فهرست شهرستان‌های نیومکزیکو

فهرست شهرستان‌های نیومکزیکو (به انگلیسی: List of counties in New Mexico)

شهرستان مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان برنالیو، نیومکزیکو البوکرکی ۱۸۵۲ ۶۷۰٬۹۶۸ ۱٬۱۶۶ مایل‌مربع (۳۰۲۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Bernalillo County.svg
شهرستان کترون، نیومکزیکو ریزرو، نیومکزیکو ۱۹۲۱ ۳٬۷۳۳ ۶٬۹۲۸ مایل‌مربع (۱۷۹۴۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Catron County.svg
شهرستان چاوز، نیومکزیکو رازول، نیومکزیکو ۱۸۸۹ ۶۵٬۸۹۰ ۶٬۰۷۱ مایل‌مربع (۱۵۷۲۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Chaves County.svg
شهرستان سیبولا، نیومکزیکو گرنتس، نیومکزیکو ۱۹۸۱ ۲۷٬۶۵۸ ۴٬۵۴۰ مایل‌مربع (۱۱۸۰۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Cibola County.svg
شهرستان کالفکس، نیومکزیکو ریتون، نیومکزیکو ۱۸۶۹ ۱۳٬۶۴۰ ۳٬۷۵۷ مایل‌مربع (۹۷۳۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Colfax County.svg
شهرستان کری، نیومکزیکو کلوویس، نیومکزیکو ۱۹۰۹ ۴۹٬۶۴۹ ۱٬۴۰۶ مایل‌مربع (۳۶۴۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Curry County.svg
شهرستان دونیا آنا، نیومکزیکو لاس کروسس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۲۱۳٬۵۹۸ ۳٬۸۰۷ مایل‌مربع (۹۸۶۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Doña Ana County.svg
شهرستان ادی، نیومکزیکو کارلزبد، نیومکزیکو ۱۸۸۷ ۵۴٬۱۵۲ ۴٬۱۸۲ مایل‌مربع (۱۰۸۳۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Eddy County.svg
شهرستان گرنت، نیومکزیکو سیلور سیتی، نیومکزیکو ۱۸۶۸ ۲۹٬۳۸۰ ۳٬۹۶۶ مایل‌مربع (۱۰۲۷۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Grant County.svg
شهرستان گوادالوپ، نیومکزیکو سانتا روزا، نیومکزیکو ۱۸۹۱ ۴٬۶۱۹ ۳٬۰۳۱ مایل‌مربع (۷۸۵۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Guadalupe County.svg
شهرستان هاردینگ، نیومکزیکو ماسکرو، نیومکزیکو ۱۹۲۱ ۷۴۰ ۲٬۱۲۶ مایل‌مربع (۵۵۱۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Harding County.svg
شهرستان هیدالگو، نیومکزیکو لوردسبورگ، نیومکزیکو ۱۹۲۰ ۴٬۸۶۱ ۳٬۴۴۶ مایل‌مربع (۸۹۳۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Hidalgo County.svg
شهرستان لی، نیومکزیکو لاوینگتون، نیومکزیکو ۱۹۱۷ ۶۵٬۴۲۳ ۴٬۳۹۳ مایل‌مربع (۱۱۳۸۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Lea County.svg
شهرستان لینکلن، نیومکزیکو کریزوزو، نیومکزیکو ۱۸۶۹ ۲۰٬۴۵۴ ۴٬۸۳۱ مایل‌مربع (۱۲۵۱۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Lincoln County.svg
شهرستان لاس‌آلموس، نیومکزیکو لاس‌آلموس، نیومکزیکو ۱۹۴۹ ۱۸٬۲۲۲ ۱۰۹ مایل‌مربع (۲۸۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Los Alamos County.svg
شهرستان لونا، نیومکزیکو دمینگ، نیومکزیکو ۱۹۰۱ ۲۵٬۲۸۱ ۲٬۹۶۵ مایل‌مربع (۷۶۸۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Luna County.svg
شهرستان مک‌کینلی، نیومکزیکو گلوپ، نیومکزیکو ۱۸۹۹ ۷۳٬۶۶۴ ۵٬۴۴۹ مایل‌مربع (۱۴۱۱۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting McKinley County.svg
شهرستان مورا، نیومکزیکو مورا، نیومکزیکو ۱۸۵۹ ۴٬۷۷۳ ۱٬۹۳۱ مایل‌مربع (۵۰۰۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Mora County.svg
شهرستان آترو، نیومکزیکو الماگوردو، نیومکزیکو ۱۸۹۹ ۶۵٬۷۰۳ ۶٬۶۲۷ مایل‌مربع (۱۷۱۶۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Otero County.svg
شهرستان کی، نیومکزیکو توکومکاری، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۹٬۰۲۶ ۲٬۸۵۵ مایل‌مربع (۷۳۹۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Quay County.svg
شهرستان ریو آریبا، نیومکزیکو تیررا آمارییا، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۴۰٬۴۴۶ ۵٬۸۵۸ مایل‌مربع (۱۵۱۷۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Rio Arriba County.svg
شهرستان روزولت، نیومکزیکو پورتالس، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۲۰٬۴۴۶ ۲٬۴۴۹ مایل‌مربع (۶۳۴۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Roosevelt County.svg
شهرستان سندووال، نیومکزیکو برنالیلو، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۱۳۴٬۲۵۹ ۳٬۷۱۰ مایل‌مربع (۹۶۰۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Sandoval County.svg
شهرستان سن خوآن، نیومکزیکو ازتک، نیومکزیکو ۱۸۸۷ ۱۲۸٬۲۰۰ ۵٬۵۱۴ مایل‌مربع (۱۴۲۸۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting San Juan County.svg
شهرستان سن میگل، نیومکزیکو لاس وگاس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۲۹٬۳۰۱ ۴٬۷۱۷ مایل‌مربع (۱۲۲۲۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting San Miguel County.svg
شهرستان سنتافه، نیومکزیکو سنتافه، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۱۴۵٬۶۴۸ ۱٬۹۰۹ مایل‌مربع (۴۹۴۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Santa Fe County.svg
شهرستان سیرا، نیومکزیکو تروت اور کانسکونس، نیومکزیکو ۱۸۸۴ ۱۱٬۹۴۳ ۴٬۱۸۰ مایل‌مربع (۱۰۸۰۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Sierra County.svg
شهرستان ساکورو، نیومکزیکو سوکورو، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۱۷٬۸۷۳ ۶٬۶۴۷ مایل‌مربع (۱۷۲۲۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Socorro County.svg
شهرستان تائوس، نیومکزیکو تائوس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۳۲٬۹۱۷ ۲٬۲۰۳ مایل‌مربع (۵۷۱۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Taos County.svg
شهرستان تورنس، نیومکزیکو استانسیا، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۱۶٬۳۴۵ ۳٬۳۴۵ مایل‌مربع (۸۶۶۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Torrance County.svg
شهرستان یونیون، نیومکزیکو کلیتن، نیومکزیکو ۱۸۹۳ ۴٬۴۳۳ ۳٬۸۳۰ مایل‌مربع (۹۹۰۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Union County.svg
شهرستان ولنسیا، نیومکزیکو لوس لونا، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۷۷٬۰۷۰ ۱٬۰۶۸ مایل‌مربع (۲۷۷۰ کیلومترمربع) Map of New Mexico highlighting Valencia County.svg

منابعویرایش