فهرست نشریات حسابداری ایران

نشریات حسابداری ایران در دو گروه:

  • نشریات علمی حسابداری ایران
  • نشریات حرفه‌ای حسابداری ایران

نشریات علمی حسابداری ایرانویرایش

علمی‌پژوهشی[۱]
علمی‌ترویجی


نشریات حرفه‌ای حسابداری ایرانویرایش

پانویسویرایش

  1. «نشریات علمی مصوب»، بانک اطلاعات نشریات کشور.