فولیکول

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

فولیکول می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره کند: