فهرست شهرهای کنتیکت

فهرست شهرهای ایالت کنتیکت در ایالات متحده آمریکا

شهر شهرستان جمعیت تاریخ تعیین شدن
به عنوان شهر
تاریخ تعیین شدن
به عنوان شهرک
آنسونیا شهرستان نیو هاون ۱۸٬۵۳۱ ۱۸۹۳ ۱۸۹۳
بریجپورت شهرستان فیرفیلد ۱۴۴٬۲۲۹ ۱۸۳۶ ۱۸۸۹
بریستول شهرستان هارتفورد ۶۱٬۳۵۳ ۱۹۱۱ ۱۹۱۱
دانبری شهرستان فیرفیلد ۸۰٬۸۹۳ ۱۸۸۹ ۱۹۶۵
دربی شهرستان نیو هاون ۱۲٬۹۰۳ ۱۸۹۳ ۱۸۹۳
گروتون شهرستان نیو لندن ۱۰٬۰۱۰ ۱۹۶۴ Not consolidated
هارتفورد شهرستان هارتفورد ۱۲۴٬۷۷۵ ۱۷۸۴ ۱۸۹۶
مریدن شهرستان نیو هاون ۵۹٬۶۵۳ ۱۸۶۷ ۱۹۲۲
میدل‌تاون شهرستان میدلسکس ۴۷٬۴۸۱ ۱۷۸۴ ۱۹۲۴
میلدفورد شهرستان نیو هاون ۵۲٬۷۵۹ ۱۹۵۹ ۱۹۵۹
نیو بریتین شهرستان هارتفورد ۷۱٬۲۵۴ ۱۸۷۰ ۱۹۰۶
نیوهیون شهرستان نیو هاون ۱۲۹٬۷۷۹ ۱۷۸۴ ۱۸۹۷
نیو لاندن شهرستان نیو لندن ۲۷٬۶۲۰ ۱۷۸۴ ۱۸۷۴
نورواک شهرستان فیرفیلد ۸۵٬۶۰۳ ۱۸۹۳ ۱۹۱۳
نوریچ شهرستان نیو لندن ۴۰٬۴۹۳ ۱۷۸۴ ۱۹۵۲
شلتون شهرستان فیرفیلد ۳۹٬۵۵۹ ۱۹۱۵ ۱۹۱۵
استمفورد شهرستان فیرفیلد ۱۲۲٬۶۴۳ ۱۸۹۳ ۱۹۴۹
تورینگتون شهرستان لیچفیلد ۳۶٬۳۸۳ ۱۹۲۳ ۱۹۲۳
واتربری شهرستان نیو هاون ۱۱۰٬۳۶۶ ۱۸۵۳ ۱۹۰۲
وست هیون شهرستان نیو هاون ۵۲٬۷۲۱ ۱۹۶۱ ۱۹۶۱
ویسنتد
Administered by the town of Winchester
شهرستان لیچفیلد ۷٬۳۲۱ ۱۹۱۷ ۱۹۱۵

شهرهای سابق ویرایش

شهر سابق شهرستان تاریخ تعیین شدن
به عنوان شهر
تاریخ منحل شدن
به عنوان شهر
Disposition
South Norwalk شهرستان فیرفیلد ۱۸۷۱ ۱۹۱۳ Consolidated with Town and City of نورواک in 1913.

Now a neighborhood and a taxing district

Rockville شهرستان تولند ۱۸۸۹ ۱۹۶۵ Consolidated with the Town of ورنن. Now a CDP.
ویلیمانتیک شهرستان ویندهام ۱۸۹۳ ۱۹۸۳ Now a CDP in the town of ویندهام، کنکتیکت
Putnam شهرستان ویندهام ۱۸۹۵ ۱۹۸۴ Now a CDP in the town of Putnam

منابع ویرایش