فهرست موزه‌های پاریس

این فهرست شامل موزه‌ های خصوصی و عمومی واقع در پاریس و اطراف این شهر است.

موزه‌های آثار هنریویرایش

  • موزه آدزاک (Musée Adzak): شامل آثار هنری واقع در منطقه ۱۴ پاریس.

موزه‌های آثار صنعتیویرایش

موزه‌های آثار نظامیویرایش

  • موزه زیردریایی آرگونو(L'Argonaute (Submarine)): شامل زیردریایی جنگی ارتش فرانسه به نام آرگونو واقع در منطقه ۱۹ پاریس و در برابر موزه علوم و صنایع فرانسه.

موزه‌های آثار هوافضاویرایش

  • موزه هوافضا (Musée de l'Air et de l'Espace): شامل تجهیزات هوافضا، هواپیما، موشک‌ها و سفینه‌های فضایی واقع در ۱۰ کیلومتری شمال پاریس و در کنار فرودگاه بورگو.

موزه آثار علمیویرایش

موزه آثار پزشکیویرایش

  • موزه آناتومی دولماس - ارفیلا - روویر(Musée d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière ): شامل اجزای بدن موجودات زنده واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه پاریس ۵ یا دانشگاه رنه دکارت.

موزه‌های موادویرایش

  • موزه کوچک نقره‌آلات (Petit Musée de l'Argenterie): شامل آثار هنری و اشیا ساخته‌شده با نقره واقع در خیابان دومنسنیل پاریس.

موزه‌های مختلطویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

W-X-Y-Zویرایش