قالیباف (ابهام‌زدایی)

قالیباف ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • قالیباف (خنداب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خنداب در استان مرکزی ایران
  • قالیباف (گرمسار)، روستایی از توابع بخش آرادان شهرستان گرمسار در استان سمنان ایران