فهرست شهرهای نیجریه

فهرست شهرهای نیجریه شامل برخی از شهرهای بزرگ و مهم نیجریه است که هر یک با ویژگی‌ها و جذابیت‌های مختص خود، جزء مهمی از جغرافیای و فرهنگ این کشور را تشکیل می‌دهند. نیجریه با جمعیت زیاد و چندان زیاده‌خواهانه، میزبان شهرهای زیادی از نقاط مختلف است که هر کدام با تاریخچه و ویژگی‌های منحصر به فرد، به تاریخ، فرهنگ و اقتصاد این کشور غنی و پویا رنگ و بویی داده‌اند.

شهرهای نیجریه ویرایش