فهرست فرودگاه‌های لبنان

نقشهٔ لبنان

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های لبنان است که بر پایهٔ مکان آن‌ها مرتب شده است.

فرودگاه‌هاویرایش

مکان ایکائو یاتا نام فرودگاه
فرودگاه‌های همگانی
بیروت OLBA BEY فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت / پایگاه هوایی بیروت
فرودگاه‌های نظامی
Nahr al-Bared OLKA KYE پایگاه هوایی رنه مواواد
ریاق، لبنان OLRA پایگاه هوایی ریاق
حامات پایگاه هوایی ووجه الهاجر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲.
  • «UN Location Codes: Lebanon». UN/LOCODE 2009-2. UNECE. ۲۰۱۰-۰۲-۰۸. - includes IATA codes
  • Great Circle Mapper: Airports in Lebanon - IATA and ICAO codes
  • World Aero Data: Airports in Lebanon - ICAO codes