فهرست فرودگاه‌های هند

این مقاله شامل فهرست است.

Map showing the Location of airports and seaports in India

فهرست کارخانجات تولید سوپاپ ویرایش

فهرست شهرهای صنعتی
ایالت یا ناحیه شهر نام فرودگاه ایکائ. یاتا رده کاربری
جزایر آندامان و نیکوبار Car Nicobar پایگاه نیروی هوایی کار نیکوبار VOCX CBD Defence Airbase
پورت بلر فرودگاه بین‌المللی ویر سوارکار VOPB IXZ بین‌المللی Civil Enclave
آندرا پرادش Donakonda فرودگاه دوناکوندا VODK & داخلی تعطیل‌شده
حیدرآباد (هند) فرودگاه بگومپت VOHY & داخلی Civil Enclave
Dundigul Air Force Academy VODG & Defence آموزشگاه پروازی
پایگاه نیروی هوایی حکیمپت VOHK & Defence
فرودگاه نادرگل & & Domestic
فرودگاه بین‌المللی راجیو گاندی VOHS HYD بین‌المللی Commercial
Kadapa فرودگاه کوداپاه VOCP CDP داخلی تعطیل‌شده
Puttaparthi فرودگاه سری ساثیا سای VOPN BEK Private Private
راجاماهندری فرودگاه راجا هموندری VORY RJA داخلی Commercial
تیروپاتی فرودگاه تیروپاتی VOTP TIR داخلی Commercial
ویجیاوادا فرودگاه ویجیاوادا VOBZ VGA داخلی Commercial
ویساکاپاتنام فرودگاه ویساکاپاتنام VEVZ VTZ Customs[۱] Civil Enclave
واراناگل فرودگاه واراناگل VOWA WGC Future
راماگوندام فرودگاه راماگوندام - VORG Future
نظام‌آباد Nizamabad Airport - - Future
Kothagudem Kothagudem Airport - - Future
کورنوول Kurnool Airport - - Future
Tadepalligudem Tadepalligudem Airport - - Future
آروناچال پرادش Along VEAN IXV داخلی Civil Enclave، تعطیل‌شده
Daporijo فرودگاه داپورییو VEDZ DAE داخلی تعطیل‌شده
Pasighat فرودگاه پاسیگات VEPG IXT داخلی Civil Enclave، تعطیل‌شده
Tezu فرودگاه تزو VETZ TEI داخلی تعطیل‌شده
Ziro فرودگاه زیرو VEZO ZER داخلی تعطیل‌شده
آسام Chabua پایگاه نیروی هوایی چابوا VECA & Defence پایگاه هوایی
Dibrugarh فرودگاه دایبروگار VEMN DIB داخلی Commercial
Doom Dooma پایگاه نیروی هوایی سوکریتینگ & & Defence پایگاه هوایی
گواتی فرودگاه بین‌المللی لوکپریرا گوپیناز بوردولوئی VEGT GAU بین‌المللی Commercial
Jorhat فرودگاه جورهت VEJT JRH داخلی Civil Enclave
North Lakhimpur فرودگاه لیلاباری VELR IXI داخلی Commercial
Dhubri فرودگاه راپسی VERU RUP داخلی تعطیل‌شده
Shella Shella Airport & & داخلی تعطیل‌شده
Silchar فرودگاه سیچار VEKU IXS داخلی Civil Enclave
Tezpur فرودگاه تزپور VETZ TEZ داخلی Civil Enclave
بیهار دربنگا Darbhanga Airport VEDB & Defence پایگاه هوایی، تعطیل‌شده
گایا (هند) فرودگاه گایا VEGY GAY Customs Commercial
Jogbani Jogbani Airport & & داخلی تعطیل‌شده
مظفرپور فرودگاه مظفرپور VEMZ MZU داخلی Civil Enclave، تعطیل‌شده
پتنا فرودگاه لوک نایاک جایاپراکاش VEPT PAT Customs Commercial
پورنیا (هند) فرودگاه پورنئا VEPR & Defence پایگاه هوایی
Raxaul فرودگاه راکشااول VERL & Customs Civil Enclave،تعطیل‌شده
چتیسگر بیلاس‌پور فرودگاه بیلاسپور VABI PAB داخلی آموزشگاه پروازی
Raigarh Naya Raigarh Airport - - Future Commercial
Raigarh OP Jindal Airport - - Private Commercial
Jagdalpur فرودگاه جگدالپر VE46 JGB داخلی تعطیل‌شده
رای‌پور فرودگاه راجپور VARP RPR داخلی Commercial
دامان و دیو Diu فرودگاه دیو VA1P DIU داخلی Commercial
دامان فرودگاه دامان VADN NMB Defence Airbase
دهلی دهلی نو فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی VIDP DEL بین‌المللی Commercial
فرودگاه سفدرجونگ VIDD & داخلی تعطیل‌شده
گوا Whole state فرودگاه دابولیم VAGO GOI بین‌المللی Civil Enclave
گجرات احمدآباد (هندوستان) فرودگاه بین‌المللی سردار ولابهبهی پتل VAAH AMD بین‌المللی Commercial
وادودارا فرودگاه هارنی سیویل VABO BDQ داخلی Commercial
Kandla فرودگاه کاندلا VAKE IXY داخلی Commercial
بوج فرودگاه بوج VABJ BHJ داخلی Civil Enclave
Palanpur فرودگاه دسا NA NA داخلی تعطیل‌شده
باونگر فرودگاه باونگر VABV BHU داخلی Commercial
جام‌نگر فرودگاه جام‌نگر VAJM JGA داخلی Civil Enclave
Keshod فرودگاه کشود VAKS IXK داخلی تعطیل‌شده
Porbandar فرودگاه پربندر VAPR PBD داخلی Commercial
راجکوت فرودگاه راجکوت VARK RAJ داخلی Commercial
سورات Surat Airport VASU STV داخلی Commercial
Mehsana فرودگاه مهسانا VASU STV Private آموزشگاه پروازی
هاریانا حصار (هند) Hisar Airport VIHR HSS داخلی آموزشگاه پروازی
کرنال باشگاه پرواز کرنال VI40 & داخلی آموزشگاه پروازی
هیماچال پرادش Kangra فرودگاه گاگال VIGG DHM داخلی Commercial
شیملا فرودگاه شیملا VISM SLV داخلی Commercial
Kullu فرودگاه بونتار VIBR KUU داخلی Commercial
جامو و کشمیر جامو فرودگاه جامو VIJU IXJ داخلی Civil Enclave
کارگل فرودگاه کارگیل none VI65 Defence پایگاه هوایی
له (شهر) فرودگاه کوشک باکولا ریمپچ VILH IXL داخلی Civil Enclave
سرینگر فرودگاه سرینگر VISR SXR بین‌المللی Civil Enclave
جارکند Chakulia فرودگاه چاکولیا VECK & داخلی تعطیل‌شده
دانباد Dhanbad Airport & & داخلی
Bokaro Bokaro Airport VEBK & داخلی Private
جمشدپور فرودگاه سانری VEJS IXW داخلی
رانچی فرودگاه بیرسا موندا VERC IXR داخلی Commercial
کارناتاکا بنگالورو فرودگاه بین‌المللی بنگالورو VOBL BLR بین‌المللی Commercial
HAL Airport VOBG & Defence Aerospace Engineering
پایگاه نیروی هوایی یلاهانکا VOYK & Defence پایگاه هوایی
فرودگاه صحرایی جاکور VOJK & داخلی آموزشگاه پروازی
بلگایوم فرودگاه بلگایوم VABM IXG داخلی Commercial
بلاری فرودگاه بلاری VOBI BEP داخلی تعطیل‌شده
بیجاپور فرودگاه بیجاپور & & Future
کاروار Karwar Airport & & Future
شیموگا فرودگاه شیموگا & & Future
گلبرگه فرودگاه گالبارگا & & Future
Hassan فرودگاه هاسن آی & EUN Future
بیدر فرودگاه بیدر VOBR & Future
هوبلی -دارودا فرودگاه هوبلی -دارودا VAHB HBX داخلی Commercial
منگلور فرودگاه منگالور (هند) VOML IXE بین‌المللی Commercial
میسور فرودگاه مایسور مانداکالی VOMY MYQ داخلی Commercial
Toranagallu فرودگاه ویدیاناگار & VDY Private Private
کرالا کانور فرودگاه بین‌المللی کانور & & Future
Pathanamthitta Aranmula International Airport & & Future
کوچی (شهر هند) Kochi Airport & & Defence Airbase
فرودگاه بین‌المللی کوچین VOCI COK بین‌المللی Commercial
کالیکوت فرودگاه بین‌المللی کالیکوت VOCL CCJ بین‌المللی Commercial
تریواندروم فرودگاه بین‌المللی تریواندروم VOTV TRV بین‌المللی Commercial
لاکشادویپ Agatti فرودگاه اگاتی VOAT AGX داخلی Commercial
مادایا پرادش بوپال فرودگاه راجا بهوجا VABP BHO داخلی Commercial
گوالیور فرودگاه گوالیور VIGR GWL داخلی Civil Enclave
ایندور فرودگاه دیوی اهیلیابای هولکار VAID IDR داخلی Commercial
جبال‌پور فرودگاه جبال‌پور VAJB JLR داخلی Commercial
خاجوراهو فرودگاه خاجوراهو VAKJ HJR داخلی Commercial
Khandwa Khandwa Airport & & داخلی تعطیل‌شده
Chhindwara Chhindwara Airport & & Domestic
مهاراشترا اکولا فرودگاه اکولا VAAK AKD داخلی
امراواتی فرودگاه امراواتی IN-0065 & Private آموزشگاه پروازی
اورنگ‌آباد فرودگاه اورنگ‌آباد VAAU IXU داخلی Commercial
Baramati فرودگاه باراماتی & & Private آموزشگاه پروازی
Gondia فرودگاه گندیا VA2C & Private آموزشگاه پروازی
جالگاون فرودگاه جالگاون VA47 & داخلی
Karad فرودگاه کاراد VA1M & داخلی
کولاپور فرودگاه کولاپور VAKP KLH داخلی
لاتور فرودگاه لاتور VALT LTU داخلی
بمبئی فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی VABB BOM بین‌المللی Commercial
فرودگاه جوهو VAJJ & داخلی آموزشگاه پروازی
بمبئی نو فرودگاه بین‌المللی دریایی مومبای & & Future
ناگپور فرودگاه بین‌المللی دکتر باباساهب آمبدکار VANP NAG بین‌المللی Commercial
ناندید فرودگاه ناندد VAND NDC داخلی Commercial
ناسیک فرودگاه گاندی‌نگر VANR ISK داخلی آموزشگاه پروازی
ناسیک فرودگاه اوزار VAOZ & Defence Aerospace Engineering
Osmanabad فرودگاه عثمان‌آباد & OMN داخلی
پونه (شهر) فرودگاه هاداپسار & & داخلی آموزشگاه پروازی
فرودگاه پون VAPO PNQ Customs Civil Enclave
فرودگاه بین‌المللی نیو پون & & Future
Ratnagiri فرودگاه رانتاگیری VARG RTC داخلی
شیردی Shirdi Airport & & Future
سولاپور فرودگاه سولاپور VASL SSL داخلی
فرودگاه سولاپور & & Future
Yavatmal فرودگاه یاواتمل VA78 YTL داخلی
مانیپور ایمفال فرودگاه ایمفال VEIM IMF داخلی Commercial
مگالایا شیلونگ فرودگاه شیلانگ VEBI SHL داخلی Commercial
میزورام ایزوال فرودگاه لنگپوی VELP AJL داخلی Commercial
ناگالند Dimapur فرودگاه دیماپور VEMR DMU داخلی Commercial
اوریسا بوبانسور فرودگاه بیجو پاتنایک VEBS BBI داخلی Commercial
Jharsuguda فرودگاه جهارسوگودا VEJH JSA داخلی تعطیل‌شده
برهماپور Berhampur Airport VEJH BMP داخلی Future، Private
Jeypore Jeypore Airport VEJP PYB داخلی تعطیل‌شده
کاتک پایگاه هوایی چارباتیا & & Defence Airbase
Hirakud Hirakud Airport VEHK & Private
رورکلا فرودگاه رورکلا VERK RRK Private
Nuagaon Nuagaon Airport VE63 & داخلی
Utkela Utkela Airport VEUK & داخلی
پودوچری Pondicherry فرودگاه پاندیچری VOPC PNY داخلی Commercial
Karaikal Karaikal Airport & & Future
پنجاب (هند) امریتسار فرودگاه بین‌المللی سری گرو رام داس جی VIAR ATQ بین‌المللی Commercial
باتیندا Bathinda Airport VIBT BUP داخلی Civil Enclave
لودهیانا فرودگاه هالولو - LDH Defence
لودهیانا فرودگاه سهنول VILD LUH داخلی
Pathankot فرودگاه پاتانکوت VIPK IXP داخلی
پاتیالا فرودگاه پاتیلا VIPL & داخلی
راجستان جایپور فرودگاه بین‌المللی جایپور VIJP JAI بین‌المللی Commercial
جوداپور فرودگاه جوداپور VIJO JDH داخلی Civil Enclave
بیکانر Bikaner Air Force Airport VIJO BKN داخلی Civil Enclave in Future
کوتا فرودگاه کوتا NA NA داخلی تعطیل‌شده
اودی‌پور فرودگاه اودی‌پور VAUD UDR داخلی Commercial
سیکیم گنگتوک Pakyong Airport & & Future
تامیل نادو چنای فرودگاه بین‌المللی چنای VOMM MAA بین‌المللی Commercial
پایگاه نیروی هوایی تامبارام VOTX & Defence پایگاه هوایی
فرودگاه بین‌المللی چنای & & Future
کویمباتور فرودگاه کویمباتور VOCB CJB بین‌المللی Commercial
پایگاه نیروی هوایی سولور VOSX & Defence پایگاه هوایی
Hosur فرودگاه هسور VO95 & Private Commercial
مادورای فرودگاه مادوری VOMD IXM Customs Commercial
سالم (هند) فرودگاه سالم (هند) VOSM SXV داخلی Commercial
تانجاوور پایگاه نیروی هوایی تانجاوور VOTJ TJV Defence Airbase
تیروچیراپالی فرودگاه تیروچیراپالی VOTR TRZ بین‌المللی Commercial
توتوکودی فرودگاه توتوکودی VO80 TCR داخلی Commercial
Vellore فرودگاه ولوره VOVR & داخلی آموزشگاه پروازی
تریپورا اگرتلا فرودگاه اگرتلا VIPT IXA داخلی Commercial
Kailashahar فرودگاه کایلاشهر VEKR IXH داخلی تعطیل‌شده
Khowai فرودگاه خوایی & & داخلی تعطیل‌شده
اوتاراکند دهرادون فرودگاه جالی گرنت VIDN DED داخلی Commercial
Pantnagar فرودگاه پانتنگار VIPT PGH داخلی Commercial
Pithoragarh فرودگاه ناینی سائینی & & Future
اوتار پرادش کان‌پور فرودگاه غیرنظامی کان‌پور & & داخلی آموزشگاه پروازی
فرودگاه اییت کانپور & & Private مهندسی هوافضا
فرودگاه کان‌پور VIKA KNU داخلی Civil enclave
گوراکپور فرودگاه گوراکپور VEGK GOP داخلی Civil Enclave
آگره فرودگاه آگره VIAG AGR داخلی Civil Enclave
الله‌آباد (هند) فرودگاه الله‌آباد VIAL IXD داخلی Civil Enclave
بریلی فرودگاه بریلی VIBY &
رائه برلی فرودگاه رائی بریلی VIRB & Private آموزشگاه پروازی
مرتا فرودگاه میروت VI2B & Private آموزشگاه پروازی
علیگر فرودگاه علیگر VI & Private آموزشگاه پروازی
فیض‌آباد (هند) فرودگاه فیض‌آباد (هند) VI25 & Private آموزشگاه پروازی
مرادآباد (هند) فرودگاه مرادآباد VI-- & Private Airfield
فرخ‌آباد (هند) فرودگاه فرخ‌آباد (هند) VI-- &
Lakhimpur Kheri فرودگاه لکهیمپور کهری VI-- &
Kushinagar فرودگاه کوشیناگار VI-- &
Shravasti فرودگاه شراوستی VI-- &
اعظم‌گره فرودگاه ازامگاره VI-- &
Ghazipur فرودگاه غازیپور VI-- &
Akbarpur فرودگاه اکبرپور VI-- &
Sultanpur فرودگاه سلطان‌پور VI-- &
Sonbhadra فرودگاه موئیرپور VI-- & Private شرکت سهامی خاص
لکهنو فرودگاه اماوسی VILK LKO بین‌المللی Commercial
بنارس فرودگاه بنارس VIBN VNS بین‌المللی Commercial
نویدا Taj International Airport VI-- & Future
قاضی‌آباد (هند) پایگاه نیروی هوایی هیندن VIXD & Defence پایگاه هوایی
لکهنو محله پروازی لاکنو VIBL &
سهاران‌پور پایگاه نیروی هوایی سرسوا VISP &
جانسی فرودگاه جانسی VIJN &
بنگال غربی Balurghat فرودگاه بالورگهات VEBG RGH داخلی تعطیل‌شده
Barrackpore پایگاه نیروی هوایی باراکپور VEBR & Defence Airbase
Behala فرودگاه بهالا VEBA & داخلی آموزشگاه پروازی
Cooch Behar فرودگاه کوچ بیهار VECO COH داخلی تعطیل‌شده
Hasimara Hashimara پایگاه هوایی VEHX & Defence Airbase
Kharagpur پایگاه نیروی هوایی کالایکوندا VEDX & Defence Airbase
کلکته فرودگاه بین‌المللی نتاجی سوباش چاندرا بوز VECC CCU بین‌المللی Commercial
Malda فرودگاه مالدا VEMH LDA Future
Panagarh فرودگاه پاناگاره VEPH & داخلی Civil Enclave
شیلیگوری فرودگاه باگدوگرا VEBD IXB Customs Civil Enclave

منابع ویرایش

  • «Licenced Aerodromes in India» (PDF). Directorate General of Civil Aviation of India. ۲۰۰۸-۱۱-۱۰. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳.
  • Airports Authority of India website: AirportsIndia.org.in or AAI.aero
  • «ICAO Location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۲۰۰۶-۰۱-۱۲. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۵ سپتامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳.
  • «UN Location Codes: India». UN/LOCODE 2009-1. UNECE. ۲۰۰۹-۰۹-۲۳. - includes IATA codes
  • Great Circle Mapper - IATA and ICAO codes
  • List of Indian Air Force Stations at GlobalSecurity.org
  • PilotFriend - Indian Airstrips
  • Rediff.com - India's 17 spectacular international airports