فهرست والیان بغلان

جدول زیر فهرست والیان ولایت بغلان افغانستان است.

فهرستویرایش

والی دوره جزئیات یاداشت
محمد هاشم صافی ~۱۹۶۴
۱۹۶۸~
روشن‌دل وردک ~۱۹۷۰
؟
پوهنمل گلداد ~۱۹۷۸
؟
عادل زورمتی ~۱۹۸۱
؟
مامور غیور ؟
؟
سید منصور نادری ؟
؟
یک سید کیان، رهبر اسماعیلیان افغانستان .
سید جعفر نادری ~۱۹۸۹
~۱۹۹۶
فرزند سید منصور نادری، همچنین یک سید کیان است.
ملا عبدالجبار عمری ؟
؟
دولت طالبان.
مولوی نورالله نوری ؟
۲۰۰۱
دولت طالبان.
محمد عمر ۲۰۰۱
۲۰۰۳
تا سال ۲۰۰۳ والی بود.[۱]
---- -
-
  جمعه خان همدرد ۴ فوریه ۲۰۰۵
۴ سپتامبر ۲۰۰۵
در فوریه ۲۰۰۵ به عنوان والی بغلان منصوب شد.[۲]
محمد عالم راسخ ۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۲۶ ژوئیه ۲۰۰۶
تا سال ۲۰۰۶ والی بود.[۳]
سید اکرام الدین ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۶
۸ نوامبر ۲۰۰۷
محمد عالم اسحاق زی ۸ نوامبر ۲۰۰۷
ژانویه ۲۰۰۸
عبدالجبار حقبین ژانویه ۲۰۰۸
۱۲ ژانویه ۲۰۰۹
محمد اکبر بارکزی ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹
۲۰۱۰
منشی عبدالمجید آوریل ۲۰۱۰
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲
سلطان محمد عبادی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲
۷ اکتبر ۲۰۱۵
عبدالستار بارز ۸ اکتبر ۲۰۱۵
مارس ۲۰۱۷
عبدالحی نعمتی مارس ۲۰۱۷
حاضر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش