فهرست قسمت‌های فرندز

فرندز، یک سریال کمدی موقعیت که توسط دیوید کرین و مارتا کافمن ساخته شد، در ان‌بی‌سی از ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۴ پخش شد. فرندز توسط کوین اس برایت، در همکاری با استودیوهای تلویزیون برادران وارنر تهیه شده است. این سریال با قسمت آزمایشی شروع شد که در ۳۱ سپتامبر ۹۴ پخش شد. این سریال پخش ده فصلی خود را در ۶ مه ۲۰۰۴ با ۲۳۶ قسمت به پایان رساند. به‌طور متوسط، اصل سریال ۲۲ تا ۲۳ دقیقه طول می‌کشد، در کل زمان سریال شامل وقفه‌های تبلیغاتی، ۳۰ دقیقه به طول می‌کشد.[۱]

نمای کلی سریال

ویرایش
فصلقسمت‌هاروی آنتن رفتهدرجهرتبهتماشاگر (میلیون)
اولین بارآخرین بارشبکه
۱۲۴۲۲ سپتامبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-0۹-۲۲)۱۸ مه ۱۹۹۵ (۱۹۹۵-05-۱۸)ان‌بی‌سی8[۲]۱۵٫۶۲۴٫۸
۲۲۴۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵ (۱۹۹۵-0۹-۲۱)۱۶ مه ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-05-۱۶)3[۳]۱۸٫۷۳۱٫۷
۳۲۵۱۹ سپتامبر ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-0۹-۱۹)۱۵ مه ۱۹۹۷ (۱۹۹۷-05-۱۵)4[۴]۱۶٫۸۲۶٫۱
۴۲۴۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ (۱۹۹۷-0۹-۲۵)۷ مه ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-05-۰۷)4[۵]۱۶٫۱۲۵٫۰
۵۲۴۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-0۹-۲۴)۲۰ مه ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-05-۲۰)2[۶]۱۵٫۷۲۴٫۷
۶۲۵۲۳ سپتامبر ۱۹۹۹ (۱۹۹۹-0۹-۲۳)۱۸ مه ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-05-۱۸)5[۷]۱۴٫۰۲۲٫۶
۷۲۴۱۲ اکتبر ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-۱۰-۱۲)۱۷ مه ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-05-۱۷)5[۸]۱۲٫۶۲۲٫۱
۸۲۴۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-0۹-۲۷)۱۶ مه ۲۰۰۲ (۲۰۰۲-05-۱۶)1[۹]۱۵٫۰۲۶٫۴
۹۲۴۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ (۲۰۰۲-0۹-۲۶)۱۵ مه ۲۰۰۳ (۲۰۰۳-05-۱۵)3[۱۰]۱۳٫۵۲۳٫۹
۱۰۱۸۲۵ سپتامبر ۲۰۰۳ (۲۰۰۳-0۹-۲۵)۶ مه ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-05-۰۶)5[۱۱]۱۳٫۶۲۴٫۶
فرندز: تجدید دیدار۲۷ مه ۲۰۲۱ (۲۰۲۱-۰۵-۲۷)اچ‌بی‌او مکس

قسمت‌ها

ویرایش

فصل ۱ (۱۹۹۵–۱۹۹۴)

ویرایش

فصل ۲ (۱۹۹۶–۱۹۹۵)

ویرایش

فصل ۳ (۱۹۹۷–۱۹۹۶)

ویرایش

فصل ۴ (۱۹۹۸–۱۹۹۷)

ویرایش

فصل ۵ (۱۹۹۹–۱۹۹۸)

ویرایش

فصل ۶ (۲۰۰۰–۱۹۹۹)

ویرایش

فصل ۷ (۲۰۰۱–۲۰۰۰)

ویرایش

فصل ۸ (۲۰۰۲–۲۰۰۱)

ویرایش

فصل ۹ (۲۰۰۳–۲۰۰۲)

ویرایش

فصل ۱۰ (۲۰۰۴–۲۰۰۳)

ویرایش

رتبه‌بندی‌ها

ویرایش
Friends : بینندگان در ایالات متحده به‌ازای هر قسمت (میلیون)
فصلشمارهٔ قسمت
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۱۲۱٫۵۲۰٫۲۱۹٫۵۱۹٫۷۱۸٫۶۱۸٫۲۲۳٫۵۲۱٫۱۲۳٫۱۱۹٫۹۲۶٫۶۲۴٫۰۲۵٫۸۲۳٫۸۲۴٫۸۲۶٫۱۳۰٫۵۳۰٫۴۲۹٫۴۳۰٫۰۲۸٫۴۲۹٫۹۲۸٫۷۳۱٫۳ن/م
۲۳۲٫۱۲۹٫۸۳۰٫۲۲۸٫۱۲۸٫۳۳۰٫۲۳۰٫۵۳۲٫۹۲۷٫۸۳۲٫۲۳۱٫۶۵۲٫۹۵۲٫۹۳۳٫۶۳۲٫۹۳۱٫۱۳۰٫۲۳۰٫۱۳۱٫۲۲۷٫۴۲۴٫۷۲۵٫۵۲۶٫۱۲۹٫۰ن/م
۳۲۶٫۷۶۲۶٫۷۳۲۵٫۲۳۲۶٫۱۰۲۳٫۲۵۲۳٫۲۷۲۷٫۳۶۲۸٫۶۹۲۹٫۲۸۲۵٫۱۰۲۹٫۸۰۲۹٫۶۱۲۸٫۰۳۲۸٫۹۱۲۷٫۲۵۲۸٫۲۶۲۵٫۸۴۲۸٫۰۷۲۳٫۶۵۲۴٫۳۶۲۳٫۲۲۲۲٫۶۳۲۴٫۱۷۲۳٫۰۷۲۳٫۳۹
۴۲۹٫۴۳۲۵٫۵۴۲۳٫۹۸۲۴٫۳۱۲۴٫۳۵۲۵٫۶۸۲۶٫۳۵۲۶٫۷۶۲۳٫۸۹۲۳٫۲۲۲۳٫۶۶۲۷٫۱۴۲۵٫۲۷۲۵٫۰۸۲۴٫۴۴۲۳٫۱۳۲۳٫۲۲۲۱٫۷۲۲۱٫۷۶۲۱٫۹۴۲۱٫۵۱۲۳٫۱۵۳۱٫۶۱۳۱٫۶۱ن/م
۵۳۱٫۱۲۲۵٫۳۶۲۶٫۸۲۲۴٫۰۹۲۵٫۸۷۲۴٫۹۹۲۴٫۴۴۲۳٫۹۲۲۳٫۰۳۲۳٫۶۷۲۷٫۰۲۲۴٫۸۲۲۴٫۹۲۲۷٫۷۰۲۹٫۳۱۲۶٫۰۲۲۴٫۴۸۲۱٫۸۸۲۰٫۸۵۱۹٫۶۳۲۰٫۹۲۲۱٫۲۸۲۵٫۹۰۲۵٫۹۰ن/م
۶۲۷٫۷۴۲۲٫۹۵۲۱٫۶۰۲۱٫۰۷۲۲٫۳۹۲۳٫۵۹۲۲٫۷۵۲۲٫۱۴۱۹٫۱۷۲۲٫۴۳۲۲٫۲۶۲۲٫۳۳۲۴٫۱۴۲۳٫۸۲۲۵٫۸۹۲۵٫۸۹۲۲٫۲۱۲۰٫۵۲۲۱٫۴۶۱۸٫۸۱۲۰٫۶۳۲۰٫۰۱۲۰٫۸۷۳۰٫۷۳۳۰٫۷۳
۷۲۵٫۵۴۲۷٫۹۳۲۲٫۷۲۲۲٫۶۶۲۴٫۴۳۲۲٫۰۱۲۳٫۷۳۱۶٫۵۷۲۱٫۰۸۲۳٫۲۶۲۴٫۳۷۲۲٫۸۶۲۲٫۲۴۲۲٫۴۰۲۱٫۷۵۲۱٫۲۲۲۰٫۸۴۱۷٫۸۱۱۶٫۵۵۱۶٫۳۰۱۵٫۶۵۱۷٫۲۳۳۰٫۰۵۳۰٫۰۵ن/م
۸۳۱٫۷۰۳۰٫۰۴۲۹٫۲۰۲۵٫۵۸۲۵٫۶۴۲۶٫۹۶۲۴٫۲۴۲۶٫۵۴۲۴٫۲۴۲۲٫۴۴۲۳٫۸۵۲۵٫۵۳۲۹٫۲۴۲۸٫۶۴۲۸٫۶۴۲۷٫۵۲۲۶٫۳۰۲۲٫۰۵۲۲٫۵۹۲۲٫۲۴۲۳٫۹۷۲۴٫۳۲۳۴٫۹۱۳۴٫۹۱ن/م
۹۳۴٫۰۱۲۸٫۹۳۲۶٫۶۳۲۵٫۸۱۲۴٫۴۶۲۷٫۵۱۲۵٫۳۵۲۶٫۷۶۲۵٫۴۳۲۲٫۲۹۲۳٫۶۷۲۳٫۶۶۲۵٫۸۲۲۳٫۳۷۲۰٫۸۵۱۹٫۵۲۲۱٫۰۰۲۰٫۷۹۱۸٫۲۴۲۰٫۷۱۱۹٫۰۳۱۹٫۵۵۲۵٫۴۶۲۵٫۴۶ن/م
۱۰۲۴٫۵۴۲۲٫۳۷۲۱٫۸۷۱۸٫۷۷۱۹٫۳۷۲۰٫۳۸۲۰٫۲۱۲۰٫۶۶۲۵٫۴۹۲۶٫۶۸۲۴٫۹۱۲۵٫۹۰۲۴٫۲۷۲۲٫۸۳۲۲٫۶۴۲۴٫۵۱۵۲٫۴۶۵۲٫۴۶ن/م
سنجش مخاطبان توسط تحقیقات رسانه‌ای نیلسن[الف]

منابع

ویرایش
 1. "Company Focus: Fountain Studios". The Production Guide. Archived from the original on 22 May 2007. Retrieved 12 August 2007.
 2. "ClassicTVHits.com: TV Ratings > 1990's". www.classictvhits.com.
 3. "ClassicTVHits.com: TV Ratings > 1990's". www.classictvhits.com.
 4. "ClassicTVHits.com: TV Ratings > 1990's". www.classictvhits.com.
 5. "ClassicTVHits.com: TV Ratings > 1990's". www.classictvhits.com.
 6. "ClassicTVHits.com: TV Ratings > 1990's". www.classictvhits.com.
 7. "US-Jahrescharts 1999/2000". Quotenmeter. May 30, 2002.
 8. "TV Ratings 2000-2001". fbibler.chez.com.
 9. "USATODAY.com - How did your favorite show rate?". usatoday30.usatoday.com.
 10. "Nielsen's TOP 156 Shows for 2002–03 – rec.arts.tv | Google Groups". Retrieved January 17, 2021.
 11. "ABC Medianet". September 30, 2007. Archived from the original on September 30, 2007. Retrieved January 17, 2021.

یادداشت

ویرایش
 1. The viewership statistics in the graph and table are sourced from the citations in the season-specific tables above.