فیزیک در بازی‌های ویدئویی

فیزیک در بازی‌های رایانه‌ای نوعی اصطلاح تخصصی است که برای بیان رعایت شدن قوانین فیزیک در یک بازی رایانه‌ای به کار می‌رود از مثال‌های مهم فیزیک در بازی‌های رایانه‌ای رد نشدن اجسام از یکدیگر است که در بازی‌های سطح پایین بسیار اتفاق می‌افتد.

Blender3D CubePlaneCollision2

جستارهای وابسته

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش