قادرآباد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قادرآباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرویرایش

روستاویرایش

استان اصفهانویرایش

استان آذربایجان غربیویرایش

استان خراسان رضویویرایش

 • قادرآباد (تایباد) روستایی در دهستان دشت تایباد بخش میان ولایت شهرستان تایباد استان خراسان رضوی
 • قادرآباد (تربت جام) روستایی در دهستان جامرود بخش مرکزی شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی
 • قادرآباد (رشتخوار) روستایی در دهستان رشتخوار بخش مرکزی شهرستان رشتخوار استان خراسان رضوی
 • قادرآباد (مشهد) روستایی در دهستان میان ولایت بخش مرکزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی

استان سمنانویرایش

استان سیستان و بلوچستانویرایش

 • قادرآباد (ابتر) روستایی در دهستان ابتر بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (ایرندگان) روستایی در دهستان کهنوک بخش ایرندگان شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (پارود) روستایی در دهستان پارود بخش پارود شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (پسکوه) روستایی در دهستان پسکوه بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (پشتکوه) روستایی در دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (جکیگور) روستایی در دهستان جکیگور بخش مرکزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (دامن) روستایی در دهستان دامن بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (زاهدان) روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (زاهدان) روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (سراوان) روستایی در دهستان ناهوک بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (سرکور) روستایی در دهستان سرکور بخش سرباز شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (سیب و سوران) روستایی در دهستان سیب و سوران بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (کارواندر) روستایی در دهستان کارواندر بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (مهرستان) روستایی در دهستان زابلی بخش مرکزی شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (مورتان) روستایی در دهستان مورتان بخش پارود شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (نوک‌آباد) روستایی در دهستان نازیل بخش نوک‌آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
 • قادرآباد (هیرمند) روستایی در دهستان دوست محمد بخش مرکزی شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان

استان فارسویرایش

 • قادرآباد (فسا) روستایی در دهستان ششده بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا استان فارس

استان کردستانویرایش

 • قادرآباد (سقز) روستایی در دهستان تیلکوه بخش امام شهرستان سقز استان کردستان
 • قادرآباد (مریوان) روستایی در دهستان گلچیدر بخش سرشیو شهرستان مریوان استان کردستان

استان کرمانویرایش

استان لرستانویرایش

 • قادرآباد (سلسله) روستایی در دهستان قلعه مظفری بخش مرکزی شهرستان سلسله استان لرستان

استان همدانویرایش