فهرست مناطق مسکونی استان کبک

تصاویر ویرایش

فهرست ویرایش

نام نوع[۱] ناحیه[۱] شهرستان
شهر
[۱]
جمعیت
(2011)[۲]
جمعیت
(2006)[۲]
تغییر
(%)[۲]

مساحت
(km²)[۲]

تراکم جمعیت
(برkm²)[۲]
آبرکورن، کبک روستا مونترژی بروم-میسیسکوا ۳۹۱ ۳۶۶ ۶٫۸ ۲۷٫۲۲ ۱۴٫۴
اکتون وال، کبک شهرک مونترژی اکتون ریجینال کاونتی ۷٬۶۶۴ ۷٬۵۸۴ ۱٫۱ ۹۰٫۹۸ ۸۴٫۲
ادستوک، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۲٬۶۴۳ ۲٬۶۷۸ −۱٫۳ ۲۹۰٫۱۱ ۹٫۱
آگانیش، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۲۷۸ ۳۰۳ −۸٫۳ ۶۰۰٫۶۱ ۰٫۵
آلبنل، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۲٬۲۹۳ ۲٬۳۲۶ −۱٫۴ ۱۹۸٫۴۸ ۱۱٫۶
آلبرویل، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۲۵۶ ۳۱۹ −۱۹٫۷ ۱۰۲٫۲۷ ۲٫۵
آلین-ا-کاوود، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱۹۳[۳] ۲۴۸ −۲۲٫۲ ۳۱۶٫۰۳ ۰٫۵
آلما، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۳۰٬۹۰۴ ۲۹٬۹۹۸ ۳٫۰ ۱۹۵٫۵۹ ۱۵۸٫۰
آمرست، کبک بخش لورانتید شهرستان له لورانتید ۱٬۵۲۴ ۱٬۴۲۱ ۷٫۲ ۲۳۱٫۱۸ ۶٫۶
آموس، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۱۲٬۶۷۱ ۱۲٬۵۸۴ ۰٫۷ ۴۳۰٫۶۷ ۲۹٫۴
آمکی شهرک با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۶٬۳۲۲ ۶٬۲۶۱ ۱٫۰ ۱۲۰٫۸۱ ۵۲٫۳
آنژ-گارین، کبک شهر مونترژی شهرستان روویل ۲٬۴۲۰ ۱٬۹۸۷ ۲۱٫۸ ۸۹٫۹۰ ۲۶٫۹
آنگلیه، کبک روستا ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۲۹۸ ۳۰۸ −۳٫۲ ۲۹۷٫۳۲ ۱٫۰
ارمق، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۱٬۴۹۱ ۱٬۶۱۳ −۷٫۶ ۱۶۸٫۳۶ ۸٫۹
آروندل، کبک بخش لورانتید شهرستان له لورانتید ۶۰۴ ۶۰۱ ۰٫۵ ۶۵٫۰۹ ۹٫۳
اسبستوس، کبک شهرک استری، کبک شهرستان له سورس ۷٬۰۹۶ ۶٬۸۱۹ ۴٫۱ ۲۹٫۶۷ ۲۳۹٫۱
اسکات کورنر، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۲٬۸۹۱ ۲٬۵۹۵ ۱۱٫۴ ۸۲٫۴۷ ۳۵٫۱
آستون-جونکسیون، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۴۱۰ ۳۷۷ ۸٫۸ ۲۶٫۶۹ ۱۵٫۴
اوکلر، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۴۴۴ ۵۱۰ −۱۲٫۹ ۱۰۵٫۲۶ ۴٫۲
اوده، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۷۲۴ ۶۶۲ ۹٫۴ ۱۳۵٫۸۶ ۵٫۳
اومون، کبک بخش اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۷۲۵ ۷۷۵ −۶٫۵ ۲۱۴٫۵۷ ۳٫۴
اوستن، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۱٬۴۳۰[۳] ۱٬۴۰۴ ۱٫۹ ۷۳٫۷۵ ۲۵٫۵
اوتیه، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۲۸۲ ۲۴۷ ۱۴٫۲ ۱۴۲٫۲۵ ۲٫۰
اوتیه-نورد، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۲۷۳ ۳۱۷ −۱۳٫۹ ۲۸۰٫۹۲ ۱٫۰
ایرس کلیف، کبک روستا استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۱٬۱۰۹ ۱٬۰۹۶ ۱٫۲ ۵٫۶۰ ۱۹۷٫۹
به-کومو شهرک کوت-نور مانیکواگان ۲۲٬۱۱۳ ۲۲٬۵۵۴ −۲٫۰ ۳۳۸٫۹۹ ۶۵٫۲
به-ده-سبل، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ماتان ۶۰۹ ۶۱۴ −۰٫۸ ۶۵٫۴۸ ۹٫۳
به-دو-فور، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۱٬۰۱۰ ۱٬۰۶۳ −۵٫۰ ۹۷٫۴۱ ۱۰٫۴
به-دورفه شهرک ناحیه مونترئال ۳٬۸۵۰ ۳٬۹۰۲ −۱٫۳ ۶٫۰۳ ۶۳۸٫۸
به-جیمز، کبک شهر نورد-دو-کبک ۱٬۳۰۳ ۱٬۳۹۴ −۶٫۵ ۲۹۷٬۳۳۲٫۸۴ ۰٫۰
به-ژوآن-بیتز، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۸۱ ۹۵ −۱۴٫۷ ۳۶۰٫۲۸ ۰٫۲
به-سنت-کاترین، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۲۰۴ ۲۲۷ −۱۰٫۱ ۲۳۶٫۶۲ ۰٫۹
به-سن-پل، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا ۷٬۳۳۲ ۷٬۲۸۸ ۰٫۶ ۵۴۶٫۷۱ ۱۳٫۴
به-ترینیته، کبک روستا کوت-نور مانیکواگان ۵۰۱[۳] ۵۲۶ −۴٫۸ ۴۲۵٫۳۲ ۱٫۰
بارکمر، کبک شهرک لورانتید شهرستان له لورانتید ۵۸ ۸۷ −۳۳٫۳ ۱۸٫۹۳ ۳٫۱
بارنستون-وست، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۵۹۱ ۵۸۳ ۱٫۴ ۱۰۰٫۸۵ ۵٫۹
باروت، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۱٬۹۸۰ ۲٬۰۶۲ −۴٫۰ ۴۹۷٫۹۷ ۴٫۰
باتیسکان، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان له شنو ۹۴۰ ۹۴۹ −۰٫۹ ۴۲٫۹۵ ۲۱٫۹
بیکونسفیلد، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۱۹٬۵۰۵ ۱۹٬۱۹۴ ۱٫۶ ۱۱٫۰۱ ۱٬۷۷۱٫۶
به‌آرن، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۷۸۳[۳] ۸۸۳ −۱۱٫۳ ۵۰۱٫۴۶ ۱٫۵
بوسویل، کبک شهرک شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۶٬۳۵۴ ۶٬۲۲۶ ۲٫۱ ۱۶۷٫۵۴ ۳۷٫۹
بوآرنوآ، کبک شهرک مونترژی شهرستان بوآرنوا-سالابری ۱۲٬۰۱۱ ۱۱٬۹۱۸ ۰٫۸ ۶۹٫۰۹ ۱۷۳٫۹
بولاک-گاردبی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۸۷۸ ۹۰۰ −۲٫۴ ۷۵٫۱۳ ۱۱٫۷
بومون، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۲٬۴۲۰ ۲٬۱۸۰ ۱۱٫۰ ۴۳٫۸۴ ۵۵٫۲
بوپره، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۳٬۴۳۹ ۳٬۰۰۶ ۱۴٫۴ ۲۲٫۶۶ ۱۵۱٫۷
بکانکور، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۱۲٬۴۳۸ ۱۰٬۹۷۵ ۱۳٫۳ ۴۴۰٫۷۴ ۲۸٫۲
بدفورد، کبک بخش مونترژی بروم-میسیسکوا ۶۹۹ ۷۳۶ −۵٫۰ ۳۱٫۵۶ ۲۲٫۱
بدفورد، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۲٬۶۸۴ ۲٬۶۱۲ ۲٫۸ ۴٫۲۰ ۶۳۹٫۴
بژن، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۸۶۸ ۸۶۲ ۰٫۷ ۱۹۰٫۵۸ ۴٫۶
بلکور، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان لا وله-دو-لور ۲۳۹ ۲۵۶ −۶٫۶ ۴۱۱٫۱۸ ۰٫۶
بلتر، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۲۹۸ ۳۵۰ −۱۴٫۹ ۵۵۱٫۲۹ ۰٫۵
بلوی، کبک شهرک مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۲۰٬۷۸۳ ۱۸٬۹۲۷ ۹٫۸ ۲۴٫۰۹ ۸۶۲٫۸
بری، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۶۲۵ ۵۶۰ ۱۱٫۶ ۵۷۷٫۱۴ ۱٫۱
برتیه-سور-مر، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۱٬۳۹۸ ۱٬۲۳۹ ۱۲٫۸ ۲۶٫۷۹ ۵۲٫۲
برتیه‌ویل، کبک شهرک لانودییر شهرستان دوتره ۴٬۰۹۱ ۴٬۰۰۷ ۲٫۱ ۶٫۸۵ ۵۹۶٫۸
بتانی، کبک شهر مونترژی اکتون ریجینال کاونتی ۳۱۴ ۳۳۱ −۵٫۱ ۴۶٫۵۳ ۶٫۷
بینکور، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۵۰۶ ۵۹۶ −۱۵٫۱ ۱۸۷٫۳۴ ۲٫۷
بلنویل، کبک شهرک لورانتید شهرستان ترز-دو-بلنویل ۵۳٬۵۱۰ ۴۶٬۴۹۳ ۱۵٫۱ ۵۵٫۱۰ ۹۷۱٫۱
بلان-سابلون، کبک شهر کوت-نور Le Golfe-du-Saint-Laurent ۱٬۱۱۸ ۱٬۲۶۳ −۱۱٫۵ ۲۴۷٫۶۳ ۴٫۵
بلو سی، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۶۷۴ ۶۰۸ ۱۰٫۹ ۷۲٫۹۶ ۹٫۲
بوالو، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۳۸۰ ۴۹۹ −۲۳٫۸ ۱۳۶٫۵۰ ۲٫۸
بوآبریان، کبک شهرک لورانتید شهرستان ترز-دو-بلنویل ۲۶٬۸۱۶ ۲۶٬۴۶۸ ۱٫۳ ۲۷٫۷۵ ۹۶۶٫۴
بوآشاتل، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۶٬۴۶۵ ۵٬۲۸۷ ۲۲٫۳ ۲۰٫۹۳ ۳۰۸٫۸
بوآ-ده-فیلیون، کبک شهرک لورانتید شهرستان ترز-دو-بلنویل ۹٬۴۸۵ ۸٬۳۸۳ ۱۳٫۱ ۴٫۲۸ ۲٬۲۱۶٫۲
بوآ-فران، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۴۴۷ ۴۴۹ −۰٫۴ ۷۴٫۵۵ ۶٫۰
بولتون-است، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۹۱۰ ۷۰۴ ۲۹٫۳ ۷۹٫۹۰ ۱۱٫۴
بولتون-وست، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۶۷۸ ۷۲۳ −۶٫۲ ۱۰۱٫۸۶ ۶٫۷
بوناونتور، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۲٬۷۷۵ ۲٬۶۷۳ ۳٫۸ ۱۰۴٫۱۵ ۲۶٫۶
بون-اسپرانس، کبک شهر کوت-نور Le Golfe-du-Saint-Laurent ۷۳۲ ۸۳۴ −۱۲٫۲ ۶۴۶٫۷۳ ۱٫۱
بونسکور، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۵۷۷ ۵۴۷ ۵٫۵ ۶۰٫۴۷ ۹٫۵
بوشرویل شهرک مونترژی ۴۰٬۷۵۳ ۳۹٬۰۶۲ ۴٫۳ ۷۰٫۸۱ ۵۷۵٫۵
بوشت، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۷۸۶ ۷۱۸ ۹٫۵ ۱۲۲٫۴۸ ۶٫۴
بومن، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۶۷۷ ۶۷۶ ۰٫۱ ۱۲۹٫۷۵ ۵٫۲
بربوف، کبک قصبه لورانتید شهرستان له لورانتید ۱٬۰۱۲ ۹۳۹ ۷٫۸ ۳۶٫۲۳ ۲۷٫۹
بریگام، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۲٬۴۵۷ ۲٬۴۰۸ ۲٫۰ ۸۷٫۰۸ ۲۸٫۲
بریستول، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱٬۱۲۸ ۱٬۲۱۰ −۶٫۸ ۲۰۶٫۸۶ ۵٫۵
بروم، کبک روستا مونترژی بروم-میسیسکوا ۲۷۱ ۲۷۸ −۲٫۵ ۱۲٫۰۲ ۲۲٫۶
برومون، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۷٬۶۴۹ ۶٬۰۴۹ ۲۶٫۵ ۱۱۴٫۴۲ ۶۶٫۹
بروسار شهرک مونترژی ۷۹٬۲۷۳ ۷۱٬۱۵۴ ۱۱٫۴ ۴۵٫۲ ۱٬۷۵۳٫۹
براونسبورگ-شاتام، کبک شهرک لورانتید شهرستان ارژانتوی ۷٬۲۰۹ ۶٬۶۶۴ ۸٫۲ ۲۴۸٫۳۸ ۲۹٫۰
برایسون، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۶۴۷ ۶۱۸ ۴٫۷ ۳٫۲۹ ۱۹۶٫۹
بوری، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۱٬۱۵۹ ۱٬۲۴۹ −۷٫۲ ۲۳۵٫۹۶ ۴٫۹
کاکونا، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۹۳۹ ۱٬۸۵۳ ۴٫۶ ۶۳٫۲۸ ۳۰٫۶
کالیکسا-لاواله، کبک قصبه مونترژی مارگریت-دیوویل ۵۰۴ ۵۳۳ −۵٫۴ ۳۲٫۳۵ ۱۵٫۶
کمبلز بی، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۷۷۵ ۷۴۵ ۴٫۰ ۳٫۵۴ ۲۱۹٫۱
کاندیاک، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۱۹٬۸۷۶ ۱۵٬۹۴۷ ۲۴٫۶ ۱۷٫۵۹ ۱٬۱۲۹٫۸
کانتلی، کبک شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۹٬۸۸۸ ۷٬۹۲۶ ۲۴٫۸ ۱۲۹٫۹۶ ۷۶٫۱
کاپ-شا، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۲٬۶۲۳ ۲٬۷۷۷ −۵٫۵ ۱۸۱٫۸۹ ۱۴٫۴
کاپلان، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۲٬۰۳۹ ۱٬۸۸۴ ۸٫۲ ۸۵٫۸۷ ۲۳٫۷
کپ-سن-اییناس، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۳٬۰۴۵ ۳٬۲۰۴ −۵٫۰ ۲۰۸٫۴۴ ۱۴٫۶
کپ-سانته، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۲٬۹۹۶ ۲٬۶۶۶ ۱۲٫۴ ۵۴٫۷۹ ۵۴٫۷
کارینیان، کبک شهرک مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۷٬۹۶۶ ۷٬۴۲۶ ۷٫۳ ۶۲٫۳۱ ۱۲۷٫۸
کارلتون-سور-مر شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۳٬۹۹۱ ۴٬۰۷۷ −۲٫۱ ۲۲۱٫۳۸ ۱۸٫۰
کاسکاپدیا-سن-ژول، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۷۴۱ ۷۱۴ ۳٫۸ ۱۶۲٫۶۱ ۴٫۶
کوزاپسکال، کبک شهرک با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۲٬۴۵۸ ۲٬۴۵۸ ۰٫۰ ۱۶۱٫۸۴ ۱۵٫۲
کایامان، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۸۷۵ ۸۱۱ ۷٫۹ ۳۸۸٫۴۰ ۲٫۳
شامبلی، کبک شهرک مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۲۵٬۵۷۱ ۲۲٬۶۰۸ ۱۳٫۱ ۲۵٫۱۱ ۱٬۰۱۸٫۲
چمبورد، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۱٬۷۷۳ ۱٬۶۹۰ ۴٫۹ ۱۲۱٫۳۲ ۱۴٫۶
شامپلن، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان له شنو ۱٬۶۶۴ ۱٬۵۶۶ ۶٫۳ ۵۸٫۵۹ ۲۸٫۴
شامنوف، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۱۲۷ ۱۳۰ −۲٫۳ ۲۴۲٫۳۹ ۰٫۵
چندلر، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لو روشه-پرسه ۷٬۷۰۳ ۷٬۹۱۴ −۲٫۷ ۴۱۹٫۵۳ ۱۸٫۴
شاپه، کبک شهرک نورد-دو-کبک ۱٬۶۱۰ ۱٬۶۳۰ −۱٫۲ ۶۳٫۶۴ ۲۵٫۳
شارت، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۹۹۳ ۹۲۴ ۷٫۵ ۴۱٫۵۲ ۲۳٫۹
شارلمانی، کبک شهرک لانودییر شهرستان لسومپسیون ۵٬۸۵۳ ۵٬۵۹۴ ۴٫۶ ۲٫۱۶ ۲٬۷۰۴٫۰
شارتیه‌ویل، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۳۰۷ ۳۷۸ −۱۸٫۸ ۱۴۰٫۹۳ ۲٫۲
شاتوگه، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۴۵٬۹۰۴ ۴۲٬۷۸۶ ۷٫۳ ۳۵٫۸۹ ۱٬۲۷۸٫۹
شاتو-ریشه، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۳٬۸۳۴ ۳٬۵۶۳ ۷٫۶ ۲۲۹٫۵۵ ۱۶٫۷
شازل، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۲۸۹ ۳۲۱ −۱۰٫۰ ۱۳۴٫۳۰ ۲٫۲
چلسی، کبک شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۶٬۹۷۷ ۶٬۷۰۳ ۴٫۱ ۱۱۳٫۴۰ ۶۱٫۵
شنویل، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۷۹۲ ۷۸۴ ۱٫۰ ۶۵٫۱۵ ۱۲٫۲
چرتسی، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۴٬۸۳۶ ۵٬۰۰۶ −۳٫۴ ۲۸۷٫۳۶ ۱۶٫۸
چسترویل، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۸۹۱ ۸۹۴ −۰٫۳ ۱۱۵٫۴۲ ۷٫۷
شیبوکامو شهرک نورد-دو-کبک ۷٬۵۴۱ ۷٬۵۶۳ −۰٫۳ ۶۹۹٫۳۱ ۱۰٫۸
چیچستر، کبک بخش اوتاوه شهرستان پونتیاک ۳۶۸ ۳۸۸ −۵٫۲ ۲۲۱٫۳۹ ۱٫۷
شوت-او-اوتارد، کبک روستا کوت-نور مانیکواگان ۱٬۶۴۴ ۱٬۸۵۳ −۱۱٫۳ ۷٫۳۳ ۲۲۴٫۴
شوت-سن-فیلیپ، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۸۹۲ ۸۹۰ ۰٫۲ ۲۹۸٫۷۳ ۳٫۰
کلارندون، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱٬۱۸۳ ۱٬۲۴۸ −۵٫۲ ۳۳۴٫۵۳ ۳٫۵
کلرمون (ابیتیبی-تمیسکامنگ) بخش ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۴۸۲ ۵۳۴ −۹٫۷ ۱۵۸٫۳۰ ۳٫۰
کلرمون (کاپیتال-ناسیونال) شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۳٬۱۱۸ ۳٬۰۴۱ ۲٫۵ ۴۹٫۶۵ ۶۲٫۸
کلروال، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۳۶۴ ۳۵۸ ۱٫۷ ۹۸٫۶۰ ۳٫۷
کلولند، کبک بخش استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۱٬۶۰۹ ۱٬۵۹۰ ۱٫۲ ۱۲۴٫۲۸ ۱۲٫۹
کلوریدورم، کبک بخش گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا کوت-دو-گاسپه ۷۴۳ ۷۶۴ −۲٫۷ ۱۶۰٫۲۲ ۴٫۶
کوتیکوک، کبک شهرک استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۹٬۲۵۵ ۹٬۲۰۴ ۰٫۶ ۲۱۸٫۵۷ ۴۲٫۳
کولومبیه، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۷۴۷ ۸۱۷ −۸٫۶ ۳۶۵٫۷۶ ۲٫۰
کمپتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۳٬۱۱۲ ۲٬۸۱۸ ۱۰٫۴ ۲۰۵٫۴۷ ۱۵٫۱
کونترکور، کبک شهرک مونترژی مارگریت-دیوویل ۶٬۲۵۲ ۵٬۶۷۸ ۱۰٫۱ ۶۱٫۱۹ ۱۰۲٫۲
کوکشایر-ایتون، کبک شهرک استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۵٬۱۷۱ ۵٬۰۰۴ ۳٫۳ ۲۹۵٫۹۵ ۱۷٫۵
کوت سن-لوک شهرک ناحیه مونترئال ۳۲٬۳۲۱ ۳۱٬۳۹۵ ۲٫۹ ۶٫۹۵ ۴٬۶۴۹٫۱
کوتو-دو-لاک، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۶٬۸۴۲ ۶٬۳۴۶ ۷٫۸ ۴۷٫۰۶ ۱۴۵٫۴
کوت-نورد-دو-گولف-دو-سن-لوران، کبک شهرک کوت-نور Le Golfe-du-Saint-Laurent ۹۷۱ ۱٬۰۲۸ −۵٫۵ ۲٬۸۴۵٫۰۴ ۰٫۳
کورسل، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۹۵۰[۳] ۹۲۸ ۲٫۴ ۹۰٫۶۳ ۱۱٫۱
کاونسویل، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۱۲٬۴۸۹ ۱۲٬۱۸۲ ۲٫۵ ۴۶٫۰۹ ۲۷۱٫۰
کرابتری، کبک شهر لانودییر شهرستان ژولیت ۳٬۸۸۷ ۳٬۴۴۱ ۱۳٫۰ ۲۵٫۰۷ ۱۵۵٫۰
دنویل، کبک شهرک استری، کبک شهرستان له سورس ۴٬۰۷۰ ۴٬۰۴۱ ۰٫۷ ۱۵۲٫۲۹ ۲۶٫۷
دیولویویل، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۹۶۶ ۱٬۰۰۵ −۳٫۹ ۲٫۲۳ ۴۳۲٫۳
دژولی، کبک شهرک با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۳٬۰۵۱ ۳٬۲۰۹ −۴٫۹ ۵۵۶٫۶۴ ۵٫۵
دله‌آژ، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۱٬۸۵۶ ۱٬۹۶۴ −۵٫۵ ۲۴۹٫۰۹ ۷٫۵
دلسون، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۷٬۴۶۲ ۷٬۳۲۲ ۱٫۹ ۷٫۵۹ ۹۸۲٫۶
دنهلم، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۵۷۲ ۶۰۴ −۵٫۳ ۱۸۱٫۵۳ ۳٫۲
دبین، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۱٬۰۵۳ ۱٬۰۷۴ −۲٫۰ ۱۰٫۴۱ ۱۰۱٫۱
دشاییون-سور-سن-لوران، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۹۵۴ ۱٬۰۰۹ −۵٫۵ ۳۶٫۹۹ ۲۵٫۸
دشامبو-گروندین، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۲٬۱۳۱ ۲٬۰۳۲ ۴٫۹ ۱۲۵٫۵۹ ۱۷٫۰
دو-مونتاین، کبک شهرک لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۱۷٬۵۵۲ ۱۷٬۴۰۲ ۰٫۹ ۶٫۱۶ ۲٬۸۵۰٫۱
دیسرائلی، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۱٬۱۶۸ ۱٬۰۵۵ ۱۰٫۷ ۹۲٫۷۷ ۱۲٫۶
دیسرائلی، کبک شهرک شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۲٬۵۰۲ ۲٬۵۶۴ −۲٫۴ ۶٫۹۱ ۳۶۲٫۱
دیکسویل، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۷۱۰ ۶۸۵ ۳٫۶ ۷۶٫۶۴ ۹٫۳
دولبو-میستاسینی، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۱۴٬۳۸۴ ۱۴٬۵۴۶ −۱٫۱ ۲۹۵٫۶۷ ۴۸٫۶
دولار-ده-اورمو شهرک ناحیه مونترئال ۴۹٬۶۳۷ ۴۸٬۹۳۰ ۱٫۴ ۱۵٫۱۰ ۳٬۲۸۶٫۷
دوناکونا، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۶٬۲۸۳ ۵٬۵۶۴ ۱۲٫۹ ۲۰٫۰۲ ۳۱۳٫۸
دوروال شهرک ناحیه مونترئال ۱۸٬۲۰۸ ۱۸٬۰۸۸ ۰٫۷ ۲۰٫۸۸ ۸۷۲٫۲
دوسکه، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۸۸۷ ۹۰۷ −۲٫۲ ۶۵٫۰۶ ۱۳٫۶
دروموندویل شهرک سانتر-دو-کبک درومون ۷۱٬۸۵۲ ۶۷٬۳۹۲ ۶٫۶ ۲۴۶٫۸۵ ۲۹۱٫۱
دادسول، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۱٬۷۷۱ ۱٬۷۱۲ ۳٫۴ ۲۱۹٫۰۸ ۸٫۱
دوآمل، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۴۱۲ ۴۸۳ −۱۴٫۷ ۴۳۴٫۱۹ ۰٫۹
دوآمل-وست، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۸۲۸ ۸۷۰ −۴٫۸ ۹۱٫۷۸ ۹٫۰
دوندی، کبک بخش مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۴۰۸ ۴۳۶ −۶٫۴ ۶۹٫۷۶ ۵٫۸
دانهام، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۳٬۴۷۱ ۳٬۳۹۶ ۲٫۲ ۱۹۵٫۱۸ ۱۷٫۸
دوپارکه، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۶۵۷ ۶۳۹ ۲٫۸ ۱۲۳٫۶۳ ۵٫۳
دوپوی، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۹۳۰ ۹۵۵ −۲٫۶ ۱۲۳٫۷۸ ۷٫۵
دورآم-سود، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۰۰۸ ۱٬۰۱۸ −۱٫۰ ۹۳٫۴۳ ۱۰٫۸
ایست انگوس، کبک شهرک استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۳٬۷۴۱ ۳٬۳۵۷ ۱۱٫۴ ۷٫۹۱ ۴۷۲٫۷
ایست بروتون، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۲٬۲۲۹ ۲٬۳۵۱ −۵٫۲ ۸٫۷۳ ۲۵۵٫۳
است فارنام، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۵۵۳ ۴۸۴ ۱۴٫۳ ۴٫۹۲ ۱۱۲٫۵
ایست هیرفورد، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۳۰۶ ۳۴۹ −۱۲٫۳ ۷۱٫۵۹ ۴٫۳
یستمن، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۱٬۷۴۰ ۱٬۵۸۵ ۹٫۸ ۷۳٫۹۸ ۲۳٫۵
اگان-سود، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۵۴۲ ۵۰۸ ۶٫۷ ۵۱٫۳۹ ۱۰٫۵
الژن، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۴۰۱ ۴۵۸ −۱۲٫۴ ۶۹٫۶۲ ۵٫۸
آنترلاک، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۹۰۶ ۹۵۲ −۴٫۸ ۴۸٫۰۶ ۱۸٫۹
اسکومیناک، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۵۸۸ ۶۴۵ −۸٫۸ ۱۰۸٫۴۳ ۵٫۴
اسپری-سن، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۳۷۹ ۳۹۷ −۴٫۵ ۱۶۸٫۹۶ ۲٫۲
استرل، کبک شهرک لورانتید شهرستان له پی-دان-او ۱۹۹ ۲۵۶ −۲۲٫۳ ۱۲٫۰۴ ۱۶٫۵
فارنام، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۸٬۳۳۰ ۷٬۸۰۹ ۶٫۷ ۹۲٫۰۴ ۹۰٫۵
فاست، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۴۵۱ ۴۶۸ −۳٫۶ ۱۲٫۳۰ ۳۶٫۷
فرلاند-ا-بوآلو، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۵۸۳ ۶۲۶ −۶٫۹ ۳۸۵٫۶۷ ۱٫۵
فرم-نوو، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۲٬۸۲۲ ۳٬۰۰۶ −۶٫۱ ۷۹۰٫۲۹ ۳٫۶
فرمون، کبک شهرک کوت-نور شهرستان کانیاپیسکو ۲٬۸۷۴ ۲٬۶۳۳ ۹٫۲ ۴۷۰٫۶۷ ۶٫۱
فورستویل، کبک شهرک کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۳٬۲۷۰ ۳٬۵۴۳ −۷٫۷ ۱۹۵٫۲۲ ۱۶٫۸
فورت-کولونی، کبک روستا اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱٬۳۷۷ ۱٬۳۵۸ ۱٫۴ ۳٫۱۹ ۴۳۱٫۶
فورتیه‌ویل، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۷۰۶ ۷۰۲ ۰٫۶ ۴۴٫۸۴ ۱۵٫۷
فوسامبو-سور-لو-لاک، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا ژاک-کارتیه ۱٬۶۱۳ ۱٬۵۳۲ ۵٫۳ ۱۱٫۳۸ ۱۴۱٫۷
فرامپتون، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لا نوول-بوس ۱٬۳۹۳ ۱٬۳۱۴ ۶٫۰ ۱۵۱٫۴۳ ۹٫۲
Franklin شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۱٬۶۸۸ ۱٬۶۵۱ ۲٫۲ ۱۱۳٫۱۴ ۱۴٫۹
فرانکلن، کبک شهر کوت-نور مانیکواگان ۳۲۴ ۳۴۶ −۶٫۴ ۴۴۵٫۹۱ ۰٫۷
فرلیگسبورگ، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۱٬۰۹۴ ۱٬۰۳۰ ۶٫۲ ۱۲۳٫۷۲ ۸٫۸
فرونتناک، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۱٬۶۵۰ ۱٬۶۲۲ ۱٫۷ ۲۲۲٫۷۳ ۷٫۴
فوژرویل، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۳۲۹ ۳۰۱ ۹٫۳ ۱۵۶٫۸۴ ۲٫۱
گالیشان، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۴۸۴ ۴۵۸ ۵٫۷ ۷۴٫۶۰ ۶٫۵
گاسپه، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا کوت-دو-گاسپه ۱۵٬۱۶۳ ۱۴٬۸۳۴ ۲٫۲ ۱٬۱۲۱٫۰۷ ۱۳٫۵
گاتینو شهرک اوتاوه ۲۶۵٬۳۴۹ ۲۴۲٬۱۲۴ ۹٫۶ ۳۴۲٫۹۸ ۷۷۳٫۷
ژیراردویل، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۸۶ −۷٫۳ ۱۲۳٫۸۱ ۸٫۹
گادبوت، کبک روستا کوت-نور مانیکواگان ۲۹۸ ۳۶۱ −۱۷٫۵ ۱۶۱٫۳۴ ۱٫۸
گادمنچستر، کبک بخش مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۱٬۴۱۷ ۱٬۴۵۷ −۲٫۷ ۱۳۸٫۷۸ ۱۰٫۲
گور، کبک بخش لورانتید شهرستان ارژانتوی ۱٬۷۷۵ ۱٬۵۴۰ ۱۵٫۳ ۹۲٫۹۱ ۱۹٫۱
گریسفیلد، کبک شهرک اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۲٬۳۵۵ ۲٬۴۳۹ −۳٫۴ ۳۸۶٫۲۱ ۶٫۱
گرانبی، کبک شهرک مونترژی لا اوت-یاماسکا ۶۳٬۴۳۳ ۵۹٬۳۸۵ ۶٫۸ ۱۵۲٫۷۲ ۴۱۵٫۳
گراند-ریوییر، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لو روشه-پرسه ۳٬۴۵۶ ۳٬۴۰۹ ۱٫۴ ۸۷٫۴۹ ۳۹٫۵
گراند-پیل روستا موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۳۶۱ ۳۵۰ ۳٫۱ ۱۲۰٫۶۶ ۳٫۰
گراند-واله، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا کوت-دو-گاسپه ۱٬۱۳۷ ۱٬۲۳۰ −۷٫۶ ۱۴۴٫۳۷ ۷٫۹
گراند-متیس، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۲۳۷ ۲۶۸ −۱۱٫۶ ۲۵٫۶۶ ۹٫۲
گران-رموس، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۱٬۱۶۸ ۱٬۲۴۹ −۶٫۵ ۳۵۸٫۶۴ ۳٫۳
گران-سن-اسپری، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۴۷۱ ۴۶۶ ۱٫۱ ۲۷٫۱۴ ۱۷٫۴
گرنویل، کبک روستا لورانتید شهرستان ارژانتوی ۱٬۵۷۷ ۱٬۳۹۸ ۱۲٫۸ ۲٫۸۱ ۵۶۰٫۴
گرنویل-سور-لا-روژ، کبک شهر لورانتید شهرستان ارژانتوی ۲٬۷۴۶ ۲٬۷۲۱ ۰٫۹ ۳۱۵٫۸۵ ۸٫۷
گرو-مکاتینا، کبک شهر کوت-نور Le Golfe-du-Saint-Laurent ۴۹۹ ۵۶۶ −۱۱٫۸ ۸۰۴٫۸۰ ۰٫۶
گروس-ایل، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن ۴۹۰ ۵۳۱ −۷٫۷ ۳۷٫۲۹ ۱۳٫۱
گروس-روش، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ماتان ۴۱۱ ۴۱۶ −۱٫۲ ۶۳٫۶۵ ۶٫۵
گرن، کبک بخش ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۳۰۵ ۲۹۵ ۳٫۴ ۱۹۰٫۵۹ ۱٫۶
آم-نورد، کبک بخش سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۸۳۲ ۸۹۰ −۶٫۵ ۱۰۲٫۸۹ ۸٫۱
همپدن، کبک بخش استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۲۱۴ ۲۰۹ ۲٫۴ ۱۱۲٫۷۰ ۱٫۹
هامپستید، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۷٬۱۵۳ ۶٬۹۹۶ ۲٫۲ ۱٫۷۹ ۳٬۹۹۶٫۵
آم-سود، کبک شهر استری، کبک شهرستان له سورس ۲۲۵ ۲۱۹ ۲٫۷ ۱۵۲٫۸۵ ۱٫۵
هرینگتون، کبک بخش لورانتید شهرستان ارژانتوی ۸۵۳ ۷۷۷ ۹٫۸ ۲۳۶٫۷۳ ۳٫۶
هتلی، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۷۶۱ ۷۷۷ −۲٫۱ ۶۰٫۷۰ ۱۲٫۵
هتلی، کبک بخش استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۲٬۰۰۳ ۱٬۷۸۶ ۱۲٫۲ ۷۱٫۴۶ ۲۸٫۰
آولوک، کبک بخش مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۷۵۶ ۷۶۱ −۰٫۷ ۸۸٫۹۲ ۸٫۵
آور-سن-پیر، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۳٬۴۱۸ ۳٬۱۵۰ ۸٫۵ ۲٬۸۲۱٫۶۵ ۱٫۲
ابرتویل، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۲٬۴۴۱ ۲٬۴۲۱ ۰٫۸ ۲۶۱٫۴۴ ۹٫۳
ابرتویل-استاسیون، کبک روستا سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۱٬۲۱۶ ۱٬۲۳۰ −۱٫۱ ۳۱٫۷۱ ۳۸٫۳
همینگفورد، کبک بخش مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۷۴۷ ۱٬۷۶۳ −۰٫۹ ۱۵۷٫۳۶ ۱۱٫۱
همینگفورد، کبک (روستا) روستا مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۸۰۸ ۷۵۷ ۶٫۷ ۱٫۰۳ ۷۸۳٫۲
آنریویل، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱٬۴۶۴ ۱٬۵۲۹ −۴٫۳ ۶۴٫۹۲ ۲۲٫۶
اروویل، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۱٬۳۴۰ ۱٬۲۳۵ ۸٫۵ ۵۳٫۰۳ ۲۵٫۳
اینشینبروک، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۲٬۲۴۲ ۲٬۳۶۹ −۵٫۴ ۱۴۹٫۳۲ ۱۵٫۰
اونفلور، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۷۶۵ ۷۹۴ −۳٫۷ ۵۰٫۹۵ ۱۵٫۰
هاپ، کبک بخش گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۶۳۰ ۷۲۸ −۱۳٫۵ ۷۰٫۴۹ ۸٫۹
هاپ تاون، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۳۴۴ ۳۴۷ −۰٫۹ ۵۰٫۱۱ ۶٫۹
هاویک، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۶۳۰ ۶۰۶ ۴٫۰ ۰٫۹۹ ۶۳۴٫۲
اوبردو، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۸۹۴ ۹۲۴ −۳٫۲ ۵۶٫۷۳ ۱۵٫۸
هادسون، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۵٬۱۳۵ ۵٬۰۸۸ ۰٫۹ ۲۱٫۹۰ ۲۳۴٫۵
هانتینگدن (کبک) شهرک مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۲٬۴۵۷ ۲٬۵۸۷ −۵٫۰ ۲٫۶۰ ۹۴۴٫۱
اینورنس، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۸۲۲ ۸۳۸ −۱٫۹ ۱۷۵٫۲۹ ۴٫۷
ایرلاند، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۹۵۹ ۹۴۲ ۱٫۸ ۱۰۹٫۴۲ ۸٫۸
ایوری-سور-لو-لاک، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۴۲۵ ۳۹۷ ۷٫۱ ۳۰٫۶۴ ۱۳٫۹
ژولیت شهرک لانودییر شهرستان ژولیت ۱۹٬۶۲۱ ۱۹٬۰۴۴ ۳٫۰ ۲۲٫۸۱ ۸۶۰٫۳
کاموراسکا، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۵۸۹ ۷۰۵ −۱۶٫۵ ۴۳٫۵۱ ۱۳٫۵
کازابازوا، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۸۴۷ ۸۳۹ ۱٫۰ ۱۷۴٫۶۶ ۴٫۸
کیامیکا، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۷۷۲ ۷۷۹ −۰٫۹ ۳۳۹٫۸۹ ۲٫۳
کینگسبری، کبک روستا استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۱۴۸[۳] ۹۹ ۴۹٫۵ ۶٫۱۷ ۱۹٫۹
کینگسی فالز، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۲٬۰۰۰ ۲٬۰۸۶ −۴٫۱ ۶۹٫۵۸ ۲۸٫۷
کینرز میلز، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۳۶۹ ۳۳۳ ۱۰٫۸ ۹۴٫۰۹ ۳٫۹
کیپاوا، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۴۷۴ ۵۶۵ −۱۶٫۱ ۳۶٫۷۶ ۱۲٫۹
کرکلند، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۲۱٬۲۵۳ ۲۰٬۴۹۱ ۳٫۷ ۹٫۶۴ ۲٬۲۰۴٫۴
بوستونه، کبک شهر موریسی، کبک ۵۰۳ ۶۱۷ −۱۸٫۵ ۲۸۷٫۳۷ ۱٫۸
لا کونسپسیون، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۱٬۲۸۷ ۱٬۲۸۳ ۰٫۳ ۱۲۹٫۳۶ ۹٫۹
لا کورن، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۷۰۰ ۶۸۲ ۲٫۶ ۳۱۰٫۴۳ ۲٫۳
لا دوره، کبک قصبه سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۱٬۴۵۳ ۱٬۴۵۴ −۰٫۱ ۲۸۹٫۵۵ ۵٫۰
لا دورانته، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۷۲۲ ۷۰۳ ۲٫۷ ۳۴٫۸۲ ۲۰٫۷
لا گوادلوپ، کبک روستا شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۱٬۷۸۷ ۱٬۷۵۸ ۱٫۶ ۳۲٫۶۲ ۵۴٫۸
لا ماکازا، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۱٬۰۵۳ ۹۸۰ ۷٫۴ ۱۶۲٫۷۸ ۶٫۵
لا مالبه، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۸٬۸۶۲ ۸٬۹۵۹ −۱٫۱ ۴۵۹٫۳۴ ۱۹٫۳
لا مارتر، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۲۴۵ ۲۵۳ −۳٫۲ ۱۷۳٫۲۴ ۱٫۴
لا مینرو، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۱٬۲۳۴ ۱٬۲۹۵ −۴٫۷ ۲۷۸٫۰۱ ۴٫۴
لا موراندیر، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۲۳۳ ۲۶۲ −۱۱٫۱ ۴۱۰٫۶۱ ۰٫۶
لا موت، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۴۵۷ ۳۹۵ ۱۵٫۷ ۱۷۶٫۷۶ ۲٫۶
لا پاتری، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۷۴۹ ۸۰۵ −۷٫۰ ۲۰۵٫۸۲ ۳٫۶
لا پش، کبک شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۷٬۶۱۹ ۷٬۴۷۷ ۱٫۹ ۵۸۴٫۶۵ ۱۳٫۰
لا پوکاتییر، کبک شهرک با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۴٬۲۶۶ ۴٬۵۷۵ −۶٫۸ ۲۱٫۷۳ ۱۹۶٫۳
لا پرری، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۲۳٬۳۵۷ ۲۱٬۷۶۳ ۷٫۳ ۴۳٫۲۸ ۵۳۹٫۷
لا پرزنتاسیون، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۲٬۴۶۶ ۲٬۱۱۵ ۱۶٫۶ ۹۴٫۴۸ ۲۶٫۱
لا ردامپسیون، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۴۸۸ ۵۱۵ −۵٫۲ ۱۱۷٫۶۶ ۴٫۱
لا رن، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۳۴۰ ۳۶۲ −۶٫۱ ۹۷٫۳۵ ۳٫۵
لا سار، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۷٬۷۱۹ ۷٬۳۳۶ ۵٫۲ ۱۴۸٫۷۴ ۵۱٫۹
لا ترینیته-ده-مون، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۲۵۶ ۲۷۸ −۷٫۹ ۲۳۴٫۲۶ ۱٫۱
لاتوک شهرک موریسی، کبک ۱۱٬۲۲۷ ۱۱٬۸۲۱ −۵٫۰ ۲۵٬۱۱۳٫۷۰ ۰٫۴
لا ویزیتاسیون-دو-لیل-دوپاس، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۶۱۹ ۶۱۲ ۱٫۱ ۳۰٫۵۶ ۲۰٫۳
لا ویزیتاسیون-دو-یاماسکا، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۳۳۱ ۳۴۸ −۴٫۹ ۴۲٫۶۹ ۷٫۸
لابل، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۲٬۴۴۵ ۲٬۲۵۸ ۸٫۳ ۱۹۸٫۷۹ ۱۲٫۳
لابرک، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۱٬۲۱۵ ۱٬۲۹۵ −۶٫۲ ۱۵۳٫۸۰ ۷٫۹
لاک-او-سومون، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۱٬۴۵۳ ۱٬۴۹۵ −۲٫۸ ۸۲٫۲۴ ۱۷٫۷
لاک-او-سبل، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۱٬۳۷۳ ۱٬۳۱۲ ۴٫۶ ۲۷۰٫۴۸ ۵٫۱
لاک-بوپورت، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا ژاک-کارتیه ۷٬۲۸۱ ۶٬۰۸۱ ۱۹٫۷ ۶۱٫۲۷ ۱۱۸٫۸
لا-بوشت، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۱٬۱۷۴ ۱٬۳۱۱ −۱۰٫۵ ۹۰۸٫۶۳ ۱٫۳
لاک-بروم، کبک شهرک مونترژی بروم-میسیسکوا ۵٬۶۰۹ ۵٬۶۲۹ −۰٫۴ ۲۰۵٫۲۷ ۲۷٫۳
لاک-دولاژ، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا ژاک-کارتیه ۵۹۸ ۵۳۰ ۱۲٫۸ ۱٫۵۲ ۳۹۳٫۹
لاک-ده-اگل، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۵۵۱ ۶۰۹ −۹٫۵ ۸۷٫۰۶ ۶٫۳
لاک-ده-اکورس، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۲٬۷۱۳ ۲٬۸۸۴ −۵٫۹ ۱۴۴٫۳۲ ۱۸٫۸
لاک-ده-پلاژ، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۵۲۲ ۴۰۳ ۲۹٫۵ ۱۵۲٫۹۶ ۳٫۴
لاک-ده-سز-ایل، کبک شهر لورانتید شهرستان له پی-دان-او ۲۲۳ ۱۶۰ ۳۹٫۴ ۹٫۰۷ ۲۴٫۶
لاک-دروله، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۱٬۰۷۱ ۱٬۱۴۸ −۶٫۷ ۱۲۴٫۰۸ ۸٫۶
لاک-دو-سرف، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۴۱۵ ۴۲۴ −۲٫۱ ۷۳٫۱۴ ۵٫۷
لاک-ادوارد، کبک شهر موریسی، کبک ۱۷۵ ۱۵۵ ۱۲٫۹ ۹۱۶٫۲۲ ۰٫۲
لاک-اتشومن، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۴٬۰۶۱ ۴٬۰۴۵ ۰٫۴ ۱۵۷٫۵۳ ۲۵٫۸
لاک-فرونتییر، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۱۹۸ ۱۹۷ ۰٫۵ ۵۰٫۴۷ ۳٫۹
لشوت شهرک لورانتید شهرستان ارژانتوی ۱۲٬۵۵۱ ۱۱٬۸۳۲ ۶٫۱ ۱۰۹٫۲۰ ۱۱۴٫۹
لاک-مگانتیک، کبک شهرک استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۵٬۹۳۲ ۵٬۹۶۷ −۰٫۶ ۲۱٫۷۷ ۲۷۲٫۵
لاکول، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۲٬۶۸۰ ۲٬۵۱۲ ۶٫۷ ۴۹٫۶۴ ۵۴٫۰
لاک-پولن، کبک روستا شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۱۳۴ ۱۳۵ −۰٫۷ ۰٫۸۸ ۱۵۳٫۰
لاک-ساگه، کبک روستا لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۴۴۶ ۴۹۲ −۹٫۳ ۱۷۲٫۶۶ ۲٫۶
لاک-سنت-ماری، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۶۱۱ ۶۴۷ −۵٫۶ ۲۰۹٫۵۲ ۲٫۹
لاک-سن-ژوزف، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا ژاک-کارتیه ۲۵۱ ۲۶۶ −۵٫۶ ۳۳٫۶۶ ۷٫۵
لاک-سن-پل، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۴۸۱ ۵۲۱ −۷٫۷ ۱۷۳٫۳ ۲٫۸
لاک-سرژان، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۴۶۶ ۴۲۳ ۱۰٫۲ ۳٫۷۳ ۱۲۵٫۰
لاک-سیمون (اوتاوه) شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۹۸۴ ۸۶۹ ۱۳٫۲ ۹۷٫۳۷ ۱۰٫۱
لاک-سوپریور، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۱٬۸۹۲ ۱٬۷۴۵ ۸٫۴ ۳۷۰٫۰۱ ۵٫۱
لاک-ترومبلان-نورد، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۴۷ ۲۵ ۸۸٫۰ ۲۰٫۸۴ ۲٫۳
لافورس، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۲۴۵[۳] ۱۷۴ ۴۰٫۸ ۴۴۰٫۴۵ ۰٫۳
لامارش، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۵۵۷ ۵۶۲ −۰٫۹ ۸۲٫۹۸ ۶٫۷
لامبتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۱٬۵۸۴ ۱٬۶۲۳ −۲٫۴ ۱۰۸٫۳۴ ۱۴٫۶
لانسین-لورت، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال ۱۶٬۷۴۵ ۱۶٬۵۱۶ ۱٫۴ ۷٫۶۳ ۲٬۱۹۳٫۶
لاندرین، کبک بخش ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۹۷۷ ۹۸۶ −۰٫۹ ۲۷۶٫۸۳ ۳٫۵
لانژ-گاردین، کاپیتال-ناسیونال، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۳٬۶۳۴ ۳٬۰۰۸ ۲۰٫۸ ۵۳٫۴۶ ۶۸٫۰
لانژ-گاردین (اوتاوه) شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۵٬۰۵۱ ۴٬۳۴۸ ۱۶٫۲ ۲۱۸٫۴۹ ۲۳٫۱
لانوره، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۴٬۴۴۷ ۴٬۰۶۷ ۹٫۳ ۱۰۳٫۵۳ ۴۳٫۰
لانز-سن-ژان، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۱٬۲۰۸ ۱٬۰۸۸ ۱۱٫۰ ۵۱۲٫۵۷ ۲٫۴
لانتیه، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۸۲۸ ۸۲۵ ۰٫۴ ۴۲٫۹۷ ۱۹٫۳
لاروش، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۱٬۲۷۷ ۱٬۲۰۰ ۶٫۴ ۸۴٫۷۶ ۱۵٫۱
لسانسیون، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۸۴۴ ۸۶۱ −۲٫۰ ۳۴۱٫۹۰ ۲٫۵
لسانسیون-دو-نوتر-سینور، کبک قصبه سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۱٬۹۸۳ ۱٬۹۷۶ ۰٫۴ ۱۳۲٫۳۲ ۱۵٫۰
لسانسیون-دو-پاتاپدیا، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۱۹۰ ۲۱۴ −۱۱٫۲ ۹۴٫۳۱ ۲٫۰
لسامپسیون، کبک شهرک لانودییر شهرستان لسومپسیون ۲۰٬۰۶۵ ۱۶٬۷۲۳ ۲۰٫۰ ۹۸٫۹۰ ۲۰۲٫۹
لاتولیپ-ا-گابوری، کبک منطقه شهری ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۳۰۴ ۳۳۳ −۸٫۷ ۲۶۹٫۱۱ ۱٫۱
لونه، کبک بخش ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۲۲۹ ۲۲۶ ۱٫۳ ۲۵۸٫۲۴ ۰٫۹
لوریه-استاسیون، کبک روستا شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۲٬۶۳۴ ۲٬۴۰۳ ۹٫۶ ۱۲٫۰۱ ۲۱۹٫۳
لوریه‌ویل، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۱٬۴۵۴ ۱٬۴۰۴ ۳٫۶ ۱۰۶٫۹۷ ۱۳٫۶
لاوال، کبک شهرک لاوال، کبک ۴۰۱٬۵۵۳ ۳۶۸٬۷۰۹ ۸٫۹ ۲۴۷٫۰۹ ۱٬۶۲۵٫۱
لاوالتری، کبک شهرک لانودییر شهرستان دوتره ۱۳٬۲۶۷ ۱۲٬۱۲۰ ۹٫۵ ۶۸٫۱۸ ۱۹۴٫۶
لوونیر، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۲۰۲ ۱٬۲۶۲ −۴٫۸ ۹۷٫۲۵ ۱۲٫۴
لاورلوشر، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۷۳۱[۳] ۷۳۲ −۰٫۱ ۱۰۵٫۰۵ ۹٫۷
لورانسویل، کبک روستا استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۶۵۲ ۶۴۲ ۱٫۶ ۱۷٫۳۲ ۳۷٫۷
لبل-سور-کوییون شهرک نورد-دو-کبک ۲٬۱۵۹ ۲٬۷۲۹ −۲۰٫۹ ۴۰٫۱۴ ۵۳٫۸
لوکلرکویل، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۴۷۷ ۵۲۴ −۹٫۰ ۱۳۶٫۵۷ ۳٫۵
لوفور، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۸۶۷ ۸۰۶ ۷٫۶ ۶۵٫۷۲ ۱۳٫۲
لوژون، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۲۸۶ ۳۵۷ −۱۹٫۹ ۲۷۰٫۷۴ ۱٫۱
لومیو، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۳۰۴ ۳۲۳ −۵٫۹ ۷۴٫۸ ۴٫۱
لپیفانی، کبک (قصبه) قصبه لانودییر شهرستان لسومپسیون ۳٬۲۹۶ ۳٬۱۲۹ ۵٫۳ ۵۴٫۲۲ ۶۰٫۸
لپیفانی، کبک شهرک لانودییر شهرستان لسومپسیون ۵٬۳۵۳ ۴٬۶۰۶ ۱۶٫۲ ۲٫۲۶ ۲٬۳۶۷٫۹
لری، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۲٬۳۰۷ ۲٬۳۸۵ −۳٫۳ ۱۰٫۵۷ ۲۱۸٫۲
له برژرون، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۶۹۳ ۶۵۵ ۵٫۸ ۲۷۵٫۲۹ ۲٫۵
له سدر، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۶٬۰۷۹ ۵٬۷۳۲ ۶٫۱ ۷۷٫۸۵ ۷۸٫۱
له کوتو، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۴٬۵۶۸ ۳٬۷۶۴ ۲۱٫۴ ۱۱٫۶۲ ۳۹۳٫۲
له ابولمان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا ۱٬۳۲۸ ۱٬۲۶۴ ۵٫۱ ۱۵۷٫۴۵ ۸٫۴
له اسکومن، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۲٬۰۰۰ ۲٬۰۷۳ −۳٫۵ ۲۷۱٫۷۲ ۷٫۴
له اوتور، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۵۲۴ ۵۷۶ −۹٫۰ ۱۰۲٫۲۸ ۵٫۱
له-ایل-دو-لا-مادلن، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن ۱۲٬۲۹۱ ۱۲٬۵۶۰ −۲٫۱ ۱۶۸٫۱۱ ۷۳٫۱
له مشن، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ماتان ۱٬۱۰۷ ۱٬۱۴۸ −۳٫۶ ۴۴۱٫۷۷ ۲٫۵
لوی، کبک شهرک شودییر-آپالاش ۱۳۸٬۷۶۹ ۱۳۰٬۰۰۶ ۶٫۷ ۴۴۹٫۳۱ ۳۰۸٫۸
لیل-کادیو، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۱۰۵ ۱۲۸ −۱۸٫۰ ۰٫۵۷ ۱۸۵٫۲
لیل-دانتیکوستی، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۲۴۰ ۲۸۱ −۱۴٫۶ ۷٬۸۹۲٫۱۵ ۰٫۰
لیل-دوروال، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۵ ۰ ۰٫۱۸ ۲۷٫۷
لیل-دو-گران-کالومه، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۷۳۱ ۷۸۵ −۶٫۹ ۱۳۲٫۱۴ ۵٫۵
لیل-پرو، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۱۰٬۵۰۳ ۹٬۹۲۷ ۵٫۸ ۵٫۵۶ ۱٬۸۸۹٫۸
لینگویک، کبک بخش استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۳۹۹ ۶۱۱ −۳۴٫۷ ۲۴۲٫۸۵ ۱٫۶
لیل-او-آلومت، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱٬۳۴۵ ۱٬۴۴۳ −۶٫۸ ۱۸۵٫۸۷ ۷٫۲
لیل-او-کودر شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا ۱٬۲۷۹ ۱٬۲۹۶ −۱٫۳ ۳۰٫۱۲ ۴۲٫۵
لیسله، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۳٬۹۹۹ ۳٬۸۴۰ ۴٫۱ ۱۲۰٫۰۲ ۳۳٫۳
لیل-ورت، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۴۶۹ ۱٬۴۶۴ ۰٫۳ ۱۱۷٫۳۷ ۱۲٫۵
لیچفیلد، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۴۵۶ ۴۸۳ −۵٫۶ ۲۰۲٫۶۳ ۲٫۳
لوشابر، کبک بخش اوتاوه شهرستان پاپینو ۴۰۹ ۴۹۷ −۱۷٫۷ ۶۲٫۰۴ ۶٫۶
لوشابر-پارتی-وست، کبک بخش اوتاوه شهرستان پاپینو ۶۴۶ ۵۱۴ ۲۵٫۷ ۵۷٫۴۱ ۱۱٫۳
لونگ-پوئنت-دو-منگان، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۴۷۹ ۴۳۰ ۱۱٫۴ ۳۸۸٫۷۶ ۱٫۲
لونگ-ریو، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۱٬۱۱۳ ۱٬۲۵۹ −۱۱٫۶ ۳۰۹٫۲۷ ۳٫۶
لونگوی شهرک مونترژی ۲۳۱٬۴۰۹ ۲۲۹٬۳۳۰ ۰٫۹ ۱۱۵٫۵۹ ۲٬۰۰۲٫۰
لورن، کبک شهرک لورانتید شهرستان ترز-دو-بلنویل ۹٬۴۷۹ ۹٬۶۱۳ −۱٫۴ ۶٫۰۴ ۱٬۵۷۰٫۰
لورنویل، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۱٬۳۲۸[۳] ۱٬۳۲۵ ۰٫۲ ۸۸٫۱۲ ۱۴٫۴
لوتبینییر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۸۸۷ ۹۳۱ −۴٫۷ ۸۰٫۰۲ ۱۱٫۱
لوییزویل، کبک شهرک موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۷٬۵۱۷ ۷٬۴۳۳ ۱٫۱ ۶۲٫۵۹ ۱۲۰٫۱
لو، کبک بخش اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۹۲۰ ۹۵۶ −۳٫۸ ۲۶۱٫۳۲ ۳٫۵
لیستر، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۱٬۶۲۸ ۱٬۶۴۴ −۱٫۰ ۱۶۸٫۲۵ ۹٫۷
ماکامیک، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۲٬۷۳۴ ۲٬۷۲۶ ۰٫۳ ۲۰۲٫۳۴ ۱۳٫۵
مدینگتون، کبک بخش سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۴۴۳ ۴۱۲ ۷٫۵ ۲۳٫۸۵ ۱۸٫۶
ماگوگ، کبک شهرک استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۲۵٬۶۹۲[۳] ۲۳٬۸۸۰ ۷٫۶ ۱۴۴٫۱۹ ۱۷۵٫۹
مالارتیک، کبک شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان لا وله-دو-لور ۳٬۴۴۹ ۳٬۶۴۰ −۵٫۲ ۱۴۸٫۶۸ ۲۳٫۲
ماندویل، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۲٬۰۴۳ ۲٬۲۲۱ −۸٫۰ ۳۲۲٫۲۲ ۶٫۳
مانیواکی، کبک شهرک اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۳٬۹۳۰ ۴٬۱۰۲ −۴٫۲ ۵٫۸۰ ۶۷۷٫۷
مانسو، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۸۴۳ ۹۳۴ −۹٫۷ ۱۰۴٫۵۷ ۸٫۱
منسفیلد-ا-پونتفراکت، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۲٬۲۰۴ ۲٬۰۷۵ ۶٫۲ ۴۷۴٫۸۰ ۴٫۶
ماریا، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۲٬۵۳۶ ۲٬۴۰۱ ۵٫۶ ۹۴٫۸۶ ۲۶٫۷
ماریکور، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۴۹۷ ۴۳۲ ۱۵٫۰ ۶۱٫۰۱ ۸٫۱
ماریویل، کبک شهرک مونترژی شهرستان روویل ۱۰٬۰۹۴ ۷٬۵۲۷ ۳۴٫۱ ۶۲٫۷۸ ۱۶۰٫۸
مارسوی، کبک روستا گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۳۰۹ ۳۴۱ −۹٫۴ ۱۸۳٫۶۳ ۱٫۷
مارستن، کبک بخش استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۶۶۲ ۶۸۳ −۳٫۱ ۷۲٫۸۵ ۹٫۱
مارتینویل، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۴۶۹ ۴۶۷ ۰٫۴ ۴۸٫۴۶ ۹٫۷
ماسکوش شهرک لانودییر شهرستان له مولن ۴۲٬۴۹۱ ۳۳٬۷۶۴ ۲۵٫۸ ۱۰۶٫۶۴ ۳۹۸٫۴
ماسکینونژه، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۲٬۲۵۳ ۲٬۲۳۳ ۰٫۹ ۷۴٫۵۵ ۳۰٫۲
ماسوویل، کبک روستا مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۵۱۶ ۵۲۰ −۰٫۸ ۱٫۶۵ ۳۱۲٫۵
ماتاگامی شهرک نورد-دو-کبک ۱٬۵۲۶ ۱٬۵۵۵ −۱٫۹ ۶۶٫۸۵ ۲۲٫۸
ماتان شهرک با-سن-لوران شهرستان ماتان ۱۴٬۴۶۲ ۱۴٬۷۴۲ −۱٫۹ ۱۹۵٫۴۷ ۷۴٫۰
ماتاپدیا، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۶۶۴ ۶۹۶ −۴٫۶ ۷۲٫۴۹ ۹٫۲
مایو، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۵۷۲ ۵۴۹ ۴٫۲ ۷۲٫۰۶ ۷٫۹
مک‌مستروویل، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۵٬۶۱۵ ۵٬۲۳۴ ۷٫۳ ۳٫۱۰ ۱٬۸۱۰٫۳
ملبورن، کبک بخش استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۹۷۹[۳] ۱٬۰۹۵ −۱۰٫۶ ۱۷۴٫۳۴ ۵٫۸
مرسیه، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۱۱٬۵۸۴ ۱۰٬۱۲۱ ۱۴٫۵ ۴۵٫۹۵ ۲۵۲٫۱
مسین، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۱٬۶۰۸ ۱٬۶۱۰ −۰٫۱ ۱۱۳٫۹۵ ۱۴٫۱
متابچوآن-لاک-ا-لا-کروا، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۴٬۰۹۷ ۴٬۰۸۴ ۰٫۳ ۱۸۶٫۷ ۲۱٫۹
متیس-سور-مر، کبک شهرک با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۶۰۷[۳] ۶۰۴ ۰٫۵ ۴۸٫۶۳ ۱۳٫۲
میلان، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۲۷۰ ۲۹۹ −۹٫۷ ۱۲۶٫۶۰ ۲٫۱
میل-ایل، کبک شهر لورانتید شهرستان ارژانتوی ۱٬۶۲۹ ۱٬۴۸۰ ۱۰٫۱ ۶۰٫۸۲ ۲۶٫۸
میرابل، کبک شهرک لورانتید ۴۱٬۹۵۷ ۳۴٬۶۲۶ ۲۱٫۲ ۴۸۵٫۵۹ ۸۶٫۴
موفه، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۱۹۶ ۲۰۸ −۵٫۸ ۳۴۲٫۸۳ ۰٫۶
مونکالم، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۶۱۹ ۶۵۲ −۵٫۱ ۱۱۷٫۱۸ ۵٫۳
مون-کارمل، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۱٬۱۳۶ ۱٬۱۹۸ −۵٫۲ ۴۲۷٫۸۵ ۲٫۷
مونسرف-لیتون، کبک شهر اوتاوه شهرستان لا وله-دو-لا-گاتینو ۶۸۷ ۷۳۹ −۷٫۰ ۳۵۴٫۱۲ ۱٫۹
مونت‌بلو، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۹۷۸ ۹۸۷ −۰٫۹ ۸٫۳۶ ۱۱۷٫۰
مون-ژولی شهرک با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۶٬۶۶۵ ۶٬۵۶۸ ۱٫۵ ۲۴٫۴۵ ۲۷۲٫۶
مون-لوریه شهرک لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۱۳٬۷۷۹ ۱۳٬۴۰۵ ۲٫۸ ۵۹۰٫۷۶ ۲۳٫۳
مونمانی، کبک شهرک شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۱۱٬۴۹۱ ۱۱٬۳۵۳ ۱٫۲ ۱۲۶٫۰۷ ۹۱٫۱
مونپولیه، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۹۸۶ ۹۶۶ ۲٫۱ ۲۴۸٫۳۴ ۴٫۰
مونترآل شهرک ناحیه مونترئال ۱٬۶۴۹٬۵۱۹ ۱٬۶۲۰٬۶۹۳ ۱٫۸ ۳۶۵٫۱۳ ۴٬۵۱۷٫۶
مونترئال وست، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۳٬۷۲۸ ۳٬۸۲۲ −۲٫۵ ۱۲٫۴۵ ۲۹۹٫۴
مونترئال-است، کبک شهرک ناحیه مونترئال ۵٬۰۸۵ ۵٬۱۸۴ −۱٫۹ ۱٫۴۱ ۳٬۶۱۴٫۶
مون-سن-گرگوآر، کبک شهرک مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱۹٬۵۰۳ ۱۸٬۹۳۳ ۳٫۰ ۷٫۶۶ ۲٬۵۴۵٫۳
مون-سن-ایلر، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۳٬۰۸۶ ۲٬۹۲۲ ۵٫۶ ۷۹٫۶۳ ۳۸٫۸
مون-سن-میشل، کبک شهرک لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۱۸٬۲۰۰ ۱۵٬۷۲۰ ۱۵٫۸ ۴۴٫۲۹ ۴۱۰٫۹
مون-سن-پیر، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۶۳۳ ۶۲۵ ۱٫۳ ۱۳۸٫۷۵ ۴٫۶
مون-ترومبلان، کبک روستا لورانتید شهرستان له لورانتید ۱۹۲ ۲۳۰ −۱۶٫۵ ۵۳٫۲۰ ۳٫۶
مورن-هایتز، کبک شهرک لورانتید شهرستان له پی-دان-او ۹٬۴۹۴ ۸٬۸۹۲ ۶٫۸ ۲۳۴٫۴ ۴۰٫۵
مون رویال، کبک شهر ناحیه مونترئال ۳٬۹۲۵ ۳٬۵۰۳ ۱۲٫۰ ۵۶٫۴۷ ۶۹٫۵
مولگراو-ا-دری، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۳۶۶[۳] ۳۸۹ −۵٫۱ ۲۹۵٫۹۹ ۰٫۸
مورداکویل، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا کوت-دو-گاسپه ۷۶۴ ۸۱۲ −۵٫۹ ۶۱٫۱۸ ۱۲٫۵
نامور، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۵۹۶ ۴۸۷ ۲۲٫۴ ۵۶٫۳۷ ۱۰٫۶
نانت، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۱٬۳۷۴ ۱٬۴۳۶ −۴٫۳ ۱۲۰٫۳۹ ۱۱٫۴
نپی‌یرویل، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۳٬۵۲۵ ۳٬۳۵۲ ۵٫۲ ۴٫۴۳ ۷۹۶٫۶
ناتاشکان، کبک بخش کوت-نور شهرستان منگانی ۲۷۷[۳] ۲۶۴ ۴٫۹ ۲۰۳٫۵۱ ۱٫۲
ندلک، کبک بخش ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۴۰۳ ۴۱۶ −۳٫۱ ۳۷۴٫۰۶ ۱٫۱
نوویل، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۳٬۸۸۸ ۳٬۶۳۸ ۶٫۹ ۷۲٫۱۶ ۵۳٫۹
نیو کارلیل، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۱٬۳۵۸ ۱٬۳۷۰ −۰٫۹ ۶۷٫۵۷ ۲۰٫۱
نیو ریچموند، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۳٬۸۱۰ ۳٬۷۴۸ ۱٫۷ ۱۶۸٫۸۴ ۲۲٫۶
نیوپورت، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۷۲۰ ۷۸۴ −۸٫۲ ۲۷۱٫۸۸ ۲٫۶
نیکوله، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۷٬۸۲۸ ۷٬۸۲۷ ۰٫۰ ۹۶٫۱۱ ۸۱٫۵
نومیننگ، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۲٬۰۱۹ ۲٬۳۱۷ −۱۲٫۹ ۳۰۶٫۲۲ ۶٫۶
نورماندن، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۳٬۱۳۷ ۳٬۲۲۰ −۲٫۶ ۲۱۲٫۲۴ ۱۴٫۸
نورمتال، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۸۵۶ ۸۸۶ −۳٫۴ ۵۷٫۳۰ ۱۴٫۹
نورت هتلی، کبک روستا استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۶۵۴ ۷۲۲ −۹٫۴ ۳٫۳۴ ۱۹۵٫۹
نوتر-دام-اوکسیلیاتریس-دو-بوکلان، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۷۸۵ ۸۱۵ −۳٫۷ ۹۴٫۳۷ ۸٫۳
نوتر-دام-دو-بونسکور، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۲۶۱ ۲۷۵ −۵٫۱ ۲۶۶٫۹ ۱٫۰
نوتر-دام-دو-آم، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۴۱۴ ۴۲۴ −۲٫۴ ۳۲٫۱۸ ۱۲٫۹
نوتر-دام-دو-لا-مرسی، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۹۷۸ ۱٬۰۵۶ −۷٫۴ ۲۵۰٫۴۸ ۳٫۹
نوتر-دام-دو-لا-په، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۷۱۸ ۷۱۹ −۰٫۱ ۱۰۵٫۶۲ ۶٫۸
نوتردام دو لاسالت، کبک شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۷۵۷ ۷۷۴ −۲٫۲ ۱۱۴٫۳۰ ۶٫۶
نوتر-دام-دو-لیل-پرو، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۱۰٬۶۲۰ ۹٬۸۸۵ ۷٫۴ ۲۷٫۸۰ ۳۸۲٫۱
نوتر-دام-دو-لورت، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۱۸۹ ۱۷۵ ۸٫۰ ۳۳۸٫۵۱ ۰٫۶
نوتر-دام-دو-لورد (لانودییر) شهر لانودییر شهرستان ژولیت ۲٬۵۹۵ ۲٬۲۰۱ ۱۷٫۹ ۳۵٫۷۶ ۷۲٫۶
نوتر-دام-دو-لورد (سانتر-دو-کبک) قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۷۰۰ ۷۱۶ −۲٫۲ ۸۲٫۸۵ ۸٫۴
نوتر-دام-دو-مونتوبان، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۷۴۷ ۸۴۶ −۱۱٫۷ ۱۶۵٫۳۱ ۴٫۵
نوتر-دام-دو-پونمن، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۷۲۰ ۷۱۲ ۱٫۱ ۲۶۲٫۹۳ ۲٫۷
نوتر-دام-ده-آنژ، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال ۳۹۴ ۴۳۷ −۹٫۸ ۰٫۰۴ ۱۱٬۰۰۵٫۶
نوتر-دام-ده-بوآ، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۹۱۱ ۹۶۴ −۵٫۵ ۱۹۱٫۷۷ ۴٫۸
نوتر-دام-ده-مون، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۸۱۵ ۷۶۴ ۶٫۷ ۵۷٫۰۷ ۱۴٫۳
نوتر-دام-ده-نژ، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان له باسک ۱٬۱۲۹ ۱٬۲۰۹ −۶٫۶ ۹۴٫۲۲ ۱۲٫۰
نوتر-دام-ده-پن، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۱٬۲۲۷ ۱٬۰۶۵ ۱۵٫۲ ۲۳٫۹۵ ۵۱٫۲
نوتر-دام-ده-پرری، کبک شهرک لانودییر شهرستان ژولیت ۸٬۸۶۸ ۸٬۲۳۰ ۷٫۸ ۱۸٫۲۰ ۴۸۷٫۳
نوتر-دام-ده-ست-دولر، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۴۹ ۶۲ −۲۱٫۰ ۱۱٫۶۱ ۴٫۲
نوتر-دام-دو-استنبریج، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۶۶۰ ۷۲۸ −۹٫۳ ۴۳٫۹۴ ۱۵٫۰
نوتر-دام-دو-بون-کونسیی، کبک (قصبه) قصبه سانتر-دو-کبک درومون ۹۷۹ ۹۱۲ ۷٫۳ ۸۶٫۶۳ ۱۱٫۳
نوتر-دام-دو-بون-کونسیی، کبک (روستا) روستا سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۴۰۴ ۱٬۴۲۶ −۱٫۵ ۴٫۲۴ ۳۳۱٫۴
نوتر-دام-دو-لو، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۱٬۵۱۸ ۱٬۵۶۴ −۲٫۹ ۸۶۲٫۵۵ ۱٫۸
نوتر-دام-دو-مون-کارمل، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان له شنو ۵٬۴۶۷ ۵٬۱۳۱ ۶٫۵ ۱۲۸٫۳۴ ۴۲٫۶
نوتر-دام-دو-نورد، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۱٬۰۷۵ ۱٬۱۱۶ −۳٫۷ ۷۴٫۹۹ ۱۴٫۳
نوتر-دام-دو-پورتاژ، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۱۹۳ ۱٬۲۶۲ −۵٫۵ ۳۹٫۹۱ ۲۹٫۹
نوتر-دام-دو-روزر، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۳۸۴ ۳۹۴ −۲٫۵ ۱۵۸٫۰۰ ۲٫۴
نوتر-دام-دو-سکره-کور-دیسودون، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۸۶۹ ۷۹۴ ۹٫۴ ۶۰٫۰۰ ۱۴٫۵
نوول، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۱٬۶۸۹ ۱٬۸۱۵ −۶٫۹ ۲۳۲٫۱۶ ۷٫۳
نوایان، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱٬۲۹۷ ۱٬۳۵۴ −۴٫۲ ۴۴٫۷۷ ۲۹٫۰
اوگدن، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۷۷۰ ۷۶۲ ۱٫۰ ۷۴٫۷۷ ۱۰٫۳
اوکا، کبک شهر لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۳٬۹۶۹ ۳٬۳۰۰ ۲۰٫۳ ۵۷٫۳۰ ۶۹٫۳
اورفرد، کبک بخش استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۳٬۵۷۵ ۲٬۹۷۹ ۲۰٫۰ ۱۳۶٫۲۷ ۲۶٫۲
اورمستاون، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۳٬۵۹۵ ۳٬۶۵۱ −۱٫۵ ۱۴۲٫۱۹ ۲۵٫۳
اوتر لیک، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱٬۱۰۹ ۹۷۲ ۱۴٫۱ ۴۶۳٫۵۰ ۲٫۴
اوتربورن پارک، کبک شهرک مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۸٬۴۵۰ ۸٬۴۶۴ −۰٫۲ ۵٫۳۵ ۱٬۵۸۰٫۶
پاکینگتون، کبک قصبه با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۵۹۵ ۶۵۷ −۹٫۴ ۱۱۸٫۲۹ ۵٫۰
پادو، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۲۷۳[۳] ۲۸۳ −۳٫۵ ۶۷٫۰۶ ۶٫۱
پالمارول، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۱٬۴۶۵ ۱٬۴۵۳ ۰٫۸ ۱۱۷٫۴۰ ۱۲٫۵
پاپینوویل، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۲٬۱۶۵ ۲٬۱۶۷ −۰٫۱ ۶۱٫۲۲ ۳۵٫۴
پاریویل، کبک قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۵۲۸ ۴۸۷ ۸٫۴ ۳۵٫۲۳ ۱۵٫۰
پاسپبیاک، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۳٬۱۹۸ ۳٬۳۰۹ −۳٫۴ ۹۴٫۵۴ ۳۳٫۸
پرسه، کبک شهرک گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لو روشه-پرسه ۳٬۳۱۲ ۳٬۴۱۹ −۳٫۱ ۴۳۲٫۳۹ ۷٫۷
پریبونکا، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۴۶۴ ۵۴۱ −۱۴٫۲ ۱۱۰٫۲۹ ۴٫۲
پتیت-ریوییر-سن-فرانسوا، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا ۷۴۴ ۷۰۳ ۵٫۸ ۱۳۴٫۱۰ ۵٫۵
پتیت-واله، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا کوت-دو-گاسپه ۱۷۸ ۲۴۸ −۲۸٫۲ ۳۹٫۲۸ ۴٫۵
پتی-ساگونه، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۷۲۷ ۷۸۰ −۶٫۸ ۳۲۸٫۹۶ ۲٫۲
پیه‌مون، کبک شهر لورانتید شهرستان له پی-دان-او ۲٬۷۲۱ ۲٬۳۸۶ ۱۴٫۰ ۲۴٫۳۷ ۱۱۱٫۷
پیرویل، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۲٬۱۷۶ ۲٬۳۳۷ −۶٫۹ ۷۸٫۳۱ ۲۷٫۸
پیک ریور، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۵۲۵ ۵۴۲ −۳٫۱ ۴۰٫۷۹ ۱۲٫۹
پنکورت، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۱۴٬۳۰۵ ۱۱٬۱۹۷ ۲۷٫۸ ۷٫۵۴ ۱٬۸۹۶٫۷
پیوپولیس، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۳۶۴ ۳۷۶ −۳٫۲ ۱۰۳٫۷۷ ۳٫۵
پلزانس، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۱٬۱۰۳ ۱٬۰۲۴ ۷٫۷ ۳۶٫۲۳ ۳۰٫۴
پلسیسویل، کبک قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۲٬۶۷۸ ۲٬۵۵۷ ۴٫۷ ۱۴۲٫۷۵ ۱۸٫۸
پلسیسویل، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۶٬۶۸۸ ۶٬۶۷۷ ۰٫۲ ۴٫۳۳ ۱٬۵۴۶٫۰
پوئه‌نگاموک، کبک شهرک با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۲٬۷۷۰ ۲٬۹۴۰ −۵٫۸ ۳۴۰٫۳۳ ۸٫۱
پوئنت-ا-لا-کروا، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۱٬۴۷۲ ۱٬۵۸۷ −۷٫۲ ۳۹۴٫۳۹ ۳٫۷
پوانت-او-اوتارد، کبک روستا کوت-نور مانیکواگان ۱٬۳۳۰ ۱٬۴۴۳ −۷٫۸ ۷۴٫۶۹ ۱۷٫۸
پوئنت-کالومه، کبک شهر لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۶٬۳۹۶ ۶٬۵۷۴ −۲٫۷ ۴٫۶۳ ۱٬۳۸۲٫۴
پوئنت-کلر شهرک ناحیه مونترئال ۳۰٬۷۹۰ ۳۰٬۱۶۱ ۲٫۱ ۱۸٫۸۸ ۱٬۶۳۱٫۰
پوئنت-ده-کاسکاد، کبک روستا مونترژی وودروی-سولانژ ۱٬۳۴۰ ۱٬۰۴۶ ۲۸٫۱ ۲٫۶۷ ۵۰۲٫۲
پوئنت-فورتون، کبک روستا مونترژی وودروی-سولانژ ۵۴۲ ۵۰۷ ۶٫۹ ۸٫۳۵ ۶۴٫۹
پوانت-لوبل، کبک روستا کوت-نور مانیکواگان ۱٬۹۷۳ ۱٬۹۵۸ ۰٫۸ ۸۴٫۷۹ ۲۳٫۳
پونتیاک، کبک شهر اوتاوه شهرستان له کولین-دو-لوتاوه ۵٬۶۸۱ ۵٬۲۳۸ ۸٫۵ ۴۴۸٫۳۱ ۱۲٫۷
پون-روژ، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۸٬۷۲۳ ۷٬۵۱۸ ۱۶٫۰ ۱۲۱٫۲۳ ۷۲٫۰
پورتاژ-دو-فور، کبک روستا اوتاوه شهرستان پونتیاک ۲۶۶ ۲۸۰ −۵٫۰ ۴٫۳۶ ۶۱٫۰
پورت-کارتیه، کبک شهرک کوت-نور شهرستان ست-ریوییر ۶٬۶۵۱ ۶٬۷۵۸ −۱٫۶ ۱٬۱۰۱٫۳۱ ۶٫۰
پورت-دانیل-گاسکون، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لو روشه-پرسه ۲٬۴۵۳ ۲٬۵۸۶ −۵٫۱ ۳۰۲٫۶۹ ۸٫۱
پورتنوف، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۳٬۱۰۷ ۳٬۰۸۶ ۰٫۷ ۱۰۸٫۹۹ ۲۸٫۵
پورتنوف-سور-مر، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۷۶۱ ۸۳۵ −۸٫۹ ۱۸۶٫۱۳ ۴٫۱
پوتون، کبک بخش استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۱٬۸۴۹ ۱٬۷۹۰ ۳٫۳ ۲۶۱٫۷۸ ۷٫۱
پولاری، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۶۷۹ ۶۹۳ −۲٫۰ ۱۷۰٫۴۱ ۴٫۰
پریساک، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۷۸۶ ۷۲۶ ۸٫۳ ۴۲۷٫۹۶ ۱٫۸
پرووست، کبک شهرک لورانتید شهرستان لا ریوییر-دو-نورد ۱۲٬۱۷۱ ۱۰٬۱۳۲ ۲۰٫۱ ۳۵٫۰۵ ۳۴۷٫۲
پریس، کبک روستا با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۱٬۶۷۳ ۱٬۷۷۷ −۵٫۹ ۲٫۵۹ ۶۴۶٫۰
پرنسویل، کبک شهرک سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۵٬۶۹۳ ۵٬۵۷۱ ۲٫۲ ۱۹۴٫۰۲ ۲۹٫۳
کبک (شهر) شهرک کاپیتل-ناسیونال ۵۱۶٬۶۲۲ ۴۹۱٬۱۴۲ ۵٫۲ ۴۵۴٫۱۰ ۱٬۱۳۷٫۷
راسین، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۱٬۲۵۲ ۱٬۲۶۵ −۱٫۰ ۱۰۵٫۸۵ ۱۱٫۸
راگنو، کبک قصبه کوت-نور مانیکواگان ۱٬۴۰۵ ۱٬۵۲۰ −۷٫۶ ۱۸۵٫۵۶ ۷٫۶
رپید-دانسور، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۳۱۲ ۲۷۳ ۱۴٫۳ ۱۷۵٫۳۳ ۱٫۸
رپید-ده-ژوآکئم، کبک شهر اوتاوه شهرستان پونتیاک ۱۶۷[۳] ۱۷۲ −۲٫۹ ۲۴۲٫۸۶ ۰٫۵
راودون، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۱۰٬۴۱۶ ۱۰٬۰۵۸ ۳٫۶ ۱۸۷٫۰۷ ۵۵٫۷
رمیینی، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۲۷۹ ۳۱۸ −۱۲٫۳ ۸۹۶٫۲۹ ۰٫۳
رپانتینی، کبک شهرک لانودییر شهرستان لسومپسیون ۸۲٬۰۰۰ ۷۶٬۲۳۷ ۷٫۶ ۶۱٫۷۹ ۱٬۳۲۷٫۱
ریشولیو، کبک شهرک مونترژی شهرستان روویل ۵٬۴۶۷ ۵٬۲۰۸ ۵٫۰ ۳۱٫۰۲ ۱۷۶٫۲
ریچموند، کبک شهرک استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۳٬۲۷۵ ۳٬۳۳۶ −۱٫۸ ۷٫۱۲ ۴۶۰٫۲
ریگو، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۷٬۳۴۶ ۶٬۷۸۰ ۸٫۳ ۹۹٫۱۲ ۷۴٫۱
ریموسکی شهرک با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۴۶٬۸۶۰ ۴۵٬۱۸۶ ۳٫۷ ۳۳۹٫۸۴ ۱۳۷٫۹
ریپون، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۹۷ ۱٫۷ ۱۳۳٫۱۱ ۱۱٫۴
ریستیگوش-پارتی-سود-است، کبک بخش گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۱۶۷ ۱۷۳ −۳٫۵ ۵۱٫۲۷ ۳٫۳
ریوییر-ا-کلود، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۱۳۰ ۱۷۱ −۲۴٫۰ ۱۵۶٫۶۱ ۰٫۸
ریوییر-ا-پیر، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۶۷۱ ۶۹۴ −۳٫۳ ۵۲۳٫۴۲ ۱٫۳
ریوییر-او-تونر، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۳۰۷ ۳۹۰ −۲۱٫۳ ۶۱۹٫۲۰ ۰٫۵
ریوییر-بودت، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۱٬۸۸۵ ۱٬۷۲۰ ۹٫۶ ۱۸٫۵۱ ۱۰۱٫۹
ریوییر-بلو، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۱٬۲۹۹ ۱٬۴۰۷ −۷٫۷ ۱۷۴٫۰۷ ۷٫۵
ریوییر-دو-لو شهرک با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱۹٬۴۴۷ ۱۸٬۵۸۶ ۴٫۶ ۸۴٫۲۳ ۲۳۰٫۹
ریوییر-اترنیته، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۴۸۴ ۵۵۷ −۱۳٫۱ ۴۷۳٫۵۷ ۱٫۰
ریوییر-اوا، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان لا وله-دو-لور ۱٬۴۳۳ ۱٬۲۳۹ ۱۵٫۷ ۴۲۵٫۳۳ ۳٫۴
ریوییر-اوئل، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۱٬۰۵۸ ۱٬۱۶۵ −۹٫۲ ۵۶٫۷۵ ۱۸٫۶
ریوییر-روژ، کبک شهرک لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۴٬۶۴۵ ۴٬۱۵۲ ۱۱٫۹ ۴۵۵٫۳۵ ۱۰٫۲
رویوییر-سن-ژان، کبک شهر کوت-نور شهرستان منگانی ۲۳۹ ۲۶۰ −۸٫۱ ۵۲۲٫۵۷ ۰٫۵
روبروال، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۱۰٬۲۲۷ ۱۰٬۵۴۴ −۳٫۰ ۱۵۲٫۹۹ ۶۶٫۸
روشبوکور، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۱۶۱ ۱۷۷ −۹٫۰ ۱۸۴٫۶ ۰٫۹
روکمور، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۴۱۴ ۴۰۲ ۳٫۰ ۱۲۰٫۷۸ ۳٫۴
روزمر، کبک شهرک لورانتید شهرستان ترز-دو-بلنویل ۱۴٬۲۹۴ ۱۴٬۱۷۳ ۰٫۹ ۱۰٫۷۷ ۱٬۳۲۶٫۹
روژمون، کبک شهر مونترژی شهرستان روویل ۲٬۷۲۳ ۲٬۶۲۲ ۳٫۹ ۴۳٫۹۰ ۶۲٫۰
روین-نوراندا شهرک ابیتیبی-تمیسکامانگ ۴۱٬۰۱۲ ۳۹٬۹۲۴ ۲٫۷ ۶٬۰۱۰٫۵۰ ۶٫۸
روکستون، کبک بخش مونترژی اکتون ریجینال کاونتی ۱٬۰۹۳ ۱٬۰۱۶ ۷٫۶ ۱۴۹٫۰۸ ۷٫۳
روکستون فالز، کبک روستا مونترژی اکتون ریجینال کاونتی ۱٬۲۶۵ ۱٬۳۰۵ −۳٫۱ ۴٫۸۸ ۲۵۹٫۱
روکستون پون، کبک شهر مونترژی لا اوت-یاماسکا ۳٬۷۸۶ ۳٬۵۹۹ ۵٫۲ ۹۷٫۶۸ ۳۸٫۸
سکره-کور، کبک شهر کوت-نور شهرستان لا اوت-کوت-نورد ۱٬۸۸۱ ۲٬۰۲۴ −۷٫۱ ۳۰۶٫۹۸ ۶٫۱
سکره-کور-دو-ژزو، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۵۶۴ ۵۹۹ −۵٫۸ ۱۰۴٫۸۲ ۵٫۴
سگنه، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان ۱۴۴٬۷۴۶ ۱۴۳٬۶۹۲ ۰٫۷ ۱٬۱۲۶٫۴۸ ۱۲۸٫۵
سن-آدالبر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۵۳۶ ۵۹۶ −۱۰٫۱ ۲۱۹٫۲ ۲٫۴
سن-آدلم، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ماتان ۴۸۵ ۴۹۷ −۲٫۴ ۱۰۰٫۴۶ ۴٫۸
سن-آدلف، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۹۵۲ ۱٬۰۱۳ −۶٫۰ ۱۳۷٫۴۵ ۶٫۹
سن-آدولف-دووارد، کبک شهر لورانتید شهرستان له پی-دان-او ۳٬۷۰۲ ۳٬۵۶۳ ۳٫۹ ۱۳۸٫۹۷ ۲۶٫۶
سن-آدرین، کبک شهر استری، کبک شهرستان له سورس ۴۹۰ ۴۸۸ ۰٫۴ ۹۸٫۸۷ ۵٫۰
سن-آدریان-دیرلاند، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۳۸۹ ۴۰۳ −۳٫۵ ۵۳٫۲۹ ۷٫۳
سن-آگاپی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۳٬۵۶۷ ۲٬۹۶۵ ۲۰٫۳ ۶۵٫۴۸ ۵۴٫۵
سن-امه، کبک شهر مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۵۰۵ ۵۲۳ −۳٫۴ ۶۰٫۷۰ ۸٫۳
سن-امه-ده-لاک، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۱٬۰۷۳ ۱٬۰۷۶ −۰٫۳ ۹۲٫۶۲ ۱۱٫۶
سن-امه-دو-لاک-ده-ایل، کبک شهر لورانتید شهرستان آنتوان-لابل ۷۷۸ ۷۷۴ ۰٫۵ ۱۶۳٫۳۰ ۴٫۸
سن-آلبان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۱٬۲۲۵ ۱٬۱۳۸ ۷٫۶ ۱۴۹٫۵۳ ۸٫۲
سن-آلبر، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۱٬۵۲۶ ۱٬۵۰۱ ۱٫۷ ۶۹٫۸۷ ۲۱٫۸
سن-الکساندر، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۲٬۴۹۵ ۲٬۳۴۰ ۶٫۶ ۷۶٫۱۶ ۳۲٫۸
سن-الکساندر-دو-کاموراسکا، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۲٬۰۵۰ ۱٬۸۸۰ ۹٫۰ ۱۱۱٫۴۹ ۱۸٫۴
سن-الکساندر-د-لاک، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۲۵۸ ۲۷۵ −۶٫۲ ۸۹٫۷۷ ۲٫۹
Saint-Alexis شهر لانودییر شهرستان مونکالم ۱٬۳۶۷ ۱٬۲۷۸ ۷٫۰ ۴۳٫۳۲ ۳۱٫۶
سن-آلکسی-دو-ماتاپدیا، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۵۴۸ ۶۲۵ −۱۲٫۳ ۸۴٫۴۰ ۶٫۵
سن-آلکسی-د-مون، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۳٬۰۴۶ ۳٬۱۱۸ −۲٫۳ ۱٬۰۴۸٫۲۸ ۲٫۹
سن-آلفرد، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۴۸۵ ۴۵۸ ۵٫۹ ۴۳٫۰۱ ۱۱٫۳
سنت-آلفونز (گاسپزی) شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۶۹۱ ۷۳۱ −۵٫۵ ۱۱۲٫۳۸ ۶٫۱
سن-آلفونز-دو-گرانبی، کبک شهر مونترژی لا اوت-یاماسکا ۳٬۱۲۵ ۲٬۹۱۸ ۷٫۱ ۴۹٫۹۳ ۶۲٫۶
سن-آلفونز-رودریگز، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۳٬۱۳۴ ۳٬۱۵۲ −۰٫۶ ۹۷٫۷۹ ۳۲٫۰
سن-آمبل، کبک شهر مونترژی مارگریت-دیوویل ۱۰٬۸۷۰ ۸٬۳۹۸ ۲۹٫۴ ۳۶٫۶۸ ۲۹۶٫۳
سن-آمبروآز، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۳٬۵۴۶ ۳٬۴۸۴ ۱٫۸ ۱۵۰٫۷۸ ۲۳٫۵
سن-آمبروآز-دو-کیلدار، کبک قصبه لانودییر شهرستان ژولیت ۳٬۷۴۷ ۳٬۴۹۱ ۷٫۳ ۶۷٫۷۲ ۵۵٫۳
سن-اناکله-دو-لسار، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۳٬۰۳۵ ۲٬۶۴۴ ۱۴٫۸ ۱۲۷٫۲۱ ۲۳٫۹
سن-آندره، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۶۵۱ ۶۱۸ ۵٫۳ ۷۰٫۷۴ ۹٫۲
سن-آندره-آولن، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۳٬۷۰۲ ۳٬۴۳۵ ۷٫۸ ۱۳۸٫۶۸ ۲۶٫۷
سن-آندره-درژانتوی، کبک شهر لورانتید شهرستان ارژانتوی ۳٬۲۷۵ ۳٬۰۹۷ ۵٫۷ ۹۷٫۷۸ ۳۳٫۵
سن-آندره-دو-رستیگوش، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۱۵۷ ۱۹۲ −۱۸٫۲ ۱۴۳٫۹۶ ۱٫۱
سن-آندره-دو-لاک-سن-ژان، کبک روستا سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۴۸۸ ۴۸۴ ۰٫۸ ۱۴۵٫۲۹ ۳٫۴
سن-آنیسه، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۲٬۵۲۳ ۲٬۷۱۷ −۷٫۱ ۱۳۵٫۱۶ ۱۸٫۷
سن-آنزلم، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۳٬۴۵۸ ۳٬۲۲۰ ۷٫۴ ۷۳٫۷۷ ۴۶٫۹
سن-آنتوان-دو-لیل-او-گرو، کبک قصبه شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۱۴۶ ۱۶۳ −۱۰٫۴ ۲۴٫۸۲ ۵٫۹
سن-آنتوان-دو-تیلی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۱٬۶۰۴ ۱٬۴۴۹ ۱۰٫۷ ۶۰٫۳۵ ۲۶٫۶
سن-آنتوان-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۱٬۶۵۹ ۱٬۵۹۴ ۴٫۱ ۶۵٫۷۲ ۲۵٫۲
سن-آنتونن، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۴٬۰۲۷ ۳٬۷۸۰ ۶٫۵ ۱۷۵٫۹۴ ۲۲٫۹
سن-آپولینر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۵٬۱۰۲ ۴٬۴۲۵ ۱۵٫۳ ۹۷٫۱۷ ۵۲٫۵
سن-ارمان، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۱٬۲۴۸ ۱٬۱۶۶ ۷٫۰ ۸۲٫۸۸ ۱۵٫۱
سن-آرسن، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۲۵۳ ۱٬۱۵۱ ۸٫۹ ۷۰٫۶۲ ۱۷٫۷
سن-اتاناز، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۳۰۱ ۳۲۱ −۶٫۲ ۲۹۲٫۵۵ ۱٫۰
سن-اوبر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۱٬۴۰۹ ۱٬۴۶۸ −۴٫۰ ۱۰۰٫۴۱ ۱۴٫۰
سن-اوگوستن، کبک شهر کوت-نور Le Golfe-du-Saint-Laurent ۴۷۸ ۵۹۹ −۲۰٫۲ ۱٬۲۵۴٫۲۸ ۰٫۴
سن-اوگوستن، سگنه-لاک-سن-ژان قصبه سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۴۰۰ ۳۹۳ ۱٫۸ ۱۰۵٫۱۸ ۳٫۸
سن-اوگوستن-دو-دمور، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال ۱۸٬۱۴۱ ۱۷٬۲۸۱ ۵٫۰ ۸۵٫۷۶ ۲۱۱٫۵
سن-اوگوستن-دو-ووبورن، کبک قصبه استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۶۹۵ ۷۰۱ −۰٫۹ ۲۸۰٫۶۳ ۲٫۵
سن-بارنابه، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۱٬۱۷۹ ۱٬۲۰۷ −۲٫۳ ۵۹٫۰۷ ۲۰٫۰
سن-بارنابه-سود، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۸۵۹ ۸۶۴ −۰٫۶ ۵۷٫۴۰ ۱۵٫۰
سن-بارتلمی، کبک قصبه لانودییر شهرستان دوتره ۱٬۸۸۳ ۲٬۰۳۷ −۷٫۶ ۱۰۵٫۱۶ ۱۷٫۹
سن-بازیل، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۲٬۴۶۳ ۲٬۵۶۰ −۳٫۸ ۹۸٫۲۰ ۲۵٫۱
سن-بازیل-لو-گراند، کبک شهرک مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۱۶٬۷۳۶ ۱۵٬۶۰۵ ۷٫۲ ۳۶٫۱۰ ۴۶۳٫۶
سن-بنژامن، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۸۹۱ ۸۶۵ ۳٫۰ ۱۱۱٫۴۳ ۸٫۰
سن-بنووا-دو-لاک، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۵۰ ۴۸ ۴٫۲ ۲٫۳۸ ۲۱٫۰
سن-بنووا-لابر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۱٬۶۱۲ ۱٬۶۱۳ −۰٫۱ ۸۴٫۹۹ ۱۹٫۰
سن-برنار، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لا نوول-بوس ۲٬۰۲۱[۳] ۱٬۹۲۰ ۵٫۳ ۹۰٫۰۱ ۲۳٫۷
سن-برنار-دو-لاکل، کبک قصبه مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۴۷۷ ۱٬۵۳۷ −۳٫۹ ۱۱۳٫۱۹ ۱۳٫۰
سن-برنار-دو-میشودویل، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۵۲۱ ۴۸۶ ۷٫۲ ۶۵٫۴۹ ۸٫۰
سن-بلز-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱٬۸۳۷ ۲٬۰۵۰ −۱۰٫۴ ۶۹٫۷۸ ۲۶٫۳
سن-بوناوانتور، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۰۱۷ ۹۸۳ ۳٫۵ ۷۸٫۵۹ ۱۲٫۹
سن-بونیفاس، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۴٬۵۱۱ ۴٬۱۸۰ ۷٫۹ ۱۰۹٫۰۷ ۴۱٫۴
سن-برونو، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۲٬۶۳۶ ۲٬۳۵۳ ۱۲٫۰ ۷۷٫۹۲ ۳۳٫۸
سن-برونو-دو-گیگ، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۱٬۱۰۰ ۱٬۰۷۶ ۲٫۲ ۱۲۵٫۳۴ ۸٫۸
سن-برونو-دو-کاموراسکا، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۵۳۴ ۵۳۴ ۰٫۰ ۱۸۹٫۵۳ ۲٫۸
سن-برونو-دو-مونتارویل شهرک مونترژی ۲۶٬۱۰۷ ۲۴٬۳۸۸ ۷٫۰ ۴۳٫۲۸ ۶۰۳٫۳
سن-کالیکست، کبک شهر لانودییر شهرستان مونکالم ۵٬۹۳۴ ۵٬۶۸۷ ۴٫۳ ۱۴۳٫۳۶ ۴۱٫۴
سن-کامی، کبک بخش استری، کبک شهرستان له سورس ۵۱۱ ۴۴۸ ۱۴٫۱ ۸۲٫۶۶ ۶٫۲
سن-کامی-دو-للیز، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۸۴۴ ۹۰۴ −۶٫۶ ۲۵۱٫۵۱ ۳٫۴
سن-کازیمیر، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۱٬۵۰۰ ۱٬۵۲۸ −۱٫۸ ۶۶٫۷۵ ۲۲٫۵
سن-سلستن، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۶۱۱ ۶۲۴ −۲٫۱ ۷۷٫۰۰ ۷٫۹
سن-سلستن، کبک (روستا) روستا سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۷۸۱ ۷۶۲ ۲٫۵ ۱٫۳۷ ۵۷۱٫۰
سن-سزر، کبک شهرک مونترژی شهرستان روویل ۵٬۶۸۶ ۵٬۱۵۱ ۱۰٫۴ ۸۳٫۵۵ ۶۸٫۱
سن-شارل-بورومه، کبک شهر لانودییر شهرستان ژولیت ۱۳٬۳۲۱ ۱۲٬۰۳۰ ۱۰٫۷ ۱۸٫۶۳ ۷۱۵٫۰
سن-شارل-دو-بلشاس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۲٬۲۴۶ ۲٬۱۵۹ ۴٫۰ ۹۳٫۱۲ ۲۴٫۱
سن-شارل-دو-بورژه، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۶۹۰ ۶۵۹ ۴٫۷ ۶۱٫۹۶ ۱۱٫۱
سن-شارل-گرنیه، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۲۷۱ ۲۹۸ −۹٫۱ ۸۵٫۰۷ ۳٫۲
سن-شارل-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۱٬۶۴۳ ۱٬۷۴۲ −۵٫۷ ۶۵٫۲۱ ۲۵٫۲
سن-کریستوف-دارتاباسکا، کبک قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۲٬۸۹۲ ۲٬۷۰۹ ۶٫۸ ۶۹٫۰۹ ۴۱٫۹
سن-کریسوستوم، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-سن-لوران ۲٬۵۲۲ ۲٬۵۸۴ −۲٫۴ ۹۹٫۹۵ ۲۵٫۲
سن-کلود، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۱٬۱۰۶ ۱٬۱۰۴ ۰٫۲ ۱۱۸٫۶۵ ۹٫۳
سن-کلمان، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان له باسک ۴۹۹ ۵۲۱ −۴٫۲ ۸۷٫۹۸ ۵٫۷
سن-کلئوفاس، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۳۳۴ ۳۶۷ −۹٫۰ ۹۷٫۷۴ ۳٫۴
سن‌کلئوفا-دو-براندون، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۲۷۶ ۲۸۴ −۲٫۸ ۱۴٫۹۶ ۱۸٫۵
سن-کله، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۱٬۷۳۸ ۱٬۷۲۵ ۰٫۸ ۳۹٫۲۱ ۴۴٫۳
سن-کولومبان، کبک شهرک لورانتید شهرستان لا ریوییر-دو-نورد ۱۳٬۰۸۰ ۱۰٬۱۳۶ ۲۹٫۰ ۹۳٫۵۶ ۱۳۹٫۸
سن-کوم، کبک قصبه لانودییر شهرستان ماتاوینی ۲٬۱۹۸ ۲٬۱۶۱ ۱٫۷ ۱۶۲٫۷۳ ۱۳٫۵
سن-کوم-لینییر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۳٬۲۷۴ ۳٬۲۶۰ ۰٫۴ ۱۵۰٫۴۰ ۲۱٫۸
سن-کونستان، کبک شهرک مونترژی شهرستان روسیون ۲۴٬۹۸۰ ۲۳٬۹۵۷ ۴٫۳ ۵۶٫۸۳ ۴۳۹٫۵
سن-کوتبر، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۱٬۸۳۹ ۱٬۹۳۸ −۵٫۱ ۱۳۲٫۴۶ ۱۳٫۹
سن-سیپریان (با-سن-لوران) شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۱۶۳ ۱٬۲۶۲ −۷٫۸ ۱۳۸٫۱۳ ۸٫۴
سن-سیپریان (شودییر-آپالاش) قصبه شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۵۴۸ ۶۳۰ −۱۳٫۰ ۹۳٫۶۲ ۵٫۹
سن-سیپرین-دو-نپی‌یرویل، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۸۶۹ ۱٬۵۷۰ ۱۹٫۰ ۹۷٫۱۰ ۱۹٫۲
سن-سیریل-دو-لاسار، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۷۵۳ ۷۷۸ −۳٫۲ ۲۲۹٫۷۲ ۳٫۳
سن-سیریل-دو-ونداوور، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۴٬۳۸۹ ۴٬۰۷۹ ۷٫۶ ۱۱۰٫۳۰ ۳۹٫۸
سن-داماز (موترژی) شهر مونترژی له ماسکوتن ۲٬۵۰۶ ۲٬۴۸۶ ۰٫۸ ۷۹٫۰۷ ۳۱٫۷
سن-داماز (با-سن-لوران) قصبه با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۳۹۷ ۴۴۶ −۱۱٫۰ ۱۱۷٫۰۲ ۳٫۴
سن-داماز-دو-لیسله، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۵۹۱ ۵۹۳ −۰٫۳ ۲۴۴٫۲۴ ۲٫۴
سن-دامیان، کبک قصبه لانودییر شهرستان ماتاوینی ۲٬۰۲۰ ۲٬۱۷۸ −۷٫۳ ۲۵۵٫۱۶ ۷٫۹
سن-دامیان-دو-بوکلند، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۲٬۰۷۱ ۱٬۹۵۱ ۶٫۲ ۸۲٫۲۷ ۲۵٫۲
سن-داوید، کبک شهر مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۸۳۲ ۷۹۴ ۴٫۸ ۹۲٫۸۶ ۹٫۰
سن-داوید-دوفلاردو، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۲٬۶۵۷ ۲٬۵۵۵ ۴٫۰ ۳۹۹٫۷۳ ۶٫۶
سن-دنی (با-سن-لوران) شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۵۰۳ ۵۲۳ −۳٫۸ ۳۳٫۷۱ ۱۴٫۹
سن-دنی-دو-برومپتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۳٬۴۰۲ ۳٬۰۹۰ ۱۰٫۱ ۷۰٫۷۳ ۴۸٫۱
سن-دنی-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۲٬۲۸۵ ۲٬۲۴۳ ۱٫۹ ۸۵٫۰۱ ۲۶٫۹
سن-دیداس، کبک قصبه لانودییر شهرستان دوتره ۵۹۳ ۶۶۸ −۱۱٫۲ ۱۰۰٫۲۳ ۵٫۹
سن-دومینیک، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۲٬۳۲۷ ۲٬۱۳۲ ۹٫۱ ۶۹٫۰۸ ۳۳٫۷
سن-دومینیک-دو-روزر، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۴۳۴ ۴۴۷ −۲٫۹ ۴۸۲٫۷۷ ۰٫۹
سن-دونا (لانودییر) شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۴٬۱۳۰ ۴٬۲۹۷ −۳٫۹ ۳۵۳٫۷۸ ۱۱٫۷
سن-دونا (با-سن-لوران) قصبه با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۸۹۰ ۸۹۲ −۰٫۲ ۹۴٫۰۳ ۹٫۵
سن-ادمون-دو-گرانتهام، کبک قصبه سانتر-دو-کبک درومون ۶۷۳ ۶۳۱ ۶٫۷ ۴۸٫۲۶ ۱۳٫۹
سن-ادومون-له-پلن، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۳۹۰ ۴۳۲ −۹٫۷ ۸۴٫۱۵ ۴٫۶
سن-ادوارد، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۳۱۲ ۱٬۲۱۲ ۸٫۳ ۵۲٫۹۳ ۲۴٫۸
سن-ادوار-دو-فابر، کبک قصبه ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۶۴۹ ۷۰۱ −۷٫۴ ۱۹۲٫۲۵ ۳٫۴
سن-ادوار-دو-لوتبینییر، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۱٬۲۴۸ ۱٬۲۶۱ −۱٫۰ ۹۸٫۵۴ ۱۲٫۷
سن-ادوارد-دو-ماسکینونژه، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۷۷۴ ۸۰۰ −۳٫۳ ۵۲٫۸۵ ۱۴٫۶
سن-الی-دو-کاکستون، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۱٬۶۷۶ ۱٬۶۷۶ ۰٫۰ ۱۱۷٫۹۱ ۱۴٫۲
سن-الوآ، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان له باسک ۳۱۱ ۳۳۸ −۸٫۰ ۶۶٫۸۰ ۴٫۷
سن-الفژ، کبک قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۲۹۲ ۲۷۱ ۷٫۷ ۴۰٫۵۳ ۷٫۲
سنت-الزئار (گاسپزی) شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۴۶۷ ۵۰۸ −۸٫۱ ۲۰۴٫۷۶ ۲٫۳
سن-الزئار (شودییر-آپالاش) شهر شودییر-آپالاش شهرستان لا نوول-بوس ۲٬۱۰۷ ۱٬۸۶۴ ۱۳٫۰ ۸۷٫۳۲ ۲۴٫۱
سن-الزئار-دو-تمیسکوواتا، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۳۴۳ ۳۳۴ ۲٫۷ ۱۵۰٫۵۰ ۲٫۳
سن-امیل-دو-سوفولک، کبک شهر اوتاوه شهرستان پاپینو ۵۶۶ ۵۳۷ ۵٫۴ ۵۸٫۴۰ ۹٫۷
سن-افرم-دو-بوس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۲٬۵۶۷ ۲٬۶۲۷ −۲٫۳ ۱۱۹٫۵۳ ۲۱٫۵
سن-اوپیفان، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۸۴۹ ۸۷۴ −۲٫۹ ۸۲٫۱۰ ۱۰٫۳
سن-اسپری، کبک شهر لانودییر شهرستان مونکالم ۱٬۹۶۳ ۱٬۸۶۸ ۵٫۱ ۵۳٫۹۸ ۳۶٫۴
سن-اتین-دو-بوآرنوآ، کبک شهر مونترژی شهرستان بوآرنوا-سالابری ۸۰۶ ۷۷۴ ۴٫۱ ۴۰٫۷۶ ۱۹٫۸
سن-اتین-دو-بولتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان مامفرماگوگ ۵۳۴ ۴۹۶ ۷٫۷ ۴۶٫۹۹ ۱۱٫۴
سن-اتین-ده-گره، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۴٬۲۱۷ ۳٬۸۸۱ ۸٫۷ ۱۰۴٫۷۸ ۴۰٫۲
سن-اوژن، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۱۳۱ ۱٬۱۳۳ −۰٫۲ ۷۵٫۶۷ ۱۴٫۹
سن-اوژن-درژانتنه، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان ماریا-شاپدولن ۵۴۶ ۵۷۲ −۴٫۵ ۸۶٫۶۹ ۶٫۳
سن-اوژن-دو-گیگ، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ تمیکمینگ، کبک ۴۵۴ ۴۷۴ −۴٫۲ ۱۱۰٫۳۴ ۴٫۱
سن-اوژن-دو-لادرییر، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۴۲۱ ۴۴۱ −۴٫۵ ۳۳۵٫۵۶ ۱٫۳
سن-اوزب، کبک قصبه با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۶۱۴ ۶۲۰ −۱٫۰ ۱۲۹٫۴۶ ۴٫۷
سن-اوستاش، کبک شهرک لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۴۴٬۱۵۴ ۴۲٬۰۷۷ ۴٫۹ ۶۹٫۶۱ ۶۳۴٫۳
سن-اواریست-دو-فورسیت، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۵۲۵ ۶۴۷ −۱۸٫۹ ۱۱۱٫۲۲ ۴٫۷
سن-فابیان، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۱٬۹۰۶ ۱٬۹۵۲ −۲٫۴ ۱۲۰٫۲۴ ۱۵٫۹
سن-فابیان-دو-پنه، کبک قصبه شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۹۹۲ ۱٬۰۵۷ −۶٫۱ ۱۸۵٫۲۹ ۵٫۴
سن-فوستن-لاک-کاره، کبک شهر لورانتید شهرستان له لورانتید ۳٬۴۶۷ ۲٬۹۸۵ ۱۶٫۱ ۱۲۱٫۲۸ ۲۸٫۶
سن-فلیسین، کبک شهرک سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۱۰٬۲۷۸ ۱۰٬۴۷۷ −۱٫۹ ۳۶۳٫۵۷ ۲۸٫۳
سن-فلیکس-دو-دالکیه، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۸۵۶ ۹۳۶ −۸٫۵ ۱۱۳٫۸۱ ۷٫۵
سن-فلیکس-دو-کینگسی، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۵۶۳ ۱٬۴۳۰ ۹٫۳ ۱۲۶٫۷۰ ۱۲٫۳
سن-فلیکس-دو-والووا، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۶٬۰۲۹ ۵٬۷۵۵ ۴٫۸ ۸۷٫۸۷ ۶۸٫۶
سن-فلیس-دوتیس، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۱٬۰۰۷[۳] ۱٬۰۰۷ ۰٫۰ ۲۳۲٫۴۲ ۳٫۴
سن-فردیناند، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۲٬۰۶۷ ۲٬۱۹۵ −۵٫۸ ۱۳۷٫۱۶ ۱۵٫۱
سن-فرئول-له-نژ، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۲٬۹۶۴ ۲٬۵۴۶ ۱۶٫۴ ۸۳٫۲۶ ۳۵٫۶
سن-فلاویان، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۱٬۵۷۸ ۱٬۵۸۵ −۰٫۴ ۶۷٫۵۴ ۲۳٫۴
سن-فورتونا، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۲۸۰ ۲۷۶ ۱٫۴ ۷۵٫۹۲ ۳٫۷
سن-فرانسوا-داسیز، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان آوینیون ۷۰۶ ۷۴۳ −۵٫۰ ۱۷۸٫۱۲ ۴٫۰
سن-فرنسوا-دو-لا-ریوییر-دو-سود، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۱٬۵۹۶ ۱٬۵۷۴ ۱٫۴ ۹۴٫۰۵ ۱۷٫۰
سن-فرانسوا-دو-لیل-دورلئان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لیل-دورلئان ۵۲۷ ۵۷۳ −۸٫۰ ۲۹٫۲۱ ۱۸٫۰
سن-فرانسوا-دو-سال، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۶۵۴ ۷۳۱ −۱۰٫۵ ۱۹۸٫۲ ۳٫۳
سن-فرانسوا-دو-لاک، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۱٬۹۵۷ ۲٬۰۰۲ −۲٫۲ ۶۴٫۳۱ ۳۰٫۴
سن-فرانسوا-اگزاویه-دو-برومپتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو وال-سن-فرانسوا ۲٬۱۰۱ ۲٬۰۱۸ ۴٫۱ ۹۷٫۵۱ ۲۱٫۵
سن-فرانسوا-اگزاویه-دو-ویژه، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۲۵۶ ۲۷۷ −۷٫۶ ۱۰۹٫۴۷ ۲٫۳
سن-فردریک، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۱٬۰۸۵ ۱٬۰۴۹ ۳٫۴ ۷۲٫۸۷ ۱۴٫۹
سن-فولژانس، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۱٬۹۴۹ ۲٬۰۲۴ −۳٫۷ ۳۵۳٫۶۴ ۵٫۵
سن-گابریل، کبک شهرک لانودییر شهرستان دوتره ۲٬۸۴۴ ۲٬۸۲۸ ۰٫۶ ۲٫۸۱ ۱٬۰۱۲٫۳
سن-گابریل-دو-براندون، کبک قصبه لانودییر شهرستان دوتره ۲٬۶۷۹ ۲٬۸۰۰ −۴٫۳ ۹۹٫۹۱ ۲۶٫۸
سن-گابریل-دو-ریموسکی، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۱٬۱۸۰ ۱٬۲۲۸ −۳٫۹ ۱۲۸٫۸۸ ۹٫۲
سن-گابریل-دو-والکارتیه، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا ژاک-کارتیه ۲٬۹۳۳ ۲٬۸۲۷ ۳٫۷ ۴۳۵٫۴۴ ۶٫۷
سن-گابریل-لالمان، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۷۹۹ ۷۸۸ ۱٫۴ ۷۷٫۳۱ ۱۰٫۳
سن-ژدئون، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۲٬۰۰۱ ۱٬۹۳۱ ۳٫۶ ۶۳٫۵۲ ۳۱٫۵
سن-ژدئون-دو-بوس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۲٬۲۷۷ ۲٬۳۵۱ −۳٫۱ ۱۹۶٫۹۹ ۱۱٫۶
سن-ژرژ، کبک شهرک شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۳۱٬۱۷۳ ۲۹٬۶۱۶ ۵٫۳ ۱۹۸٫۲۱ ۱۵۷٫۳
سن-ژرژ-دو-کلارانسویل، کبک شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱٬۰۵۶ ۱٬۱۰۶ −۴٫۵ ۶۳٫۴۳ ۱۶٫۶
سن-ژرژ-دو-ویندزور، کبک شهر استری، کبک شهرستان له سورس ۹۱۱ ۹۱۱ ۰٫۰ ۱۲۶٫۵۲ ۷٫۲
سن-ژرار-ماژلا، کبک قصبه مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۲۴۶ ۲۵۲ −۲٫۴ ۳۸٫۲۱ ۶٫۴
سن-ژرمن، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۲۸۰ ۳۰۱ −۷٫۰ ۲۸٫۴۵ ۹٫۸
سن-ژرمن-دو-گرانتام، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۴٬۵۵۱ ۳٬۹۹۳ ۱۴٫۰ ۸۷٫۶۳ ۵۱٫۹
سن-ژروه، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۲٬۰۵۸ ۱٬۹۲۶ ۶٫۹ ۸۹٫۱۲ ۲۳٫۱
سن-ژیلبر، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۲۸۲ ۲۹۲ −۳٫۴ ۳۷٫۳۴ ۷٫۶
سن-ژیل، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۲٬۱۳۸ ۱٬۸۱۳ ۱۷٫۹ ۱۷۷٫۳۶ ۱۲٫۱
سن-گادفروا، کبک بخش گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان بونوانتور ۴۰۵ ۳۷۰ ۹٫۵ ۶۴٫۴۱ ۶٫۳
سن-گیوم، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۵۴۷ ۱٬۵۷۸ −۲٫۰ ۸۷٫۹۶ ۱۷٫۶
سن-گی، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان له باسک ۹۱ ۸۹ ۲٫۲ ۱۳۹٫۰۵ ۰٫۷
سن-آنری (شودییر-آپالاش) شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۵٬۰۲۳ ۴٬۰۹۴ ۲۲٫۷ ۱۲۲٫۲۹ ۴۱٫۱
سن-آنری-دو-تاییون، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۷۶۰ ۷۳۹ ۲٫۸ ۶۱٫۴۱ ۱۲٫۴
سنت-ارمنژیلد، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۷۰۲ ۷۱۸ −۲٫۲ ۱۶۶٫۷۲ ۴٫۲
سن-ایلر-دو-دورسه، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۹۹[۳] ۱۰۴ −۴٫۸ ۱۸۶٫۴۲ ۰٫۳
سن-ایلاریون، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا ۱٬۱۸۱ ۱٬۱۹۱ −۰٫۸ ۹۹٫۶۵ ۱۱٫۹
سن-ایپولیت، کبک شهر لورانتید شهرستان لا ریوییر-دو-نورد ۸٬۰۸۳ ۷٬۲۱۹ ۱۲٫۰ ۱۲۰٫۶۵ ۶۷٫۰
سن-اونوره، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو افجور-دو-ساگونه ۵٬۲۵۷ ۴٬۷۲۷ ۱۱٫۲ ۱۸۹٫۱۴ ۲۷٫۸
سن-اونوره-دو-شنلی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۱٬۶۱۰ ۱٬۶۴۴ −۲٫۱ ۱۳۳٫۱۰ ۱۲٫۱
سن-اونوره-دو-تمیسکوواتا، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۷۸۰ ۸۰۷ −۳٫۳ ۲۶۴٫۶۳ ۲٫۹
سن-اوبر-دو-ریوییر-دو-لو، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۲۳۵ ۱٬۴۲۲ −۱۳٫۲ ۱۹۱٫۶۹ ۶٫۴
سن-آگ، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۱٬۲۹۲ ۱٬۳۱۰ −۱٫۴ ۸۳٫۸۴ ۱۵٫۴
سن-اییسنت، کبک شهرک مونترژی له ماسکوتن ۵۳٬۲۳۶ ۵۱٬۶۱۶ ۳٫۱ ۱۸۸٫۶۹ ۲۸۲٫۱
سن-اینیاس-دو-لویولا، کبک شهر لانودییر شهرستان دوتره ۲٬۰۸۶ ۱٬۹۲۵ ۸٫۴ ۳۶٫۱۶ ۵۷٫۷
سن-اینیاس-دو-استانبریج، کبک شهر مونترژی بروم-میسیسکوا ۶۳۸ ۶۳۱ ۱٫۱ ۶۹٫۱۶ ۹٫۲
سن-ایرنه، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال شهرستان شارلووا-است ۶۷۴ ۷۲۷ −۷٫۳ ۶۰٫۵۵ ۱۱٫۱
سن-ایزیدور (شودییر-آپالاش) شهر شودییر-آپالاش شهرستان لا نوول-بوس ۲٬۹۴۷ ۲٬۵۰۳ ۱۷٫۷ ۱۰۲٫۷۱ ۲۸٫۷
سن-ایزیدور (روسییون) قصبه مونترژی شهرستان روسیون ۲٬۵۸۱ ۲٬۴۸۹ ۳٫۷ ۵۱٫۹۴ ۴۹٫۷
سنت-ایزیدور-دو-کلیفتون، کبک شهر استری، کبک شهرستان لواو-سن-فرانسوا ۷۱۶ ۷۸۱ −۸٫۳ ۱۷۷٫۲۳ ۴٫۰
سن-ژاک، کبک شهر لانودییر شهرستان مونکالم ۴٬۰۲۱ ۳٬۷۰۶ ۸٫۵ ۶۷٫۳۴ ۵۹٫۷
سن-ژاک-دو-لیدز، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۷۱۱ ۷۰۸ ۰٫۴ ۸۰٫۹۰ ۸٫۸
سن-ژاک-لو-ماژور-دو-ولفستاون، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۱۸۹ ۱۷۱ ۱۰٫۵ ۵۹٫۳۲ ۳٫۲
سن-ژاک-لو-مینور، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۶۷۲ ۱٬۶۲۸ ۲٫۷ ۶۷٫۲۵ ۲۴٫۹
سن-ژانویه-دو-ژولی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۹۶۸ ۸۹۰ ۸٫۸ ۱۰۹٫۶۶ ۸٫۸
سن-ژان-باتیست، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۳٬۱۹۱ ۳٬۰۳۵ ۵٫۱ ۷۲٫۰۳ ۴۴٫۳
سن-ژان-دو-بربوف، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۳۵۹ ۳۹۲ −۸٫۴ ۷۹٫۰۰ ۴٫۵
سن-ژان-دو-شربور، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ماتان ۱۹۳ ۲۱۸ −۱۱٫۵ ۱۱۴٫۰۵ ۱٫۷
سن-ژان-دو-دیو، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان له باسک ۱٬۶۰۶ ۱٬۶۷۱ −۳٫۹ ۱۵۱٫۰۲ ۱۰٫۶
سن-ژان-دو-لا-لاند، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۳۱۰ ۲۹۳ ۵٫۸ ۱۰۷٫۱۱ ۲٫۹
سن-ژان-دو-لیل-دورلئان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لیل-دورلئان ۹۲۳ ۹۶۸ −۴٫۶ ۴۳٫۴۹ ۲۱٫۲
سن-ژان-دو-ماتا، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۴٬۳۳۵ ۴٬۱۵۲ ۴٫۴ ۱۰۹٫۳۵ ۳۹٫۶
سن-ژان-پورت-ژولی، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۳٬۳۰۴ ۳٬۳۶۳ −۱٫۸ ۶۸٫۹۵ ۴۷٫۹
سن-ژان-سور-ریشولیو شهرک مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۹۲٬۳۹۴ ۸۷٬۴۹۲ ۵٫۶ ۲۲۵٫۷۸ ۴۰۹٫۲
سن-ژروم، کبک شهرک لورانتید شهرستان لا ریوییر-دو-نورد ۶۸٬۴۵۶ ۶۳٬۷۲۹ ۷٫۴ ۹۰٫۵۲ ۷۵۶٫۳
سن-ژوواکیم، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۱٬۴۷۱[۳] ۱٬۳۶۲ ۸٫۰ ۴۲٫۶۱ ۳۴٫۲
سن-ژوآکئم-دو-شفورد، کبک شهر مونترژی لا اوت-یاماسکا ۱٬۱۷۱ ۱٬۰۸۹ ۷٫۵ ۱۲۷٫۱۱ ۹٫۲
سن-ژوزف-دو-بوس، کبک شهرک شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۴٬۷۲۲ ۴٬۴۵۴ ۶٫۰ ۱۱۰٫۸۷ ۴۲٫۶
سن-ژوزف-دو-کولرن، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۱٬۸۷۰ ۲٬۰۰۳ −۶٫۶ ۱۲۶٫۸۷ ۱۴٫۷
سن-ژوزف-دو-کاموراسکا، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۴۱۸ ۴۰۲ ۴٫۰ ۸۵٫۲۰ ۴٫۹
سن-ژوزف-دو-لوپاژ، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۵۲۷ ۵۴۵ −۳٫۳ ۳۰٫۴۴ ۱۷٫۳
سن-ژوزف-ده-ارابل، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۴۲۰ ۴۱۷ ۰٫۷ ۵۱٫۷۳ ۸٫۱
سن-ژوزف-دو-سورل، کبک شهرک مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۱٬۶۷۷ ۱٬۶۸۶ −۰٫۵ ۱٫۳۸ ۱٬۲۱۶٫۸
سن-ژوزف-دو-لاک، کبک شهر لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۶٬۱۹۵ ۴٬۹۵۸ ۲۴٫۹ ۴۱٫۳۸ ۱۴۹٫۷
سن-ژود، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۱٬۲۳۵ ۱٬۱۳۰ ۹٫۳ ۷۷٫۳۲ ۱۶٫۰
سن-ژول، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۵۷۳ ۵۳۴ ۷٫۳ ۵۷٫۳۷ ۱۰٫۰
سن-ژولیان، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۴۰۶ ۴۰۳ ۰٫۷ ۸۱٫۲۱ ۵٫۰
سن-ژوست-دو-بروتونییر، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۷۰۹ ۷۹۴ −۱۰٫۷ ۱۳۳٫۴۸ ۵٫۳
سن-ژوست-دو-لاک، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۵۸۵ ۶۵۳ −۱۰٫۴ ۱۶۸٫۱۹ ۳٫۵
سن-ژوستن، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۱٬۰۶۰ ۱٬۰۵۱ ۰٫۹ ۷۸٫۴۱ ۱۳٫۵
سن-لامبرت، کبک قصبه ابیتیبی-تمیسکامانگ شهرستان آبیتیبی-وست ۲۱۱ ۲۲۲ −۵٫۰ ۱۰۰٫۸۸ ۲٫۱
سن-لامبرت، کبک شهرک مونترژی ۲۱٬۵۵۵ ۲۱٬۵۹۹ −۰٫۲ ۷٫۵۵ ۲٬۸۵۳٫۵
سن-لامبر-دو-لوزون، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لا نوول-بوس ۶٬۱۷۷ ۵٬۴۰۱ ۱۴٫۴ ۱۰۷٫۱۳ ۵۷٫۷
سن-لوران-دو-لیل-دورلئان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لیل-دورلئان ۱٬۵۸۰ ۱٬۶۰۱ −۱٫۳ ۳۵٫۷۲ ۴۴٫۲
سن-لازار، کبک شهرک مونترژی وودروی-سولانژ ۱۹٬۲۹۵ ۱۷٬۰۱۶ ۱۳٫۴ ۶۶٫۶۲ ۲۸۹٫۶
سن-لازار-دو-بلشاس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۱٬۱۷۲ ۱٬۱۵۵ ۱٫۵ ۸۶٫۳۵ ۱۳٫۶
سن-لئاندر، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ماتان ۴۰۲ ۴۰۱ ۰٫۲ ۱۰۵٫۵۲ ۳٫۸
سن-لئونار-داستون، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان نیکوله-یاماسکا ۲٬۲۷۱ ۲٬۱۴۶ ۵٫۸ ۸۲٫۵۶ ۲۷٫۵
سن-لئونارد-دو-پورتنوف، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۱٬۰۱۹ ۱٬۰۴۶ −۲٫۶ ۱۴۰٫۶۰ ۷٫۲
سن-لئون-دو-استاندون، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۱٬۱۲۸ ۱٬۲۳۷ −۸٫۸ ۱۳۷٫۰۶ ۸٫۲
سن-لئون-لو-گران (با-سن-لوران) قصبه با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۹۹۲ ۹۶۵ ۲٫۸ ۷۶٫۶۴ ۱۲٫۹
سن-لئون-لو-گران (موریسی) قصبه موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۹۷۰ ۱٬۰۷۳ −۹٫۶ ۱۲۸٫۵۰ ۷٫۵
سن-لیبوآر، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۳٬۰۵۱ ۲٬۸۹۵ ۵٫۴ ۷۲٫۷۴ ۴۱٫۹
سن-لیگوری، کبک قصبه لانودییر شهرستان مونکالم ۱٬۹۷۶ ۱٬۸۸۷ ۴٫۷ ۵۰٫۶۰ ۳۹٫۱
سن-لن-لورانتید، کبک شهرک لانودییر شهرستان مونکالم ۱۷٬۴۶۳ ۱۴٬۱۵۹ ۲۳٫۳ ۱۱۸٫۵۲ ۱۴۷٫۳
سن-لویی، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۷۷۵ ۷۲۶ ۶٫۷ ۴۷٫۰۷ ۱۶٫۵
سن-لویی-دو-بلاندفورد، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۹۰۳ ۹۸۵ −۸٫۳ ۱۰۶٫۷۳ ۸٫۵
سن-لویی-دو-گونزاگ (شودییر-آپالاش) شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۴۲۱ ۴۴۲ −۴٫۸ ۱۱۷٫۹۰ ۳٫۶
سن-لویی-دو-گونزاگ (مونترژی) قصبه مونترژی شهرستان بوآرنوا-سالابری ۱٬۳۸۹ ۱٬۴۰۴ −۱٫۱ ۷۹٫۴۲ ۱۷٫۵
سن-لویی-دو-گونزاگ-دو-کپ-تورمانت، کبک قصبه کاپیتل-ناسیونال شهرستان لا کوت-دو-بوپره ۵[۳] ۰ ۰٫۳۵ ۵۰٫۸
سن-لویی-دو-آ! آ!، کبک قصبه با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۱٬۳۱۸ ۱٬۳۴۸ −۲٫۲ ۱۱۲٫۳۱ ۱۱٫۷
سن-لوک-دو-بلشاس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۴۸۰ ۴۹۰ −۲٫۰ ۱۶۲٫۴۶ ۳٫۰
سن-لوک-دو-ونسن، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان له شنو ۵۹۱ ۵۵۳ ۶٫۹ ۵۴٫۱۵ ۱۰٫۹
سن-لوسین، کبک شهر سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۵۸۴ ۱٬۵۰۸ ۵٫۰ ۱۱۱٫۴۱ ۱۴٫۲
سن-لوجه، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۱٬۲۵۵ ۱٬۱۹۷ ۴٫۸ ۱۲۷٫۶۹ ۹٫۸
سن-لوجه-دو-میلو، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۶۷۸ ۷۲۷ −۶٫۷ ۱۰۸٫۶۳ ۶٫۲
سن-ماگلوآر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۷۲۵ ۷۴۵ −۲٫۷ ۲۰۹٫۵۴ ۳٫۵
سن-ماژوریک-دو-گرانتهام، کبک قصبه سانتر-دو-کبک درومون ۱٬۲۵۱ ۱٬۱۳۶ ۱۰٫۱ ۵۸٫۰۱ ۲۱٫۶
سن-مالاشی، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۱٬۴۸۹ ۱٬۴۰۸ ۵٫۸ ۱۰۰٫۶۱ ۱۴٫۸
سن-مالو، کبک شهر استری، کبک شهرستان کوتیکوک ۴۸۳ ۵۳۸ −۱۰٫۲ ۱۳۱٫۶۲ ۳٫۷
سن-مارک-دو-فیگری، کبک قصبه ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۷۷۱ ۶۹۲ ۱۱٫۴ ۸۱٫۵۰ ۹٫۵
سن-مارک-ده-کارییر، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۲٬۸۶۲ ۲٬۷۷۴ ۳٫۲ ۱۶٫۶۴ ۱۷۲٫۰
سن-مارک-دو-لاک-لونگ، کبک قصبه با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۴۴۰ ۴۷۹ −۸٫۱ ۱۴۸٫۸۸ ۳٫۰
سن-مارسل، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۴۳۹ ۵۲۷ −۱۶٫۷ ۱۷۸٫۵۷ ۲٫۵
سن-مارسل-دو-ریشولیو، کبک شهر مونترژی له ماسکوتن ۵۴۳ ۵۸۰ −۶٫۴ ۵۰٫۹۳ ۱۰٫۷
سن-مارسلن، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۳۲۳ ۳۵۷ −۹٫۵ ۱۱۷٫۱۷ ۲٫۸
سن-مارک-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۲٬۰۵۰ ۱٬۸۷۶ ۹٫۳ ۶۰٫۷۱ ۳۳٫۸
سن-مارتن، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۲٬۴۶۲ ۲٬۵۴۳ −۳٫۲ ۱۱۸٫۵۴ ۲۰٫۸
سن-ماتیاس-سور-ریشولیو، کبک شهر مونترژی شهرستان روویل ۴٬۶۱۸ ۴٬۵۰۶ ۲٫۵ ۴۷٫۲۰ ۹۷٫۸
سن-ماتیو، کبک شهر مونترژی شهرستان روسیون ۱٬۸۷۹ ۱٬۸۹۴ −۰٫۸ ۳۱٫۵۹ ۵۹٫۵
سن-ماتیو-دو-بلوی، کبک شهر مونترژی شهرستان لا وله-دو-ریشولیو ۲٬۶۲۴ ۲٬۲۸۸ ۱۴٫۷ ۳۹٫۸۵ ۶۵٫۸
سن-ماتیو-دو-ریو، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان له باسک ۶۷۸ ۶۷۲ ۰٫۹ ۱۰۷٫۷۷ ۶٫۳
سن-ماتیو-داریکانا، کبک شهر ابیتیبی-تمیسکامانگ منطقه شهری ابیتیبی ۶۹۶ ۷۱۶ −۲٫۸ ۱۰۶٫۸۰ ۶٫۵
سن-ماتیو-دو-پارک، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۱٬۴۰۷ ۱٬۳۷۶ ۲٫۳ ۲۲۱٫۹۵ ۶٫۳
سن-موریس، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان له شنو ۲٬۷۷۵ ۲٬۳۶۸ ۱۷٫۲ ۹۱٫۵۱ ۳۰٫۳
سن-ماکسیم-دو-مون-لوئی، کبک شهر گاسپزی-ایل-دو-لا-مادلن شهرستان لا اوت-کاسپزی ۱٬۱۱۸ ۱٬۱۹۴ −۶٫۴ ۲۳۱٫۶ ۴٫۸
سن-مدار، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان له باسک ۲۲۲ ۲۵۲ −۱۱٫۹ ۷۵٫۸۸ ۲٫۹
سن-میشل، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۲٬۸۸۴ ۲٬۶۳۷ ۹٫۴ ۵۹٫۸۶ ۴۸٫۲
سن-میشل-دو-بلشاس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۱٬۸۱۶ ۱٬۶۶۹ ۸٫۸ ۴۴٫۲۶ ۴۱٫۰
سن-میشل-ده-سن، کبک شهر لانودییر شهرستان ماتاوینی ۲٬۴۳۶[۳] ۲٬۷۱۳ −۱۰٫۲ ۵۰۱٫۲۸ ۴٫۴
سن-میشل-دو-اسکاتک، کبک قصبه با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۱٬۱۷۱ ۱٬۲۶۳ −۷٫۳ ۳۶۲٫۱۱ ۳٫۲
سن-مودست، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۱٬۱۲۸ ۹۴۲ ۱۹٫۷ ۱۰۹٫۵۵ ۱۰٫۳
سن-موییز، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۵۷۷ ۶۲۵ −۷٫۷ ۱۱۰٫۶۷ ۵٫۲
سن-نارسیس، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان له شنو ۱٬۷۶۲ ۱٬۸۰۶ −۲٫۴ ۱۰۴٫۸۷ ۱۶٫۸
سن-نارسیس-دو-بریواژ، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۱٬۰۹۱ ۹۷۵ ۱۱٫۹ ۶۱٫۹۱ ۱۷٫۶
سن-نارسیس-دو-ریموسکی، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریموسکی-نژت ۱٬۰۱۷ ۱٬۰۸۸ −۶٫۵ ۱۶۴٫۱۷ ۶٫۲
سن-نازر، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لاک-سن-ژان-است ۲٬۱۱۴ ۱٬۸۶۶ ۱۳٫۳ ۱۴۴٫۷۷ ۱۴٫۶
سن-نازر-داکتون، کبک قصبه مونترژی اکتون ریجینال کاونتی ۸۲۶ ۸۳۲ −۰٫۷ ۵۷٫۹۴ ۱۴٫۳
سن-نازر-دو-دورشسته، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۳۵۵ ۳۸۵ −۷٫۸ ۵۱٫۷۶ ۶٫۹
سن-نره-دو-بلشاس، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۷۴۳ ۷۸۹ −۵٫۸ ۷۵٫۲۳ ۹٫۹
سن-نوئل، کبک روستا با-سن-لوران شهرستان لا ماتاپدیا ۴۳۴ ۴۵۹ −۵٫۴ ۴۵٫۲۷ ۹٫۶
سن-نوربر، کبک قصبه لانودییر شهرستان دوتره ۱٬۰۵۹ ۱٬۰۶۷ −۰٫۷ ۷۵٫۰۷ ۱۴٫۱
سن-نوربر-دارتاباسکا، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۱٬۱۸۵ ۱٬۱۲۳ ۵٫۵ ۱۰۳٫۷۲ ۱۱٫۴
سن-اکتاو-دو-متیس، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان لا میتیس ۵۲۰[۳] ۴۸۸ ۶٫۶ ۷۴٫۸۳ ۴٫۶
سن-اودیلون-دو-کرانبورن، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان روبر-کلیش ۱٬۴۵۹ ۱٬۴۴۰ ۱٫۳ ۱۲۹٫۸۱ ۱۱٫۲
سن-اومه، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۳۱۰ ۳۴۳ −۹٫۶ ۱۲۲٫۴۰ ۲٫۵
سن-اونزیم-دیکسوورت، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۵۵۹ ۵۷۷ −۳٫۱ ۱۰۰٫۹۵ ۵٫۵
سن-اورس، کبک شهرک مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۱٬۷۲۱ ۱٬۷۰۰ ۱٫۲ ۵۹٫۳۹ ۲۹٫۰
سن-پاکوم، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۱٬۶۵۸ ۱٬۶۸۵ −۱٫۶ ۲۸٫۸۵ ۵۷٫۵
سن-پامفیل، کبک شهرک شودییر-آپالاش شهرستان لیزله ۲٬۶۸۵ ۲٬۷۰۴ −۰٫۷ ۱۳۷٫۲۱ ۱۹٫۶
سن-پاسکال، کبک شهرک با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۳٬۴۹۰ ۳٬۵۰۴ −۰٫۴ ۵۹٫۳۴ ۵۸٫۸
سن-پاتریس-دو-بوریواژ، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان لوتبینییر ۱٬۰۸۰ ۱٬۰۳۷ ۴٫۱ ۸۵٫۹۱ ۱۲٫۶
سن-پاتریس-دو-شرینگتون، کبک شهر مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۱٬۹۷۱ ۱٬۹۱۱ ۳٫۱ ۹۲٫۶۵ ۲۱٫۳
سن-پل، کبک شهر لانودییر شهرستان ژولیت ۵٬۱۲۲ ۴٬۰۰۲ ۲۸٫۰ ۴۹٫۳۹ ۱۰۳٫۷
سن-پل-دابوتزفورد، کبک شهر مونترژی شهرستان روویل ۲٬۸۷۰ ۲٬۸۲۴ ۱٫۶ ۷۹٫۴۵ ۳۶٫۱
سن-پل-دو-لا-کروا، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان ریوییر-دو-لو ۳۶۷ ۳۷۰ −۰٫۸ ۷۹٫۵۶ ۴٫۶
سن-پل-دو-لیل-او-نوآ شهر مونترژی شهرستان لو او-ریشولیو ۱٬۸۷۷ ۱٬۹۹۶ −۶٫۰ ۲۹٫۶۰ ۶۳٫۴
سن-پل-دو-مونتمینی، کبک شهر شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۸۲۴ ۸۴۰ −۱٫۹ ۱۶۲٫۷۲ ۵٫۱
سن-پولن، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان ماسکینونژه ۱٬۵۳۴ ۱٬۶۲۲ −۵٫۴ ۹۵٫۷۲ ۱۶٫۰
سن-فیلمون، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۷۴۲ ۷۹۰ −۶٫۱ ۱۴۷٫۳۰ ۵٫۰
سن-فیلیبر، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۳۶۷ ۳۸۷ −۵٫۲ ۵۸٫۹۵ ۶٫۲
سن-فیلیپ، کبک شهر مونترژی شهرستان روسیون ۵٬۴۹۵ ۵٬۱۲۱ ۷٫۳ ۶۲٫۰۷ ۸۸٫۵
سن-فیلیپ-دو-نری، کبک قصبه با-سن-لوران شهرستان کاموراسکا ۸۶۸ ۸۸۹ −۲٫۴ ۳۳٫۴۱ ۲۶٫۰
سن-پی، کبک شهرک مونترژی له ماسکوتن ۵٬۴۳۸ ۵٬۱۰۹ ۶٫۴ ۱۰۹٫۰۳ ۴۹٫۹
سن-پی-دو-گیر، کبک قصبه سانتر-دو-کبک درومون ۴۵۶ ۴۵۳ ۰٫۷ ۵۱٫۳۷ ۸٫۹
سن-پیر، کبک روستا لانودییر شهرستان ژولیت ۳۰۵ ۳۰۴ ۰٫۳ ۹٫۹۷ ۳۰٫۶
سن-پیر-باتیست، کبک قصبه سانتر-دو-کبک شهرستان لرابل ۴۸۵ ۴۲۲ ۱۴٫۹ ۸۱٫۳۸ ۶٫۰
سن-پیر-دو- بروتون، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان له آپالاش ۸۸۲ ۸۸۲ ۰٫۰ ۱۵۰٫۱۳ ۵٫۹
سن-پیر-دو-لامی، کبک شهر با-سن-لوران تمیکواتا، کبک ۱۱۲ ۱۲۳ −۸٫۹ ۱۱۱٫۱۲ ۱٫۰
سن-پیر-دو-لا-ریوییر-دو-سود، کبک قصبه شودییر-آپالاش منطقه شهری مومانی ۹۲۰ ۱٬۰۱۴ −۹٫۳ ۹۳٫۴۴ ۹٫۸
سن-پیر-دو-لیل-دورلئان، کبک شهر کاپیتل-ناسیونال شهرستان لیل-دورلئان ۱٬۷۸۹ ۱٬۸۱۶ −۱٫۵ ۳۱٫۳۴ ۵۷٫۱
سن-پیر-له-بکه، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان بکانکور ۱٬۲۲۳ ۱٬۱۸۳ ۳٫۴ ۴۷٫۷۴ ۲۵٫۶
سن-پلاسید، کبک شهر لورانتید شهرستان دو-مونتاین ۱٬۷۱۵ ۱٬۶۴۲ ۴٫۴ ۴۳٫۱۲ ۳۹٫۸
سن-پولیکارپ، کبک شهر مونترژی وودروی-سولانژ ۱٬۹۶۹ ۱٬۷۰۸ ۱۵٫۳ ۶۹٫۹۷ ۲۸٫۱
سن-پرم، کبک شهر سگنه-لاک-سن-ژان شهرستان لو دومن-دو-روآ ۲٬۷۵۸ ۲٬۶۶۱ ۳٫۶ ۱۴۷٫۱۶ ۱۸٫۷
سن-پروسپه (شودییر-آپالاش) شهر شودییر-آپالاش شهرستان له اتشمن ۳٬۶۰۵ ۳٬۶۱۲ −۰٫۲ ۱۳۳٫۶۶ ۲۷٫۰
سن-پروسپر-دو-شامپلن، کبک شهر موریسی، کبک شهرستان له شنو ۵۰۵ ۵۴۱ −۶٫۷ ۹۳٫۶۸ ۵٫۴
سن-رافائل، کبک شهر شودییر-آپالاش شهرستان بلشاس ۲٬۴۶۳ ۲٬۳۰۱ ۷٫۰ ۱۲۱٫۵۵ ۲۰٫۳
سن-رمون، کبک شهرک کاپیتل-ناسیونال شهرستان پورتنوف ۹٬۶۱۵ ۹٬۲۷۳ ۳٫۷ ۶۷۰٫۷۵ ۱۴٫۳
سن-رمی، کبک شهرک مونترژی شهرستان له ژاردن-دو-ناپیرویل ۷٬۲۶۵ ۶٬۱۳۶ ۱۸٫۴ ۷۸٫۸۰ ۹۲٫۲
سن-رمی-دو-تینگویک، کبک شهر سانتر-دو-کبک شهرستان آرتاباسکا ۴۷۴ ۴۶۸ ۱٫۳ ۷۳٫۳۳ ۶٫۵
سن-رنه، کبک قصبه شودییر-آپالاش شهرستان بوس-سارتیگان ۶۵۸ ۶۱۲ ۷٫۵ ۶۳٫۳۵ ۱۰٫۴
سن-رنه-دو-ماتان، کبک شهر با-سن-لوران شهرستان ماتان ۱٬۰۸۹ ۱٬۰۷۰ ۱٫۸ ۲۵۵٫۳۹ ۴٫۳
سن-روبر، کبک شهر مونترژی شهرستان پیر-دو-سورل ۱٬۷۹۴ ۱٬۷۱۳ ۴٫۷ ۶۴٫۸۵ ۲۷٫۷
سن-روبر-بلارمن، کبک شهر استری، کبک شهرستان لو گرانیت ۶۷۶ ۶۴۵ ۴٫۸ ۲۳۷٫۲۶ ۲٫۸
سن-روک-دو-لاشیگان، کبک شهر لانودییر شهرستان مونکالم ۴٬۸۹۲ ۴٬۴۴۹ ۱۰٫۰ ۸۰٫۷۵ ۶۰٫۶
سن-روک-دو-مکیناک، کبک قصبه موریسی، کبک شهرستان مکیناک ۴۳۸ ۳۲۴ ۳۵٫۲ ۱۴۴٫۵۹ ۳٫۰