فهرست شهرهای کوزوو

این صفحه فهرستی از شهرهای کوزوو است. تقسیمات دولتی در کوزوو معمولاً بر پایه بزرگترین شهرهای آن‌ها نام‌گذاری می‌شود.

شهرهای کوزوو

منطقه جاکوویسا

منطقه گنییلان

منطقه کوسوفسکا متروویسا

منطقه پچ

منطقه پریشتینا

منطقه پریزرن

منطقه اوروشواس