فهرست شهرهای مینه‌سوتا

فهرست شهرهای مینه‌سوتا

  †  مرکز شهرستان
  ††  پایتخت ایالت و مرکز شهرستان

نقشه آمریکا و مینه‌سوتا
مینیاپولیس، بزرگترین شهر مینه‌سوتا
سنت پل، پایتخت مینه‌سوتا
روچستر، مینه‌سوتا
دولوث
بلومینگتون

اطلاعات جمعیت بر اساس سرشماری ۲۰۱۰.[۱] جمعیت بیش از ۵۰۰۰ نفر.

ردیف شهر/شهرک جمعیت شهرستان
۱ مینیاپولیس † ۳۸۲٬۵۷۸ هنپین
۲ سینت پال †† ۲۸۵٬۰۶۸ رمزی
۳ روچستر † ۱۰۶٬۷۶۹ المستد
۴ دولوث † ۸۶٬۲۶۵ سنت لوئیس
۵ بلومینگتون ۸۲٬۸۹۳ هنپین
۶ بروکلین پارک ۷۵٬۷۸۱ هنپین
۷ پلیموث ۷۰٬۵۷۶ هنپین
۸ سنت کلود † ۶۵٬۸۴۲ استیرنز
۹ ایگن ۶۴٬۲۰۶ داکوتا
۱۰ وودبری ۶۱٬۹۶۱ واشینگتن
۱۱ میپل گروو ۶۱٬۵۶۷ هنپین
۱۲ کون رپیدز ۶۱٬۴۷۶ آنوکا
۱۳ ایدن پری ۶۰٬۷۹۷ هنپین
۱۴ برنزویل ۶۰٬۳۰۶ داکوتا
۱۵ بلین ۵۷٬۱۸۶ آنوکا
۱۶ لیک‌ویل ۵۵٬۹۵۴ داکوتا
۱۷ مینه‌تونکا ۴۹٬۷۳۴ هنپین
۱۸ اپل ولی ۴۹٬۰۸۴ داکوتا
۱۹ ادینا ۴۷٬۹۴۱ هنپین
۲۰ سنت لوئیس پارک ۴۵٬۲۵۰ هنپین
۲۱ منکیتو † ۳۹٬۳۰۹ بلو ارث
۲۲ مورهد † ۳۸٬۰۶۵ کلی
۲۳ میپل‌وود ۳۸٬۰۱۸ رمزی
۲۴ شاکوپی † ۳۷٬۰۷۶ اسکات
۲۵ ریچفیلد ۳۵٬۲۲۸ هنپین
۲۶ کاتج گروو ۳۴٬۵۸۹ واشینگتن
۲۷ اینور گروو هایتز ۳۳٬۸۸۰ داکوتا
۲۸ رزویل ۳۳٬۶۶۰ رمزی
۲۹ آندوور ۳۰٬۵۹۸ آنوکا
۳۰ بروکلین سنتر ۳۰٬۱۰۴ هنپین
۳۱ وینونا † ۲۷٬۵۹۲ وینونا
۳۲ اوکدیل ۲۷٬۳۷۸ واشینگتن
۳۳ فردلی ۲۷٬۲۰۸ آنوکا
۳۴ ساوج ۲۶٬۹۱۱ اسکات
۳۵ اووتانا † ۲۵٬۵۹۹ استیل
۳۶ شورویو ۲۵٬۰۴۳ رمزی
۳۷ آستین † ۲۴٬۷۱۸ موور
۳۸ وایت بیر لیک ۲۳٬۷۹۷ رمزی
۳۹ چسکا † ۲۳٬۷۰۰ کاور
۴۰ رمزی ۲۳٬۶۶۸ آنوکا
۴۱ فیریبو † ۲۳٬۳۵۲ رایس
۴۲ چمپلن ۲۳٬۰۸۹ هنپین
۴۳ الک ریور † ۲۲٬۹۷۴ شربرن
۴۴ چنهسن ۲۲٬۹۵۲ کاور
۴۵ پریور لیک ۲۲٬۷۹۶ اسکات
۴۶ هیستینگز † ۲۲٬۱۷۲ داکوتا
۴۷ کریستال ۲۲٬۱۵۱ هنپین
۴۸ رزمونت ۲۱٬۸۷۴ داکوتا
۴۹ نیو برایتون ۲۱٬۴۵۶ رمزی
۵۰ فارمینگتون ۲۱٬۰۸۶ داکوتا
۵۱ گلدن ولی ۲۰٬۳۷۱ هنپین
۵۲ نیو هپ ۲۰٬۳۳۹ هنپین
۵۳ لینو لیکز ۲۰٬۲۱۶ آنوکا
۵۴ ساوت سنت پل ۲۰٬۱۶۰ داکوتا
۵۵ نورثفیلد ۲۰٬۰۰۷ رایس
۵۶ ویلمار † ۱۹٬۶۱۰ کندیوهی
۵۷ وست سنت پل ۱۹٬۵۴۰ داکوتا
۵۸ کلمبیا هایتز ۱۹٬۴۹۶ آنوکا
۵۹ فارست لیک ۱۸٬۳۷۵ واشینگتن
۶۰ استیل‌واتر † ۱۸٬۲۲۵ واشینگتن
۶۱ آلبرت لی † ۱۸٬۰۱۶ فری‌بورن
۶۲ هاپکینز ۱۷٬۵۹۱ هنپین
۶۳ آنوکا † ۱۷٬۱۴۲ آنوکا
۶۴ رد وینگ † ۱۶٬۴۵۹ گودهیو
۶۵ سنت مایکل ۱۶٬۳۹۹ رایت
۶۶ هیبینگ ۱۶٬۳۶۱ سنت لوئیس
۶۷ سارتل ۱۵٬۸۷۶ استیرنز
۶۸ بوفالو † ۱۵٬۴۵۳ رایت
۶۹ هم لیک ۱۵٬۲۹۶ آنوکا
۷۰ هاچینسون ۱۴٬۱۷۸ مک‌لود
۷۱ رابینزدیل ۱۳٬۹۵۳ هنپین
۷۲ مارشال † ۱۳٬۶۸۰ لیون
۷۳ برینرد † ۱۳٬۵۹۰ کرو وینگ
۷۴ آتسیگو ۱۳٬۵۷۱ رایت
۷۵ نیو آلم † ۱۳٬۵۲۲ برون
۷۶ بمیجی † ۱۳٬۴۳۱ بلترامی
۷۷ نورث منکیتو ۱۳٬۳۹۴ نیکولت
۷۸ هوگو ۱۳٬۳۳۲ واشینگتن
۷۹ فرگوس فالز † ۱۳٬۱۳۸ اتر تیل
۸۰ ساوک رپیدز ۱۲٬۷۷۳ بنتون
۸۱ ورثینگتون † ۱۲٬۷۶۴ نوبلز
۸۲ مانتیچلو ۱۲٬۷۵۹ رایت
۸۳ ودنس هایتز ۱۲٬۳۰۲ رمزی
۸۴ موندز ویو ۱۲٬۱۵۵ رمزی
۸۵ کلوکی ۱۲٬۱۲۴ کارلتون
۸۶ است بثل ۱۱٬۶۲۶ آنوکا
۸۷ نورث سنت پل ۱۱٬۴۶۰ رمزی
۸۸ سنت پیتر † ۱۱٬۱۹۶ نیکولت
۸۹ مندوتا هایتز ۱۱٬۰۷۱ داکوتا
۹۰ الکساندریا † ۱۱٬۰۷۰ داگلاس
۹۱ گرند رپیدز † ۱۰٬۸۶۹ ایتاسکا
۹۲ واکونیا ۱۰٬۶۹۷ کاور
۹۳ فیرمونت † ۱۰٬۶۶۶ مارتین
۹۴ نورث برنچ ۱۰٬۱۲۵ چیساگو
۹۵ بیگ لیک ۱۰٬۰۶۰ شربرن
۹۶ لیتل کانادا ۹٬۷۷۳ رمزی
۹۷ آردن هیلز ۹٬۵۵۲ رمزی
۹۸ هرمن‌تاون ۹٬۴۱۴ سنت لوئیس
۹۹ واسیکا † ۹٬۴۱۰ واسیکا
۱۰۰ موند ۹٬۰۵۲ هنپین
۱۰۱ ویرجینیا ۸٬۷۱۲ سنت لوئیس
۱۰۲ است گرند فورکز ۸٬۶۰۱ پوک
۱۰۳ راجرز ۸٬۵۹۷ هنپین
۱۰۴ تیف ریور فالز † ۸٬۵۷۳ پنینگتون
۱۰۵ دیترویت لیکز † ۸٬۵۶۹ بکر
۱۰۶ لیتل فالز † ۸٬۳۴۳ موریسون
۱۰۷ سنت آنتونی ۸٬۲۲۶ هنپین
۱۰۸ کمبریج † ۸٬۱۱۱ آیسنتی
۱۰۹ لیک المو ۸٬۰۶۹ واشینگتن
۱۱۰ اوک گروو ۸٬۰۳۱ آنوکا
۱۱۱ کروکستون † ۷٬۸۹۱ پوک
۱۱۲ ماتومیدای ۷٬۶۷۶ واشینگتن
۱۱۳ بکستر ۷٬۶۱۰ کرو وینگ
۱۱۴ اورنو ۷٬۴۳۷ هنپین
۱۱۵ نیو پراگ ۷٬۳۲۱ اسکات
۱۱۶ شوروود ۷٬۳۰۷ هنپین
۱۱۷ سنت فرانسیس ۷٬۲۱۸ آنوکا
۱۱۸ آلبرت‌ویل ۷٬۰۴۴ رایت
۱۱۹ لیچفیلد † ۶٬۷۲۶ میکر
۱۲۰ ویت پارک ۶٬۷۱۵ استیرنز
۱۲۱ بل پلین ۶٬۶۶۱ اسکات
۱۲۲ سنت جوزف ۶٬۵۳۴ استیرنز
۱۲۳ اینترنشنال فالز † ۶٬۴۲۴ کوچیچینگ
۱۲۴ اسپرینگ لیک پارک ۶٬۴۱۲ آنوکا
۱۲۵ مینتریستا ۶٬۳۸۴ هنپین
۱۲۶ کسون ۵٬۹۳۱ داج
۱۲۷ استوارت‌ویل ۵٬۹۱۶ المستد
۱۲۸ گلنکو † ۵٬۶۳۱ مک‌لود
۱۲۹ جردن ۵٬۴۷۰ اسکات
۱۳۰ دلانو ۵٬۴۶۴ رایت
۱۳۱ مونت‌ویدئو † ۵٬۳۸۳ چیپوا
۱۳۲ کورکورن ۵٬۳۷۹ هنپین
۱۳۳ فالکون هایتز ۵٬۳۲۱ رمزی
۱۳۴ موریس † ۵٬۲۸۶ استیونس
۱۳۵ سنت پل پارک ۵٬۲۷۹ واشینگتن
۱۳۶ ردوود فالز ۵٬۲۵۴ ردوود
۱۳۷ آیسنتی ۵٬۲۵۱ آیسنتی
۱۳۸ زیمرمن ۵٬۲۲۸ شربرن
۱۳۹ لیک سیتی ۵٬۰۶۳ واباشا

*سنت کلود شامل مناطقی از شهرستان استیرنز، شهرستان بنتون و شهرستان شربرن است.

منابع

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. American FactFinder - Results
  2. "United States Census Bureau: Population Finder". Retrieved 2010-12-02.

U.S. Census Bureau

Retrieved February 21، ۲۰۱۰