فهرست مربیان باشگاه فوتبال چلسی

فهرست تمام مربیان باشگاه فوتبال چلسی و سوابق، عملکرد و افتخارات آنها.

فهرست مربیانویرایش

تصویر نام کشور از تا بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده برد٪[۱] افتخارات توضیحات
جان روبرتسون*   اسکاتلند مه ۱۹۰۵ اکتبر ۱۹۰۶ ۵۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲۱ ۵۴ ۶۰٪ - [۲]
ویلیام لوییس+   انگلستان اکتبر ۱۹۰۶ آوریل ۱۹۰۷ ۳۱ ۲۰ ۵ ۶ ۵۹ ۲۸ ۶۵٪ در زیر ذکر شده -
دیوید کالدرهید   اسکاتلند ژوئیه ۱۹۰۷ ژوئن ۱۹۳۳ ۹۶۶ ۳۸۴ ۲۳۹ ۳۴۳ ۱۳۷۶ ۱۳۰۵ ۴۰٪ در زیر ذکر شده [۳]
لسلی کنیگتون   انگلستان ژوئیه ۱۹۳۳ ژوئن ۱۹۳۹ ۲۷۴ ۹۳ ۷۲ ۱۰۹ ۴۱۹ ۴۴۶ ۳۴٪ - [۴]
بیلی بیرل   اسکاتلند ژوئیه ۱۹۳۹ ژوئن ۱۹۵۲ ۲۸۹ ۹۵ ۷۴ ۱۲۰ ۴۱۰ ۴۶۲ ۳۳٪ - [۵]
تد دریک   انگلستان ژوئیه ۱۹۵۲ سپتامبر ۱۹۶۱ ۴۲۴ ۱۵۶ ۱۰۳ ۱۶۵ ۷۷۱ ۷۷۲ ۳۷٪ در زیر ذکر شده [۶]
تامی دوچرتی   اسکاتلند اکتبر ۱۹۶۱ سپتامبر ۱۹۶۷ ۳۰۲ ۱۴۳ ۶۴ ۹۵ ۵۲۶ ۴۲۲ ۴۷٪ در زیر ذکر شده [۷]
دیو سکستون   انگلستان اکتبر ۱۹۶۷ سپتامبر ۱۹۷۴ ۳۷۳ ۱۶۵ ۱۰۸ ۱۰۰ ۵۷۰ ۴۳۸ ۴۴٪ در زیر ذکر شده [۸]
رون سوآرت+   انگلستان اکتبر ۱۹۷۴ مارس ۱۹۷۵ ۳۱ ۸ ۱۱ ۱۲ ۳۸ ۵۸ ۲۶٪ - [۹]
ادی مک‌کریدی   اسکاتلند آوریل ۱۹۷۵ ژوئن ۱۹۷۷ ۹۹ ۳۷ ۳۲ ۳۰ ۱۴۱ ۱۲۸ ۳۷٪ در زیر ذکر شده [۱۰]
کن شلیتو   انگلستان ژوئیه ۱۹۷۷ دسامبر ۱۹۷۸ ۶۶ ۱۶ ۱۸ ۳۲ ۷۷ ۱۱۴ ۲۴٪ - [۱۱]
دنی بلنچ‌فلوور   ایرلند شمالی دسامبر ۱۹۷۸ سپتامبر ۱۹۷۹ ۳۲ ۵ ۸ ۱۹ ۳۴ ۶۸ ۱۶٪ - [۱۲]
  جف هرست   انگلستان سپتامبر ۱۹۷۹ آوریل ۱۹۸۱ ۸۳ ۳۵ ۱۹ ۲۹ ۱۰۸ ۹۴ ۴۲٪ - [۱۳]
بابی گولد+   انگلستان آوریل ۱۹۸۱ مه ۱۹۸۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰٪ - [۱۴]
جان نیل   انگلستان ژوئیه ۱۹۸۱ ژوئن ۱۹۸۵ ۲۰۴ ۸۴ ۶۲ ۵۸ ۳۲۶ ۲۵۳ ۴۱٪ در زیر ذکر شده [۱۵]
جان هولینس   انگلستان ژوئیه ۱۹۸۵ مارس ۱۹۸۸ ۱۴۴ ۵۶ ۳۷۱ ۵۱ ۱۹۶ ۲۱۴ ۳۹٪ در زیر ذکر شده [۱۶]
بابی کمپل   انگلستان مارس ۱۹۸۸ ژوئن ۱۹۹۱ ۱۶۱ ۷۴ ۴۷ ۴۰ ۲۸۰ ۲۳۰ ۴۶٪ در زیر ذکر شده [۱۷]
یان پورترفیلد   اسکاتلند ژوئیه ۱۹۹۱ فوریه ۱۹۹۳ ۸۹ ۳۲ ۲۸۲ ۲۹ ۱۰۶ ۱۱۵ ۳۶٪ - [۱۸]
دیوید وب+   انگلستان فوریه ۱۹۹۳ ژوئن ۱۹۹۳ ۱۳ ۵ ۴ ۴ ۱۹ ۱۸ ۳۸٪ - [۱۹]
  گلن هودل*   انگلستان ژوئن ۱۹۹۳ مه ۱۹۹۶ ۱۵۷ ۵۳ ۵۴۳ ۵۰ ۱۹۲ ۱۸۲ ۳۴٪ در زیر ذکر شده [۲۰]
  رود گولیت*   هلند مه ۱۹۹۶ فوریه ۱۹۹۸ ۸۲ ۴۱ ۱۷۴ ۲۴ ۱۵۷ ۱۰۹ ۵۰٪ در زیر ذکر شده [۲۱]
جان لوکا ویالی*   ایتالیا فوریه ۱۹۹۸ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱۴۲ ۷۵ ۳۸ ۲۹ ۲۲۲ ۱۲۳ ۵۳٪ در زیر ذکر شده [۲۲]
گراهام ریکس+   انگلستان سپتامبر ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۰۰۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۵۰٪ - [۲۳]
  کلودیو رانیری   ایتالیا سپتامبر ۲۰۰۰ مه ۲۰۰۴ ۲۰۰ ۱۰۷ ۴۶ ۴۷ ۳۵۸ ۱۹۹ ۵۴٪ در زیر ذکر شده [۲۴]
  ژوزه مورینیو   پرتغال ژوئن ۲۰۰۴ سپتامبر ۲۰۰۷ ۱۸۵ ۱۲۴ ۴۰۵ ۲۱ ۳۳۰ ۱۱۹ ۶۷٪ در زیر ذکر شده [۲۵]
  آورام گرانت   اسرائیل سپتامبر ۲۰۰۷ مه ۲۰۰۸ ۵۴ ۳۶ ۱۳۶ ۵ ۹۷ ۳۶ ۶۷٪ در زیر ذکر شده [۲۶]
  فیلیپه اسکولاری   برزیل ژوئیه ۲۰۰۸ فوریه ۲۰۰۹ ۳۶ ۲۰ ۱۱۷ ۵ ۶۶ ۲۴ ۵۶٪ - [۲۷]
  رای ویلکینز+   انگلستان فوریه ۲۰۰۹ فوریه ۲۰۰۹ ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱۰۰٪ - [۲۸]
  گاس هیدینک+   هلند فوریه ۲۰۰۹ مه ۲۰۰۹ ۲۲ ۱۶ ۵ ۱ ۴۱ ۱۹ ۷۳٪ در زیر ذکر شده [۲۹]
  کارلو آنچلوتی   ایتالیا ژوئن ۲۰۰۹ مه ۲۰۱۱ ۸۶ ۵۵ ۱۴۸ ۱۷ ۲۰۳ ۷۵ ۶۴٪ در زیر ذکر شده [۳۰]
  آندره ویلاس-بوآس   پرتغال ژوئن ۲۰۱۲ مارس ۲۰۱۲ ۳۸ ۱۹ ۱۱ ۱۰ ۶۹ ۴۳ ۴۸٪ - [۳۱][۳۲]
  روبرتو دی ماتئو   ایتالیا مارس ۲۰۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۸ ۷ ۷۵٪
  رافائل بنیتز   اسپانیا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ ۲۷ مه ۲۰۱۳ ۴۸ ۲۸ ۱۰ ۱۰ ۹۹ ۴۸ ۵۸٪ see below [۳۳]
  ژوزه مورینیو   پرتغال ۳ ژوئن ۲۰۱۳ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ ۱۱۳ ۷۱ ۲۵ ۱۷ ۲۱۱ ۸۷ ۶۲٫۸٪ TBD [۳۳]
  گاس هیدینک   هلند ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵ ۱۶ مه ۲۰۱۶ 27 10 11 6 52 34 37%
  آنتونیو کونته   ایتالیا ۳ جولای ۲۰۱۶ ۱۳ جولای ۲۰۱۸ 100 65 16 19 203 96 65%[nb ۱] see below [۳۳]
  مائوریتسیو ساری   ایتالیا ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ 63 39 13 11 112 58 62%[nb ۲] see below [۳۳]
  فرانک لمپارد   انگلستان ۴ ژوئیه ۲۰۱۹ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ ۸۴ ۴۴ ۱۷ ۲۳ ۱۶۳ ۱۰۶ ۵۲٪ [۳۳]
 • بازیکن-مربی

+ مربی موقت

افتخارات مربیانویرایش

نام کشور دوره مربی‌گری افتخارات
ویلیام لوییس   انگلستان ۱۹۰۶–۱۹۰۷ نائب قهرمان لیگ دسته دوم - ۱۹۰۷
دیوید کالدرهید   اسکاتلند ۱۹۰۷–۱۹۳۳ نائب قهرمان لیگ دسته دوم - ۱۹۱۲

نائب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۱۹۱۵
نائب قهرمان لیگ دسته دوم - ۱۹۳۰

تد دریک   انگلستان ۱۹۵۲–۱۹۶۱ قهرمان لیگ دسته اول - ۱۹۵۵

قهرمان جام خیریه انگلیس - ۱۹۵۵

تامی دوچرتی   اسکاتلند ۱۹۶۱–۱۹۶۷ نائب قهرمان لیگ دسته دوم - ۱۹۶۲

قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۱۹۶۵
نائب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۱۹۶۷

دیو سکستون   انگلستان ۱۹۶۷–۱۹۷۴ قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۱۹۷۰

نائب قهرمان جام خیریه انگلیس - ۱۹۷۰
قهرمان جام در جام اروپا - ۱۹۷۱
نائب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۱۹۷۲

ادی مک‌کریدی   اسکاتلند ۱۹۷۵–۱۹۷۷ نائب قهرمان لیگ دسته دوم - ۱۹۷۷
جان نیل   انگلستان ۱۹۸۱–۱۹۸۵ قهرمان لیگ دسته اول - ۱۹۸۴
جان هولینس   انگلستان ۱۹۸۵–۱۹۸۸ قهرمان فول ممبرز کاپ - ۱۹۸۶
بابی کمپل   انگلستان ۱۹۸۸–۱۹۹۱ قهرمان لیگ دسته اول - ۱۹۸۹

قهرمان فول ممبرز کاپ - ۱۹۹۰

گلن هودل   انگلستان ۱۹۹۳–۱۹۹۶ نائب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۱۹۹۴
رود گولیت   هلند ۱۹۹۶–۱۹۹۸ نائب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۱۹۹۷

قهرمان فول ممبرز کاپ - ۱۹۹۷

جان لوکا ویالی   ایتالیا ۱۹۹۸–۲۰۰۰ قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۱۹۹۸

قهرمان جام در جام اروپا - ۱۹۹۸
قهرمان سوپر جام اروپا - ۱۹۹۸
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۲۰۰۰
قهرمان جام خیریه انگلیس - ۲۰۰۰

کلودیو رانیری   ایتالیا ۲۰۰۰–۲۰۰۴ نائب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۲۰۰۲

نائب قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۴

ژوزه مورینیو   پرتغال ۲۰۰۴–۲۰۰۷ قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۲۰۰۵

قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۵
قهرمان جام خیریه انگلیس - ۲۰۰۵
قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۶
نائب قهرمان جام خیریه انگلیس - ۲۰۰۶
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۲۰۰۷
نائب قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۷
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۲۰۰۷
نائب قهرمان جام خیریه انگلیس - ۲۰۰۷
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان - ۲۰۱۵
قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان - ۲۰۱۵

آورام گرانت   اسرائیل ۲۰۰۷–۲۰۰۸ نائب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۲۰۰۸

نائب قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۰۸
نائب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا - ۲۰۰۸

گاس هیدینک   هلند ۲۰۰۹ قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس - ۲۰۰۹
کارلو آنجلوتی   ایتالیا ۲۰۰۹– قهرمان جام خیریه انگلیس - ۲۰۰۹

قهرمان لیگ برتر انگلیس - ۲۰۱۰
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس - ۲۰۱۰
نائب قهرمان جام اتحادیه انگلیس - ۲۰۱۰

روبرتو دی‌ماتئو   ایتالیا ۲۰۱۲ جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۲
لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۲
رافائل بنیتز   اسپانیا ۲۰۱۳ لیگ اروپا ۲۰۱۳
آنتونیو کونته   ایتالیا ۲۰۱۶–۲۰۱۸ لیگ برتر فوتبال انگلستان ۱۷–۲۰۱۶
جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۸
مائوریتسیو ساری   ایتالیا ۲۰۱۸–۲۰۱۹ لیگ اروپا ۲۰۱۹

توضیحاتویرایش

 1. One drawn جام خیریه انگلستان ۲۰۱۷ lost on penalties
 2. One drawn League Cup game won on penalties; One drawn فینال جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۱۹ lost on penalties; One drawn لیگ اروپا ۱۹–۲۰۱۸ won on penalties

منابعویرایش

 1. Win٪ is rounded to a whole number.
 2. "John Tait Robertson managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 3. "David Calderhead managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 4. "Leslie Knighton managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 5. "Billy Birrell managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 6. "Ted Drake managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 7. "Tommy Docherty managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 8. "Dave Sexton managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 9. "Ron Suart managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 10. "Eddie McCreadie managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 11. "Ken Shellito managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 12. "Danny Blanchflower managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 13. "Geoff Hurst managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 14. "Bobby Gould managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 15. "John Neal managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 16. "John Hollins managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 17. "Bobby Campbell managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 18. "Ian Porterfield managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 19. "David Webb managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 20. "Glenn Hoddle managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 21. "Ruud Gullit managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 22. "Gianluca Vialli managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 23. "Graham Rix managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 24. "Claudio Ranieri managerial stats". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 25. "Jose Mourinho's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2007-08-16.
 26. "Avram Grant's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2007-09-21.
 27. "Felipe Scolari's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2008-06-20.
 28. "Ray Wilkins's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2009-02-13.
 29. "Guus Hiddink's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2009-02-21.
 30. "Carlo Ancelotti's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2009-02-21.
 31. "Andre Villas-Boas confirmed as Chelsea manager". BBC Sport. 22 June 2011. Retrieved 2011-06-22.
 32. "Andre Villas-Boas's managerial career". Soccerbase. Retrieved 2009-02-21.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۳ ۳۳٫۴ "Chelsea Managers". Bounder Friardale.co.uk. Retrieved 28 October 2014.