فهرست موزه‌های پاریس

این فهرست شامل موزه‌ های خصوصی و عمومی واقع در پاریس و اطراف این شهر است.

موزه‌های آثار هنری

ویرایش
  • موزه آدزاک (Musée Adzak): شامل آثار هنری واقع در منطقه ۱۴ پاریس.

موزه‌های آثار صنعتی

ویرایش

موزه‌های آثار نظامی

ویرایش
  • موزه زیردریایی آرگونو(L'Argonaute (Submarine)): شامل زیردریایی جنگی ارتش فرانسه به نام آرگونو واقع در منطقه ۱۹ پاریس و در برابر موزه علوم و صنایع فرانسه.

موزه‌های آثار هوافضا

ویرایش
  • موزه هوافضا (Musée de l'Air et de l'Espace): شامل تجهیزات هوافضا، هواپیما، موشک‌ها و سفینه‌های فضایی واقع در ۱۰ کیلومتری شمال پاریس و در کنار فرودگاه بورگو.

موزه آثار علمی

ویرایش

موزه آثار پزشکی

ویرایش
  • موزه آناتومی دولماس - ارفیلا - روویر(Musée d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière ): شامل اجزای بدن موجودات زنده واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس ۵ یا دانشگاه رنه دکارت.

موزه‌های مواد

ویرایش
  • موزه کوچک نقره‌آلات (Petit Musée de l'Argenterie): شامل آثار هنری و اشیا ساخته‌شده با نقره واقع در خیابان دومنسنیل پاریس.

موزه‌های مختلط

ویرایش