فهرست شهرهای ایندیانا

فهرست شهرهای موجود در ایالت ایندیانا، که بر اساس حروف الفبا مرتب شده است.

نقشهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا و ایندیانا

شهرها و روستاهای ثبت شده

ویرایش
 
بلومینگتون
 
ترا اوت
 
 
 
ساوث بند
 
لفیت
 
میشاواکا
 
هماند
نام شهر سرشماری ۲۰۱۰ ۲۰۰۵[۱] ۲۰۰۴[۲] ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سرشماری ۲۰۰۰
آبرن ۱۲٬۷۳۱ ۱۲٬۶۸۷ ۱۲٬۶۶۱ ۱۲٬۴۸۸ ۱۲٬۳۳۷ ۱۲٬۱۹۴ ۱۲٬۱۳۶ ۱۲٬۰۷۴
آرورا ۳٬۷۵۰ ۴٬۰۶۴ ۴٬۰۴۳ ۴٬۰۱۶ ۳٬۹۹۳ ۳٬۹۸۲ ۳٬۹۷۴ ۳٬۹۶۵
آستین ۴٬۲۹۵
آنگولا ۸٬۶۱۲ ۷٬۸۹۰ ۷٬۷۹۵ ۷٬۷۱۹ ۷٬۶۲۳ ۷٬۵۹۰ ۷٬۵۲۰ ۷٬۳۴۴
اتیکا ۳٬۲۴۵ ۳٬۳۸۵ ۳٬۴۴۱ ۳٬۴۷۲ ۳٬۵۰۵ ۳٬۵۰۶ ۳٬۵۵۸ ۳٬۴۹۱
الگزندریا ۵٬۱۴۵ ۵٬۸۶۸ ۵٬۹۷۷ ۶٬۰۵۳ ۶٬۱۲۴ ۶٬۱۹۱ ۶٬۲۵۳ ۶٬۲۶۰
اندرسون* ۵۶٬۱۲۹ ۵۷٬۵۰۰ ۵۷٬۹۴۲ ۵۸٬۴۲۲ ۵۸٬۸۴۶ ۵۹٬۱۸۰ ۵۹٬۶۸۶ ۵۹٬۷۳۴
اوکلند سیتی ۲٬۴۲۹ ۳٬۱۹۶ ۲٬۹۰۴ ۲٬۵۹۲ ۲٬۵۶۶ ۲٬۵۶۷ ۲٬۵۷۹ ۲٬۵۸۸
اونسویل* ۱۱۷٬۴۲۹ ۱۱۵٬۹۱۸ ۱۱۷٬۱۵۶ ۱۱۸٬۱۲۰ ۱۱۹٬۱۱۵ ۱۱۹٬۷۰۷ ۱۲۱٬۱۴۹ ۱۲۱٬۵۸۲
ایندیاناپولیس** ۸۲۰٬۴۴۵ ۷۹۵٬۴۵۸ ۷۸۴٬۲۴۲ ۷۸۴٬۴۶۲ ۷۸۳٬۰۲۸ ۷۸۴٬۰۵۵ ۷۸۱٬۸۰۰ ۷۸۱٬۸۷۰
باتلر ۲٬۶۸۴ ۲٬۷۱۴ ۲٬۷۱۸ ۲٬۷۱۸ ۲٬۷۱۰ ۲٬۷۱۳ ۲٬۷۲۸ ۲٬۷۲۵
بتسویل ۶٬۵۲۰ ۶٬۴۰۷ ۶٬۳۶۵ ۶٬۳۳۰ ۶٬۳۰۶ ۶٬۱۱۳ ۶٬۰۶۳ ۶٬۰۳۳
بدفورد ۱۳٬۴۱۳ ۱۳٬۵۵۱ ۱۳٬۵۷۰ ۱۳٬۵۹۹ ۱۳٬۶۱۶ ۱۳٬۶۸۸ ۱۳٬۷۴۸ ۱۳٬۷۶۸
برزیل ۷٬۹۱۲ ۸٬۲۱۴ ۸٬۲۴۴ ۸٬۱۶۷ ۸٬۰۶۹ ۸٬۰۶۷ ۸٬۰۳۲ ۸٬۱۸۸
برنی ۳٬۹۹۹ ۴٬۱۵۷ ۴٬۱۶۸ ۴٬۱۶۲ ۴٬۱۴۸ ۴٬۱۴۸ ۴٬۱۵۴ ۴٬۱۵۰
بلافتون ۹٬۸۹۷ ۹٬۴۶۰ ۹٬۴۵۷ ۹٬۴۹۹ ۹٬۵۳۸ ۹٬۵۲۲ ۹٬۵۵۷ ۹٬۵۳۶
بلومینگتون* ۸۰٬۴۰۵ ۶۹٬۰۱۷ ۶۸٬۷۷۹ ۶۹٬۱۴۸ ۶۹٬۴۶۲ ۷۰٬۰۱۶ ۷۰٬۹۰۶ ۶۹٬۲۹۱
بونویل ۶٬۲۴۶ ۶٬۷۸۲ ۶٬۸۳۰ ۶٬۸۹۱ ۶٬۸۲۷ ۶٬۸۱۵ ۶٬۸۴۰ ۶٬۸۳۴
بیچ گروو ۱۴٬۱۹۲ ۱۴٬۰۶۹ ۱۴٬۲۳۶ ۱۴٬۴۰۳ ۱۴٬۵۷۳ ۱۴٬۷۸۶ ۱۴٬۸۵۲ ۱۴٬۸۸۰
بیکنل ۲٬۹۱۵ ۳٬۲۸۴ ۳٬۲۹۲ ۳٬۲۹۱ ۳٬۳۰۹ ۳٬۳۲۹ ۳٬۳۶۹ ۳٬۳۷۸
پرو ۱۱٬۴۱۷ ۱۲٬۷۳۲ ۱۲٬۸۵۶ ۱۲٬۹۲۳ ۱۲٬۹۹۱ ۱۳٬۰۰۶ ۱۳٬۰۱۵ ۱۲٬۹۹۴
پرینستون ۸٬۶۴۴ ۱۰٬۱۵۲ ۹٬۶۵۹ ۹٬۱۲۷ ۸٬۷۵۸ ۸٬۴۷۱ ۸٬۲۳۶ ۸٬۱۷۵
پلستاین ----
پلیموث ۱۰٬۰۳۳ ۱۰٬۸۷۶ ۱۰٬۷۲۸ ۱۰٬۵۶۶ ۱۰٬۴۳۱ ۱۰٬۱۸۸ ۹٬۹۲۳ ۹٬۸۴۰
پورتلند ۶٬۲۲۳ ۶٬۱۹۱ ۶٬۲۴۹ ۶٬۲۸۷ ۶٬۳۱۹ ۶٬۳۷۱ ۶٬۴۲۷ ۶٬۴۳۷
ترا اوت* ۶۰٬۷۸۵ ۵۶٬۸۹۳ ۵۷٬۲۲۴ ۵۸٬۱۸۹ ۵۸٬۵۹۰ ۵۸٬۹۱۷ ۵۹٬۵۷۵ ۵۹٬۶۱۴
تل سیتی ۷٬۲۷۲ ۷٬۶۹۰ ۷٬۶۹۸ ۷٬۷۱۲ ۷٬۷۶۳ ۷٬۸۱۸ ۷٬۸۳۳ ۷٬۸۴۵
جسپر ۱۵٬۰۳۸ ۱۳٬۷۶۷ ۱۳٬۵۳۳ ۱۳٬۲۷۶ ۱۳٬۰۹۵ ۱۳٬۰۳۵ ۱۲٬۹۹۵ ۱۲٬۱۰۰
جفرسونویل ۴۴٬۹۵۳ ۲۸٬۶۲۱ ۲۸٬۶۴۰ ۲۸٬۵۱۶ ۲۸٬۲۴۹ ۲۷٬۹۴۸ ۲۷٬۸۹۳ ۲۷٬۳۶۲
جونزبورو ۱٬۷۵۶ ۱٬۷۵۹ ۱٬۷۹۲ ۱٬۸۱۵ ۱٬۸۳۷ ۱٬۸۶۲ ۱٬۸۸۲ ۱٬۸۸۷
چارلزتاون ۷٬۵۸۵ ۸٬۰۵۲ ۷٬۹۷۱ ۷٬۹۷۱ ۷٬۹۶۱ ۸٬۰۵۴ ۸٬۱۲۲ ۵٬۹۹۳
دلفی ۲٬۸۹۳ ۲٬۹۸۰ ۲٬۹۸۳ ۳٬۰۳۵ ۳٬۰۲۲ ۳٬۰۳۸ ۳٬۰۳۶ ۳٬۰۱۵
راکپورت ۲٬۲۷۰ ۲٬۰۹۱ ۲٬۰۹۲ ۲٬۱۱۶ ۲٬۱۴۳ ۲٬۱۷۶ ۲٬۱۶۶ ۲٬۱۶۰
روچستر ۶٬۲۱۸ ۶٬۴۵۱ ۶٬۴۲۴ ۶٬۴۱۳ ۶٬۴۶۳ ۶٬۴۵۴ ۶٬۴۲۹ ۶٬۴۱۴
ریچموند* ۳۶٬۸۱۲ ۳۷٬۵۶۰ ۳۷٬۹۴۳ ۳۸٬۲۳۶ ۳۸٬۴۷۲ ۳۸٬۶۵۸ ۳۹٬۰۶۵ ۳۹٬۱۲۴
سالیوان ۴٬۲۴۹ ۴٬۵۳۷ ۴٬۵۷۶ ۴٬۶۰۹ ۴٬۶۲۲ ۴٬۶۲۰ ۴٬۶۱۲ ۴٬۶۱۷
ساوث بند* ۱۰۱٬۱۶۸ ۱۰۵٬۲۶۲ ۱۰۵٬۴۹۴ ۱۰۵٬۷۴۶ ۱۰۶٬۳۲۷ ۱۰۶٬۸۰۸ ۱۰۷٬۸۰۲ ۱۰۷٬۷۸۹
سیمور ۱۷٬۵۰۳ ۱۸٬۸۹۰ ۱۸٬۷۰۴ ۱۸٬۵۱۰ ۱۸٬۳۸۷ ۱۸٬۲۹۳ ۱۸٬۱۶۸ ۱۸٬۱۰۱
فرانکفورت ۱۶٬۴۲۲ ۱۶٬۴۳۲ ۱۶٬۴۴۱ ۱۶٬۴۷۱ ۱۶٬۵۹۶ ۱۶٬۶۷۴ ۱۶٬۶۹۸ ۱۶٬۶۶۲
فرانکلین ۲۳٬۷۱۲ ۲۱٬۷۴۷ ۲۱٬۲۰۱ ۲۰٬۹۶۹ ۲۰٬۵۶۲ ۲۰٬۲۱۴ ۱۹٬۶۲۱ ۱۹٬۴۶۳
فورت وین* ۲۵۳٬۶۹۱ ۲۲۳٬۳۴۱ ۲۱۹٬۳۵۱ ۲۱۹٬۸۷۲ ۲۲۰٬۱۸۱ ۲۲۰٬۲۵۰ ۲۲۰٬۶۱۸ ۲۰۵٬۷۲۷
کارمل ۷۹٬۱۹۱ ۵۸٬۱۹۸ ۵۹٬۲۴۳ ۵۶٬۳۲۴ ۵۴٬۵۱۶ ۵۲٬۹۰۰ ۵۱٬۲۹۵ ۳۷٬۷۳۳
کانرزویل ۱۳٬۴۸۱ ۱۴٬۳۶۸ ۱۴٬۴۴۵ ۱۴٬۵۳۹ ۱۴٬۶۹۴ ۱۴٬۸۴۹ ۱۵٬۰۳۸ ۱۵٬۴۱۱
کاوینگتون ۲٬۶۴۵ ۲٬۴۶۵ ۲٬۵۰۰ ۲٬۵۲۰ ۲٬۵۳۷ ۲٬۵۴۱ ۲٬۵۸۴ ۲٬۵۶۵
کرافوردزویل ۱۵٬۹۱۵ ۱۵٬۱۵۵ ۱۵٬۰۸۸ ۱۵٬۰۸۲ ۱۵٬۱۷۰ ۱۵٬۰۸۴ ۱۵٬۱۱۴ ۱۵٬۲۴۳
کلمبوس ۴۴٬۰۶۱ ۳۹٬۳۸۰ ۳۹٬۲۵۱ ۳۹٬۰۷۴ ۳۸٬۹۰۰ ۳۹٬۱۵۳ ۳۹٬۱۶۷ ۳۹٬۰۵۹
کلمبیا سیتی ۸٬۷۵۰ ۸٬۰۲۴ ۷٬۷۶۴ ۷٬۷۰۷ ۷٬۵۴۵ ۷٬۴۷۰ ۷٬۴۱۰ ۷٬۰۷۷
کلینتون ۴٬۸۹۳ ۴٬۹۰۶ ۴٬۹۱۱ ۴٬۹۴۲ ۴٬۹۸۳ ۵٬۰۴۱ ۵٬۱۱۴ ۵٬۱۲۶
کنلتون ۱٬۵۶۳ ۱٬۱۶۸ ۱٬۱۷۱ ۱٬۱۷۷ ۱٬۱۸۸ ۱٬۱۹۹ ۱٬۲۰۶ ۱٬۲۰۹
گری* ۸۰٬۲۹۴ ۹۸٬۷۱۵ ۹۹٬۵۱۶ ۱۰۰٬۰۲۸ ۱۰۰٬۷۱۱ ۱۰۱٬۶۴۵ ۱۰۲٬۵۱۷ ۱۰۲٬۷۴۶
گرینزبورگ ۱۱٬۴۹۲ ۱۰٬۵۳۶ ۱۰٬۴۶۲ ۱۰٬۳۷۴ ۱۰٬۲۲۳ ۱۰٬۱۵۴ ۱۰٬۲۵۰ ۱۰٬۲۶۰
گریندیل ۴٬۵۲۰ ۴٬۳۵۷ ۴٬۳۴۵ ۴٬۳۳۲ ۴٬۳۰۵ ۴٬۳۰۵ ۴٬۲۹۶ ۴٬۲۹۶
گرینفیلد ۲۰٬۶۰۲ ۱۶٬۶۵۴ ۱۶٬۰۴۸ ۱۵٬۸۱۰ ۱۵٬۵۷۸ ۱۵٬۰۳۶ ۱۴٬۷۱۹ ۱۴٬۶۰۰
گرینکسل ۱۰٬۳۲۶ ۱۰٬۰۶۵ ۱۰٬۰۱۱ ۹٬۹۹۲ ۹٬۹۱۳ ۹٬۹۵۴ ۹٬۹۰۴ ۹٬۸۸۰
گرینوود ۴۹٬۷۹۱ ۴۲٬۲۳۶ ۴۰٬۸۱۳ ۳۹٬۶۲۳ ۳۸٬۹۵۸ ۳۷٬۶۵۳ ۳۶٬۶۴۲ ۳۶٬۰۳۷
لا پورته ۲۲٬۰۵۳ ۲۱٬۰۹۲ ۲۰٬۹۸۲ ۲۱٬۱۳۱ ۲۱٬۲۹۶ ۲۱٬۴۸۱ ۲۱٬۶۰۹ ۲۱٬۶۲۱
لاورنس* ۴۶٬۰۰۱ ۴۰٬۹۵۹ ۴۰٬۸۷۸ ۴۰٬۵۳۶ ۴۰٬۲۲۲ ۳۹٬۸۱۴ ۳۹٬۰۶۸ ۳۸٬۹۱۵
لاورنسبورگ ۵٬۰۴۲ ۴٬۷۵۰ ۴٬۷۳۸ ۴٬۷۲۶ ۴٬۶۹۹ ۴٬۷۰۱ ۴٬۶۹۵ ۴٬۶۸۵
لبنان ۱۵٬۷۹۲ ۱۴٬۶۳۳ ۱۴٬۵۶۰ ۱۴٬۴۱۲ ۱۴٬۲۷۶ ۱۴٬۰۷۴ ۱۴٬۲۲۸ ۱۴٬۲۲۲
لفیت* ۶۷٬۱۴۰ ۶۰٬۴۵۹ ۵۹٬۷۵۳ ۵۹٬۶۵۹ ۵۹٬۵۹۰ ۶۰٬۱۲۴ ۶۰٬۵۱۷ ۵۶٬۳۹۷
لینتون ۵٬۴۱۳ ۵٬۸۰۸ ۵٬۸۱۹ ۵٬۷۹۵ ۵٬۷۶۳ ۵٬۷۷۸ ۵٬۷۸۴ ۵٬۷۷۴
مارتینزویل ۱۱٬۸۲۸ ۱۱٬۶۵۷ ۱۱٬۷۳۹ ۱۱٬۶۴۴ ۱۱٬۶۰۰ ۱۱٬۵۵۷ ۱۱٬۶۹۲ ۱۱٬۶۹۸
مریون* ۲۹٬۹۴۸ ۳۰٬۶۴۴ ۳۰٬۸۳۰ ۳۱٬۱۱۸ ۳۱٬۲۶۲ ۳۱٬۵۳۴ ۳۱٬۷۲۷ ۳۱٬۳۲۰
مانتیسلو ۵٬۳۷۸ ۵٬۴۶۲ ۵٬۵۴۹ ۵٬۵۷۱ ۵٬۶۴۲ ۵٬۶۹۱ ۵٬۷۰۷ ۵٬۷۲۳
مدیسون ۱۱٬۹۶۷ ۱۲٬۴۴۳ ۱۲٬۳۳۵ ۱۲٬۲۵۰ ۱۲٬۱۷۰ ۱۲٬۱۱۱ ۱۲٬۰۰۹ ۱۲٬۰۰۴
مکا ۳۳۵
مونتیپلیر ۱٬۸۰۵ ۱٬۸۵۷ ۱٬۸۶۹ ۱٬۸۸۳ ۱٬۸۸۵ ۱٬۸۸۶ ۱٬۹۲۱ ۱٬۹۲۹
مونت ورنون ۶٬۶۸۷ ۷٬۲۳۸ ۷٬۳۲۰ ۷٬۳۳۵ ۷٬۴۰۳ ۷٬۴۱۵ ۷٬۴۹۳ ۷٬۴۷۸
میچل ۴٬۳۵۰ ۴٬۶۲۶ ۴٬۶۴۸ ۴٬۶۷۳ ۴٬۶۴۶ ۴٬۶۳۲ ۴٬۵۹۹ ۴٬۵۶۷
میشاواکا* ۴۸٬۲۵۲ ۴۸٬۴۹۷ ۴۸٬۳۸۵ ۴۸٬۳۹۶ ۴۸٬۰۹۱ ۴۸٬۰۸۸ ۴۶٬۹۶۳ ۴۶٬۵۵۷
میشیگان سیتی* ۳۱٬۴۷۹ ۳۲٬۲۰۵ ۳۲٬۱۷۹ ۳۲٬۳۴۴ ۳۲٬۵۳۴ ۳۲٬۷۴۳ ۳۲٬۸۸۴ ۳۲٬۹۰۰
ناکس ۳٬۷۰۴ ۳٬۶۶۷ ۳٬۶۰۷ ۳٬۵۷۴ ۳٬۵۵۱ ۳٬۵۴۰ ۳٬۷۱۸ ۳٬۷۲۱
نیو آلبانی* ۳۶٬۳۷۲ ۳۶٬۷۷۲ ۳۶٬۸۷۷ ۳۷٬۱۳۰ ۳۷٬۴۷۴ ۳۷٬۷۵۵ ۳۷٬۸۳۶ ۳۷٬۶۰۳
نیوکاسل ۱۸٬۱۱۴ ۱۸٬۷۱۸ ۱۸٬۹۴۴ ۱۸٬۹۹۳ ۱۹٬۰۳۴ ۱۹٬۱۴۲ ۱۹٬۲۷۲ ۱۷٬۷۸۰
نیوهیون ۱۴٬۷۹۴ ۱۳٬۶۷۶ ۱۳٬۶۳۸ ۱۳٬۵۸۸ ۱۳٬۴۸۳ ۱۳٬۴۱۳ ۱۳٬۲۹۸ ۱۲٬۴۰۶
واشینگتن ۱۱٬۵۰۹ ۱۱٬۳۵۷ ۱۱٬۳۰۴ ۱۱٬۲۸۶ ۱۱٬۲۶۳ ۱۱٬۲۸۵ ۱۱٬۳۷۰ ۱۱٬۳۸۰
والپرایزو ۳۱٬۷۳۰ ۲۹٬۱۰۲ ۲۸٬۷۵۰ ۲۸٬۵۸۳ ۲۸٬۳۴۴ ۲۷٬۹۶۹ ۲۷٬۷۱۷ ۲۷٬۴۲۸
ورشو ۱۳٬۵۵۹ ۱۲٬۷۳۵ ۱۲٬۶۷۲ ۱۲٬۷۱۳ ۱۲٬۵۲۷ ۱۲٬۵۳۳ ۱۲٬۵۶۰ ۱۲٬۴۱۵
وستفیلد ۳۰٬۰۶۸ ۹٬۲۹۳
وودبرن ۱٬۵۲۰ ۱٬۶۳۵ ۱٬۶۳۱ ۱٬۶۲۵ ۱٬۶۱۲ ۱٬۶۰۳ ۱٬۵۸۵ ۱٬۵۷۹
وینچستر ۴٬۹۳۵ ۴٬۸۴۵ ۴٬۸۵۶ ۴٬۹۰۱ ۴٬۹۶۵ ۵٬۰۰۹ ۵٬۰۵۲ ۵٬۰۳۷
هارتفورد سیتی ۶٬۲۲۰ ۶٬۶۸۴ ۶٬۷۰۲ ۶٬۷۵۴ ۶٬۷۵۵ ۶٬۷۶۵ ۶٬۹۰۳ ۶٬۹۲۸
هانتینگتون ۱۷٬۳۹۱ ۱۷٬۰۱۱ ۱۷٬۰۴۰ ۱۷٬۱۹۴ ۱۷٬۲۹۲ ۱۷٬۲۶۸ ۱۷٬۴۰۶ ۱۷٬۴۵۰
هماند* ۸۰٬۸۳۰ ۷۹٬۲۱۷ ۷۹٬۹۸۵ ۸۰٬۷۴۴ ۸۱٬۳۲۷ ۸۲٬۱۰۴ ۸۲٬۸۴۸ ۸۳٬۰۴۸
یونیون سیتی ۳٬۵۸۴ ۳٬۴۷۱ ۳٬۴۸۰ ۳٬۵۱۳ ۳٬۵۵۳ ۳٬۵۸۵ ۳٬۶۱۷ ۳٬۶۲۲
کرون‌پوینت ۲۷٬۳۱۷ ۲۲٬۶۹۷ ۲۱٬۸۲۲ ۲۱٬۱۰۸ ۲۰٬۵۵۱ ۲۰٬۲۳۸ ۱۹٬۸۱۰ ۱۹٬۸۰۶
دیکتر ۹٬۴۰۵ ۹٬۵۴۷ ۹٬۵۰۶ ۹٬۴۹۲ ۹٬۴۵۱ ۹٬۴۶۰ ۹٬۵۴۳ ۹٬۵۲۸
دانکرک ۲٬۳۶۲ ۲٬۶۳۹ ۲٬۶۴۱ ۲٬۶۳۹ ۲٬۶۳۵ ۲٬۶۴۴ ۲٬۶۵۸ ۲٬۶۴۶
شیکاگوی شرقی ۲۹٬۶۹۸ ۳۰٬۹۴۶ ۳۱٬۲۳۷ ۳۱٬۵۴۹ ۳۱٬۷۷۲ ۳۲٬۰۶۴ ۳۲٬۳۴۰ ۳۲٬۴۱۴
الکارت ۵۰٬۹۴۹ ۵۲٬۲۷۰ ۵۱٬۸۷۸ ۵۱٬۷۷۸ ۵۱٬۹۲۲ ۵۲٬۲۵۹ ۵۲٬۴۹۰ ۵۱٬۸۷۴
الوود ۸٬۶۱۴ ۹٬۱۶۷ ۹٬۲۶۳ ۹٬۳۷۷ ۹٬۵۰۴ ۹٬۵۹۴ ۹٬۷۱۷ ۹٬۷۳۷
گرت ۶٬۲۸۶ ۵٬۷۶۰ ۵٬۷۶۷ ۵٬۷۶۹ ۵٬۷۵۵ ۵٬۷۶۷ ۵٬۸۱۰ ۵٬۸۰۳
گس سیتی ۵٬۹۶۵ ۵٬۸۱۹ ۵٬۸۶۸ ۵٬۹۲۲ ۵٬۸۰۱ ۵٬۸۵۹ ۵٬۹۱۴ ۵٬۹۴۰
گوشن ۳۱٬۷۱۹ ۳۱٬۲۶۹ ۳۰٬۵۵۵ ۳۰٬۰۰۳ ۲۹٬۷۱۹ ۲۹٬۸۶۵ ۲۹٬۶۴۳ ۲۹٬۳۸۳
هوبارت ۲۹٬۰۵۹ ۲۷٬۷۶۸ ۲۷٬۵۱۰ ۲۷٬۰۳۲ ۲۶٬۴۴۱ ۲۶٬۰۴۵ ۲۵٬۴۹۴ ۲۵٬۳۶۳
هانتینگبرگ ۶٬۰۵۷ ۵٬۹۲۹ ۵٬۸۹۰ ۵٬۸۳۹ ۵٬۸۱۹ ۵٬۸۰۹ ۵٬۶۷۸ ۵٬۵۹۸
جیسونویل ۲٬۲۲۲ ۲٬۵۰۸ ۲٬۵۰۷ ۲٬۴۹۷ ۲٬۴۸۳ ۲٬۴۹۰ ۲٬۴۹۴ ۲٬۴۹۰
کندالویل ۹٬۸۶۲ ۱۰٬۰۱۸ ۹٬۹۹۵ ۹٬۹۹۴ ۱۰٬۰۳۷ ۱۰٬۱۰۳ ۹٬۹۸۲ ۹٬۶۱۶
کوکومو ۴۵٬۴۶۸ ۴۶٬۱۷۸ ۴۶٬۰۷۰ ۴۶٬۲۲۵ ۴۶٬۲۹۴ ۴۶٬۴۷۴ ۴۶٬۵۴۶ ۴۶٬۱۱۳
لیک‌استیشن ۱۲٬۵۷۲ ۱۳٬۵۶۵ ۱۳٬۶۵۷ ۱۳٬۷۷۴ ۱۳٬۸۴۸ ۱۳٬۹۰۵ ۱۳٬۹۳۷ ۱۳٬۹۴۸
لیگونیر ۴٬۴۰۵ ۴٬۴۲۳ ۴٬۴۰۷ ۴٬۲۹۷ ۴٬۲۹۰ ۴٬۳۱۱ ۴٬۲۶۹ ۴٬۳۵۷
لاگنسپورت ۱۸٬۳۹۶ ۱۹٬۲۱۱ ۱۹٬۳۵۰ ۱۹٬۳۴۸ ۱۹٬۳۴۹ ۱۹٬۶۳۱ ۱۹٬۷۰۱ ۱۹٬۶۸۴
لوگوته ۲٬۷۵۱ ۲٬۶۸۰ ۲٬۷۱۲ ۲٬۷۰۸ ۲٬۷۲۳ ۲٬۷۲۲ ۲٬۷۳۴ ۲٬۷۴۱
مونسی ۷۰٬۰۸۵ ۶۶٬۱۶۴ ۶۷٬۱۶۶ ۶۷٬۵۹۳ ۶۸٬۰۶۲ ۶۸٬۵۹۱ ۶۷٬۹۱۷ ۶۷٬۴۳۰
ناپانی ۶٬۶۴۸ ۶٬۹۵۵ ۶٬۸۴۰ ۶٬۷۸۶ ۶٬۷۳۹ ۶٬۷۴۴ ۶٬۷۳۴ ۶٬۷۱۰
نوبلزویل ۵۱٬۹۶۹ ۳۸٬۸۲۵ ۳۵٬۴۳۸ ۳۳٬۴۰۳ ۳۲٬۲۸۳ ۳۰٬۷۵۰ ۲۹٬۱۹۹ ۲۸٬۵۹۰
ورنون شمالی ۶٬۷۲۸ ۶٬۴۳۳ ۶٬۴۵۴ ۶٬۴۲۵ ۶٬۴۶۳ ۶٬۴۹۹ ۶٬۵۴۲ ۶٬۵۱۵
پیترزبرگ ۲٬۳۸۳ ۲٬۵۰۱ ۲٬۵۴۲ ۲٬۵۳۹ ۲٬۵۴۶ ۲٬۵۴۵ ۲٬۵۶۱ ۲٬۵۷۰
پورتیج ۳۶٬۸۲۸ ۳۵٬۶۸۷ ۳۵٬۲۶۹ ۳۴٬۸۴۳ ۳۴٬۴۷۵ ۳۳٬۸۶۳ ۳۳٬۵۷۸ ۳۳٬۴۹۶
رنسلیر ۵٬۸۵۹ ۶٬۲۳۴ ۶٬۲۰۹ ۶٬۲۰۳ ۶٬۱۴۰ ۶٬۱۱۹ ۶٬۱۴۵ ۵٬۲۹۴
رایزینگ‌سان ۲٬۳۰۴ ۲٬۴۰۵ ۲٬۴۳۵ ۲٬۴۴۹ ۲٬۴۶۸ ۲٬۴۶۶ ۲٬۴۷۳ ۲٬۴۷۰
راشویل ۶٬۳۴۱ ۵٬۶۷۹ ۵٬۷۸۵ ۵٬۸۱۹ ۵٬۸۳۰ ۵٬۸۹۸ ۵٬۹۷۱ ۵٬۹۹۵
سالم ۶٬۳۱۹ ۶٬۴۵۳ ۶٬۴۱۷ ۶٬۳۸۶ ۶٬۳۸۸ ۶٬۲۶۲ ۶٬۲۲۴ ۶٬۱۷۲
سکاتسبرگ ۶٬۷۴۷ ۶٬۰۶۰ ۶٬۰۳۴ ۶٬۰۴۶ ۶٬۰۴۲ ۶٬۰۷۱ ۶٬۰۶۱ ۶٬۰۴۰
شلبیویل ۱۹٬۱۹۱ ۱۸٬۰۶۳ ۱۷٬۸۴۸ ۱۷٬۸۳۹ ۱۷٬۹۴۹ ۱۸٬۱۰۱ ۱۸٬۰۳۷ ۱۷٬۹۵۱
ساوثپورت ۱٬۷۱۲ ۱٬۷۲۹ ۱٬۷۵۲ ۱٬۷۷۳ ۱٬۷۹۳ ۱٬۸۲۶ ۱٬۸۴۵ ۱٬۸۵۲
تیپتون ۵٬۱۰۶ ۵٬۲۵۴ ۵٬۳۳۷ ۵٬۳۲۰ ۵٬۳۵۰ ۵٬۳۴۱ ۵٬۳۴۹ ۵٬۲۵۱
وینسنس ۱۸٬۴۲۳ ۱۸٬۰۷۷ ۱۸٬۱۰۵ ۱۸٬۰۷۶ ۱۸٬۵۷۰ ۱۸٬۶۲۹ ۱۸٬۶۶۲ ۱۸٬۷۰۱
واباش ۱۰٬۶۶۶ ۱۱٬۲۰۹ ۱۱٬۳۴۲ ۱۱٬۳۷۶ ۱۱٬۴۸۲ ۱۱٬۵۷۹ ۱۱٬۷۳۵ ۱۱٬۷۴۳
لافایت غربی ۲۹٬۵۹۶ ۲۸٬۵۹۹ ۲۸٬۶۰۹ ۲۸٬۸۴۰ ۲۸٬۶۶۴ ۲۸٬۲۳۱ ۲۸٬۶۶۷ ۲۸٬۷۷۸
وایتینگ ۴٬۹۹۷ ۴٬۸۹۳ ۴٬۹۳۶ ۴٬۹۷۷ ۵٬۰۱۸ ۵٬۰۷۰ ۵٬۱۲۳ ۵٬۱۳۷

منابع

ویرایش
  1. U.S. Census Bureau. Table 4: Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Indiana, Listed Alphabetically: April 1, 2000 to July 1, 2005 بایگانی‌شده در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine Release date: July 1, 2005.
  2. U.S. Census Bureau. Table 4. بایگانی‌شده در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Indiana, Listed Alphabetically: April 1, 2000 to July 1, 2004 (SUB-EST2004-04-18). Release Date: June 30, 2005.

پیوند به بیرون

ویرایش