فهرست شهرها و روستاهای نیوهمپشایر

نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
آلتون، نیوهمپشایر CDP ۵۰۱
امرست، نیوهمپشایر CDP ۶۱۳
انتریم، نیوهمپشایر CDP ۱٬۳۹۷
اشلند، نیوهمپشایر CDP ۱٬۲۴۴
بارتلیت، نیوهمپشایر CDP ۳۷۳
بلمانت، نیوهمپشایر CDP ۱٬۳۰۱
بنینگتن، نیوهمپشایر CDP ۳۸۱
برلین، نیوهمپشایر ciudad ۱۰٬۰۵۱
بتلیهم، نیوهمپشایر CDP ۹۷۲
بلودگت لندینگ، نیوهمپشایر CDP ۱۰۱
بردفرد، نیوهمپشایر CDP ۳۵۶
بریستول، نیوهمپشایر CDP ۱٬۶۸۸
کینن، نیوهمپشایر CDP ۵۲۴
سنتر اوسیپ، نیوهمپشایر CDP ۵۶۱
سنتر سندویچ، نیوهمپشایر CDP ۱۲۳
چارلزتاون، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۵۲
کلیرمانت، نیوهمپشایر ciudad ۱۳٬۳۵۵
کولبروک، نیوهمپشایر CDP ۱٬۳۹۴
کنکورد، نیوهمپشایر ciudad ۴۲٬۶۹۵
کونتوکوک، نیوهمپشایر CDP ۱٬۴۴۴
کانوی، نیوهمپشایر CDP ۱٬۸۲۳
دری، نیوهمپشایر CDP ۲۲٬۰۱۵
دوور، نیوهمپشایر ciudad ۲۹٬۹۸۷
دورام، نیوهمپشایر CDP ۱۰٬۳۴۵
ایست مرمک، نیوهمپشایر CDP ۴٬۱۹۷
انفیلد، نیوهمپشایر CDP ۱٬۵۴۰
اپینگ، نیوهمپشایر CDP ۱٬۶۸۱
اکسیتر، نیوهمپشایر CDP ۹٬۲۴۲
فارمینگتون، نیوهمپشایر CDP ۳٬۸۸۵
فرانکلین، نیوهمپشایر ciudad ۸٬۴۷۷
گافستاون، نیوهمپشایر CDP ۳٬۱۹۶
گورام، نیوهمپشایر CDP ۱٬۶۰۰
گرینویل، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۰۸
گرووتون، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۱۸
همپتون، نیوهمپشایر CDP ۹٬۶۵۶
همپتون بیچ، نیوهمپشایر CDP ۲٬۲۷۵
هنکاک، نیوهمپشایر CDP ۲۰۴
هانوفر، نیوهمپشایر CDP ۸٬۶۳۶
هنیکر، نیوهمپشایر CDP ۱٬۷۴۷
هیلزو، نیوهمپشایر CDP ۱٬۹۷۶
هینزدیل، نیوهمپشایر CDP ۱٬۵۴۸
هوکست، نیوهمپشایر CDP ۴٬۱۴۷
هادسن، نیوهمپشایر CDP ۷٬۳۳۶
جاففری، نیوهمپشایر CDP ۲٬۷۵۷
کین، نیوهمپشایر ciudad ۲۳٬۴۰۹
لکوونیا، نیوهمپشایر ciudad ۱۵٬۹۵۱
لنکستر، نیوهمپشایر CDP ۱٬۷۲۵
لبنان، نیوهمپشایر ciudad ۱۳٬۱۵۱
لینکلن، نیوهمپشایر CDP ۹۹۳
لیزبون، نیوهمپشایر CDP ۹۸۰
لیتلتون، نیوهمپشایر CDP ۴٬۴۱۲
لاندندری، نیوهمپشایر CDP ۱۱٬۰۳۷
لوودون، نیوهمپشایر CDP ۵۵۹
منچستر، نیوهمپشایر ciudad ۱۰۹٬۵۶۵
مارلوو، نیوهمپشایر CDP ۱٬۰۹۴
مریدیت، نیوهمپشایر CDP ۲۴۱
میلفرد، نیوهمپشایر CDP ۱٬۷۱۸
میلفرد، نیوهمپشایر CDP ۸٬۸۳۵
میلتون، نیوهمپشایر CDP ۵۷۵
میلتون میلز، نیوهمپشایر CDP ۲۹۹
ماونتن لیک، نیوهمپشایر CDP ۴۸۸
نشوا، نیوهمپشایر ciudad ۸۶٬۴۹۴
نیوفیلدس، نیوهمپشایر CDP ۳۰۱
نیو همپتون، نیوهمپشایر CDP ۳۵۱
نیو لاندن، نیوهمپشایر CDP ۱٬۴۱۵
نیومارکت، نیوهمپشایر CDP ۵٬۲۹۷
نیوپرت، نیوهمپشایر CDP ۴٬۷۶۹
نرت کانوی، نیوهمپشایر CDP ۲٬۳۴۹
ولپول شمالی، نیوهمپشایر CDP ۸۲۸
وودستاک شمالی، نیوهمپشایر CDP ۵۲۸
پیتربوروگ، نیوهمپشایر CDP ۳٬۱۰۳
پیناردویل، نیوهمپشایر CDP ۴٬۷۸۰
پیتسفیلد، نیوهمپشایر CDP ۱٬۵۷۶
پلینفیلد، نیوهمپشایر CDP ۲۰۵
پلیمت، نیوهمپشایر CDP ۴٬۴۵۶
پرتسموت، نیوهمپشایر ciudad ۲۰٬۷۷۹
ریموند، نیوهمپشایر CDP ۲٬۸۵۵
راچستر، نیوهمپشایر ciudad ۲۹٬۷۵۲
سنبورنویل، نیوهمپشایر CDP ۱٬۰۵۶
سابروک بیچ، نیوهمپشایر CDP ۹۹۲
سامرزورت، نیوهمپشایر ciudad ۱۱٬۷۶۶
هوکست جنوبی، نیوهمپشایر CDP ۵٬۴۱۸
سویسوال، نیوهمپشایر CDP ۲۴۹
سونکوک، نیوهمپشایر CDP ۵٬۳۷۹
تیلتون نرتفیلد، نیوهمپشایر CDP ۳٬۰۷۵
تروی، نیوهمپشایر CDP ۱٬۲۲۱
ایونین، نیوهمپشایر CDP ۲۰۴
ولپوول، نیوهمپشایر CDP ۶۰۵
وارنر، نیوهمپشایر CDP ۴۴۴
وست استوارتستوون، نیوهمپشایر CDP ۳۸۶
وست اسوانزی، نیوهمپشایر CDP ۱٬۳۰۸
وایتفیلد، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۴۲
ویلتون، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۶۳
وینچستر، نیوهمپشایر CDP ۱٬۷۳۳
وولفبورو، نیوهمپشایر CDP ۲٬۸۳۸
وودسویل، نیوهمپشایر CDP ۱٬۱۲۶

منابع ویرایش

فهرست شهرها و روستاهای نیوهمپشایر