فهرست شهرهای سودان جنوبی

فهرستی از شهرهای سودان جنوبی:

شهرهای سودان جنوبی
رتبه نام سرشماری استان
نام شهر به لاتین جمعیت ۱۹۷۳ جمعیت ۱۹۸۳ جمعیت ۱۹۹۳ تخمین ۲۰۰۷
۱. سیندشا Sindscha ۱۹٫۴۵۲ ۲۷٫۹۸۲ k.A. ۴۶٫۳۵۰ Sannar (Bundesstaat)
۲. ملکال Malakal ۳۴٫۸۹۴ ۳۳٫۷۳۷ ۷۲٫۰۰۰ ۱۸۱٫۳۹۵ نیل بالا
۳. جوبا Juba ۵۶٫۷۳۷ ۸۴٫۳۷۷ ۱۱۴٫۹۸۰ ۱۷۲٫۷۳۰ استوائیه وسطی
۵. واو ۵۲٫۷۵۰ ۵۸٫۰۰۸ ۸۴٫۰۰۰ ۱۳۶٫۱۷۹ بحرالغزال غربی
۶. Yei ۱۱٫۹۳۲ ۲۳٫۴۱۸ k.A. ۴۲٫۲۲۴ استوائیه وسطی
۷. یامبیو Yambio ۶٫۶۷۵ ۲۴٫۹۲۷ k.A. ۴۱٫۹۹۷ استوائیه غربی
۸. Uwail ۱۷٫۷۷۳ ۲۵٫۷۱۴ k.A. ۴۰٫۰۵۴ بحرالغزال شمالی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

فرهنگ نامه کلید دانش، حسن سالاری، حسین سوزنچی، محمدرضا سهرابی، پیام عدالت، چاپ نخست، ۱۳۸۵