فهرست شهرهای کوزوو

این صفحه فهرستی از شهرهای کوزوو است. تقسیمات دولتی در کوزوو معمولاً بر پایه بزرگترین شهرهای آن‌ها نام‌گذاری می‌شود.

شهرهای کوزوو

منطقه جاکوویساویرایش

منطقه گنییلانویرایش

منطقه کوسوفسکا متروویساویرایش

منطقه پچویرایش

منطقه پریشتیناویرایش

منطقه پریزرنویرایش

منطقه اوروشواسویرایش