باز کردن منو اصلی

این فهرست شامل فرمانروایان اتحاد کالمار است که به سه بخش دانمارک، نروژ و سوئد تقسیم شده‌اند.

دانمارکویرایش

نروژویرایش

سوئدویرایش

منابعویرایش