قارچ‌های زنگاری کریپتومیکوکولاکومایستس

قارچ‌های زنگاری کریپتومیکوکولاکومایستس(نام علمی: Cryptomycocolacaceae) نام یک گونه از شاخه قارچ‌های چتری است.

قارچ‌های زنگاری کریپتومیکوکولاکومایستس
رده‌بندی علمی
فرمانرو: قارچ
شاخه: قارچ‌های چتری
زیرشاخه: قارچ‌های زنگاری
رده: Cryptomycocolacomycetes
راسته: Cryptomycocolacales
تیره: Cryptomycocolacaceae

منابع ویرایش