فهرست شهرستان‌های نیومکزیکو

فهرست شهرستان‌های نیومکزیکو (به انگلیسی: List of counties in New Mexico)

شهرستان مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان برنالیو، نیومکزیکو البوکرکی ۱۸۵۲ ۶۷۰٬۹۶۸ ۱٬۱۶۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کترون، نیومکزیکو ریزرو، نیومکزیکو ۱۹۲۱ ۳٬۷۳۳ ۶٬۹۲۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان چاوز، نیومکزیکو رازول، نیومکزیکو ۱۸۸۹ ۶۵٬۸۹۰ ۶٬۰۷۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سیبولا، نیومکزیکو گرنتس، نیومکزیکو ۱۹۸۱ ۲۷٬۶۵۸ ۴٬۵۴۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کالفکس، نیومکزیکو ریتون، نیومکزیکو ۱۸۶۹ ۱۳٬۶۴۰ ۳٬۷۵۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کری، نیومکزیکو کلوویس، نیومکزیکو ۱۹۰۹ ۴۹٬۶۴۹ ۱٬۴۰۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان دونیا آنا، نیومکزیکو لاس کروسس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۲۱۳٬۵۹۸ ۳٬۸۰۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ادی، نیومکزیکو کارلزبد، نیومکزیکو ۱۸۸۷ ۵۴٬۱۵۲ ۴٬۱۸۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گرنت، نیومکزیکو سیلور سیتی، نیومکزیکو ۱۸۶۸ ۲۹٬۳۸۰ ۳٬۹۶۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان گوادالوپ، نیومکزیکو سانتا روزا، نیومکزیکو ۱۸۹۱ ۴٬۶۱۹ ۳٬۰۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هاردینگ، نیومکزیکو ماسکرو، نیومکزیکو ۱۹۲۱ ۷۴۰ ۲٬۱۲۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان هیدالگو، نیومکزیکو لوردسبورگ، نیومکزیکو ۱۹۲۰ ۴٬۸۶۱ ۳٬۴۴۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لی، نیومکزیکو لاوینگتون، نیومکزیکو ۱۹۱۷ ۶۵٬۴۲۳ ۴٬۳۹۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لینکلن، نیومکزیکو کریزوزو، نیومکزیکو ۱۸۶۹ ۲۰٬۴۵۴ ۴٬۸۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لاس‌آلموس، نیومکزیکو لاس‌آلموس، نیومکزیکو ۱۹۴۹ ۱۸٬۲۲۲ ۱۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان لونا، نیومکزیکو دمینگ، نیومکزیکو ۱۹۰۱ ۲۵٬۲۸۱ ۲٬۹۶۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مک‌کینلی، نیومکزیکو گلوپ، نیومکزیکو ۱۸۹۹ ۷۳٬۶۶۴ ۵٬۴۴۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان مورا، نیومکزیکو مورا، نیومکزیکو ۱۸۵۹ ۴٬۷۷۳ ۱٬۹۳۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان آترو، نیومکزیکو الماگوردو، نیومکزیکو ۱۸۹۹ ۶۵٬۷۰۳ ۶٬۶۲۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان کی، نیومکزیکو توکومکاری، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۹٬۰۲۶ ۲٬۸۵۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ریو آریبا، نیومکزیکو تیررا آمارییا، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۴۰٬۴۴۶ ۵٬۸۵۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان روزولت، نیومکزیکو پورتالس، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۲۰٬۴۴۶ ۲٬۴۴۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سندووال، نیومکزیکو برنالیلو، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۱۳۴٬۲۵۹ ۳٬۷۱۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سن خوآن، نیومکزیکو ازتک، نیومکزیکو ۱۸۸۷ ۱۲۸٬۲۰۰ ۵٬۵۱۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سن میگل، نیومکزیکو لاس وگاس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۲۹٬۳۰۱ ۴٬۷۱۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سنتافه، نیومکزیکو سنتافه، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۱۴۵٬۶۴۸ ۱٬۹۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان سیرا، نیومکزیکو تروت اور کانسکونس، نیومکزیکو ۱۸۸۴ ۱۱٬۹۴۳ ۴٬۱۸۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ساکورو، نیومکزیکو سوکورو، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۱۷٬۸۷۳ ۶٬۶۴۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تائوس، نیومکزیکو تائوس، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۳۲٬۹۱۷ ۲٬۲۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان تورنس، نیومکزیکو استانسیا، نیومکزیکو ۱۹۰۳ ۱۶٬۳۴۵ ۳٬۳۴۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان یونیون، نیومکزیکو کلیتن، نیومکزیکو ۱۸۹۳ ۴٬۴۳۳ ۳٬۸۳۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
شهرستان ولنسیا، نیومکزیکو لوس لونا، نیومکزیکو ۱۸۵۲ ۷۷٬۰۷۰ ۱٬۰۶۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]

منابع

ویرایش