فهرست نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از آرکانزاس

فهرست نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده از آرکانزاس

کلاس ۲ ویرایش

ردیف نام سناتور حزب دوره ترم توضیحات
۱ ویلیام سوین فولتن دموکرات ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۶ – ۱۵ اوت ۱۸۴۴
بدون متصدی
۲ چستر اشلی دموکرات ۸ نوامبر ۱۸۴۴ – ۲۹ آوریل ۱۸۴۸
بدون متصدی
۳ ویلیام کی. سباستین دموکرات ۱۲ مه ۱۸۴۸ – ۱۱ ژوئیه ۱۸۶۱
بدون متصدی
۴ الکساندر مک‌دونالد جمهوری‌خواه ۲۲ ژوئن ۱۸۶۸ – ۴ مارس ۱۸۷۱
۵ پاول کلیتون جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۸۷۱ – ۴ مارس ۱۸۷۷
۶ آگوستوس اچ. گارلند دموکرات ۴ مارس ۱۸۷۷ – ۶ مارس ۱۸۸۵
بدون متصدی
۷ جیمز اچ. بری دموکرات ۲۰ مارس ۱۸۸۵ – ۴ مارس ۱۹۰۷
۸ جف دیویس دموکرات ۴ مارس ۱۹۰۷ – ۳ ژانویه ۱۹۱۳
بدون متصدی
۹ جان ان. هیسکل دموکرات ۶ ژانویه ۱۹۱۳ – ۲۹ ژانویه ۱۹۱۳
۱۰ ویلیام ام. کاوانو دموکرات ۲۹ ژانویه ۱۹۱۳ – ۴ مارس ۱۹۱۳
۱۱ جوزف تیلور رابینسون دموکرات ۴ مارس ۱۹۳۳ – ۱۴ ژوئیه ۱۹۳۷
بدون متصدی
۱۲ جان ئی. میلر دموکرات ۱۵ نوامبر ۱۹۳۷ – ۳۱ مارس ۱۹۴۱
بدون متصدی
۱۳ جی. لوید اسپنسر دموکرات ۱ آوریل ۱۹۴۱ – ۳ ژانویه ۱۹۴۳
۱۴ جان ال. مک‌کلن دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۴۳ - ۲۸ نوامبر ۱۹۷۷
بدون متصدی
۱۵ کانایستر هاجز دموکرات ۱۰ دسامبر ۱۹۷۷ - ۳ ژانویه ۱۹۷۹
۱۶ دیوید پریور دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۷۹ - ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۷ تیم هاچینسون جمهوری‌خواه ۳ ژانویه ۱۹۹۷ - ۳ ژانویه ۲۰۰۳
۱۸ مارک پریور دموکرات ۳ ژانویه ۲۰۰۳ - تاکنون

کلاس ۳ ویرایش

ردیف نام سناتور حزب دوره ترم توضیحات
۱ امبروز اچ. سویر دموکرات ۱۸ سپتامبر ۱۸۳۶ - ۱۵ مارس ۱۸۴۸
بدون متصدی
۲ سولون بورلند دموکرات ۳۰ مارس ۱۸۴۸ – ۱۱ آوریل ۱۸۵۳
بدون متصدی
۳ رابرت وارد جانسون دموکرات ۶ ژوئیه ۱۸۵۳ – ۳ مارس ۱۸۶۱
۴ چارلز بی. میچل دموکرات ۴ مارس ۱۸۶۱ - ۱۱ ژوئیه ۱۸۶۱
بدون متصدی
۵ بنجامین اف. رایس جمهوری‌خواه ۲۳ ژوئن ۱۸۶۸ - ۳ مارس ۱۸۷۳
۶ استفن دبلیو. دورسی جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۸۷۳ - ۴ مارس ۱۸۷۹
۷ جیمز دی. واکر دموکرات ۴ مارس ۱۸۷۹ - ۴ مارس ۱۸۸۵
۸ جیمز کی. جونز دموکرات ۴ مارس ۱۸۸۵ - ۴ مارس ۱۹۰۳
۹ جیمز پی. کلارک دموکرات ۴ مارس ۱۹۰۳ - ۱ اکتبر ۱۹۱۶
بدون متصدی
۱۰ ویلیام اف. کیربی دموکرات ۸ نوامبر ۱۹۱۶ - ۴ مارس ۱۹۲۱
۱۱ تادائوس اچ. کیراوی دموکرات ۴ مارس ۱۹۲۱ - ۶ نوامبر ۱۹۳۱
بدون متصدی
۱۲ هتی کیراوی دموکرات ۹ دسامبر ۱۹۳۱ - ۳ ژانویه ۱۹۴۵
۱۳ جیمز ویلیام فولبرایت دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۴۵ - ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴
بدون متصدی
۱۴ دیل بامپرز دموکرات ۱۹۷۵ - ۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵ بلانش لینکلن دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۹۹ – ۳ ژانویه ۲۰۱۱
۱۶ جان بوزمن جمهوری‌خواه ۳ ژانویه ۲۰۱۱ - تاکنون

منابع ویرایش