قالی شاهسون

قالی شاه‌سون گونه‌ای قالی ایرانی و از صنایع دستی همین خطه است که امروز و در گذشته تولید می شده‌است.

قنوعی گلیم شاهسون در اردبیل

منابعویرایش

  • فرش ایران. فضل الله حشمتی رضوی. چاپ سوم. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. تهران. ۱۳۸۰