فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در جمهوری ایرلند

این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های جمهوری ایرلند است.

فرودگاهی در دوبلین.

سه فرودگاه بزرگ ایرلند بر پایهٔ مجموع جابه‌جایی مسافرویرایش

اطلاعات ۲۰۱۰ / ۲۰۱۱ویرایش

رتبه
۲۰۱۱
فرودگاه مکان کد
(یاتا/ایکائو)
کّل
مسافران
۲۰۱۰
کّل
مسافران
۲۰۱۱
مسافران
تغییر
۲۰۱۰/۱۱
هواپیما
جابه‌جایی‌ها
۲۰۱۱
۱ فرودگاه دوبلین دوبلین DUB/EIDW ۱۸٬۴۳۱٬۰۶۴[۱] ۱۸٬۷۴۰٬۵۹۳[۲] ۱٫۷% ۱۵۴٬۴۵۷
۲ فرودگاه کرک کورک ORK/EICK 0۲٬۴۲۵٬۱۳۱[۱] 0۲٬۳۶۱٬۹۴۷[۲] ۲٫۶% 0۲۲٬۱۷۳
۳ فرودگاه شنن لیمرک/Shannon SNN/EINN 0۱٬۷۵۵٬۸۸۵[۱] 0۱٬۶۲۵٬۴۵۳[۲] ۷٫۴% TBC
مجموع ۲۲٬۶۱۲٬۰۸۰ ۲۲٬۷۲۷٬۹۹۳ ۰٫۵% TBC

۲۰۰۹ / ۲۰۱۰ اطلاعاتویرایش

رتبه
۲۰۱۰
فرودگاه مکان کد
(یاتا/ایکائو)
کّل
مسافران
۲۰۰۹
کّل
مسافران
۲۰۱۰
مسافران
تغییر
۲۰۰۹/۱۰
هواپیما
جابه‌جایی‌ها
۲۰۱۰
۱ فرودگاه دوبلین دوبلین DUB/EIDW ۲۰٬۵۰۳٬۶۷۷[۱] ۱۸٬۴۳۱٬۰۶۴[۱] ۱۰٫۱% ۱۶۰٬۳۲۴[۳]
۲ فرودگاه کرک کورک ORK/EICK 0۲٬۷۶۹٬۰۴۸[۱] 0۲٬۴۲۵٬۱۳۱[۱] ۱۲٫۴% 0۴۸٬۲۸۹[۳]
۳ فرودگاه شنن لیمرک/Shannon SNN/EINN 0۲٬۷۹۴٬۵۶۳[۴] 0۱٬۷۵۵٬۸۸۵[۱] ۳۷٫۲% 0۲۷٬۳۵۹[۳]
مجموع ۲۶٬۰۶۷٬۲۸۸ ۲۲٬۶۱۲٬۰۸۰ ۱۳٫۳% ۲۳۵٬۹۷۲

۲۰۰۸ / ۲۰۰۹ اطلاعاتویرایش

رتبه
۲۰۱۰
فرودگاه مکان کد
(یاتا/ایکائو)
کّل
مسافران
۲۰۰۸
کّل
مسافران
۲۰۰۹
مسافران
تغییر
۲۰۰۸/۹
هواپیما
جابه‌جایی‌ها
۲۰۰۹
۱ فرودگاه دوبلین دوبلین DUB/EIDW ۲۳٬۴۶۶٬۷۱۱[۱] ۲۰٬۵۰۳٬۶۷۷[۱] ۱۲٫۶% ۱۷۶٬۸۰۱[۳]
۲ فرودگاه شنن لیمرک/Shannon SNN/EINN 0۳٬۱۶۹٬۵۲۹[۴] 0۲٬۷۹۴٬۵۶۳[۴] ۱۱٫۸% 0۳۴٬۹۳۶[۳]
۳ فرودگاه کرک کورک ORK/EICK 0۳٬۲۵۸٬۶۳۹[۱] 0۲٬۷۶۹٬۰۴۸[۱] ۱۵٫۰% 0۵۲٬۷۶۹[۳]
مجموع ۲۹٬۸۹۴٬۸۷۹ ۲۶٬۰۶۷٬۲۸۸ ۱۲٫۸% ۲۶۴٬۵۰۶

۲۰۰۷ / ۲۰۰۸ اطلاعاتویرایش

رتبه
۲۰۱۰
فرودگاه مکان کد
(یاتا/ایکائو)
کّل
مسافران
۲۰۰۷
کّل
مسافران
۲۰۰۸
مسافران
تغییر
۲۰۰۷/۰۸
هواپیما
جابه‌جایی‌ها
۲۰۰۸
۱ فرودگاه دوبلین دوبلین DUB/EIDW ۲۳٬۲۸۷٬۴۳۸[۱] ۲۳٬۴۶۶٬۷۱۱[۱] 0۰٫۸% ۱۹۶٬۰۵۸[۵]
۲ فرودگاه کرک کورک ORK/EICK 0۳٬۱۸۰٬۲۵۹[۱] 0۳٬۲۵۸٬۶۳۹[۱] 0۲٫۵% 0۳۶٬۱۴۰[۵]
۳ فرودگاه شنن لیمرک/Shannon SNN/EINN 0۳٬۶۲۰٬۶۲۳[۴] 0۳٬۱۶۹٬۵۲۹[۴] ۱۲٫۵% 0۳۵٬۶۳۰[۵]
مجموع ۳۰٬۰۸۸٬۳۲۰ ۲۹٬۸۹۴٬۸۷۹ 0۰٫۶% ۲۶۷٬۸۲۸

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ «Dublin Airport Authority plc Annual Report and Financial Statements 2010». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ سپتامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۲ مارس ۲۰۱۳.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ "Annual Report and Financial Statements 2011". Dublin Airport Authority plc. Archived from the original on 31 May 2012. Retrieved 14 June 2012.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ «Irish Aviation Authority - Flight Statistics». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ «Shannon Airport Traffic Figures». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مارس ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۲ مارس ۲۰۱۳.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «Irish Aviation Authority - Flight Statistics 2007». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹.