فهرست والیان لغمان

جدول زیر فهرست والیان ولایت لغمان افغانستان است.

فهرستویرایش

والی دوره جزئیات یاداشت
عبدالهادی واحدی ؟؟؟
؟؟؟
محمد ابراهیم بابکرخیل ۲۰۰۳
۲۰۰۵
شاه محمود صفی ؟؟؟
۲۰۰۶
محمد گلاب منگل ۲۰۰۶
۲۲ مارس ۲۰۰۸
لطف الله مشعل ۲۲ مارس ۲۰۰۸
۱۸ مارس ۲۰۱۰
محمد اقبال عزیزی ۱۸ مارس ۲۰۱۰
۲۰۱۲
فضل الله مجددی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲
۷ ژوئن ۲۰۱۵
عبدالجبار نعیمی ۸ ژوئن ۲۰۱۵
۱۷ فوریه ۲۰۱۸
محمد آصف ننگ ۱۷ فوریه ۲۰۱۸

کنونی

[۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. «والیان پنج ولایت افغانستان تغییر کردند». خبرگزاری ۱. ۱۷ فوریه ۲۰۱۸.