فهرست نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از نوادا

فهرست نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده از نوادا

کلاس ۱ویرایش

ردیف نام سناتور حزب دوره ترم توضیحات
۱ ویلیام ام. استوارت جمهوری‌خواه ۱ فوریه ۱۸۶۵ - ۴ مارس ۱۸۷۵
۲ ویلیام شارون جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۸۷۵ - ۴ مارس ۱۸۸۱
۳ جیمز گراهام فر دموکرات ۴ مارس ۱۸۸۱ - ۴ مارس ۱۸۸۷
۴ ویلیام ام. استوارت جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۸۸۷ - ۴ مارس ۱۹۰۵
۵ جورج اس. نیکسون جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۹۰۵ - ۵ ژوئن ۱۹۱۲
بدون متصدی ۵ ژوئن ۱۹۱۲ - ۱ ژوئیه ۱۹۱۲
۶ ویلیام ای. مسی جمهوری‌خواه ۱ ژوئیه ۱۹۱۲ - ۲۹ ژانویه ۱۹۱۳
۷ کی پیتمن دموکرات ۲۹ ژانویه ۱۹۱۳ - ۱۰ نوامبر ۱۹۴۰
بدون متصدی ۱۰ نوامبر ۱۹۴۰ - ۲۷ نوامبر ۱۹۴۰
۸ برکلی الو بونکر دموکرات ۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ - ۶ دسامبر ۱۹۴۲
۹ جیمز جی. اسکرگام دموکرات ۷ دسامبر ۱۹۴۲ - ۲۳ ژوئن ۱۹۴۵
بدون متصدی ۲۳ ژوئن ۱۹۴۵ - ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۵
۱۰ ادوارد پی. کارویل دموکرات ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۵ - ۳ ژانویه ۱۹۴۷
۱۱ جورج دبلیو. مالون جمهوری‌خواه ۳ ژانویه ۱۹۴۷ - ۳ ژانویه ۱۹۵۹
۱۲ هوارد دبلیو کانن دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۵۹ - ۳ ژانویه ۱۹۸۳
۱۳ چیک هکت جمهوری‌خواه ۳ ژانویه ۱۹۸۳ - ۳ ژانویه ۱۹۸۹
۱۴ ریچارد برایان دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۸۹ - ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۵ جان انساین جمهوری‌خواه ۳ ژانویه ۲۰۰۱ - ۳ مه ۲۰۱۱
بدون متصدی ۳ مه ۲۰۱۱ - ۹ مه ۲۰۱۱
۱۶ دین هلر جمهوری‌خواه ۹ مه ۲۰۱۱ -

کلاس ۳ویرایش

ردیف نام سناتور حزب دوره ترم توضیحات
۱ جیمز دبلیو. نای جمهوری‌خواه ۱۶ دسامبر ۱۸۶۴ – ۴ مارس ۱۸۷۳
۲ جان پی. جونز جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۸۷۳ – ۴ مارس ۱۹۰۳
۳ فرانسیس جی. نیولندز دموکرات ۴ مارس ۱۹۰۳ – ۲۴ دسامبر ۱۹۱۷
بدون متصدی
۴ چارلز بی. هندرسون دموکرات ۱۲ ژانویه ۱۹۱۸ – ۴ مارس ۱۹۲۱
۵ تسکر اودی جمهوری‌خواه ۴ مارس ۱۹۲۱ – ۴ مارس ۱۹۳۳
۶ پت مک‌کارن دموکرات ۴ مارس ۱۹۳۳ - ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴
بدون متصدی
۷ ارنست اس. براون جمهوری‌خواه ۱ اکتبر ۱۹۵۴ - ۱ دسامبر ۱۹۵۴
۸ آلن بایبل دموکرات ۲ دسامبر ۱۹۵۴ – ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴
۹ پل لاکسالت جمهوری‌خواه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۴ – ۳ ژانویه ۱۹۸۷
۱۰ هری رید دموکرات ۳ ژانویه ۱۹۸۷ - تاکنون

منابعویرایش