲۷٬۹۵ ک.م.۲ ۶ ۵۰٬۰۶۶
شهرستان خژانوف powiat chrzanowski زانوف استان لهستان کوچک‌تر ۳۷۱٬۴۹ ک.م.۲ ۵ ۱۲۸٬۱۰۳
شهرستان چیخانوف powiat ciechanowski تسیخانوو استان ماسوویان ۱۰۶۲٬۶۲ ک.م.۲ ۹ ۹۱٬۰۵۰
شهرستان چیشن powiat cieszyński Cieszyn استان سیلسیان ۷۳۰٬۲ ک.م.۲ ۱۲ ۱۷۱٬۰۲۹
شهرستان چارنکوو-تژچیانکا powiat czarnkowsko-trzcianecki Czarnków استان لهستان بزرگ‌تر ۱۸۰۸٬۱۹ ک.م.۲ ۸ ۸۶٬۱۳۴
چستوهووا - استان سیلسیان ۱۶۰ ک.م.۲ ۲۴۶٬۱۲۹
شهرستان چنستوخووا powiat częstochowski چستوهووا استان سیلسیان ۱۵۱۹٬۴۹ ک.م.۲ ۱۶ ۱۳۳٬۵۵۳
شهرستان چوخوف powiat człuchowski چوخوف استان پومرانی ۱۵۷۴٬۴۱ ک.م.۲ ۷ ۵۶٬۷۹۷
شهرستان دانبرووا powiat dąbrowski Dąbrowa Tarnowska استان لهستان کوچک‌تر ۵۳۰٬۰ ک.م.۲ ۷ ۵۸٬۵۷۲
دومبرووه گورنیچا - استان سیلسیان ۱۸۸ ک.م.۲ ۱۲۹٬۷۵۳
شهرستان دنبیتسا powiat dębicki Dębica استان پودکارپاتسکیه ۷۷۶٬۳۶ ک.م.۲ ۷ ۱۳۲٬۴۷۳
شهرستان دراوسکو powiat drawski Drawsko Pomorskie استان پومرانی غربی ۱۷۶۴٬۲۱ ک.م.۲ ۶ ۵۸٬۰۷۳
شهرستان جاودووو powiat działdowski Działdowo استان وارمی-ماسوری ۹۵۳٬۱۸ ک.م.۲ ۶ ۶۵٬۱۱۰
شهرستان جرژونگوف powiat dzierżoniowski Dzierżoniów استان سیلزی سفلی ۴۷۸٬۳۴ ک.م.۲ ۷ ۱۰۴٬۸۵۲
البلنگ - استان وارمی-ماسوری ۸۰ ک.م.۲ ۱۲۷٬۰۵۵
شهرستان البلانگ powiat elbląski البلنگ استان وارمی-ماسوری ۱۴۳۰٬۵۵ ک.م.۲ ۹ ۵۶٬۴۱۲
شهرستان اوک powiat ełcki Ełk استان وارمی-ماسوری ۱۱۱۱٬۸۷ ک.م.۲ ۵ ۸۴٬۷۶۰
شهرستان گاروولین powiat garwoliński Garwolin استان ماسوویان ۱۲۸۴٬۲۹ ک.م.۲ ۱۴ ۱۰۶٬۲۲۷
گدانسک - استان پومرانی ۲۶۲ ک.م.۲ ۴۵۷٬۶۳۰
شهرستان گدانسک powiat gdański پروشت گدانسکی استان پومرانی ۷۹۳٬۱۷ ک.م.۲ ۸ ۸۵٬۵۶۶
گدنیا - استان پومرانی ۱۳۶ ک.م.۲ ۲۵۲٬۴۴۳
شهرستان گیژتسکو powiat giżycki Giżycko استان وارمی-ماسوری ۱۱۱۸٬۷۴ ک.م.۲ ۶ ۵۶٬۸۶۳
گلیویتسه - استان سیلسیان ۱۳۴٬۲۰ ک.م.۲ ۱۹۹٬۰۹۹
شهرستان گلیویتسه powiat gliwicki گلیویتسه استان سیلسیان ۶۶۳٬۳۵ ک.م.۲ ۸ ۱۱۴٬۹۶۳
شهرستان گووگوف powiat głogowski Głogów استان سیلزی سفلی ۴۴۳٬۰۶ ک.م.۲ ۶ ۸۷٬۶۵۱
شهرستان گلوبچه powiat głubczycki Głubczyce استان اوپوله ۶۷۳٬۱ ک.م.۲ ۴ ۵۰٬۳۲۶
شهرستان گنگزنو powiat gnieźnieński گینیزنا استان لهستان بزرگ‌تر ۱۲۵۴٬۳۴ ک.م.۲ ۱۰ ۱۴۰٬۳۳۳
شهرستان گووداپ powiat gołdapski Gołdap استان وارمی-ماسوری ۷۷۱٬۹۳ ک.م.۲ ۳ ۲۶٬۹۸۹
شهرستان گولنگوف powiat goleniowski Goleniów استان پومرانی غربی ۱۶۱۶٬۹۹ ک.م.۲ ۶ ۷۸٬۷۳۸
شهرستان گولوپ-دوبژن powiat golubsko-dobrzyński گولوپ-دوبژن استان کویافسکو-پومورسکی ۶۱۲٬۹۸ ک.م.۲ ۶ ۴۵٬۰۶۰
شهرستان گورا powiat górowski Góra استان سیلزی سفلی ۷۳۸٬۱۱ ک.م.۲ ۴ ۳۶٬۵۵۶
شهرستان گورلیتسه powiat gorlicki Gorlice استان لهستان کوچک‌تر ۹۶۷٬۳۶ ک.م.۲ ۱۰ ۱۰۶٬۵۴۰
شهرستان گوژوف powiat gorzowski گورژوف ویلکوپولسکی استان لوبوسکی ۱۲۱۳٬۳۲ ک.م.۲ ۷ ۶۵٬۵۴۶
گورژوف ویلکوپولسکی - استان لوبوسکی ۸۶ ک.م.۲ ۱۲۵٬۲۰۴
شهرستان گوستنگ powiat gostyński Gostyń استان لهستان بزرگ‌تر ۸۱۰٬۳۴ ک.م.۲ ۷ ۷۵٬۶۸۳
شهرستان گوستنگن powiat gostyniński Gostynin استان ماسوویان ۶۱۵٬۵۶ ک.م.۲ ۵ ۴۷٬۰۳۴
شهرستان گرایوو powiat grajewski Grajewo استان پودلاسکی ۹۶۷٬۲۴ ک.م.۲ ۶ ۵۰٬۱۲۰
شهرستان گروجیسک مازوویتسکی powiat grodziski Grodzisk Mazowiecki استان ماسوویان ۳۶۶٬۸۷ ک.م.۲ ۶ ۷۸٬۲۰۸
شهرستان گروجیسک ویلکوپولسکی powiat grodziski Grodzisk Wielkopolski استان لهستان بزرگ‌تر ۶۴۳٬۷۲ ک.م.۲ ۵ ۴۹٬۴۴۴
شهرستان گرویتس powiat grójecki Grójec استان ماسوویان ۱۲۶۸٬۸۲ ک.م.۲ ۱۰ ۹۶٬۴۸۹
گروجونتس - استان کویافسکو-پومورسکی ۵۷٬۷۶ ک.م.۲ ۹۹٬۲۹۹
شهرستان گروجونتس powiat grudziądzki گروجونتس استان کویافسکو-پومورسکی ۷۲۸٬۳۹ ک.م.۲ ۶ ۳۸٬۴۲۴
شهرستان گرفیتسه powiat gryficki Gryfice استان پومرانی غربی ۱۰۱۸٬۱۹ ک.م.۲ ۶ ۶۰٬۷۷۳
شهرستان گرفینو powiat gryfiński Gryfino استان پومرانی غربی ۱۸۶۹٬۵۴ ک.م.۲ ۹ ۸۲٬۸۱۳
شهرستان خاینووکا powiat hajnowski Hajnówka استان پودلاسکی ۱۶۲۳٬۶۵ ک.م.۲ ۹ ۴۸٬۱۳۰
شهرستان خروبیشوف powiat hrubieszowski Hrubieszów استان لوبلین ۱۲۶۹٬۴۵ ک.م.۲ ۸ ۶۸٬۸۲۲
شهرستان ایواوا powiat iławski Iława استان وارمی-ماسوری ۱۳۸۵ ک.م.۲ ۷ ۸۹٬۹۶۰
شهرستان اینوروتسواف powiat inowrocławski اینوروتسواف استان کویافسکو-پومورسکی ۱۲۲۴٬۹۴ ک.م.۲ ۹ ۱۶۵٬۲۳۷
شهرستان یانوف لوبلسکی powiat janowski Janów Lubelski استان لوبلین ۸۷۵٬۳۴ ک.م.۲ ۷ ۴۷٬۸۷۵
شهرستان یاروچین powiat jarociński Jarocin استان لهستان بزرگ‌تر ۵۸۷٬۷ ک.م.۲ ۴ ۷۰٬۳۹۰
شهرستان یاروسواف powiat jarosławski Jarosław استان پودکارپاتسکیه ۱۰۲۹٬۱۵ ک.م.۲ ۱۱ ۱۲۲٬۳۶۸
شهرستان یاسوو powiat jasielski جاسو استان پودکارپاتسکیه ۸۳۰٬۴۱ ک.م.۲ ۱۰ ۱۱۵٬۱۲۸
یزچمبیه ازدرویی - استان سیلسیان ۸۵٬۴۴ ک.م.۲ ۹۵٬۱۴۹
شهرستان یاوور powiat jaworski Jawor استان سیلزی سفلی ۵۸۱٬۲۵ ک.م.۲ ۶ ۵۲٬۰۵۸
یاووژنو - استان سیلسیان ۱۵۲٬۲ ک.م.۲ ۹۶٬۰۵۱
شهرستان یندژیوف powiat jędrzejowski Jędrzejów استان اشوی‌داشکسیه ۱۲۵۷٬۱۷ ک.م.۲ ۹ ۸۹٬۳۰۴
Jelenia Góra - استان سیلزی سفلی ۱۰۹٬۲۲ ک.م.۲ ۸۶٬۶۶۳
شهرستان یلنگا گورا powiat jeleniogórski Jelenia Góra استان سیلزی سفلی ۶۲۸٬۲۱ ک.م.۲ ۹ ۶۳٬۸۱۷
کالیش - استان لهستان بزرگ‌تر ۷۰ ک.م.۲ ۱۰۸٬۵۷۵
شهرستان کالیش powiat kaliski کالیش استان لهستان بزرگ‌تر ۱۱۶۰٬۰۲ ک.م.۲ ۱۱ ۸۰٬۳۶۹
شهرستان کامینگ powiat kamieński Kamień Pomorski استان پومرانی غربی ۱۰۰۶٬۶۵ ک.م.۲ ۶ ۴۷٬۶۰۴
شهرستان کامیننا گورا powiat kamiennogórski Kamienna Góra استان سیلزی سفلی ۳۹۶٬۱۳ ک.م.۲ ۴ ۴۶٬۴۷۰
شهرستان کارتوزه powiat kartuski کارتوزه استان پومرانی ۱۱۲۰٬۰۴ ک.م.۲ ۸ ۱۰۹٬۳۱۱
کاتوویتس - استان سیلسیان ۱۶۴٬۶۷ ک.م.۲ ۳۱۵٬۹۹۶
شهرستان کاژمیژا powiat kazimierski Kazimierza Wielka استان اشوی‌داشکسیه ۴۲۲٬۴۸ ک.م.۲ ۵ ۳۵٬۷۷۰
شهرستان کنجژن-کوژله powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle استان اوپوله ۶۲۵٬۲۸ ک.م.۲ ۶ ۱۰۲٬۱۱۸
شهرستان کنپنو powiat kępiński Kępno استان لهستان بزرگ‌تر ۶۰۸٬۳۹ ک.م.۲ ۷ ۵۵٬۳۳۵
شهرستان کنتژن powiat kętrzyński کنتشین استان وارمی-ماسوری ۱۲۱۲٬۹۷ ک.م.۲ ۶ ۶۶٬۱۶۵
کیلتس - استان اشوی‌داشکسیه ۱۰۹٬۶۵ ک.م.۲ ۲۰۷٬۷۱۸
شهرستان کیلتسه powiat kielecki کیلتس استان اشوی‌داشکسیه ۲۲۴۷٬۴۵ ک.م.۲ ۱۹ ۱۹۸٬۵۸۱
شهرستان کووبوتسک powiat kłobucki Kłobuck استان سیلسیان ۸۸۹٬۱۵ ک.م.۲ ۹ ۸۴٬۷۳۰
شهرستان کووزکو powiat kłodzki Kłodzko استان سیلزی سفلی ۱۶۴۳٬۳۷ ک.م.۲ ۱۴ ۱۶۶٬۴۴۷
شهرستان کلوچبورک powiat kluczborski Kluczbork استان اوپوله ۸۵۱٬۵۹ ک.م.۲ ۴ ۷۰٬۰۸۲
شهرستان کولبوشووا powiat kolbuszowski Kolbuszowa استان پودکارپاتسکیه ۷۷۳٬۹۳ ک.م.۲ ۶ ۶۱٬۳۹۹
شهرستان کولنو powiat kolneński Kolno استان پودلاسکی ۹۳۹٬۷۳ ک.م.۲ ۶ ۳۹٬۶۷۶
شهرستان کووو powiat kolski Koło استان لهستان بزرگ‌تر ۱۰۱۱٬۰۳ ک.م.۲ ۱۱ ۸۸٬۶۰۱
شهرستان کوووبژگ powiat kołobrzeski کووبژک استان پومرانی غربی ۷۲۵٬۸۶ ک.م.۲ ۷ ۷۶٬۰۸۹
Konin - استان لهستان بزرگ‌تر ۸۲ ک.م.۲ ۸۰٬۶۱۸
شهرستان کونگن powiat koniński Konin استان لهستان بزرگ‌تر ۱۵۷۸٬۷۱ ک.م.۲ ۱۴ ۱۲۳٬۶۴۶
شهرستان کونگسکیه powiat konecki Końskie استان اشوی‌داشکسیه ۱۱۳۹٬۹۰ ک.م.۲ ۸ ۸۴٬۲۳۹
شهرستان کوشچیان powiat kościański Kościan استان لهستان بزرگ‌تر ۷۲۲٬۵۳ ک.م.۲ ۵ ۷۷٬۷۶۰
شهرستان کوشچژنا powiat kościerski کوشچژنا استان پومرانی ۱۱۶۵٬۸۵ ک.م.۲ ۸ ۶۶٬۷۷۸
کشالین - استان پومرانی غربی ۸۴ ک.م.۲ ۱۰۷٬۷۸۳
شهرستان کوشالین powiat koszaliński کشالین استان پومرانی غربی ۱۶۶۹٬۰۹ ک.م.۲ ۸ ۶۴٬۰۸۷
شهرستان کوژنگتسه powiat kozienicki Kozienice استان ماسوویان ۹۱۶٬۹۶ ک.م.۲ ۷ ۶۱٬۶۱۴
کراکوف - استان لهستان کوچک‌تر ۳۲۷ ک.م.۲ ۷۵۶٬۷۵۷
شهرستان کراکوف powiat krakowski کراکوف استان لهستان کوچک‌تر ۱۲۲۹٬۶۲ ک.م.۲ ۱۷ ۲۴۴٬۹۷۰
شهرستان کراپکوویتسه powiat krapkowicki Krapkowice استان اوپوله ۴۴۲٬۳۵ ک.م.۲ ۵ ۶۷٬۹۲۶
شهرستان کراشنگک powiat kraśnicki Kraśnik استان لوبلین ۱۰۰۵٬۳۴ ک.م.۲ ۱۰ ۹۹٬۷۷۰
شهرستان کراسنستاف powiat krasnostawski Krasnystaw استان لوبلین ۱۰۶۷٬۱۸ ک.م.۲ ۱۰ ۶۹٬۲۷۴
Krosno - استان پودکارپاتسکیه ۴۳٬۴۸ ک.م.۲ ۴۷٬۶۹۳
شهرستان کروسنو powiat krośnieński Krosno استان پودکارپاتسکیه ۹۲۳٬۷۹ ک.م.۲ ۹ ۱۰۹٬۷۱۵
شهرستان کروسنو اودژانگسکیه powiat krośnieński Krosno Odrzańskie استان لوبوسکی ۱۳۹۰ ک.م.۲ ۷ ۵۶٬۴۶۳
شهرستان کروتوشن powiat krotoszyński Krotoszyn استان لهستان بزرگ‌تر ۷۱۴٬۲۳ ک.م.۲ ۶ ۷۷٬۰۹۲
شهرستان کوتنو powiat kutnowski کوتنو استان ووتسکی ۸۸۶٬۲۹ ک.م.۲ ۱۱ ۱۰۴٬۱۲۴
شهرستان کفیدزن powiat kwidzyński کفیدزن استان پومرانی ۸۳۴٬۶۴ ک.م.۲ ۶ ۸۰٬۷۰۴
شهرستان وانگتسوت powiat łańcucki واینتسوت استان پودکارپاتسکیه ۴۵۱٬۹۵ ک.م.۲ ۷ ۷۷٬۷۱۰
شهرستان واسک powiat łaski واسک استان ووتسکی ۶۱۷٬۳۸ ک.م.۲ ۵ ۵۰٬۸۷۴
شهرستان لمبورک powiat lęborski لمبورک استان پومرانی ۷۰۶٬۹۹ ک.م.۲ ۵ ۶۳٬۶۵۹
شهرستان ونچنا powiat łęczyński Łęczna استان لوبلین ۶۳۳٬۷۵ ک.م.۲ ۶ ۵۷٬۳۱۴
شهرستان ونچتسا powiat łęczycki ونچتسا استان ووتسکی ۷۷۴ ک.م.۲ ۸ ۵۳٬۴۳۵
شهرستان لگیونووو powiat legionowski Legionowo استان ماسوویان ۳۸۹٬۸۶ ک.م.۲ ۵ ۹۶٬۴۹۷
لگنیتسا - استان سیلزی سفلی ۵۶٬۲۹ ک.م.۲ ۱۰۵٬۴۸۵
شهرستان لگنگتسا powiat legnicki لگنیتسا استان سیلزی سفلی ۷۴۴٬۶ ک.م.۲ ۸ ۵۲٬۹۹۵
شهرستان لسکو powiat leski Lesko استان پودکارپاتسکیه ۸۳۴٬۸۶ ک.م.۲ ۵ ۲۶٬۶۱۳
Leszno - استان لهستان بزرگ‌تر ۳۱٬۹ ک.م.۲ ۶۴٬۰۷۹
شهرستان لشنو powiat leszczyński Leszno استان لهستان بزرگ‌تر ۸۰۴٬۶۵ ک.م.۲ ۷ ۵۰٬۰۲۴
شهرستان لژایسک powiat leżajski Leżajsk استان پودکارپاتسکیه ۵۸۳٬۰۱ ک.م.۲ ۵ ۶۹٬۲۳۵
شهرستان لیزبارک powiat lidzbarski Lidzbark Warmiński استان وارمی-ماسوری ۹۲۴٬۴۲ ک.م.۲ ۵ ۴۳٬۰۰۶
شهرستان لیمانووا powiat limanowski Limanowa استان لهستان کوچک‌تر ۹۵۱٬۹۶ ک.م.۲ ۱۲ ۱۲۱٬۶۵۸
شهرستان لیپنو powiat lipnowski لیپنو، شهرستان لیپنو استان کویافسکو-پومورسکی ۱۰۱۵٬۶ ک.م.۲ ۹ ۶۶٬۲۱۶
شهرستان لیپسکو powiat lipski Lipsko استان ماسوویان ۷۴۷٬۵۸ ک.م.۲ ۶ ۳۶٬۶۶۹
شهرستان ووبز powiat łobeski لوبس استان پومرانی غربی ۱۰۶۵٬۶۱ ک.م.۲ ۵ ۳۸٬۲۳۲
ووچ - استان ووتسکی ۲۹۳٬۲۵ ک.م.۲ ۷۶۴٬۱۶۸
شهرستان ووچ شرقی powiat łódzki wschodni ووچ استان ووتسکی ۴۹۹٬۳۲ ک.م.۲ ۶ ۶۴٬۵۷۴
ومژا - استان پودلاسکی ۳۲٬۷۲ ک.م.۲ ۶۳٬۵۷۲
شهرستان وومژا powiat łomżyński ومژا استان پودلاسکی ۱۳۵۳٬۹۳ ک.م.۲ ۹ ۵۰٬۸۸۷
شهرستان ووشتسه powiat łosicki Łosice استان ماسوویان ۷۷۱٬۷۷ ک.م.۲ ۶ ۳۲٬۷۶۹
شهرستان وویچ powiat łowicki وویچ استان ووتسکی ۹۸۷٬۱۳ ک.م.۲ ۱۰ ۸۲٬۳۳۸
شهرستان لوباچوف powiat lubaczowski Lubaczów استان پودکارپاتسکیه ۱۳۰۸٬۳۷ ک.م.۲ ۸ ۵۷٬۱۲۰
شهرستان لوبانگ powiat lubański Lubań استان سیلزی سفلی ۴۲۸٬۱۹ ک.م.۲ ۷ ۵۷٬۰۶۱
شهرستان لوبارتوف powiat lubartowski Lubartów استان لوبلین ۱۲۹۰٬۳۵ ک.م.۲ ۱۳ ۹۰٬۴۸۴
شهرستان لوبین powiat lubiński Lubin استان سیلزی سفلی ۷۱۱٬۹۹ ک.م.۲ ۴ ۱۰۵٬۵۸۲
لوبلین - استان لوبلین ۱۴۷ ک.م.۲ ۳۵۴٬۲۷۲
شهرستان لوبلین powiat lubelski لوبلین استان لوبلین ۱۶۷۹٬۴۲ ک.م.۲ ۱۶ ۱۴۰٬۵۶۲
شهرستان لوبلینگتس powiat lubliniecki Lubliniec استان سیلسیان ۸۲۲٬۱۳ ک.م.۲ ۸ ۷۶٬۶۲۸
شهرستان ووکوف powiat łukowski Łuków استان لوبلین ۱۳۹۴٬۰۹ ک.م.۲ ۱۱ ۱۰۸٬۳۹۳
شهرستان لوووک شلانسکی powiat lwówecki Lwówek Śląski استان سیلزی سفلی ۷۰۹٬۹۴ ک.م.۲ ۵ ۴۸٬۱۴۴
شهرستان ماکوف powiat makowski Maków Mazowiecki استان ماسوویان ۱٬۰۶۴٫۵۶ ک.م.۲ ۱۰ ۴۶٬۴۷۴
شهرستان مالبورک powiat malborski مالبورک استان پومرانی ۴۹۴٫۶۳ ک.م.۲ ۶ ۶۲٬۹۶۰
شهرستان میخوف powiat miechowski Miechów استان لهستان کوچک‌تر ۶۷۶٫۷۳ ک.م.۲ ۷ ۵۰٬۷۶۹
شهرستان مینزخود powiat międzychodzki Międzychód استان لهستان بزرگ‌تر ۷۳۶٫۶۶ ک.م.۲ ۴ ۳۶٬۳۲۹
شهرستان مینزژچ powiat międzyrzecki Międzyrzecz استان لوبوسکی ۱٬۳۸۷٫۸۳ ک.م.۲ ۶ ۵۸٬۳۳۵
شهرستان میلتس powiat mielecki Mielec استان پودکارپاتسکیه ۸۸۰٫۲۱ ک.م.۲ ۱۰ ۱۳۳٬۱۴۸
شهرستان میکوووف powiat mikołowski Mikołów استان سیلسیان ۲۳۱٫۵۳ ک.م.۲ ۵ ۹۱٬۰۲۲
شهرستان میلیچ powiat milicki Milicz استان سیلزی سفلی ۷۱۵٫۰۱ ک.م.۲ ۳ ۳۶٬۸۴۵
شهرستان مینگسک powiat miński Mińsk Mazowiecki استان ماسوویان ۱٬۱۶۴٫۳۵ ک.م.۲ ۱۳ ۱۴۱٬۰۴۸
شهرستان مواوا powiat mławski Mława استان ماسوویان ۱٬۱۸۲٫۳ ک.م.۲ ۱۰ ۷۳٬۳۵۵
شهرستان موگیلنو powiat mogileński موگیلنو استان کویافسکو-پومورسکی ۶۷۵٫۸۶ ک.م.۲ ۴ ۴۶٬۸۷۵
شهرستان مونگکی powiat moniecki Mońki استان پودلاسکی ۱٬۳۸۲٫۳۹ ک.م.۲ ۷ ۴۲٬۹۶۰
شهرستان مرانگووو powiat mrągowski Mrągowo استان وارمی-ماسوری ۱٬۰۶۵٫۲۳ ک.م.۲ ۵ ۵۰٬۰۸۷
شهرستان مشلنگتسه powiat myślenicki Myślenice استان لهستان کوچک‌تر ۶۷۳٫۳ ک.م.۲ ۹ ۱۱۶٬۷۹۳
شهرستان مشلیبوژ powiat myśliborski Myślibórz استان پومرانی غربی ۱٬۱۸۱٫۹۵ ک.م.۲ ۵ ۶۷٬۴۱۲
Mysłowice - استان سیلسیان ۶۵٫۵۷ ک.م.۲ ۷۴٬۹۸۸
شهرستان مشکوف powiat myszkowski Myszków استان سیلسیان ۴۷۸٫۶۲ ک.م.۲ ۵ ۷۱٬۶۱۹
شهرستان ناکوو powiat nakielski ناکوو ناد نوتچو استان کویافسکو-پومورسکی ۱٬۱۲۰٫۴۸ ک.م.۲ ۵ ۸۴٬۷۸۶
شهرستان نامسووف powiat namysłowski Namysłów استان اوپوله ۷۴۷٫۶۷ ک.م.۲ ۵ ۴۳٬۹۵۷
شهرستان نگجتسا powiat nidzicki Nidzica استان وارمی-ماسوری ۹۶۰٫۷ ک.م.۲ ۴ ۳۳٬۹۵۵
شهرستان نگسکو powiat niżański Nisko استان پودکارپاتسکیه ۷۸۵٫۵۸ ک.م.۲ ۷ ۶۷٬۰۴۲
شهرستان نووا سول powiat nowosolski Nowa Sól استان لوبوسکی ۷۷۰٫۵۸ ک.م.۲ ۸ ۸۶٬۷۷۳
شهرستان نووه میاستو powiat nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie استان وارمی-ماسوری ۶۹۵٫۰۱ ک.م.۲ ۵ ۴۳٬۳۸۸
شهرستان نووه دوور گدانسکی powiat nowodworski نووه دوور گدانسکی استان پومرانی ۶۵۲٫۷۵ ک.م.۲ ۵ ۳۵٬۴۹۸
شهرستان نوو دوور مازوویتسکی powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki استان ماسوویان ۶۹۱٫۶۵ ک.م.۲ ۶ ۷۵٬۷۳۶
نووی سونتس - استان لهستان کوچک‌تر ۵۷ ک.م.۲ ۸۴٬۵۹۴
شهرستان نوو سانچ powiat nowosądecki نووی سونتس استان لهستان کوچک‌تر ۱٬۵۵۰٫۲۴ ک.م.۲ ۱۶ ۱۹۷٬۷۱۸
شهرستان نوو تارگ powiat nowotarski Nowy Targ استان لهستان کوچک‌تر ۱٬۴۷۴٫۶۶ ک.م.۲ ۱۴ ۱۸۱٬۸۷۸
شهرستان نوو تومشل powiat nowotomyski Nowy Tomyśl استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۰۱۱٫۶۷ ک.م.۲ ۶ ۷۱٬۸۱۷
شهرستان نسا powiat nyski Nysa استان اوپوله ۱٬۲۲۳٫۸۷ ک.م.۲ ۹ ۱۴۵٬۶۴۰
شهرستان اوبورنگکی powiat obornicki Oborniki استان لهستان بزرگ‌تر ۷۱۲٫۶۵ ک.م.۲ ۳ ۵۵٬۹۷۶
شهرستان اوواوا powiat oławski Oława استان سیلزی سفلی ۵۲۳٫۷۳ ک.م.۲ ۴ ۷۱٬۱۱۸
شهرستان اولتسکو powiat olecki Olecko استان وارمی-ماسوری ۸۷۳٫۸۳ ک.م.۲ ۴ ۳۴٬۲۱۵
شهرستان اولشنگتسا powiat oleśnicki Oleśnica استان سیلزی سفلی ۱٬۰۴۹٫۷۴ ک.م.۲ ۸ ۱۰۳٬۳۶۶
شهرستان اولسنو powiat oleski Olesno استان اوپوله ۹۷۳٫۶۲ ک.م.۲ ۷ ۶۸٬۲۶۹
شهرستان اولکوش powiat olkuski Olkusz استان لهستان کوچک‌تر ۶۲۲٫۱۹ ک.م.۲ ۶ ۱۱۴٬۲۸۶
اولشتین - استان وارمی-ماسوری ۸۸٫۳۲۸ ک.م.۲ ۱۷۴٬۶۹۳
شهرستان اولشتین powiat olsztyński اولشتین استان وارمی-ماسوری ۲٬۸۴۰٫۲۹ ک.م.۲ ۱۲ ۱۱۳٬۵۲۹
شهرستان اوپاتوف powiat opatowski Opatów استان اشوی‌داشکسیه ۹۱۱٫۵۱ ک.م.۲ ۸ ۵۶٬۶۴۵
شهرستان اوپوچنو powiat opoczyński اوپوچنو استان ووتسکی ۱٬۰۳۸٫۷۷ ک.م.۲ ۸ ۷۸٬۶۵۹
اوپوله - استان اوپوله ۹۶٫۲ ک.م.۲ ۱۲۸٬۰۳۴
شهرستان اوپوله powiat opolski اوپوله استان اوپوله ۱٬۵۸۶٫۸۲ ک.م.۲ ۱۳ ۱۳۴٬۸۷۴
شهرستان اوپوله لوبلسکیه powiat opolski Opole Lubelskie استان لوبلین ۸۰۴٫۱۴ ک.م.۲ ۷ ۶۳٬۰۲۶
شهرستان اوسترودا powiat ostródzki استرودا استان وارمی-ماسوری ۱٬۷۶۴٫۸۹ ک.م.۲ ۹ ۱۰۵٬۲۸۶
Ostrołęka - استان ماسوویان ۲۹٫۰۰ ک.م.۲ ۵۳٬۷۵۸
شهرستان اوستروونکا powiat ostrołęcki Ostrołęka استان ماسوویان ۲٬۰۹۹٫۳۲ ک.م.۲ ۱۱ ۸۴٬۳۴۴
شهرستان اوستروف مازوویتسکا powiat ostrowski Ostrów Mazowiecka استان ماسوویان ۱٬۲۱۸٫۰۶ ک.م.۲ ۱۱ ۷۵٬۰۷۳
شهرستان اوستروف ویلکوپولسکی powiat ostrowski Ostrów Wielkopolski استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۱۶۰٫۶۵ ک.م.۲ ۸ ۱۵۸٬۴۰۷
شهرستان اوستروویتس powiat ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski استان اشوی‌داشکسیه ۶۱۶٫۳۳ ک.م.۲ ۶ ۱۱۶٬۱۷۹
شهرستان اوستژشوف powiat ostrzeszowski Ostrzeszów استان لهستان بزرگ‌تر ۷۷۲٫۳۷ ک.م.۲ ۷ ۵۴٬۴۹۰
شهرستان اوشوینچیم powiat oświęcimski اوشویمچین استان لهستان کوچک‌تر ۴۰۶٫۰۳ ک.م.۲ ۹ ۱۵۳٬۳۹۰
شهرستان اوتووتسک powiat otwocki Otwock استان ماسوویان ۶۱۵٫۰۹ ک.م.۲ ۸ ۱۱۶٬۰۸۶
شهرستان پابیانیتسه powiat pabianicki پابیانیتسه استان ووتسکی ۴۹۰٫۷۷ ک.م.۲ ۷ ۱۱۹٬۰۰۸
شهرستان پاینچنو powiat pajęczański پاینچنو استان ووتسکی ۸۰۴٫۱۴ ک.م.۲ ۸ ۵۳٬۳۹۵
شهرستان پارچف powiat parczewski Parczew استان لوبلین ۹۵۲٫۶۲ ک.م.۲ ۷ ۳۶٬۵۱۲
شهرستان پیاسچنو powiat piaseczyński Piaseczno استان ماسوویان ۶۲۱٫۰۴ ک.م.۲ ۶ ۱۴۵٬۲۷۶
Piekary Śląskie - استان سیلسیان ۴۰ ک.م.۲ ۵۹٬۴۹۴
شهرستان پیوا powiat pilski Piła استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۲۶۷٫۱ ک.م.۲ ۹ ۱۳۷٬۰۹۹
شهرستان پینگچوف powiat pińczowski Pińczów استان اشوی‌داشکسیه ۶۱۱٫۰۳ ک.م.۲ ۵ ۴۲٬۱۲۷
شهرستان پیوترکوف powiat piotrkowski پیوترکوف تربونالسکی استان ووتسکی ۱٬۴۲۹٫۱۲ ک.م.۲ ۱۱ ۹۰٬۲۲۷
پیوترکوف تربونالسکی - استان ووتسکی ۶۷٫۲۷ ک.م.۲ ۷۹٬۳۶۷
شهرستان پیش powiat piski Pisz استان وارمی-ماسوری ۱٬۷۷۶٫۱۷ ک.م.۲ ۴ ۵۷٬۵۵۳
شهرستان پلشف powiat pleszewski Pleszew استان لهستان بزرگ‌تر ۷۱۱٫۹۱ ک.م.۲ ۶ ۶۱٬۹۵۱
پوتسک، استان ماسوویان - استان ماسوویان ۸۸٫۰۶ ک.م.۲ ۱۲۷٬۳۰۷
شهرستان پوتسک، استان ماسوویان powiat płocki پوتسک، استان ماسوویان استان ماسوویان ۱٬۷۹۸٫۷۱ ک.م.۲ ۱۵ ۱۰۶٬۴۵۵
شهرستان پوونگسک powiat płoński Płońsk استان ماسوویان ۱٬۳۸۳٫۶۷ ک.م.۲ ۱۲ ۸۷٬۴۳۰
شهرستان پودمبیتسه powiat poddębicki پودمبیتسه استان ووتسکی ۸۸۰٫۹۱ ک.م.۲ ۶ ۴۲٬۱۹۵
شهرستان پلیس powiat policki Police استان پومرانی غربی ۶۶۴٫۱۶ ک.م.۲ ۴ ۶۴٬۱۴۷
شهرستان پولکوویتسه powiat polkowicki Polkowice استان سیلزی سفلی ۷۷۹٫۹۳ ک.م.۲ ۶ ۶۱٬۱۳۸
پوزنان - استان لهستان بزرگ‌تر ۲۶۱٫۸۵ ک.م.۲ ۵۶۶٬۵۴۶
شهرستان پوزنانگ powiat poznański پوزنان استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۸۹۹٫۶۱ ک.م.۲ ۱۷ ۲۹۱٬۵۶۲
شهرستان پروشوویتسه powiat proszowicki Proszowice استان لهستان کوچک‌تر ۴۱۴٫۵۷ ک.م.۲ ۶ ۴۳٬۴۴۱
شهرستان پرودنگک powiat prudnicki Prudnik استان اوپوله ۵۷۱٫۱۶ ک.م.۲ ۴ ۵۹٬۹۳۱
شهرستان پروشکوف powiat pruszkowski پروشکوف استان ماسوویان ۲۴۶٫۳۱ ک.م.۲ ۶ ۱۴۵٬۸۷۰
شهرستان پژاسنش powiat przasnyski Przasnysz استان ماسوویان ۱٬۲۱۷٫۸۲ ک.م.۲ ۷ ۵۲٬۹۴۸
پرزمیسی - استان پودکارپاتسکیه ۴۴ ک.م.۲ ۶۶٬۷۱۵
شهرستان پژمشل powiat przemyski پرزمیسی استان پودکارپاتسکیه ۱٬۲۱۳٫۷۳ ک.م.۲ ۱۰ ۷۰٬۸۸۲
شهرستان پژوورسک powiat przeworski Przeworsk استان پودکارپاتسکیه ۶۹۸٫۳۵ ک.م.۲ ۹ ۷۸٬۶۹۱
شهرستان پژسوخا powiat przysuski Przysucha استان ماسوویان ۸۰۰٫۶۸ ک.م.۲ ۸ ۴۳٬۸۲۲
شهرستان پشچنا powiat pszczyński Pszczyna استان سیلسیان ۴۷۳٫۴۶ ک.م.۲ ۶ ۱۰۴٬۶۳۸
شهرستان پوتسک، استان پومرانی powiat pucki پوتسک، استان پومرانی استان پومرانی ۵۷۷٫۸۵ ک.م.۲ ۷ ۷۴٬۱۹۶
شهرستان پوواو powiat puławski Puławy استان لوبلین ۹۳۳ ک.م.۲ ۱۱ ۱۱۶٬۸۲۹
شهرستان پووتوسک powiat pułtuski Pułtusk استان ماسوویان ۸۲۸٫۶۳ ک.م.۲ ۷ ۵۱٬۰۳۳
شهرستان پژتسه powiat pyrzycki Pyrzyce استان پومرانی غربی ۷۲۵٫۷۱ ک.م.۲ ۶ ۳۹٬۹۳۱
شهرستان راچیبوژ powiat raciborski راسیبورز استان سیلسیان ۵۴۳٫۹۸ ک.م.۲ ۸ ۱۱۱٬۵۰۵
رادوم - استان ماسوویان ۱۱۱٫۷۱ ک.م.۲ ۲۲۶٬۳۷۲
شهرستان رادوم powiat radomski رادوم استان ماسوویان ۱٬۵۲۹٫۷۵ ک.م.۲ ۱۳ ۱۴۵٬۲۳۲
شهرستان رادومسکو powiat radomszczański رادومسکو استان ووتسکی ۱٬۴۴۲٫۷۸ ک.م.۲ ۱۴ ۱۱۸٬۸۵۶
شهرستان راجیوف powiat radziejowski راجیوف استان کویافسکو-پومورسکی ۶۰۷ ک.م.۲ ۷ ۴۲٬۲۸۹
شهرستان رازنگ پودلاسکی powiat radzyński Radzyń Podlaski استان لوبلین ۹۶۵٫۲۱ ک.م.۲ ۸ ۶۱٬۴۴۵
شهرستان راوا powiat rawski راوا مازوویتسکا استان ووتسکی ۶۴۶٫۶ ک.م.۲ ۶ ۴۹٬۴۴۳
شهرستان راویچ powiat rawicki Rawicz استان لهستان بزرگ‌تر ۵۵۳٫۲۳ ک.م.۲ ۵ ۵۹٬۳۷۵
شهرستان روپچتس-سنجشوف powiat ropczycko-sędziszowski Ropczyce استان پودکارپاتسکیه ۵۴۸٫۸۹ ک.م.۲ ۵ ۷۱٬۲۲۰
رودا شلوسکا - استان سیلسیان ۷۷٫۷ ک.م.۲ ۱۴۵٬۹۲۹
ربنیک - استان سیلسیان ۱۴۸ ک.م.۲ ۱۴۱٬۳۸۲
شهرستان ربنگک powiat rybnicki ربنیک استان سیلسیان ۲۲۴٫۶۳ ک.م.۲ ۵ ۷۳٬۵۲۷
شهرستان رکی powiat rycki Ryki استان لوبلین ۶۱۵٫۵۴ ک.م.۲ ۶ ۵۹٬۱۲۹
شهرستان رپین powiat rypiński رپین استان کویافسکو-پومورسکی ۵۸۷٫۰۸ ک.م.۲ ۶ ۴۴٬۳۰۶
ژشوف - استان پودکارپاتسکیه ۷۷٫۳۱ ک.م.۲ ۱۶۳٬۱۵۵
شهرستان ژشوف powiat rzeszowski ژشوف استان پودکارپاتسکیه ۱٬۲۱۸٫۸ ک.م.۲ ۱۴ ۱۶۹٬۵۸۶
شهرستان ساندومیژ powiat sandomierski Sandomierz استان اشوی‌داشکسیه ۶۷۵٫۸۹ ک.م.۲ ۹ ۸۱٬۷۳۳
شهرستان سانوک powiat sanocki Sanok استان پودکارپاتسکیه ۱٬۲۲۵٫۱۲ ک.م.۲ ۸ ۹۴٬۷۴۰
شهرستان سین powiat sejneński Sejny استان پودلاسکی ۸۵۶٫۰۷ ک.م.۲ ۵ ۲۱٬۳۳۱
شهرستان شمپولنو powiat sępoleński شمپولنو کراینسکی استان کویافسکو-پومورسکی ۷۹۰٫۸۶ ک.م.۲ ۴ ۴۰٬۸۸۰
Siedlce - استان ماسوویان ۳۲ ک.م.۲ ۷۷٬۰۴۷
شهرستان شدلتسه powiat siedlecki Siedlce استان ماسوویان ۱٬۶۰۳٫۲۲ ک.م.۲ ۱۳ ۸۰٬۵۶۰
Siemianowice Śląskie - استان سیلسیان ۲۵٫۵ ک.م.۲ ۷۲٬۴۵۱
شهرستان شمیاتچه powiat siemiatycki Siemiatycze استان پودلاسکی ۱٬۴۵۹٫۵۸ ک.م.۲ ۹ ۴۸٬۶۰۳
شهرستان شراتس powiat sieradzki شراتس استان ووتسکی ۱٬۴۹۱٫۰۴ ک.م.۲ ۱۱ ۱۲۱٬۰۱۳
شهرستان شرپتس powiat sierpecki Sierpc استان ماسوویان ۸۵۲٫۸۹ ک.م.۲ ۷ ۵۳٬۸۱۱
شهرستان سکارژسکو powiat skarżyski Skarżysko-Kamienna استان اشوی‌داشکسیه ۳۹۵٫۳۰ ک.م.۲ ۵ ۸۰٬۰۲۴
اسکرینی‌ویتسه - استان ووتسکی ۳۲٫۶ ک.م.۲ ۴۸٬۷۶۱
شهرستان اسکرینه‌ویتسه powiat skierniewicki اسکرینی‌ویتسه استان ووتسکی ۷۵۶٫۱۲ ک.م.۲ ۹ ۳۷٬۷۷۹
شهرستان سواونو powiat sławieński Sławno استان پومرانی غربی ۱٬۰۴۳٫۶۲ ک.م.۲ ۶ ۵۷٬۶۴۳
شهرستان سووبیتسه powiat słubicki سوبیتسه استان لوبوسکی ۹۹۹٫۷۷ ک.م.۲ ۵ ۴۶٬۷۷۷
شهرستان سووپتسا powiat słupecki Słupca استان لهستان بزرگ‌تر ۸۳۷٫۹۱ ک.م.۲ ۸ ۵۸٬۷۲۵
سووپسک - استان پومرانی ۴۳٫۱۵ ک.م.۲ ۹۸٬۴۰۲
شهرستان سووپسک powiat słupski سووپسک استان پومرانی ۲٬۳۰۴ ک.م.۲ ۱۰ ۹۲٬۱۷۲
شهرستان سوخاچف powiat sochaczewski Sochaczew استان ماسوویان ۷۳۱٫۰۲ ک.م.۲ ۸ ۸۳٬۳۱۸
شهرستان سوکووکا powiat sokólski Sokółka استان پودلاسکی ۲٬۰۵۴٫۴۲ ک.م.۲ ۱۰ ۷۲٬۴۲۴
شهرستان سوکوووف powiat sokołowski Sokołów Podlaski استان ماسوویان ۱٬۱۳۱٫۴۲ ک.م.۲ ۹ ۵۶٬۸۲۳
سوپوت - استان پومرانی ۱۷٫۳۱ ک.م.۲ ۳۹٬۸۳۶
ساسنوویتس - استان سیلسیان ۹۱٫۲۶ ک.م.۲ ۲۲۵٬۲۰۲
شهرستان شرم powiat śremski Śrem استان لهستان بزرگ‌تر ۵۷۴٫۴۱ ک.م.۲ ۴ ۵۸٬۶۴۶
شهرستان شرودا شلانسکا powiat średzki Środa Śląska استان سیلزی سفلی ۷۰۳٫۶۸ ک.م.۲ ۵ ۴۹٬۲۰۸
شهرستان شرودا ویلکوپولسکا powiat średzki Środa Wielkopolska استان لهستان بزرگ‌تر ۶۲۳٫۱۸ ک.م.۲ ۵ ۵۴٬۵۶۸
شهرستان ستالووا وولا powiat stalowowolski Stalowa Wola استان پودکارپاتسکیه ۸۳۲٫۹۲ ک.م.۲ ۶ ۱۰۹٬۱۷۰
شهرستان ستاراخوویتسه powiat starachowicki Starachowice استان اشوی‌داشکسیه ۵۲۳٫۲۷ ک.م.۲ ۵ ۹۴٬۳۹۵
شهرستان ستارگارد powiat stargardzki استارگارت اشچچینسکی استان پومرانی غربی ۱٬۵۱۹٫۵۹ ک.م.۲ ۱۰ ۱۱۹٬۴۰۲
شهرستان استاروگارد powiat starogardzki استاروگارد گدانسکی استان پومرانی ۱٬۳۴۵٫۲۸ ک.م.۲ ۱۳ ۱۲۱٬۹۶۳
شهرستان ستاشوف powiat staszowski Staszów استان اشوی‌داشکسیه ۹۲۴٫۸۴ ک.م.۲ ۸ ۷۴٬۰۰۴
شهرستان ستژلتسه powiat strzelecki Strzelce Opolskie استان اوپوله ۷۴۴٫۲۸ ک.م.۲ ۷ ۸۰٬۸۲۸
شهرستان ستژلتس-درزدنکو powiat strzelecko-drezdenecki Strzelce Krajeńskie استان لوبوسکی ۱٬۲۴۸٫۳۲ ک.م.۲ ۵ ۵۰٬۱۵۱
شهرستان ستژلین powiat strzeliński Strzelin استان سیلزی سفلی ۶۲۲٫۲۷ ک.م.۲ ۵ ۴۴٬۱۴۶
شهرستان ستژژوف powiat strzyżowski Strzyżów استان پودکارپاتسکیه ۵۰۳٫۳۶ ک.م.۲ ۵ ۶۱٬۹۳۸
شهرستان سوخا powiat suski سوچا بسکیتسکا استان لهستان کوچک‌تر ۶۸۵٫۷۵ ک.م.۲ ۹ ۸۲٬۰۴۵
شهرستان سولنچین powiat sulęciński Sulęcin استان لوبوسکی ۱٬۱۷۷٫۴۳ ک.م.۲ ۵ ۳۵٬۳۲۹
سوواوکی - استان پودلاسکی ۶۵٫۲۴ ک.م.۲ ۶۹٬۲۳۴
شهرستان سوواوکی powiat suwalski سوواوکی استان پودلاسکی ۱٬۳۰۷٫۳۱ ک.م.۲ ۹ ۳۵٬۱۳۶
شهرستان شویدنگتسا powiat świdnicki Świdnica استان سیلزی سفلی ۷۴۲٫۸۹ ک.م.۲ ۸ ۱۶۰٬۳۳۷
شهرستان شویدنگک powiat świdnicki Świdnik استان لوبلین ۴۶۸٫۹۷ ک.م.۲ ۵ ۷۲٬۲۹۰
شهرستان شویدوین powiat świdwiński Świdwin استان پومرانی غربی ۱٬۰۹۳٫۱ ک.م.۲ ۶ ۴۸٬۹۲۰
شهرستان شویبوجن powiat świebodziński Świebodzin استان لوبوسکی ۹۳۷٫۴۵ ک.م.۲ ۶ ۵۵٬۹۸۹
شهرستان شفیچه powiat świecki شفیچه استان کویافسکو-پومورسکی ۱٬۴۷۲٫۷۸ ک.م.۲ ۱۱ ۹۶٬۹۴۱
اشفینتوخوویتسه - استان سیلسیان ۱۳٫۲۲ ک.م.۲ ۵۵٬۱۷۲
اشوینواویشچه - استان پومرانی غربی ۱۹۷٫۲۳ ک.م.۲ ۴۰٬۸۹۹
شهرستان شاموتوو powiat szamotulski Szamotuły استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۱۱۹٫۵۵ ک.م.۲ ۸ ۸۵٬۸۴۹
شچچین - استان پومرانی غربی ۳۰۱ ک.م.۲ ۴۱۰٬۸۰۹
شهرستان شچچینک powiat szczecinecki Szczecinek استان پومرانی غربی ۱٬۷۶۵٫۲۲ ک.م.۲ ۶ ۷۷٬۲۳۲
شهرستان شچتنو powiat szczycieński Szczytno استان وارمی-ماسوری ۱٬۹۳۳٫۱ ک.م.۲ ۸ ۶۹٬۲۸۹
شهرستان اشتوم powiat sztumski اشتوم استان پومرانی ۷۳۰٫۸۵ ک.م.۲ ۵ ۴۱٬۸۰۸
شهرستان شدووویتس powiat szydłowiecki Szydłowiec استان ماسوویان ۴۵۲٫۲۲ ک.م.۲ ۵ ۴۰٬۰۸۳
تارنوبزک - استان پودکارپاتسکیه ۸۵٫۶ ک.م.۲ ۵۰٬۰۳۳
شهرستان تارنوبژگ powiat tarnobrzeski تارنوبزک استان پودکارپاتسکیه ۵۲۰٫۰۲ ک.م.۲ ۴ ۵۳٬۷۳۰
تارنوف - استان لهستان کوچک‌تر ۷۲٫۴ ک.م.۲ ۱۱۷٬۱۰۹
شهرستان تارنوف powiat tarnowski تارنوف استان لهستان کوچک‌تر ۱٬۴۱۳٫۴۴ ک.م.۲ ۱۶ ۱۹۳٬۵۴۹
شهرستان تارنووسکیه گور powiat tarnogórski Tarnowskie Góry استان سیلسیان ۶۴۲٫۶۳ ک.م.۲ ۹ ۱۳۷٬۹۷۹
شهرستان تاترا powiat tatrzański زکوپانا استان لهستان کوچک‌تر ۴۷۱٫۶۲ ک.م.۲ ۵ ۶۵٬۳۹۳
شهرستان تچف powiat tczewski تچف استان پومرانی ۶۹۷٫۵۴ ک.م.۲ ۶ ۱۱۲٬۶۱۴
شهرستان توماشوف لوبلسکی powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski استان لوبلین ۱٬۴۸۷٫۱ ک.م.۲ ۱۳ ۸۸٬۳۴۳
شهرستان توماشوف مازوویتسکی powiat tomaszowski توماشوف مازوویتسکی استان ووتسکی ۱٬۰۲۵٫۷ ک.م.۲ ۱۱ ۱۲۰٬۹۷۳
ترونی - استان کویافسکو-پومورسکی ۱۱۵٫۷۲ ک.م.۲ ۲۰۷٬۳۸۱
شهرستان تورونی powiat toruński ترونی استان کویافسکو-پومورسکی ۱٬۲۲۹٫۷۱ ک.م.۲ ۹ ۸۹٬۵۰۵
شهرستان چبنیکا powiat trzebnicki چبنیکا استان سیلزی سفلی ۱٬۰۲۵٫۵۵ ک.م.۲ ۶ ۷۷٬۲۸۵
شهرستان توخولا powiat tucholski توخولا استان کویافسکو-پومورسکی ۱٬۰۷۵٫۲۷ ک.م.۲ ۶ ۴۷٬۲۳۰
شهرستان تورک powiat turecki تورک، لهستان استان لهستان بزرگ‌تر ۹۲۹٫۴ ک.م.۲ ۹ ۸۳٬۶۳۵
تیخی - استان سیلسیان ۸۱٫۷۲ ک.م.۲ ۱۳۰٬۸۴۲
شهرستان وومبژژنو powiat wąbrzeski وومبژژنو استان کویافسکو-پومورسکی ۵۰۱٫۳۱ ک.م.۲ ۵ ۳۴٬۸۸۶
شهرستان وادوویتسه powiat wadowicki Wadowice استان لهستان کوچک‌تر ۶۴۵٫۷۴ ک.م.۲ ۱۰ ۱۵۴٬۳۰۴
شهرستان وانگروویتس powiat wągrowiecki Wągrowiec استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۰۴۰٫۸ ک.م.۲ ۷ ۶۷٬۶۰۶
شهرستان واوبژخ powiat wałbrzyski واوب ژیخ استان سیلزی سفلی ۵۱۴٫۱۸ ک.م.۲ ۹ ۱۸۴٬۵۹۴
شهرستان واوچ powiat wałecki Wałcz استان پومرانی غربی ۱٬۴۱۴٫۷۹ ک.م.۲ ۵ ۵۴٬۶۳۹
ورشو Warszawa - استان ماسوویان ۵۱۷ ک.م.۲ ۱٬۷۰۰٬۵۳۶
شهرستان وارساف وست powiat warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki استان ماسوویان ۵۳۲٫۹۹ ک.م.۲ ۷ ۱۰۰٬۹۶۵
شهرستان ونگوژوو powiat węgorzewski Węgorzewo استان وارمی-ماسوری ۶۹۳٫۴۳ ک.م.۲ ۳ ۲۳٬۶۴۱
شهرستان ونگروف powiat węgrowski Węgrów استان ماسوویان ۱٬۲۱۹٫۱۸ ک.م.۲ ۹ ۶۷٬۸۲۳
شهرستان ویهرووو powiat wejherowski ویهرووو استان پومرانی ۱٬۲۷۹٫۸۴ ک.م.۲ ۱۰ ۱۸۱٬۸۳۴
شهرستان ویلیچکا powiat wielicki ویلیچکا استان لهستان کوچک‌تر ۴۲۷٫۸ ک.م.۲ ۵ ۱۰۵٬۲۶۶
شهرستان ویلون powiat wieluński ویلون (لهستان) استان ووتسکی ۹۲۷٫۶۹ ک.م.۲ ۱۰ ۷۸٬۲۶۰
شهرستان ویروشوف powiat wieruszowski ویروشوف استان ووتسکی ۵۷۶٫۲۲ ک.م.۲ ۷ ۴۲٬۳۳۶
ووتس‌واوک - استان کویافسکو-پومورسکی ۸۴٫۳۲ ک.م.۲ ۱۱۹٬۶۰۸
شهرستان ووتس‌واوک powiat włocławski ووتس‌واوک استان کویافسکو-پومورسکی ۱٬۴۷۲٫۳۴ ک.م.۲ ۱۳ ۸۵٬۳۳۹
شهرستان وووداوا powiat włodawski Włodawa استان لوبلین ۱٬۲۵۶٫۲۷ ک.م.۲ ۸ ۴۰٬۰۵۲
شهرستان وووشچووا powiat włoszczowski Włoszczowa استان اشوی‌داشکسیه ۹۰۶٫۳۸ ک.م.۲ ۶ ۴۷٬۱۳۷
شهرستان ووجسواف powiat wodzisławski Wodzisław Śląski استان سیلسیان ۲۸۶٫۹۲ ک.م.۲ ۹ ۱۵۵٬۲۲۸
شهرستان وووومین powiat wołomiński Wołomin استان ماسوویان ۹۵۵٫۳۷ ک.م.۲ ۱۲ ۲۰۲٬۴۴۴
شهرستان ووووف powiat wołowski Wołów استان سیلزی سفلی ۶۷۵ ک.م.۲ ۳ ۴۷٬۴۴۵
شهرستان وولشتن powiat wolsztyński Wolsztyn استان لهستان بزرگ‌تر ۶۸۰٫۰۳ ک.م.۲ ۳ ۵۴٬۷۱۸
وروتسواف - استان سیلزی سفلی ۲۹۳ ک.م.۲ ۶۳۵٬۲۸۰
شهرستان وروتسواف powiat wrocławski وروتسواف استان سیلزی سفلی ۱٬۱۱۶٫۱۵ ک.م.۲ ۹ ۱۰۱٬۹۱۳
شهرستان وژشنگا powiat wrzesiński Września استان لهستان بزرگ‌تر ۷۰۴٫۱۹ ک.م.۲ ۵ ۷۳٬۷۷۸
شهرستان وسخووا powiat wschowski Wschowa استان لوبوسکی ۶۲۴٫۸۲ ک.م.۲ ۳ ۳۸٬۹۵۸
شهرستان وسوکیه مازوویتسکیه powiat wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie استان پودلاسکی ۱٬۲۸۸٫۴۹ ک.م.۲ ۱۰ ۵۹٬۷۱۹
شهرستان وشکوف powiat wyszkowski Wyszków استان ماسوویان ۸۷۶٫۴۹ ک.م.۲ ۶ ۷۱٬۵۵۸
شهرستان زانبکوویتسه شلانسکیه powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie استان سیلزی سفلی ۸۰۱٫۷۵ ک.م.۲ ۷ ۶۹٬۲۹۷
زابژه - استان سیلسیان ۸۰٫۴۷ ک.م.۲ ۱۹۰٬۶۱۰
شهرستان ژاگانی powiat żagański ژاگانی استان لوبوسکی ۱٬۱۳۱٫۲۹ ک.م.۲ ۹ ۸۲٬۲۲۶
شهرستان زامبروف powiat zambrowski Zambrów استان پودلاسکی ۷۳۳٫۱۱ ک.م.۲ ۵ ۴۴٬۷۹۸
زاموشچ - استان لوبلین ۳۰٫۳۴ ک.م.۲ ۶۶٬۶۱۳
شهرستان زاموشتش powiat zamojski زاموشچ استان لوبلین ۱٬۸۷۲٫۲۷ ک.م.۲ ۱۵ ۱۱۰٬۲۲۵
شهرستان ژاری powiat żarski Żary استان لوبوسکی ۱٬۳۹۳٫۴۹ ک.م.۲ ۱۰ ۹۸٬۹۲۹
شهرستان زاویرچیه powiat zawierciański Zawiercie استان سیلسیان ۱٬۰۰۳٫۲۷ ک.م.۲ ۱۰ ۱۲۴٬۱۲۷
شهرستان ازدونسکا وولا powiat zduńskowolski ازدونسکا وولا استان ووتسکی ۳۶۹٫۱۹ ک.م.۲ ۴ ۶۷٬۷۰۴
شهرستان ازگیش powiat zgierski ازگیش استان ووتسکی ۸۵۳٫۷۱ ک.م.۲ ۹ ۱۶۰٬۸۰۵
شهرستان زگوژلتس powiat zgorzelecki ازگوژلتس استان سیلزی سفلی ۸۳۸٫۱۱ ک.م.۲ ۷ ۹۴٬۴۰۸
ژیلونا گورا - استان لوبوسکی ۵۸ ک.م.۲ ۱۱۸٬۲۰۱
شهرستان ژیلونا گورا powiat zielonogórski ژیلونا گورا استان لوبوسکی ۱٬۵۷۰٫۶۴ ک.م.۲ ۱۰ ۸۹٬۵۴۳
شهرستان زووتوریا powiat złotoryjski Złotoryja استان سیلزی سفلی ۵۷۵٫۴۵ ک.م.۲ ۶ ۴۵٬۷۴۴
شهرستان زوتوف powiat złotowski Złotów استان لهستان بزرگ‌تر ۱٬۶۶۰٫۹۱ ک.م.۲ ۸ ۶۸٬۵۲۶
شهرستان ژنین powiat żniński ژنین، لهستان استان کویافسکو-پومورسکی ۹۸۴٫۵۵ ک.م.۲ ۶ ۶۹٬۷۶۳
ژوری - استان سیلسیان ۶۴٫۶۴ ک.م.۲ ۶۲٬۶۲۵
شهرستان ژورومین powiat żuromiński Żuromin استان ماسوویان ۸۰۵٫۰۱ ک.م.۲ ۶ ۴۰٬۰۷۸
شهرستان زوولنگ powiat zwoleński Zwoleń استان ماسوویان ۵۷۱٫۲۴ ک.م.۲ ۵ ۳۷٬۱۸۳
شهرستان ژراردوف powiat żyrardowski Żyrardów استان ماسوویان ۵۳۲٫۶۳ ک.م.۲ ۵ ۷۴٬۶۶۲
شهرستان ژویتس powiat żywiecki Żywiec استان سیلسیان ۱٬۰۳۹٫۹۶ ک.م.۲ ۱۵ ۱۴۹٬۴۹۲