فیجی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

فیجی در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو برزیل از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ برای چهاردهمین بار حضور پیدا کرد؛ که از سال ۱۹۵۶ به جز بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴ در توکیو و ۱۹۸۰ المپیک تابستانی در مسکو به دلیل به تحریم به رهبری آمریکا می‌باشد.

فیجی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶
فیجی
کد المپیک      FIJ
وب‌گاهwww.فیجیolympiccommittee.com
در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو
ورزشکاران ۵۴ ورزشکار در ۱۰ رشته‌ ورزشی
پرچمدار Osea Kolinisau
‌مدال‌ها
رتبه: ۵۴
طلا
۱
نقره
۰
برنز
۰
مجموع
۱
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰

فیجی اولین مدال تاریخ خود را در رشته راگبی برای اولین بار در این رشته کسب کرد.

مدال آوران

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش