فهرست شهرستان‌های کانزاس

فهرست شهرستان‌های کانزاس (به انگلیسی: List of counties in Kansas)

نام شهرستان مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
شهرستان آلن، کانزاس ایولا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۳٬۳۱۹ ۵۰۳ مایل‌مربع (۱۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان اندرسون، کانزاس گارنت، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۹۱۷ ۵۸۳ مایل‌مربع (۱۵۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان اچیسون، کانزاس اچسن، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۸۱۳ ۴۳۲ مایل‌مربع (۱۱۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان باربر، کانزاس مدسین لاج، کانزاس ۱۸۶۷ ۴٬۸۶۱ ۱٬۱۳۴ مایل‌مربع (۲۹۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان بارتون، کانزاس گریت بند، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۷٬۵۵۷ ۸۹۴ مایل‌مربع (۲۳۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان بوربن، کانزاس فورت اسکات، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۴٬۸۹۷ ۶۳۷ مایل‌مربع (۱۶۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان براون، کانزاس هایواتا، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۸۸۱ ۵۷۱ مایل‌مربع (۱۴۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان باتلر، کانزاس ال دورادو، کانزاس ۱۸۵۵ ۶۵٬۸۲۷ ۱٬۴۲۸ مایل‌مربع (۳۷۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان چیس، کانزاس کاتنوود فالز، کانزاس ۱۸۵۹ ۲٬۷۵۷ ۷۷۶ مایل‌مربع (۲۰۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان شتکوا، کانزاس سیدن، کانزاس ۱۸۷۵ ۳٬۵۷۱ ۶۴۲ مایل‌مربع (۱۶۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان چروکی، کانزاس کلمبوس، کانزاس ۱۸۵۵ ۲۱٬۲۲۶ ۵۸۷ مایل‌مربع (۱۵۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان شاین، کانزاس سنت فرانسیس، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۶۷۸ ۱٬۰۲۰ مایل‌مربع (۲۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلارک، کانزاس اشلند، کانزاس ۱۸۸۵ ۲٬۱۸۱ ۹۷۵ مایل‌مربع (۲۵۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلی، کانزاس کلی سنتر، کانزاس ۱۸۵۷ ۸٬۵۳۱ ۶۴۴ مایل‌مربع (۱۶۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان کلاود، کانزاس کانکوردیا، کانزاس ۱۸۶۶ ۹٬۳۹۷ ۷۱۶ مایل‌مربع (۱۸۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان کوفی، کانزاس بورلینگتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۸٬۵۰۲ ۶۳۰ مایل‌مربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کومانچی، کانزاس کولدواتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۱٬۹۱۳ ۷۸۸ مایل‌مربع (۲۰۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان کاولی، کانزاس وینفیلد، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۶٬۲۸۸ ۱٬۱۲۶ مایل‌مربع (۲۹۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان کرافورد، کانزاس جیرارد، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۹٬۳۶۱ ۵۹۳ مایل‌مربع (۱۵۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان دکاتور، کانزاس اوبرلین، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۸۷۱ ۸۹۴ مایل‌مربع (۲۳۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان دیکینسون، کانزاس ابیلین، کانزاس ۱۸۵۷ ۱۹٬۷۶۲ ۸۴۸ مایل‌مربع (۲۲۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان دونیپهان، کانزاس تروی، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۸۶۴ ۳۹۲ مایل‌مربع (۱۰۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان داگلاس، کانزاس لورنس، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۱۲٬۸۶۴ ۴۵۷ مایل‌مربع (۱۱۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان ادواردز، کانزاس کینسلی، کانزاس ۱۸۷۴ ۲٬۹۷۹ ۶۲۲ مایل‌مربع (۱۶۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان الک، کانزاس هاوارد، کانزاس ۱۸۷۵ ۲٬۷۲۰ ۶۴۸ مایل‌مربع (۱۶۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان الیس، کانزاس هیز، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۹٬۰۵۳ ۹۰۰ مایل‌مربع (۲۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان الزورت، کانزاس الزورت، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۴۹۴ ۷۱۶ مایل‌مربع (۱۸۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان فینی، کانزاس گاردن سیتی، کانزاس ۱۸۸۳ ۳۷٬۲۰۰ ۱٬۳۰۰ مایل‌مربع (۳۴۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان فورد، کانزاس داج سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۴٬۷۵۲ ۱٬۰۹۹ مایل‌مربع (۲۸۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان فرانکلین، کانزاس اوتاوا، کانزاس ۱۸۵۵ ۲۵٬۹۰۶ ۵۷۴ مایل‌مربع (۱۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان گاری، کانزاس جانکشن سیتی، کانزاس ۱۸۵۵ ۳۸٬۰۱۳ ۳۸۴ مایل‌مربع (۹۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان گو، کانزاس گوو سیتی، کانزاس ۱۸۶۸ ۲٬۷۲۹ ۱٬۰۷۲ مایل‌مربع (۲۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان گراهام، کانزاس هیل سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۲٬۵۷۸ ۸۹۸ مایل‌مربع (۲۳۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان گرانت، کانزاس ایولیسیز، کانزاس ۱۸۸۸ ۷٬۹۲۳ ۵۷۵ مایل‌مربع (۱۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان گری، کانزاس سیمران، کانزاس ۱۸۸۷ ۶٬۰۳۰ ۸۶۹ مایل‌مربع (۲۲۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان گریلی، کانزاس تریبیون، کانزاس ۱۸۷۳ ۱٬۲۹۸ ۷۷۸ مایل‌مربع (۲۰۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان گرینوود، کانزاس یوریکا، کانزاس ۱۸۵۵ ۶٬۴۵۴ ۱٬۱۴۰ مایل‌مربع (۳۰۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان همیلتون، کانزاس سیرکیوس، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۶۳۹ ۹۹۶ مایل‌مربع (۲۵۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان هارپر، کانزاس آنتونی، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۹۱۱ ۸۰۲ مایل‌مربع (۲۰۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان هاروی، کانزاس نیوتن، کانزاس ۱۸۷۲ ۳۴٬۸۵۲ ۵۳۹ مایل‌مربع (۱۴۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان هسکل، کانزاس سوبلت، کانزاس ۱۸۸۷ ۴٬۲۵۶ ۵۷۷ مایل‌مربع (۱۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان هاجمن، کانزاس جتمور، کانزاس ۱۸۶۷ ۱٬۹۶۳ ۸۶۰ مایل‌مربع (۲۲۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان جکسون، کانزاس هولتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۳٬۴۴۹ ۶۵۷ مایل‌مربع (۱۷۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان جفرسن، کانزاس آسکلوسا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۸٬۹۴۵ ۵۳۶ مایل‌مربع (۱۳۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان جوئل، کانزاس منکیتو، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۰۴۶ ۹۰۹ مایل‌مربع (۲۳۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان جانسون، کانزاس اولیتا، کانزاس ۱۸۵۵ ۵۵۹٬۹۱۳ ۴۷۷ مایل‌مربع (۱۲۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان کرنی، کانزاس لیکین، کانزاس ۱۸۸۷ ۳٬۹۶۸ ۸۷۰ مایل‌مربع (۲۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان کینگمن، کانزاس کینگمان، کانزاس ۱۸۷۲ ۷٬۸۶۳ ۸۶۴ مایل‌مربع (۲۲۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان کیووا، کانزاس گرینزبورگ، کانزاس ۱۸۸۶ ۲٬۴۹۶ ۷۲۲ مایل‌مربع (۱۸۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان لابت، کانزاس آسویگوو، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۱٬۲۸۴ ۶۴۹ مایل‌مربع (۱۶۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان لین، کانزاس دیگتون، کانزاس ۱۸۵۵ ۱٬۷۰۴ ۷۱۷ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان لیون‌ورت، کانزاس لیونورت، کانزاس ۱۸۵۵ ۷۷٬۷۳۹ ۴۶۳ مایل‌مربع (۱۲۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان لینکلن، کانزاس لینکلن سنتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۱۷۴ ۷۱۹ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان ، کانزاس ماوند سیتی، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۴۴۱ ۵۹۹ مایل‌مربع (۱۵۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان لوگان، کانزاس اووکلی، کانزاس ۱۸۸۸ ۲٬۷۸۴ ۱٬۰۷۳ مایل‌مربع (۲۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان لیون، کانزاس امپوریا، کانزاس ۱۸۶۲ ۳۳٬۷۴۸ ۸۵۱ مایل‌مربع (۲۲۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان ماریون، کانزاس ماریون، کانزاس ۱۸۶۰ ۱۲٬۳۴۷ ۹۴۳ مایل‌مربع (۲۴۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان مارشال، کانزاس ماریسویل، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۰٬۰۲۲ ۹۰۳ مایل‌مربع (۲۳۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان مک‌فرسون، کانزاس مک‌فرسون، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۹٬۳۵۶ ۹۰۰ مایل‌مربع (۲۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان مید، کانزاس مید، کانزاس ۱۸۸۵ ۴٬۳۹۶ ۹۷۸ مایل‌مربع (۲۵۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان میامی، کانزاس پائولا، کانزاس ۱۸۵۵ ۳۲٬۶۱۲ ۵۷۷ مایل‌مربع (۱۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان میچل، کانزاس بلویت، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۳۵۵ ۷۰۰ مایل‌مربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان مونتگومری، کانزاس ایندیپندنس، کانزاس ۱۸۶۷ ۳۴٬۴۵۹ ۶۴۵ مایل‌مربع (۱۶۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان موریس، کانزاس کنسیل گروو، کانزاس ۱۸۵۵ ۵٬۸۵۴ ۶۹۷ مایل‌مربع (۱۸۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان مورتون، کانزاس الخارت، کانزاس ۱۸۸۶ ۳٬۱۶۹ ۷۳۰ مایل‌مربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان نماها، کانزاس سنیکا، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۰٬۱۳۲ ۷۱۹ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان نیوشو، کانزاس ایری، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۴۰۶ ۵۷۲ مایل‌مربع (۱۴۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان نس، کانزاس نس سیتی، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۰۶۸ ۱٬۰۷۵ مایل‌مربع (۲۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان نورتون، کانزاس نورتون، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۶۱۲ ۸۷۸ مایل‌مربع (۲۲۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان اوسیج، کانزاس لیندن، کانزاس ۱۸۵۵ ۱۶٬۱۴۲ ۷۰۴ مایل‌مربع (۱۸۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان آزبورن، کانزاس آزبرن، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۸۰۶ ۸۹۳ مایل‌مربع (۲۳۱۰ کیلومترمربع)
شهرستان اتاوا، کانزاس مینیاپولیس، کانزاس ۱۸۶۰ ۶٬۰۷۲ ۷۲۱ مایل‌مربع (۱۸۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان پونی، کانزاس لارند، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۹۲۸ ۷۵۴ مایل‌مربع (۱۹۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان فیلیپس، کانزاس فیلیپسبورگ، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۵۱۹ ۸۸۶ مایل‌مربع (۲۲۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان پاتواتومی، کانزاس وستمرلند، کانزاس ۱۸۵۷ ۲۲٬۳۰۲ ۸۴۴ مایل‌مربع (۲۱۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان پرت، کانزاس پرت، کانزاس ۱۸۶۷ ۹٬۷۲۸ ۷۳۵ مایل‌مربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان راولینز، کانزاس اتوود، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۵۶۰ ۱٬۰۷۰ مایل‌مربع (۲۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان رنو، کانزاس هاچینسون، کانزاس ۱۸۶۷ ۶۴٬۴۳۸ ۱٬۲۵۴ مایل‌مربع (۳۲۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان ریپابلیک، کانزاس بلویل، کانزاس ۱۸۶۸ ۴٬۸۵۸ ۷۱۶ مایل‌مربع (۱۸۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان رایس، کانزاس لاینز، کانزاس ۱۸۶۷ ۹٬۹۸۵ ۷۲۷ مایل‌مربع (۱۸۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان ریلی، کانزاس منهتن، کانزاس ۱۸۵۵ ۷۵٬۵۰۸ ۶۱۰ مایل‌مربع (۱۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان روکس، کانزاس استاکتن، کانزاس ۱۸۶۷ ۵٬۲۲۳ ۸۸۸ مایل‌مربع (۲۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان راش، کانزاس لا کرس، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۲۲۰ ۷۱۸ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان راسل، کانزاس راسل، کانزاس ۱۸۶۷ ۶٬۹۴۶ ۸۸۵ مایل‌مربع (۲۲۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان سیلین، کانزاس سالینا، کانزاس ۱۸۶۰ ۵۵٬۹۸۸ ۷۲۰ مایل‌مربع (۱۹۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان اسکات، کانزاس اسکات سیتی، کانزاس ۱۸۷۳ ۴٬۹۳۷ ۷۱۸ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان سجویک، کانزاس ویچیتا، کانزاس ۱۸۶۷ ۵۰۳٬۸۸۹ ۱٬۰۰۰ مایل‌مربع (۲۶۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان سورد، کانزاس لیبرال، کانزاس ۱۸۷۳ ۲۳٬۵۴۷ ۶۴۰ مایل‌مربع (۱۷۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان شاونی، کانزاس توپیکا ۱۸۵۵ ۱۷۸٬۹۹۱ ۵۵۰ مایل‌مربع (۱۴۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان شریدن، کانزاس هاکسی ۱۸۷۳ ۲٬۵۳۸ ۸۹۶ مایل‌مربع (۲۳۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان شرمان، کانزاس گودلاند، کانزاس ۱۸۷۳ ۶٬۱۱۳ ۱٬۰۵۶ مایل‌مربع (۲۷۴۰ کیلومترمربع)
شهرستان اسمیت، کانزاس اسمیت سنتر، کانزاس ۱۸۶۷ ۳٬۷۶۵ ۸۹۶ مایل‌مربع (۲۳۲۰ کیلومترمربع)
شهرستان استفورد، کانزاس سنت جان، کانزاس ۱۸۶۷ ۴٬۳۵۸ ۷۹۲ مایل‌مربع (۲۰۵۰ کیلومترمربع)
شهرستان استانتون، کانزاس جانسن سیتی، کانزاس ۱۸۸۷ ۲٬۱۷۵ ۶۸۰ مایل‌مربع (۱۸۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان استیونز، کانزاس هوگوتون، کانزاس ۱۸۸۶ ۵٬۷۵۶ ۷۲۸ مایل‌مربع (۱۸۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان سومنر، کانزاس ولینگتون، کانزاس ۱۸۶۷ ۲۳٬۶۷۴ ۱٬۱۸۲ مایل‌مربع (۳۰۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان توماس، کانزاس کولبی، کانزاس ۱۸۷۳ ۷٬۹۴۱ ۱٬۰۷۵ مایل‌مربع (۲۷۸۰ کیلومترمربع)
شهرستان ترگو، کانزاس واکنی، کانزاس ۱۸۶۷ ۲٬۹۸۶ ۸۸۸ مایل‌مربع (۲۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان وبانسی، کانزاس آلما، کانزاس ۱۸۵۵ ۷٬۰۳۹ ۷۹۸ مایل‌مربع (۲۰۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان والاس، کانزاس شرون اسپرینگز، کانزاس ۱۸۶۸ ۷٬۰۳۹ ۹۱۴ مایل‌مربع (۲۳۷۰ کیلومترمربع)
شهرستان واشینگتن، کانزاس واشینگتن، کانزاس ۱۸۵۷ ۵٬۷۵۸ ۸۹۸ مایل‌مربع (۲۳۳۰ کیلومترمربع)
شهرستان ویچیتا، کانزاس لئوتی، کانزاس ۱۸۷۳ ۲٬۲۵۶ ۷۱۹ مایل‌مربع (۱۸۶۰ کیلومترمربع)
شهرستان ویلسون، کانزاس فردونیا، کانزاس ۱۸۵۵ ۹٬۱۰۵ ۵۷۴ مایل‌مربع (۱۴۹۰ کیلومترمربع)
شهرستان وودسن، کانزاس یاتس سنتر، کانزاس ۱۸۵۵ ۳٬۲۷۸ ۵۰۱ مایل‌مربع (۱۳۰۰ کیلومترمربع)
شهرستان ویاندوت، کانزاس کانزاس‌سیتی، کانزاس ۱۸۵۹ ۱۵۹٬۱۲۹ ۱۵۱ مایل‌مربع (۳۹۰ کیلومترمربع)

منابع ویرایش