فهرست شهرهای کوزوو

این صفحه فهرستی از شهرهای کوزوو است. تقسیمات دولتی در کوزوو معمولاً بر پایه بزرگترین شهرهای آن‌ها نام‌گذاری می‌شود.

شهرهای کوزوو

منطقه جاکوویسا ویرایش

منطقه گنییلان ویرایش

منطقه کوسوفسکا متروویسا ویرایش

منطقه پچ ویرایش

منطقه پریشتینا ویرایش

منطقه پریزرن ویرایش

منطقه اوروشواس ویرایش