فهرست شهرهای آرژانتین

این فهرست شهرهای آرژانتین بر پایه جمعیت، توضیح مختصری را دربارهٔ جمعیت هر شهر آرژانتین و رتبه آن از این لحاظ می‌دهد. جمعیت هر شهر تنها شامل منطقه اصلی شهر است و حومه را در بر نمی‌گیرد.

شهرها بر پایه جمعیت ویرایش

پایتخت‌های هر ایالت پررنگ نشان داده شده‌اند.

بزرگترین شهرهای آرژانتین
رتبه شهر ایالت جمعیت
تخمین سال ۲۰۰۹[۱]
۱ بوئنوس آیرس  شهر خودمختار بوئنوس آیرس 3.059.999
۲ کوردوبا، آرژانتین   استان کوردوبا، آرژانتین 1.375.200
۳ روساریو، سانتا فه   استان سانتا فه 1.263.300
۴ مندوسا، آرژانتین   استان مندوسا ۸۸۵٬۰۰۰
۵ سانتیاگو دوتوکومان   استان توکومان ۷۸۹٬۰۰۰
۶ لا پلاتا   بوئنوس آیرس ۷۳۲٬۰۰۰
۷ مار دل پلاتا   بوئنوس آیرس ۶۰۴٬۰۰۰
۸ سالتا   استان سالتا ۵۱۶٬۰۰۰
۹ سانتا فه (آرژانتین)   استان سانتا فه ۴۹۳٬۰۰۰
۱۰ سان خوآن، آرژانتین   استان سان خوآن، آرژانتین ۴۵۳٬۰۰۰
۱۱ رزیستنسیا   استان چاکو ۳۷۷٬۰۰۰
۱۲ سانتیاگو دل استرو   استان سانتیاگو دل استرو ۳۵۷٬۰۰۰
۱۳ کورینتس   استان کورینتس ۳۴۵٬۰۰۰
۱۴ باییا بلانکا   بوئنوس آیرس ۳۰۴٬۰۰۰
۱۵ سان سالوادور ده خوخوئی   استان خوخوی ۲۹۸٬۰۰۰
۱۶ پوساداس   استان میسیونس ۲۸۷٬۰۰۰
۱۷ پارانا (آرژانتین)   استان انتره ریوس ۲۶۸٬۰۰۰
۱۸ نئوکن   استان نئوکن ۲۵۵٬۰۰۰
۱۹ مرلو (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۲۴۴٬۱۶۸
۲۰ کیلمس   بوئنوس آیرس ۲۳۰٬۸۱۰
۲۱ فورموسا   استان فورموسا ۲۲۹٬۰۰۰
۲۲ بانفیلد   بوئنوس آیرس ۲۲۳٬۸۹۸
۲۳ خوسه س. پاس   بوئنوس آیرس ۲۱۶٬۶۳۷
۲۴ لانوس   بوئنوس آیرس ۲۱۲٬۱۵۲
۲۵ سان فرناندودل وله دکاتامارکا   استان کاتامارکا ۱۹۶٬۰۰۰
۲۶ سان لوئیس   استان سان لوئیس ۱۹۲٬۰۰۰
۲۷ گرگوریو ده لافرره   بوئنوس آیرس ۱۷۵٬۶۷۰
۲۸ اورلینگام   بوئنوس آیرس ۱۷۴٬۱۶۵
۲۹ لا ریوخا، آرژانتین   استان لا ریوخا ۱۷۲٬۰۰۰
۳۰ براساتئی   بوئنوس آیرس ۱۶۷٬۴۹۸
۳۱ گونسالس کاتن   بوئنوس آیرس ۱۶۳٬۸۱۵
۳۲ ریو کوارتو   استان کوردوبا، آرژانتین ۱۶۱٬۰۰۰
۳۳ سان رافائل (آرژانتین)   استان مندوسا ۱۵۸٬۰۰۰
۳۴ سان میگوئل   بوئنوس آیرس ۱۵۷٬۵۳۲
۳۵ مورنو   بوئنوس آیرس ۱۴۸٬۲۹۰
۳۶ کونکوردیا   استان انتره ریوس ۱۴۸٬۰۰۰
۳۷ سان فرناندو (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۱۴۵٬۱۶۵
۳۸ کومودورو ریواداویا   استان چوبوت ۱۴۱٬۰۰۰
۳۹ سان نیکولاس ده لوس آرویس   بوئنوس آیرس ۱۳۴٬۰۰۰
۴۰ ایسیدرو کاسانووا   بوئنوس آیرس ۱۳۱٬۹۸۱
۴۱ برنال   بوئنوس آیرس ۱۳۰٬۷۹۰
۴۲ باریلوچه   استان ریو نگرو ۱۳۰٬۰۰۰
۴۳ ترلئو   استان چوبوت ۱۲۵٬۰۰۰
۴۴ فلورنسیو وارلا   بوئنوس آیرس ۱۲۰٬۶۷۸
۴۵ سانتا روسا   استان لا پامپا ۱۱۶٬۰۰۰
۴۶ آویاندا[۲]   بوئنوس آیرس ۱۱۲٬۹۸۰
۴۷ لوماس ده سامورا   بوئنوس آیرس ۱۱۱٬۸۹۷
۴۸ تمپرلئی   بوئنوس آیرس ۱۱۱٬۱۶۰
۴۹ مونته گرانده   بوئنوس آیرس ۱۰۹٬۶۴۴
۵۰ سان خوستو   بوئنوس آیرس ۱۰۵٬۲۷۴
۵۱ ایتوساینگو   بوئنوس آیرس ۱۰۴٬۷۱۲
۵۲ کاستلار   بوئنوس آیرس ۱۰۴٬۰۱۹
۵۳ رافائل کاستیو   بوئنوس آیرس ۱۰۳٬۹۹۲
۵۴ تاندیل   بوئنوس آیرس ۱۰۱٬۰۱۰
۵۵ لیبرتاد   بوئنوس آیرس ۱۰۰٬۳۲۴
۵۶ راموس مخیا   بوئنوس آیرس ۹۷٬۰۷۶
۵۷ وییا مرسدس   استان سان لوئیس ۹۶٬۷۸۱
۵۸ اسیسا   بوئنوس آیرس ۹۳٬۲۴۶
۵۹ مورون - بوئنوس آیرس   بوئنوس آیرس ۹۲٬۷۲۵
۶۰ کاسروس   بوئنوس آیرس ۹۰٬۳۱۳
۶۱ پارکه سان مارتین   بوئنوس آیرس ۸۹٬۰۷۳
۶۲ وییا ماریا   استان کوردوبا، آرژانتین ۸۸٬۶۴۳
۶۳ سراته   بوئنوس آیرس ۸۶٬۶۸۶
۶۴ بورساکو   بوئنوس آیرس ۸۶٬۱۱۳
۶۵ پرگامینو   بوئنوس آیرس ۸۵٬۴۸۷
۶۶ گراند بورگ   بوئنوس آیرس ۸۵٬۱۸۹
۶۷ مونته چینگولو   بوئنوس آیرس ۸۵٬۰۶۰
۶۸ اولاواریا   بوئنوس آیرس ۸۳٬۷۳۸
۶۹ رکونکیستا   استان سانتا فه ۸۲٬۸۹۲
۷۰ خونین   بوئنوس آیرس ۸۲٬۴۲۷
۷۱ رافائلا   استان سانتا فه ۸۲٬۴۱۶
۷۲ سان فرانسیسکو سولانو   بوئنوس آیرس ۸۱٬۷۰۷
۷۳ رمدیوس ده اسکالادا   بوئنوس آیرس ۸۱٬۴۶۵
۷۴ نکوچئا   بوئنوس آیرس ۷۹٬۹۸۳
۷۵ سان مارتین   استان مندوسا ۷۹٬۶۶۲
۷۶ ریوگالگوس   استان سانتا کروس، آرژانتین ۷۹٬۱۴۴
۷۷ کامپانا   بوئنوس آیرس ۷۷٬۸۳۸
۷۸ روکه سائنز پنیا   استان چاکو ۷۶٬۷۹۴
۷۹ اولیووس   بوئنوس آیرس ۷۵٬۵۲۷
۸۰ گوالگوایچو   استان انتره ریوس ۷۵٬۵۱۶
۸۱ ال پالومار   بوئنوس آیرس ۷۴٬۷۵۷
۸۲ بولوین سور مر   بوئنوس آیرس ۷۳٬۴۹۶
۸۳ سیودادلا   بوئنوس آیرس ۷۳٬۱۵۵
۸۴ خنرال روکا   استان ریو نگرو ۶۹٬۶۷۲
۸۵ سیوداد اویتا   بوئنوس آیرس ۶۸٬۶۵۰
۸۶ وانادو تورتو   استان سانتا فه ۶۸٬۴۲۶
۸۷ بییا ویستا   بوئنوس آیرس ۶۷٬۹۳۶
۸۸ لوخان   بوئنوس آیرس ۶۷٬۲۶۶
۸۹ سان رامون ده لا نوئوا اوران   استان سالتا ۶۶٬۹۱۵
۹۰ گویا   استان کورینتس ۶۶٬۷۰۹
۹۱ سیپویتی   استان ریو نگرو ۶۶٬۲۹۹
۹۲ ویلده   بوئنوس آیرس ۶۵٬۸۸۱
۹۳ مارتینس (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۶۵٬۸۵۹
۹۴ کنسپسیون دل اوروگوای   استان انتره ریوس ۶۴٬۹۵۴
۹۵ دون تورکواتو   بوئنوس آیرس ۶۴٬۸۶۷
۹۶ خرلی   بوئنوس آیرس ۶۴٬۶۴۰
۹۷ اوسوایا   استان تیرا دل فوئگو، آرژانتین ۶۴٬۰۰۰
۹۸ سیوداد خاردین   بوئنوس آیرس ۶۱٬۷۸۰
۹۹ ساراندی   بوئنوس آیرس ۶۰٬۷۵۲
۱۰۰ وییا تسیی   بوئنوس آیرس ۶۰٬۱۶۵
۱۰۱ فلوریدا (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۵۹٬۸۴۴
۱۰۲ وییا دومینیکو   بوئنوس آیرس ۵۸٬۸۲۴
۱۰۳ بکار   بوئنوس آیرس ۵۸٬۸۱۱
۱۰۴ سان فرانسیسکو (آرژانتین)   استان کوردوبا، آرژانتین ۵۸٬۷۷۹
۱۰۵ گلئو   بوئنوس آیرس ۵۷٬۸۷۸
۱۰۶ پورتو مادرین   استان چوبوت ۵۷٬۷۹۱
۱۰۷ رافائل کالسادا   بوئنوس آیرس ۵۶٬۴۱۹
۱۰۸ وییا کارلوس پاس   استان کوردوبا، آرژانتین ۵۶٬۴۰۷
۱۰۹ تارتاگال   استان سالتا ۵۶٬۳۰۸
۱۱۰ سان پدرو ده خوخوی   استان خوخوی ۵۵٬۲۲۰
۱۱۱ ماریانو آکوستا، بوئنوس آیرس   بوئنوس آیرس ۵۴٬۰۸۱
۱۱۲ لوس پولوورینس   بوئنوس آیرس ۵۳٬۳۵۴
۱۱۳ آسول   بوئنوس آیرس ۵۳٬۰۵۴
۱۱۴ چیویلکوی   بوئنوس آیرس ۵۲٬۹۳۸
۱۱۵ ریو گرانده، تیرا دل فوئگو   استان تیرا دل فوئگو، آرژانتین ۵۲٬۶۸۱
۱۱۶ خنرال پیکو   استان لا پامپا ۵۲٬۴۷۵
۱۱۷ مرسدس، بوئنوس آیرس   بوئنوس آیرس ۵۱٬۹۶۷
۱۱۸ اوبرا   استان میسیونس ۵۱٬۵۰۳
۱۱۹ لوماس دل میرادور   بوئنوس آیرس ۵۱٬۴۸۸
۱۲۰ وییا سنتناریو   بوئنوس آیرس ۴۹٬۷۳۷
۱۲۱ ویلیام سی. موریس (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۴۸٬۹۱۶
۱۲۲ ال‌دورادو، میسیونس   استان میسیونس ۴۷٬۵۵۶
۱۲۳ کلوریندا   استان فورموسا ۴۷٬۰۰۴
۱۲۴ ویدما   استان ریو نگرو ۴۶٬۹۴۸
۱۲۵ کنسپسیون، توکومان   استان توکومان ۴۶٬۵۶۱
۱۲۶ ریو ترسرو   استان کوردوبا، آرژانتین ۴۶٬۱۶۷
۱۲۷ ترس آرویوس   بوئنوس آیرس ۴۵٬۹۸۶
۱۲۸ کوترال کو   استان نئوکن ۴۵٬۷۶۸
۱۲۹ سان ایسیدرو (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۴۵٬۱۹۰
۱۳۰ وییا آدلینا   بوئنوس آیرس ۴۴٬۵۸۷
۱۳۱ سان خوسه   بوئنوس آیرس ۴۴٬۴۳۷
۱۳۲ وییا کونستیتوسیون   استان سانتا فه ۴۴٬۱۴۴
۱۳۳ خنرال سان مارتین   استان خوخوی ۴۳٬۷۰۱
۱۳۴ وییا ده مایو   بوئنوس آیرس ۴۳٬۴۰۵
۱۳۵ سان لورنسو   استان سانتا فه ۴۳٬۰۳۹
۱۳۶ وییا فیوریتو   بوئنوس آیرس ۴۲٬۹۰۴
۱۳۷ آلتا گراسیا   استان کوردوبا، آرژانتین ۴۲٬۵۳۸
۱۳۸ سان پدرو (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۴۲٬۱۵۱
۱۳۹ پاسو دل ری   بوئنوس آیرس ۴۱٬۷۷۵
۱۴۰ یاوایول   بوئنوس آیرس ۴۱٬۴۶۳
۱۴۱ تورتوگیتاس   بوئنوس آیرس ۴۱٬۳۱۰
۱۴۲ کلیپوله   بوئنوس آیرس ۴۱٬۱۷۶
۱۴۳ والنتین آلسینا، بوئنوس آیرس   بوئنوس آیرس ۴۱٬۱۵۵
۱۴۴ پاسو ده لوس لیبرس   استان کورینتس ۴۰٬۴۹۴
۱۴۵ ویرریس   بوئنوس آیرس ۳۹٬۵۰۷
۱۴۶ ویکتوریا (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۳۹٬۴۴۷
۱۴۷ پابلو نوگس   بوئنوس آیرس ۳۸٬۴۷۰
۱۴۸ آئدو   بوئنوس آیرس ۳۸٬۰۶۸
۱۴۹ وییا آنخلا   استان چاکو ۳۸٬۰۲۰
۱۵۰ سان آنتونیو ده پادوا   بوئنوس آیرس ۳۷٬۷۷۵
۱۵۱ تافی ویخو   استان توکومان ۳۶٬۶۹۵
۱۵۲ پریکو   استان خوخوی ۳۶٬۳۲۰
۱۵۳ کالتا اولیویا   استان سانتا کروس، آرژانتین ۳۶٬۰۷۷
۱۵۴ گوالگوای   استان انتره ریوس ۳۵٬۹۶۳
۱۵۵ مونرو (آرژانتین)   بوئنوس آیرس ۳۵٬۸۴۴
۱۵۶ وییا بایستر   بوئنوس آیرس ۳۵٬۳۰۱
۱۵۷ بالکارسه   بوئنوس آیرس ۳۵٬۱۵۰
۱۵۸ چاکابوکو   بوئنوس آیرس ۳۴٬۹۵۸
۱۵۹ نوئوه ده خولیو   بوئنوس آیرس ۳۴٬۳۵۰
۱۶۰ اسپرانسا   استان سانتا فه ۳۳٬۶۷۲
۱۶۱ پونته‌ودرا   بوئنوس آیرس ۳۳٬۵۱۵
۱۶۲ براگادو   بوئنوس آیرس ۳۲٬۸۳۰
۱۶۳ سیتی بل   بوئنوس آیرس ۳۲٬۶۴۶
۱۶۴ بل ویل   استان کوردوبا، آرژانتین ۳۲٬۳۳۶
۱۶۵ کوروسو کواتیا   استان کورینتس ۳۱٬۸۷۵
۱۶۶ پورتو یواسو   استان میسیونس ۳۱٬۵۱۵
۱۶۷ وییا اودائوندو   بوئنوس آیرس ۳۱٬۴۹۰
۱۶۸ ساپالا   استان نئوکن ۳۱٬۲۳۱
۱۶۹ آییلارس   استان توکومان ۳۱٬۲۰۱
۱۷۰ کاسیلدا   استان سانتا فه ۳۱٬۱۲۷
۱۷۱ تیگره   بوئنوس آیرس ۳۱٬۱۰۶
۱۷۲ مرسدس (آرژانتین)   استان کورینتس ۳۰٬۹۶۱
۱۷۳ ترنکه لائوکن   بوئنوس آیرس ۳۰٬۷۶۴
۱۷۴ چاسکوموس   بوئنوس آیرس ۳۰٬۶۷۰
۱۷۵ پهواخو   بوئنوس آیرس ۲۹٬۶۳۹
۱۷۶ چیلسیتو   استان لا ریوخا ۲۹٬۴۵۳
۱۷۷ وییاگوای   استان انتره ریوس ۲۹٬۱۰۳

[۳][۴]

منابع ویرایش

  1. «Instituto Nacional de Estadisticas y Censos». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۹ مه ۲۰۱۲.
  2. Includes Dock Sud, Piñeiro and Crucecita
  3. http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHcont_1trim08.pdf بایگانی‌شده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine INDEC eph
  4. http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/estimaciones-serie34.pdf بایگانی‌شده در ۹ آوریل ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine INDEC est