فوبوفوبیا

ترس از فوبیا یا داشتنِ آن

فوبوفوبیا یک ترس از فوبیاها یا به بیان دقیقتر حسیاتی درونی در رابطه با فوبیا یا اضطراب است که ارتباط نزدیکی با دیگر اختلالات اضطرابی دیگر دارد.[۱] اختلالاتی مثل اختلالات عصبی عمومی سازی شده (ترس های سیال آزاد) و حملات ترس.

منابعویرایش

  1. Griez, E. J. and Van den Hout, M. A. . Treatment of Phobophobia by Exposure to CO2-Induced Anxiety Symptoms. The Journal of Nervous and Mental Disease 171 (1983): 506-508. ISSN 0022-3018.