فهرست پدیده‌های طبیعی

فهرست پدیده‌های طبیعی (انگلیسی: List of natural phenomena) پدیده طبیعی یک رویداد قابل مشاهده است که ساخته دست بشر نیست. مثالها عبارتند از: طلوع خورشید، آب و هوا، مه (ابر)، تندر، پیچند; فرآیندهای بیولوژیکی، تجزیه (زیست‌شناسی)، جوانه زدن، تغییرات فیزیکی، انتشار موج، فرسایش; جریان جزر و مد و رخدادهای طبیعی مانند پالس الکترومغناطیسی، فوران آتشفشانی و زمین‌لرزه.

شفق قطبی یک پدیده طبیعی است.

تاریخچه ویرایش

در فواصل زمانی زیادی، پدیده‌های طبیعی توسط مجموعه‌ای از رویدادهای بی‌شمار به عنوان ویژگی ایجاد‌شده توسط طبیعت مشاهده شده‌اند.

پدیده‌های فیزیکی ویرایش

 
کریستال در کوره VCGS

انجماد

غلیان

جاذبه زمین

مغناطیسپدیده‌های شیمیایی ویرایش

اکسیداسیون

آتش

زنگ‌زدگی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش