فهرست فرودگاه‌های تیمور شرقی

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های تیمور شرقی است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آن‌ها مرتب شده است.

فرودگاه‌هاویرایش

شهر ایکائو یاتا نام فرودگاه
Atauro Island WPAT AUT Atauro Airport
بائوکائو WPEC BCH فرودگاه بائوکائو
دیلی WPDL DIL فرودگاه بین‌المللی پرزیدانت نیکولو لوباتو (Comoro Int'l)
Fuiloro WPFL Abisu Airfield
Maliana WPMN MPT Maliana Airport
Oecussi WPOC OEC Oecussi Airport
Suai WPDB UAI فرودگاه ترسوای (Covalima Airport)
Viqueque WPVQ VIQ Viqueque Airport

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Aeronautical Information Publication (AIP) from Timor-Leste Civil Aviation Department
  • «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲.
  • «UN Location Codes: Timor-Leste». UN/LOCODE 2006-2. UNECE. ۲۰۰۷-۰۴-۳۰. - includes IATA codes
  • Great Circle Mapper: East Timor - IATA and ICAO codes
  • World Aero Data: East Timor - IATA codes