فیلیپس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

فیلیپس شرکت هلندی و چندملیتی تجهیزات الکترونیکی است.

فیلیپس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش